De rødgrønne uten retning i miljøpolitikken

”Å høre Jens Stoltenberg snakke om miljøpolitikk etter dette, blir som å høre Taliban snakke om kvinnefrigjøring”, sa komikeren Knut Nærum i ”Nytt på nytt” sist fredag i en kommentar om debatten rundt den rødgrønne regjeringens fjerning av avgiftsfritaket for biodiesel. Dette var selvsagt en spissformulering i et humorprogram, men det var likevel treffende. Det skal nemlig bli svært vanskelig for dagens regjering å presentere seg som særlig miljøvennlig etter avgiftsøkningen på biodiesel.

Kun få uker før det viktige klimatoppmøte i København legger Regjeringen frem et forslag som vil gjøre det vanskeligere å redusere klimagassutslippene i Norge. Er det dette de rødgrønne regjeringspartiene mener når de snakker om Norge som et ”miljøpolitisk foregangsland”?

Regjeringen har med forslaget om å fjerne avgiftsfritaket brutt det forliket den inngikk med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre i januar 2008 der det blant annet het at ”partene er enige om at det skal utvikles sterkere og mer effektive virkemidler som vil bidra til å redusere utslippene på transportområdet utover de tiltak som allerede er satt i verk.” Vil fjerning av avgiftsfritaket for biodiesel bidra til å redusere klimagassutslippene innen transport? Videre het det i klimaforliket at ”partene er enige om å arbeide videre med den grønne omleggingen av kjøretøyrelaterte skatter/avgifter og annen regulering som påvirker veitrafikken og fremmer lavutslipps- og nullutslippsalternativer.” Uansett hvilken begrunnelse Regjeringen har for å fjerne avgiftsfritaket, noen grønn omlegging av avgiftsystemet er det neppe.

I 12. time har statsminister Jens Stoltenberg forsøkt å ”sukre pillen” gjennom å love sende på høring et forslag om å øke omsetningspåbudet av biodrivstoff fra 2,5 til 3,5 prosent og sikre at minst fem prosent av omsatt diesel er biodiesel. Dette er faktisk mindre enn det som det allerede er enighet om. I klimaforliket fra 2008 står det at Regjeringen skal sende på høring et forslag om at andelen biodrivstoff innen 2009 (senere utsatt til 2010) skal være 5 prosent. Det Stoltenberg her lover er altså mindre enn det han allerede har forpliktet seg til i klimaforliket. Det kan ikke kalles noen innrømmelse.

Transportsektoren står for om lag en tredjedel av de norske klimagassutslippene. Det er vanskelig å se for seg at vi kan nå våre klimaforpliktelser uten en kraftig omlegging av bruken av fossilt drivstoff for kjøretøy. Økt bruk av biodrivstoff, herunder biodiesel, vil, sammen med økt bruk av el-biler og andre biler med lave utslipp, være viktige faktor i en slik omlegging.

I sin begrunnelse for å fjerne avgiftsfritaket for biodiesel viser Regjeringen blant annet til negative konsekvenser av enkelte typer biodrivstoff i forhold til at det kan gå utover matproduksjon, og at klimagevinsten for noen typer biodrivstoff er usikker. Jeg har ingen problemer med å se disse innvendingene. Det er ikke nødvendigvis slik at dagens biodrivstoff (1. generasjons biodrivstoff) er den endelige løsningen på utslipp fra bil. Men at det er denne typen drivstoff som nå er i markedet, som er distribusjonsklar og kan brukes nå. Vi kan alle drive teoretiske diskusjoner om de beste fremtidsløsningene, men CO2 utslippene er her og vi må begynne å gjøre noe nå. Det beste må ikke bli det godes fiende. Dessuten er den biodiesel som det er planer om å produsere på Follum 2. generasjons biodiesel basert på avfall fra skogen, og som derfor ikke går på bekostning av verdens matproduksjon. Norske Skogs planer på Follum kan være starten på å utvikle en industri for produksjon av 2. generasjons biodrivstoff i Norge, og skape mange grønne arbeidsplasser. Denne satsingen er i fare som følge av Regjeringens nei til fortsatt avgiftsfritak.

Selv om biodiesel kommer langt bedre ut miljømessig enn tradisjonell fossil diesel, er det ikke til å komme utenom at den med dagens oljepris er dyrere å produsere. Det er lite realistisk å tro at dieselkundene vil betale et par kroner mer pr. liter diesel av ren klimaidealisme. Derfor behøver biodiesel avgiftsfritaket fra autodieselavgiften for å være konkurransedyktig i forhold til fossilt drivstoff. Uten avgiftsfritaket vil ikke biodiesel ha noen muligheter i dagens norske drivstoffmarked.

Saken er ekstra merkelig sett i lys av at før siste stortingsvalg reiste miljøvernminister Erik Solheim og daværende næringsminister Sylvia Brustad til Norske Skog sin fabrikk på Follum og lanserte Regjeringens 100 millioner kroners satsing på miljøteknologi i Norge. Kun uker senere presenterer den samme regjeringen i statsbudsjettet et forslag som sparker bena unna det norske hjemmemarkedet for produktet som Norske Skog skal produsere på Follum.

Dette er et godt eksempel på regjeringens manglende forutsigbarhet i miljøpolitikken. Hvordan skal Norske Skog og andre bedrifter forholde seg til en regjering i løpet av få uker endrer rammebetingelsene så dramatisk?

Dessverre er ikke denne saken enestående. Vi har en regjering som siden den tiltrådte i 2005 har endret rammebetingelsene for fornybar kraftproduksjon hvertfall tre ganger. Nå har den omsider inngått en intensjonsavtale med Sverige om et felles marked for såkalte grønne sertifikater for elektrisk kraft basert på fornybare energikilder fra 2012. Men ingen ennå vet hvem som får delta i et slikt marked, og med de erfaringer man hittil har gjort med de rødgrønne vil nok de fleste som planlegger å investere i ny fornybar kraftproduksjon sitte på gjerdet i en god stund ennå.

Et annet eksempel er rederibeskatningen, der Regjeringen over natten i 2007 og med tilbakevirkende kraft ga norske rederier en ekstra skatteregning på 20 milliarder kroner.

Hvordan kan seriøse næringsutøvere, enten det er i Norges Skog, kraftnæringen, rederinæringen eller næringslivet forøvrig stole på denne regjeringen? Hvem vil investere i miljøvennlig drivstoff eller annen fornybar energiproduksjon når rammebetingelsene endrer seg i ett sett?

Postet i: 1

16 tanker om “De rødgrønne uten retning i miljøpolitikken”

 1. Stjerndryss !
  Håper i det lengste at det tas til fornuft men ser jo desverre at Jens har sine marionetter i et grep som en kan undres på hvordan han klarer å holde når det ikke finnes fornuft i grepet fra noen som helst vinkler.

  STÅ PÅ ERNA !

 2. Det ser ikke ut som om politikkerne har oppdaget hva som er årsaken til at demokratiet for første gang ble forsøkt innført for mange tusen år siden.

  Og hva som var den negative siden ved det som man måtte svelge.

  Det var at det som kunne løses i løpet av en time, ville ta opp til 20 år.
  Årsaken? Man rører rundt i en gryte hvor supen allerede er ferdigkokt.
  Så er det en som liker mer pepper enn en annen, og dermed blir suppen uspiselig.

  Biobrensel er den elste form for menneskelig produksjon for energi.
  Alle vet at man er kommet dit at der er flere mennesker enn faunaen kan bære.

  Plasserer vi solseller over hele kloden, synker temperaturen.
  Alle vet at om man bruker kun biobrensel, vil dyrelivet forsvinne ettersom det akselerer.
  Samt at balansen mellom absorbasjon av co2 forykkes.
  Uansett hva vi gjør, er det bare midlertidig.

  Jo, billiger og renere bilene går, jo flere biler blir det kjøpt og jo mer må man produsere.
  Og hver bil skal være mer komplisert og avansert en den andre.
  Slik forsetter det å akselere i alle rettninger.

  Til slutt kommer man tilbake til begynnelsen der man sitter i en tømmerkoie, med fyr på peisen.
  Akurat passelig til en familie.

  Norge har nå kommet i den situasjon som alle klondyke steder har opplevd før. En hurtig oppgang og et brått fall.

  Og nå? Fremdeles forstår ikke våre politikkere at vi er i fritt fall. Vi er inne i en kaostilstand uten styring.
  Styringen er et fata morgana.

  Fiskeriet er et godt eksempel. Man kan likegodt legge ned alle direktoratene med en gang.
  Beholde Geo Sars og og la fiskerne ordne opp selv, slik de har gjordt i tusenvis av år.

  Nå er det fiskerne som må fortelle direktoratene hva de skal gjøre.
  Så prøv å tenke litt tilbake i tid.

  Og når det gjelder Jens? Han er jo økonom.
  Har du noen gang hørt om en økonom som styrer et land?
  Det har aldri skjedd i historien.
  Det er en umulighet.

 3. Tja, har du og Dagfinn fått samme forfatter?
  Nuvel.
  Du synser i opposisjon.
  Og jeg synes faktisk at Kongfuz har flere gode poenger enn deg.
  Men, du får stå på gangen… Til du kommer inn i regjeringskvartalet…

 4. Det var en særdeles sørgelig og pinlig forestilling regjeringen Stoltenberg har fremvist i dag og kveld.
  Å se våre fremste folkevalgt presset inn i en slik vanskelig situasjon, var vondt.
  Spesielt vil jeg fremheve Liv Sign Navarsete sitt humørløse og ikke-smilende ansikts utrykk der hun satt ved siden av Jens, som på sin side hadde kjevepartiet godt i vranglås,.

  At AP nå stuper på meningsmålingene er ikke rart etter en slik uryddig prosess.
  Sosialistisk venstreparti gikk langt for noen dager siden (Erik Solheim) i å innrømme manglende saksinnsikt/konsekvenser som denne avgiften ville medføre.

  Det er en skam for politiske “håndverkere” når de ikke har satt seg inn i bioavgiftssaken både med fordeler og ulemper.

  Pengene eller avgiftene som staten tjener inn er ikke det viktigste.
  Det verste er at vår Statsminister uten å kvie seg bruker pisken så hardt mot eget parti, og resten av koalisjonen!

  Det er ikke til å tro i denne klima oppmerksomhetens tid, AP har jo lansert seg selv som miløpartiet, faller utviklingen av biodiesel i ryggen – for å ikke tape inntekter til staten.

  Her har Jens Stoltenberg vist en ny side ved seg selv.
  Den siden er hard og kompromissløs og udemokratisk. Dette var ikke noe vakkert syn.

  Er det slutt på at ” en mann er en mann, – og et ord er et ord”?
  Hestehandel er hestehandel; men her var det snakk om å selge ens egen bestemor dersom det var nyttig; – og det ble det, for mindretallet.

 5. Climate gate! Hele miljø propugandaen fra FN er ren svindel og beviset kan hvem som helst lese selv.
  Media burde skamme seg for å ikke ta opp denne saken.

 6. Først vil jeg takke deg og Høyre for at dere igjen får frem partiets budskap på en klar måte!
  Jeg har savnet det en god stund.

  Jeg beklager virkelig maktarrogansen, makt-
  misbruket og maktbegjæret vi har sett fra Jens og hans “escorte-piker” – SV og SP de siste årene, og håper at SV og SP innser at de selger partisjelene og svikter sine egne for mye ved å
  tviholde på kontorene sine – skjønt, jeg tviler…
  I en sådan stund ser at demokratiet lider et
  nederlag med en flertallsregjering.

