Lite nytt fra FRP

I dag la Siv Jensen frem det mye omtalte 100-dagersprogrammet.

Programmet har vært jobbet med i ett år, men etter å ha hørt fremleggelsen i dag må jeg si at det inneholder lite nytt. Punktene består av Frp-standpunkter som er kjent fra før.

Det mest overraskende er at det er så lite som loves gjennomført. Det er forslag som skal fremmes, saker som skal utredes, arbeid som skal startes opp og utvalg som skal settes ned. 100-dagers-revolusjonen er avblåst og erstattet med utredninger og komiteer.

Alle kan fremsette forslag – enten man er i opposisjon eller i regjering. Det som betyr noe i politikk er å få gjennomslag slik at løftene kan settes ut i livet. Det står ikke ett ord om dette i planen. Derfor gjør planen det verken mer eller mindre sannsynlig med et borgerlig samarbeid etter valget.

Sponheim og Jensen har signert på skriftlige garantier forfattet av journalister, som gjensidig utelukker hverandre. Da kan en borgerlig politikk bare bli gjennomført på to måter; enten ved at Sponheim og Jensen modererer sine skriftlige garantier, eller ved at velgerne sørger for at Høyre blir så stort at garantiene ikke får noen betydning.