Lite nytt fra FRP

I dag la Siv Jensen frem det mye omtalte 100-dagersprogrammet.

Programmet har vært jobbet med i ett år, men etter å ha hørt fremleggelsen i dag må jeg si at det inneholder lite nytt. Punktene består av Frp-standpunkter som er kjent fra før.

Det mest overraskende er at det er så lite som loves gjennomført. Det er forslag som skal fremmes, saker som skal utredes, arbeid som skal startes opp og utvalg som skal settes ned. 100-dagers-revolusjonen er avblåst og erstattet med utredninger og komiteer.

Alle kan fremsette forslag – enten man er i opposisjon eller i regjering. Det som betyr noe i politikk er å få gjennomslag slik at løftene kan settes ut i livet. Det står ikke ett ord om dette i planen. Derfor gjør planen det verken mer eller mindre sannsynlig med et borgerlig samarbeid etter valget.

Sponheim og Jensen har signert på skriftlige garantier forfattet av journalister, som gjensidig utelukker hverandre. Da kan en borgerlig politikk bare bli gjennomført på to måter; enten ved at Sponheim og Jensen modererer sine skriftlige garantier, eller ved at velgerne sørger for at Høyre blir så stort at garantiene ikke får noen betydning.

10 tanker om “Lite nytt fra FRP”

 1. Er ikke alle slike nye programforslag et forslag, og trenger behandling og godkjennelse?

  Hva er verdien, fra alle partier, å fremlegge slike forslag? Det krever jo 100% enevelde i regjeringen om disse ikke sammenfaller med andre partiers syn.

 2. Vel, hva nytt skulle komme. Dette viser jo hva FRP vil begynne med i de første 100 dager. dvs en prioritetsliste… skjønner???….

 3. Hei Erna. Jeg berømmer deg for din styrke og din friske stil nå i valgkampen. Du har blitt mye tydeligere. Selv om jeg alltid har stemt Høyre, forstår jeg nå din retorikk ennå bedre. Fremskrittspartiet har mange flotte saker, som også vi Høyre-folk liker. Jeg krysser fingrene for et sterk borgerlig valgresultat! Godt valg:-)
  Roger

 4. V, og FRP hater hverandre. Spørsmålet er om det gjelder nivå 1 eller er like reelt nedover i rekkene.

  Reelt sett står de 2 partiene ganske nærme hverandre i troen på personlig liberalisme (i realiteten) men de har 2 forskjellige tilnærminger, en folklig og en intelektuell, men akkurat det ser det ikke ut som de klarer (eller vill) innse.

  Resultat: begge to mister muligheten. Vinner de rød/gronne dette valget også øker selvtilliten på den siden så mye på den siden at vi får en radikalisering. De kommer til å ta et krafig sprang i stikk motsatt retning av både V og FRP sin grunnfilosofi.

  Det mener jeg de bør tenke over og ikke bare sitte å se på sine egne skotupper.

 5. Men det Venste gjør om de ikke bidrar til en borgelig regjering, eller kaster en borgelig regjering de ikke selv er en del av og i praksis hopper over linjer på samme måte som SP, er å ta livet av seg selv (som borgelig parti) V. har ikke et grunnfjell av demografiske velgere å støtte seg på slik som SP. de lever farlig og bør sånn set bare bli stilt overfor et ulitmatium. Velg side!!. Går de i den felle fyller bare H. det hullet raskt og elegant.

 6. Interessant betraktninger. MItt fokus er først og fremst på hva en ny borgerlig Regjering kan få til på viktige fellesområder som små og mellomstore bedrifters rammebetingelser. Venstre , Frp og Høyre har alle i denne valgkampen sagt de vil fjerne arveavgifte, (Krf nesten). Eller på skolesatsing, eller på valgfrihet i omsorgsektoren.

  Hvis Frp og Venstre forsetter spillet mot hverandre , så er det alle velgere som vil ha lavere skatt og mer valgfrihet og en ny retning med tiltro til enkeltmennesker som taper.

 7. Bare et lite spørsmål. Når skal dere slutte å påpeke feilene hos de andre partiene og isteden fortelle velgerne hva dere står for?

 8. Hei Erna; Nettopp, og det er selvf. helt åpenbart og alle vet det, men hvor skal man skyte for å få tatt livet av dumskapen. 🙂

 9. Hei, vi har gruppearbeid på skolen vår, og vi har om høyre. vi har noen spørsmål:
  1.hva mener du er det viktigste saken høyre står for. 2: hva vil du gjøre med skolen hvis du vinner valget. 3. HVordan planlegger dere å fjerne arve-avgift og formue skatt.

 10. Hei Andreas,

  1. Den viktigste saken for Høyre er å få til en god skole. Å sikre like muligheter for alle. I tillegg vil jeg få nevne bedre veier og lavere skatt.

  2. Hvis Høyre vinner valget og kommer i regjering vil vi sørge for å fokusere på skolens innhold, dvs læringsutbytte og kunnskap. Det viktigste instrumentet for å gjøre det, er å få til bedre lærere. Vi må derfor stille høyere krav til lærerne, samtidig som vi gir dem mer ressurser, blant annet en enorm satsning på etter-videreutdanning.

  3. Vi vil fjerne arve-avgiften, som egentlig er en skatt på å dø, ved første anledning. Vi vi vil fjerne formueskatten, som er en skatt på arbeidsplasser, gradvis over de neste fire årene, slik at bedriftene får bedre betingelser, og lettere kan ansette flere mennesker.

  mvh
  Eirik Løkke
  Kampanjerådgiver

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *