Er pasientene lettlurte hypokondere?

Helsekøen har økt med 50.000 under Regjeringen Stoltenberg, og 250.000 pasienter venter nå på helsehjelp, samtidig som ventetiden for behandling øker.

Med disse resultatene å vise til, er det ikke overraskende at salget av helseforsikringer har økt med 130 % i samme periode. Årsaken til denne økningen i private forsikringer, er at helseministeren har skapt en klassedelt helsetjeneste der bare de rike kan kjøpe seg rask helsehjelp, mens alle andre må stå i den offentlige køen. Når Helseminister Bjarne Håkon Hanssen blir konfrontert med dette, fremstiller han det slik at det er bare pasienter med bagatellmessige lidelser som står i køen. Dessuten mener han at folk lar seg lure av ivrige forsikringsselgere. Særlig er han indignert over at foreldre kjøper helseforsikringer til sine barn, som han mener er ”katta i sekken”.

Spørmålet Bjarne Håkon burde stille seg, er om pasientene er lettlurte hypokondere, siden de går til dette skrittet?

Hva med helseministerens forgjenger, Sylvia Brustad, som benyttet Volvats private helsetjenester for sitt barn. Var hun også bare uvitende om Arbeiderpartiets fortreffelige offentlige helsetjeneste?

Når pasienter kjøper seg ut av køen er det fordi de har problemer i hverdagen, ikke fordi de er lettlurte som Hanssen ser ut til å mene. Det gjelder trebarnsmoren som verken kunne ta seg av barn eller jobb i de syv månedene hun skulle vente på en skulderoperasjon, og som ga opp og betalte selv. De rødgrønne vil ikke betale for behandlingen hun fikk på det private sykehuset, de foretrakk at hun ventet på et offentlig tilbud.

Hennes historie er ikke unik.

Stoltenberg har brukt mye av denne valgkampen til å hamre inn mantraet om at de rødgrønne står for felleskapsløsninger. Når det gjelder helsepolitikk så kunne man saktens undre seg over om det er køfellesskapet han sikter til?

Jeg kan etter beste evne ikke forstå hvorfor regjeringen ikke ønsker å ta i bruk ledig kapasitet hos private klinikker. Så lenge disse tilbudene finansieres av staten så vil alle kunne benytte disse tilbudene, ikke bare de som har god råd eller helseforsikring. Ved å ta i bruk ledig privat kapasitet så vil vi begrense ventetiden og få ned helsekøene. Og jeg tror folk med helseproblemer er mest opptatt av å bli frisk, og mindre opptatt av hvem som behandler dem.

I forrige regjeringsperiode lyktes vi med å redusere helsekøene med 70 000 mennesker. Hvis vi får muligheten etter valget 14.September så skal vi sørge for å snu utviklingen og sørge for at flere mennesker får behandling raskt gjennom å bruke både offentlige og private tjenester.