Burde presentert et budsjett for nyskapning og nytenkning

Norge er et godt land å bo i. Det vil det være også etter dette budsjettet. Men statsbudsjetter er mer enn bare økte eller reduserte bevilgninger på forskjellige budsjettposter neste år. En regjering skal måles blant annet på summen av effektene av budsjettene de leverer, og hva det betyr hvis man løfter blikket og ser noen år frem i tid.

Derfor vil jeg ikke bruke mye tid på å si noe om at budsjettet sannsynligvis bidrar til økt rente, at inntektene stuper, og at regjeringen pøser på med oljepenger.

Budsjettet viser at vi har en regjering som er i ferd med å gå tom for ideer. Derfor forsøker den fortsatt å løse problemene med å bruke mer penger, selv om det aldri var en særlig god idé i utgangspunktet. Og det til tross for at det nå var forventninger om at den ville stramme inn. Den burde ha forsøkt å lette presset mot eksportnæring, industri og øvrig privat sektor.

Høyre mener tiden nå er inne for å prioritere de store oppgavene for fremtiden slik at vi kan sikre varig velferd. Kunnskap, infrastruktur, helse og bedre rammevilkår for det næringslivet som velferden hviler på burde være der regjeringen satset sterkest.

Jeg mener at hvis vi ikke nå fokuserer på nyskapning og nytenkning slik at vi skaper nye verdier og får mer igjen for de pengene som brukes svekker vi grunnlaget for den varige velferden. Norge har fantastiske muligheter, men vi må utnytte dem.

Derfor vil Høyre at staten skal samarbeide med private, blant annet om å redusere helsekøene og bygge mer og bedre vei raskere. Vi vil få flere fra stønad og trygd til arbeid og aktivitet. Offentlig sektor kan administrere mindre og moderniseres mer. Næringslivet kan bruke mindre tid og ressurser på byråkrati og skjemavelde, og mer på forskning og innovasjon.

Skal vi sikre den varige velferden må vi ha mer nyskapning og nytenkning. Vi kan ikke bare spre pengene tynt utover alle budsjettpostene. Den eksplosive veksten i utgiftene til helse, stønad og trygd må bremses, næringslivet må få bedre vilkår og vi må investere betydelig i kunnskap, forskning og infrastruktur.

Det kan gjøres, men da må vi våge å tenke nytt. Høyre vil vise hvordan i sitt alternative budsjett.

13 tanker om “Burde presentert et budsjett for nyskapning og nytenkning”

 1. Enig!

  Et par spørsmål (som kanskje skulle blitt stilt i et annet fora):

  Har sett på tildelinger som er gjort til samferdsel i Hordaland, men finner ikke Bybanen nevnt med ett ord. Betyr det at Bybanen er glemt, eller betyr det at Bergen Kommune ikke har prosjektert ferdig et nytt trinn, og at en tildeling derfor ikke er aktuell i utgangspunktet?

  Hva er Høyre sine (langtids)ambisjoner med Bybanen i Bergen?

 2. Mulig jeg tar feil, men jeg tror oppriktig at eneste mulighet for å forbedre Norge på lang sikt er å forbedre utdannelsen fra 1. klasse og oppover.

  Eneste måten jeg kan se at det blir vellykket er å øke lærerlønningene så kraftig at det å utdanne seg til lærer blir svært attraktivt yrkesvalg. I tillegg bør de som søker opptak på lærerskolen testes før de starter sin utdannelse, med tanke på at de faktisk skal passe som lærer, dessuten må de også testes før de slippes løs på barn.

  Med høye lønninger som gulrot vil rekruttering av gode pedagogiske lærere være enkelt.

  Samme “regel” bør gjelde for voksne som skal jobbe i barnehage. Barnehagen skal ikke være et oppbevaringssted hvor vi må godta altfor mange barn pr. voksen kun for at vår nåværende regjering skal kunne si at vi er nær full barnehagedekning. Hva slags barnehage er det når kvaliteten ikke er god!
  Da er barna bedre tjent med en hjemmeværende forelder.

 3. Kjære Erna.

  Hvorfor klarte du ikke å formulere deg like klart i valget; “redusere helsekøene og bygge mer og bedre vei raskere. Vi vil få flere fra stønad og trygd til arbeid og aktivitet. Offentlig sektor kan
  administrere mindre og moderniseres mer”.

  Hadde du sagt mer eller mindre akkurat det ville du fått flere stemmer tror jeg.
  Presist, konkret og enkelt.

 4. Jeg er så hjertens enig. Hva skal Norge leve av når oljen tar slutt? Vi må stimulere næringslivet til å satse på forskning og innovasjon – det må rett og slett lønne seg, også på kort sikt (skatteincentiver, etc.). I tillegg må staten satse så det monner slik at de sammen med næringslivet kan investere (minst) 3% av statsbudsjettet på FoU!

 5. Ja folk var jo så dumme og stemte Rødt så da får de ta konsekvensene.. Alt for mang Feige Folk i dette landet som ikke skjønner at man trenger en radikal forandring.. Hvordan kan folk kritisere et/flere partier som ikke har fått prøvd seg?

  Finner det usmakelig at vi skal inn i nye 4 nye år meg Rød/Grønt…

  Ser jo student debatten osv raser, men de kan jo skylde seg selv når de sier de stemte rødt..

  Håper folk våkner opp av “Dvalen” sin i løpet av de neste 4 årene.

 6. Til Krister.

  Det finnes ikke øremerkede midler til bybanen i Bergen over statsbudsjettet. Den er en del av pengene som overføres til Fylkeskommunene.
  Og i hovedsak finansieres jo utbyggingen av bompengene i Bergen.

  Trinn ll ligger vel til behandling i Samferdselsdepartementet og vil komme som en egen proposisjon til Stortinget.

  Høyre har foreslått i sin alternative nasjonale transportplan at det også settes inn øremerkede statlige midler som medfinansiering til slik prosjekt.

 7. Kjære Erna,

  Gratulerer med godt valg.

  Desverre ser det ut som Høyre ikke har tenkt til å være liberalistenenes parti. Jeg snakker om datalagringsdirektivet.

  Å påstå at EUs datalagringsdirektiv er en harmonisering av dagens regelverkt er regelrett løgn.

  De fleste organisasjoner lagrer sine data for faktoreringsformål, regnskapsføringskrav og for å kunne sitte på historikk som er nyttig for å kunne yte god service.

  Datalagringsdirektivet vil pålegge ALLE relevante aktører å lagre ALL trafikkdata i opptil to år.

  La oss ikke dvele ved hva dette vil koste, for den virkelige tragedien her er at man med et pennestrøk åpner for, nei, PÅLEGGER en totalovervåkning av hele landets befolkning.

  At høyre her åpner for et Orwelliansk samfunn i redsel for å irritere EU er meget meget trist. Særlig når det er helt utenkelig at EU skulle finne på å reagere på bruk av reservasjonsretten i denne saken.

  Ja, jeg skjønner at det er lett å bli skremt av skumle historier om pedofile som går fri folkens, men dette skjer faktisk ikke i virkeligheten. Det er det bare maktkåte politifolk som påstår. La ikke facismen overta fordi vi er glade i barna våre.

  For å sitere en annen gammel borgelig politker:
  “Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.”

  -Alex

 8. Jeg støtter Alex Baxter helhjertet. Vi ønsker å leve i et fritt og åpent samfunn der vi som individer blir verdsatt som samfunnsnyttige borgere. Jeg er redd for at Høyre ikke tar tilstrekkelig hensyn personvernet og enkeltindividets rettigheter. Vi kan ikke ha et system som forutsetter at alle mennesker i utgangspunktet har uhederlige hensikter for å avdekke de få som faktisk har det.

  Det er ikke slik at målet helliger alle midler. Det finnes allerde i dag nok av midler som politiet kan ta i bruk for å avdekke kriminelle handlinge når det er skjellig grunn til mistanke. Håper høyre vil tenke seg godt om og vil avvise dette direktivet.

 9. på en vei strekning hadde brukt 550 mill i skade erstaning og byggd ny vei der hadde kosta 400 mill
  på de åra hadde de spart 150 på og byygd trygg vei.de lønner seg på sikt og bygge trygge veier
  og baner i byene

 10. Enig i at det trengs å tenke nytt! Norge er blitt så dyrt att eksport av varer ikke lønner seg da blir forskning og utdanning veien å gå! Vi kan selge “knowhow” Norge har mange muligheter som du sier men det må ett regjerings skifte til før “Nytenkning” blir aktuelt! Hva skjer til neste valg? blir det Høyre-frp eller høyre-ap? kansje det blir AP-frp? vanskelig å si men Jensemann går sikkert med på det meste så lenge han får fortsette i possisjon!

 11. I live and work in Norway, and I heard that you are opposer Polish Worker in Norway. I have 3 children who miss me in Poland, and if I will not be able to get the benefits of family in Norway I and most of brothers from POLAND go home and never back. Maybe blacks will get to work. You have a lot of them. Just think about it, because Polish building worker is the best on the world. Greetings from FORDE

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *