– Norge skal ikke være et fristed for kriminelle!

Det er uten tvil en stor utfordring for Norge at veksten av grunnløse asylsøkere er ute av kontroll, og at stadig flere ankommer landet uten identifikasjonspapirer. Jeg mener Regjeringen har et stort ansvar for situasjonen, fordi den har gitt utydelige signaler, samt at tiltak iverksettes altfor sent. Det medfører store ufordringer.

La meg starte med å si at vi som nasjon har både et folkerettslig og moralsk ansvar får å tilby forfulgte mennesker et beskyttelsesopphold. Det er en humanistisk arv vi skal være stolte av og som vi skal ta vare på! Problemet er at under denne regjeringen har det ankommet rekordmange asylsøkere uten et reelt behov for beskyttelse. Det bidrar til å svekke asylinstituttet som helhet og er en utvikling vi må reversere.

Da jeg var kommunalminister fikk Samarbeidsregjeringen ned antallet asylsøknader fra 17000 til 5000 på tre år. Mange synes jeg var for streng, men jeg mener at det var helt nødvendig og viser tydelig at det er mulig å snu trenden – dersom det er politisk vilje.

Kriminelle asylsøkere
I Dagbladet (ikke på nett) slår Politiets Fellesforbund alarm. Arne Johannessen hevder at Norge har blitt et fristed for identitetløse kriminelle asylsøkere, og at bare i år vil over 18 000 ID-løse asylanter begå gjentatte kriminelle handlinger. Jeg mener vi må være ytterst varsom med å koble kriminalitet og innvandring. Det er selvfølgelig ikke noen nødvendig sammenheng. På den annen side så er Politiets beskrivelse selvfølgelig helt uakseptabelt. NORGE SKAL IKKE VÆRE ET FRISTED FOR KRIMINELLE ASYLSØKERE!

Høyre har fremmet en rekke forslag for å redusere ankomsten av grunnløse asylsøkere, i tillegg til å øke utsendelsen av disse. Blant forslagene er at regjeringen må forvare asylsøkere som begår gjentatte kriminelle handlinger, inntil asylsøknaden er ferdigbehandlet. Vi trenger flere sivilt ansatte til å uttransportere grunnløse asylanter. Slik at utlendingsenheten i politi kan bruke mer ressurser på å sørge for å returnere flere av de som pågripes!

Mer politi
I motsetning til hva Justisminister Knut Storberget hevder, så er politiet underfinansiert av den rødgrønne regjeringen. Vi klarer ikke å redusere omfanget av kriminalitet uten å styrke politiet. Høyre har derfor gjennom mange år bevilget mer penger til politiet enn Regjeringen, og mer enn det Ap gjorde da de var i opposisjon. Jeg har lovet at med Høyre i regjering skal vi få 1 500 flere årsverk i politiet. En stor andel av de sivile som også skal ansettes vil i tillegg frigjøre mye politikraft – slik at den reelle økningen blir enda større.

Jeg vil ha nulltoleranse mot narkotika etter modell fra New York (slik også Arne Johannessen peker på i dagens Dagblad.) Det innebærer at all bruk, omsetning og oppbevaring skal slås ned på. I dag er signalet til unge mennesker at norsk lov er veiledende – det er totalt uakseptabelt!

Det er tre grep som må foretas raskt. For det første, begrense strømmen av grunnløse asylsøkere. For det andre må vi slå ned på ID-løse kriminelle asylsøkere. De skal enten i fengsel eller ut av landet, endelig må vi få flere politifolk i gatene slik at folk igjen kan bevege seg utendørs uten å føle frykt. Hva jeg kaller trygge lokalsamfunn.

Justisministerens problem er at han forsøker å rosemale situasjonen. Han prøver kontinuerlig å innbille det norske folk at situasjonen er under kontroll. Politiets beskrivelse og folk flest sin opplevelse av situasjonen er helt annerledes enn Justisministerens skjønnmaling. Det forteller meg at vi trenger en ny justisminister og en ny regjering, som forstår situasjonen og er beredt til å handle deretter!