  Mest av alt beklager jeg den store, dyre og
  utrolig frustrerende oppryddingsjobben det blir
  når de borgerlige tar over: alt fra nedbygging
  av formynderiet og byråkratiet, til igjen å bli en
  av de flinke i “klimaklassen”.

 7. Hei Erna

  Jeg håper du tar til orde for at Norge skal og må få rammevilkår til å satse på miljøteknologi. Noe som er ubetinget viktig for kommende generasjoner. Du gjør en flott jobb for Høyre, er selv medlem.

 8. De rød – grønne sprekker snart. Enten går de neste gang Jens har kameler på menyen, eller så bruker de vettet sitt og går.
  Syns det var freidig av Jens å si at regjeringen stod samlet bak avstemmingen om biodiesel, teknisk har han rett; men ikke demokratisk og moralsk.
  Har mistet tilliten til den mannen, selv om han er blitt gråere i håret etter siste valg…

 9. Selv det er innvendinger mot biodiesel som miljøvennlig drivstoff, tror jeg at avgiftshoppet ikke gjør saken bedre. Hvordan kan 2. generasjons biodiesel få fotfeste i markedet nå?

 10. Kjære Erna

  Det som bør stå på agendaen er å opplyse det Norske folk om at kjøtt industrien er årsak nr en til Global oppvarming. I Belgia i byen Ghent har de fått en kjøtt fri dag i uka. Al Gore har kuttet ned kjøtt forbruket sitt. Barack Obama støtter en global forandring i dietten.

  I Sverige kan du kjøpe burgere med “carbon footprints” og her i Norge er de fleste uvitende om at kjøtt er hoved årsaken som FN rapporten viser til. Norge henger etter. Ditt ansvar å opplyse dem! Vi kan ikke som vanlig vente til noe er gammelt så blir det nytt her. Informer Norges folk om hoved årsaken og hoved løsningen.

  Einstein sa “Nothing will benefit human health and increase the chance for survival on earth as much as the evolution to a vegetarian diet”

  Han visste svaret han. Både verden, helsen vår og dyrene hadde hatt godt av at vi lovfestet en kjøttfri mandag i en av våre byer el hele Norge for den del.

  Vh Ken Vidar Eide

  Vh Ken Vidar Eide

 11. Hei hei! Flott med biodiesel! Vi kjører mer miljøvennelig med det enn bensin, noe som sikkert har STOR betydning for miljøet på kloden. Og bøndene som dyrker ris får bedre betalt enn om de solgte det som mat. FANTASTISK! Da kunne jo ikke saken blitt bedre? For det er jo ikke så farlig at de som kun hadde råd til ris som mat, kansje sulter litt? Det er jo ikke farlig å sulte litt, når man bare spiste ett måltid om dagen alikevel…

  Hvor kommer biodieselen vi bruker i Norge fra?
  Takk for svar;-)

 12. Biodiesel-konspirasjonen er interressant nok. Statoil blander bio-drivstoff i bensinen min også, betaler lavere avgifter og lar prisen være den samme, samtidig som bilen min bruker mer bensin pga at den er blandet med bio-drivstoff.

  Men det er egentlig greit, for de bruker få ord til å uttrykke seg. Politikere derimot bruker alt for mange ord på å si alt for lite. Helt utrolig at noen kan tjene til livets opphold på å bare snakke om ting som folk har snakket om før.

  Men det er også greit for da kan de (for)bli venner med de menneskene som (allerede har for mye penger og som de) ønsker å være venner med. Og livet går videre.

  Unnskyld at jeg blandet meg i politikkens verden. Det er første og sannsynligvis siste gang det skjer. (Og jeg har ikke talt ordene i min kommentar, regner med at jeg får hjelp til det…)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *