Belønn flinke skoleeiere

Utdanningsdirektøren gikk i forrige uke ut og advarte mot at det er på vei til å danne seg A og B-lag i skolen. Det bør anspore oss til en ekstra innsats for å motvirke den utviklingen.

Vi vet at den aller viktigste faktoren for å få gode resultater i skolen er gode lærere. Men gode lærere er ikke uavhengige av god skoleledelse og aktive skoleeiere.

Norsk skole er heldigvis full av eksempler på kommuner og fylkeskommuner som gjør en kjempeinnsats. Nå ønsker Høyre å gi de skolene som jobber systematisk for å bli bedre en fjær i hatten, og vi vil oppmuntre alle skoleeiere til å lære av godt arbeid. Derfor har vi i dag foreslått å sette av 50-75 millioner til å belønne kommuner og fylkeskommuner som har gjort en spesielt god jobb på forskjellige områder.

Sist Høyre hadde Utdanningsministeren igangsatte vi en ordning med demonstrasjonsskoler. Dette var skoler som kunne vise til gode resultater og som man mente at andre kunne lære av. Slik håpet vi å spre kunnskap om ”beste praksis” i skolenorge. I fjor avviklet regjeringen i det stille denne ordningen.

Høyre mener at norsk skole fortsatt vil ha godt av å lære av de gode eksemplene, og vi vet at det finnes mange gode eksempler å lære av. At behovet er stort vet vi.

Gode skoler skapes gjennom systematisk arbeid og fokus på å finne ut hva som virker. Vårt forslag vil belønne de skolene som over flere år har vist at de kan forbedre seg, og som kan dokumentere hvordan de har jobbet for å bli bedre. Denne dokumentasjonen vil gjøre det mulig å spre metodene til andre.

Vi ser for oss at kriterier man kan belønnes etter blant annet er:
– Reduksjon i dropout.
– Antall elever som heves over kritisk lesegrense.
– Forbedring på nasjonale prøver.
– Reduksjon av mobbing.
– Systematisk etter- og videreutdanning for å heve lærernes faglige nivå.
– Kvalitetssikringssystem for læringen.
– I hvilken grad kommunen følger Opplæringsloven.

En slik ordning vil også kunne ta høyde for at målingsverktøyene skal kompensere for faktorer som kommunene ikke selv er herre over, som for eksempel foreldrenes sosiale bakgrunn. Slik unngår vi statistiske skjevheter i vurderingssystemet.

Jeg tror at å belønne og fremheve de som yter en ekstra innsats er bra. For mange vil det være en god motivasjon til å jobbe enda bedre. Ingen blir dårligere av at andre blir bedre. Hvis vi tvert i mot lærer av hverandre kan alle forbedre seg.

Derfor er jeg skuffet over at Arbeiderpartiets Marianne Aasen avviser forslaget uten å gå inn i det konkrete innholdet. En overfladisk vurdering av at ”det må tas helt andre grep enn å lage konkurranse” bidrar i hvert fall ikke til at vi løfter frem og belønner de som gjør en god innsats for elevene. Når regjeringen har lagt ned ordningen med demonstrasjonsskoler i tillegg virker det som om de tvert i mot vil skjule de gode eksemplene. Det lærer ingen av.

14 tanker om “Belønn flinke skoleeiere”

 1. Hva med konsekvensrekkefølgen? De skolene som får penger kommer bare til å fortsette å gjøre det bedre, mens de “dårlige” som ikke får penger, ikke har sjans til å hevde seg i konkurransen og så får man en splittelse som bare kommer til å øke etterhvert som ordningen fortsetter.

  Jeg ser de gode intensjonene til høyre, men penger er vel ikke alltid løsningen på problemet?

 2. Vanskelig den der Erna, særlig om en drar det ned til individnivå, og ikke bare skolenivå. De fleste er vel enige i at en belønning er OK om en har jobbet hardt. Men samtidig så er det mange som mener vi da vil gjøre det svært vanskelig for dem som ikke evner å bli belønnet. Kanskje har de ikke forutsetning for å nå opp til samme nivå som enkelte andre. Like it og not Erna, men dette hjelper ikke dem som da aldri vil oppleve å mestre eller strekke til. Men hva med belønning basert på stigende kurve, mer enn på et visst oppnådd mål? Kunne det vært oppbyggende mon tro?

 3. Svar fra Erna:
  Til BUsybodyGirl:
  Vårt forslag går ikke ut på individnivå, men på kommunenivå og det skal belønne det du kaller stigende kruve.
  De kommunene som på enkeltområder klarer å løfte elvene sin mest i løpet av en periode. Når jeg f.eks skriver – å belønne å heve flere over kritisk grense, så er fokuset på endring – ikke på absolutt nivåresultat.
  Tror det imøtekommer dine innvendinger 🙂

  Til vesla:
  Vårt forslag dreier seg om å være demonstrasjonskommune for god skolepolitikk. Det betyr at de skal forplikte seg til å veilede andre kommuner i hvordan de har løftet sine elever/ skoler. Vi trenger flere metoder for å få skoler /kommuner til å lære av hverandre. Slik dette legges opp så vil nok hvilke kommuner om vinner forandsre seg fra år til år – fordi det er fremgang, ikke nivå som skal honoreres.

 4. Belønningssystemet brukes allerede av foreldre/foresatte, og det er ganske store beløp som deles ut for gode karakterer. Selvsagt vil barn/unge som kommer fra “møblerte” hjem, få mest! De beste resultatene ser man også på skoler som ligger i “de beste strøkene” av landet. Jeg tenker da på at de foresatte selv har høy utdannelse og høy inntekt!
  Regjeringen – og særlig SV – vil omtrent forby velutdannede foreldre/foresatte å hjelpe sine håpefulle med leksene. Lærerne skal ta denne jobben – slik at “likhetssamfunnet” kan fortsette! Håpløs tankegang.
  Selv er jeg lektor med snart 45 års fartstid – og husker at elevene i 6. klasse på åttitallet – i faget matematikk – kunne mer enn elevene i dagens 8. klasse kan!
  Går man tilbake til femt-/sekstitallet var nivået i de fleste fag svært høy, men da var det kun 20 % av elevene som tok gymnaset.
  Det er umulig å forlange at alle elevene skal kunne gjennomføre videregående skole med så mye teori som det forlanges nå!
  Man kan ikke kjøpe dseg til alt her i verden, og lærerne blir utbrente om de skal ta seg av alle oppgaver foreldre/foresatte og samfunnet ikke makter!
  Nå er det så mange baller i noesk skole at systemet knirker alvorlig i sammenføyningene! Dyktige lærere tvinges til å gripe AFP eller bli utbrent! En god del lærere er blitt arbeidsnarkomane, og overskuddet og gleden ved jobben forvinner.
  Jeg sier selv at nok er nok – og tar min AFP og går selv om jeg har ekstremt høy utdannelse og får mange oppfordringer fra foreldre om å fortsette, men det finnes nå så mange krav i norsk skole – og så mange prosjekter og oppgaver – at jeg forlater skolen for godt! jeg ser med frustrasjon at norsk skole mister de beste lærerne altfor tidlig. Det finnes ikke pusterom for pedagogene.
  Det er ikke lærernes kunnskaper som er for dårlige. Det er ikke metodene som svikter. De samme lærerne har hatt utmerkede resultater tidligere.
  Fokus må rettes mot barnas oppvekstmiljø, barnas psykiske og fysiske helse – og ikke minst – mot foreldregenerasjonen.
  Mange av barna mangler folkeskikk, selvdisiplin og motivasjon. Foreldregenerasjonen er mer opptatt av jobb og status enn barnas ve og vel. Det finnes foreldre som ruser seg, som drikker og horer, og som er elendige forbilder for sine håpefulle. Dessverre blir mange av disse “håpefulle” fanske “håpløse”. Skal de få oppmerksomhet blir det gjerne negativ oppmerksomhet. Og den tar de med seg å lager dårlig arbeidsmiljø i klassen/gruppen.
  Så skal læreren lære mekling og bruke dette. Han/hun skal også gjøre mange andre oppgaver i tillegg til undervisning. elevsamtaler, foreldresamtaler, samtaler med PPT, BUP, andre fagpersoner, skriver rapporter, evaluere hver minste oppgave, rette prøver fra samtlige fag, føre karakterer, administrere og rette nasjnale prøver, kartleggingsprøver, kapittelprøver, kalvårsprøver, helårsprøver, tentamener, eksamener, foreldremøter, møter rundt rusproblematikk (mange møter), delta på leirskoler, være med på overnattingsturer, ekskusjoner, videreutdanne seg, gå på kurs (noe som medfører en del arbeid for å gjøre vikarens oppdrag gjennomførbart), osv.
  Det finnes mange andre oppgaver.
  Verst er det å alltid få en følelse av at man ikke gjør nok.
  De siste ti årene har jeg begynt skoledagen 3 timer før ordinær arbeidstid starter. Jeg må gjøre det for å få tid til å det jeg gjorde før – og som var en lærers egentlige oppgave: å indervise!

  Jeg har dessverre ikke tid til å lese kprrektur, men dere forstår nok innholdet!

  Jeg husker min matematikklærer fra realskolen si:”Bli aldri lærer!”

  Nå er dette rådet på sin plass!

  Norsk skole vil gå ad undas om ikke noe ordentlig blir gjort. Og det er ikke enda et leseopplegg – om det måtte ha et lyst navn!

  Gi meg solen! Ikke SOL!

  Gi barna flere bøker – og glem prosjekter som jager de siste – og de beste – lærerne fra norsk skole!

 5. Erna:
  Det virker som om læring var et stafettløp der den som kommer først i mål får en premie.
  En medalje, kanskje et ausekar av sølv til å ha på peishyllen.
  Et stort oppslag i avisen: -Vi vant:-
  40-50 millioner til de som vinner.

  Og da vil de andre kommunene begynne å konkurere for å bli like god og derfor også få smake av millionene som de første.
  Og når de har tatt dem igjen som først vant, da får de jo ikke noen millioner vell?
  Hvor mange millioner måtte du ut med om du skulle holde dine intensjoner?
  Håpløst ikke sant.

  For det du ikke vet, er at ikke alle elever konkurerer med sine egne artsfeller. Det gjør heller ikke alle dyrene. Men mobbere gjør det.

  Hva med de elevene som går på skole for å forstå verden rundt seg? Ikke for å bli best, men å forstå.
  Hva med dem? De vil aldri noen gang i sitt liv komme til å ønske en premie en tittel eller noe som helst som smaker av opphøyelse, med mindre det er en kolektiv premiering de er nødt å motta av hensyn til andre.

  Er det da ikke mer drivkraft og egeninnteresse i å kunne formidle kunnskap til barn?

  Er ikke gleden å få til noe belønning nok?
  Det pussige er at disse få barna jeg snakker om synes det er belønning nok å få noe til. Et lite tegn av annerkjennelse er himmelrike for dem.

  De har fått det til. De har gjordt fremgang.
  Fins det ikke slike lærere eller rådmenn eller politikkere?

 6. Tror nok dere må starte med en god slump penger for å i det hele tatt kan håpe på noen som helst forbedring i skolene. Vet om mange skoler i min kommune hvor barna må dele på skolebøker fordi man etter kunnskapsløftet kastet de “gamle” skolebøkene i søpla. De fikk ikke penger til å kjøpe nye sett til elevene. De har ikke penger til matvarer i heimkunnskap, slik at de, bokstavlig talt, må tengne pannekaker. Barn som har fått anbefalt 14 timer ekstratimer i uka fra PPT får ikke dette tilbudet fra skolen. Skolene har ikke råd til å ha en utedag fordi de ikke har ressurser til å sette flere lærere inn for den enkelte dagen. De har ikke råd til å ha vikarer dersom en lærer er syk, noe som medfører at en lærer ofte må undervise for bortimot 60 elever. Dette på barneskolen. Og de lærerne som “bare” har sine 30 elever har ikke sjans til å hjelpe alle elevene sine i løpet av en time fordi det blant de 30 er 4 som trenger mer utfordrende oppgaver enn resten og 10 som som i mer eller mindre grad trenger egne støttelærere. Hvordan kan dere da legge alt over på læreren? Lærerne idag har ikke den støtten de trenger for å utføre en skikkelig jobb. Og det er jo til syvende og sist de som må stå for dette løftet i prestasjonene. Hvordan kan de gjøre det når de ikke per dags dato har midlene de trenger for å gjøre jobben sin?

 7. Dette er rett og slett det DUMMESTE jeg har hørt fra en politiker noen gang. En slik ordning vil kanskje kunne øke motivasjonen, men definitivt også øke forskjellene mellom skolene; og dermed elevene. Det er til syvende og sist elevene det handler om, og hva de kan når de går ut.

  For dere virker det ikke særlig viktig, men jeg tror noe av det største problemet i norsk skole er at elevene ikke trives, respekterer og føler seg respektert på skolen de går på. Hvorfor er det slik? Kanskje fordi norsk skole er blitt kald, umoderne og uten sjel. Jeg vet dette selv fordi jeg gikk på videregående for bare 3 år siden. Med meg gikk det bra, men jeg tror noe av det viktigste man kan gjøre er å engasjere de unge hodene og ta vare på elevene. Innfør ordning med skolemat (dere vil ikke tro hva norske elever spiser, det går i stor grad i boller og brus fordi det er billig og enkelt), puss opp skolene og gjør skolen til et mer personlig “senter” eller “hjem” der elevene trives, vil være og vil imponere og utfolde seg.

  Gresk? Det er vel det for alle som sitter på Stortinget og har glemt hvordan det var å gå på skolen.

 8. Vil gjerne legge til at det heller er skolene som gjør det dårlig som bør få ekstra støtte, hvis dere vil innføre en slik ordning. Det SKAL IKKE være store forskjeller på skolene folk går på. Da får man ikke maksimalt ut av dem som har noe å bidra med i samfunnet i ettertid.

 9. Ahahahaha!

  Belønne de flinke, sånn at de dårlige ikke kan forbedre seg.

  Bra tenkt! Hvor mye research ligger i dette forslaget da? Null? 0.1?

 10. Hei!
  Kanskje ikke alle har fått med seg at vi har hatt en ordning med demonstrasjonsskoler i 5 år. Skoler som ble trukket frem fordi det de hadde gjort kunne være viktig lærdom til andre skoler. Det vi foreslår nå er å bruke samme prinsippet på kommuner- fordi vi tror at det er viktig med bevisst å dyktig skoleledelse og skolepolitikere.

  Å vise frem de gode eksemplene er viktig. Beklager til de som tror at dårlige skoler og dårlige kommuner henger sammen med hvor mange kroner som brukes på skolen i den kommunen. Den sammenhengen er dessverre ikke eksisterende. Siden vi som land bruker mest penger på skole , så burde vi ha de beste resultatene – det er vi langt fra.

  Da må vi finne de gode metodene og eksemplene – jeg tror at vårt forslag bidrar til det . Vi skal belønne de som viser best fremgang, ved at de trekkes frem og får som oppgave å lære andre.

  Men dette er bare ett av mange gode Høyreforslag for en bedre skole , minner om yrkesfagløftet, mer systematisk satsing på etter og videreutdanning bl.a.

 11. Dette har vært forsøkt før. Resultatet er kunstig oppblomstrede eliteskoler som beholder sin prestisje ved at man kun tar inn elever med de beste karakterene og ikke gjennomsnitts- eller elever som har problemer. Så allokerer man midler til de “vellykkede” skolene og øker den negative trenden på andre skoler.
  I tillegg vil Høyres eliteskoler selvsagt tiltrekke seg barna av de best bemidlede foreldre, slik at mye får mer. Men det gjenspeiler jo Høyres politikk generelt.

 12. Blææææææ Erna!!>-(

  Det er nesten sånn at jeg ikke orker å kommentere dette en gang!! Det får jeg heller ta en annen gang, men jeg kjente jeg blei så hissig at jeg måtte ha en liten utblåsning!

  Det ooooooooooooooooSER av uvitenhet og inkompetanse på området fra din og Høyre sin side! Kjenner jeg blir ordentlig ordentlig forbanna, både på skolenes, lærerstanden og ikke minst alle skolebarnas vegne!! Det dere kommer med her skaper et tapersamfunn av uante dimensjoner…og jeg er hverken rød eller koboltblå fundamentalist i min politiske meninger…Jeg er bare en tidligere utbrent offentlig lærer med min erfaring fra både egen slitsomme oppvekst, heftige skolegang, adjunktutdannelse tiltross for egne vansker og som frustrert lærer i skolen. Jeg har også en gang opplevd mobbing fra både medelever, OG også lærere!!! Jeg har opplevd både usedvanlig gode lærere og lærere som pr. definisjon ALDRI burde ha fått vitnemålet sitt!! Jeg er en av de adjunktene som er enig i at lærerutdannelsen er driiiitdårlig og at lærere er inkompetente på mange områder, bla. på de spesialpedagogiske. Jeg har selv gjennomgått x antall år med skole, til slutt adjunkt med uoppdagede vansker som igjen medførte utbrenthet og rehabilitering innenfor NAV. Som lærer selv har jeg opplevd å stå på kontoret for å tigge etter bla. bøker, blyanter og ekstra ressurser til elever som definitivt ikke får det de trenger!!! Jeg har opplevd frustrerte kollegaer og ledelse som sliiiiter med å få skolen til å funke ordentlig for ungene grunnet ressursmangel (og ja, sikkert også dårlige løsninger fra lærere og ledelse ofte nok)…Jeg har forstått at bup og ppt har sine begrensninger, noe som medfører prioritering av fordelinger av ressurser i skolen. Jeg har opplevd frustrerte barn som etter hvert utvikler sinne, dårlig atferd generelt, tomhet, forvirring etc. fordi de ikke får det de trenger for å utvikle seg. Jeg har også som mange andre lærere vært kreativ på knapper og glansbilder. Jeg har vært med på¨å prøve å lage opplegg som kan være gode i henhold til den alltid nye lærerplanen som dere politikere ALDRI blir fornøyd med som endrer seg omtrent før man får skrevet ut de nettopp utarbeidede planene og undervisningsopplegg etc.etc.etc. Jeg har opplevd som svært mange andre lærere, faktisk ganske gode sådan, å sende fra meg elever uten god samvittighet fordi jeg føler jeg ikke har gjort jobben min godt nok. Jeg har opplevd å sitte på et ukentlig møte hvor personlige trynetillegg har blitt lest opp og nyansettelser har kommet som et slag i trynet på kollegaer som har arbeidet i skolen i flere år…Suck! Dette er bare toppen av kransekaka!! Når i svarte hete skal dere politikere lande med begge beina på jorda, lukte på røttene som jobber med å få all galskapen dere bestemmer og ressurser som dere kaster terning med…basert på null virkelighetsbasert kunnskap…som er totalt ubrukbart og som endres hver gang noen får ferten av å havne på tinget!!! Når skal dere begynne å forstå at det nytter ikke å sette kokken til å mekke bil og omvendt dersom man skal ha kvalitetsutført arbeid. Mange av de professorene og VIP menneskene som sitter å velter ut av seg læreplanfloskler her og der og som rådgiver dere i forkant av ressursdisponeringer etc. har høyst sannsynlig ikke jobbet på grasplanet på flere år, har mistet sine egne “lærerevner” til fordel for forskerstatus og administrasjonsevner. De evner definitivt ikke å se det fra grasrotplan, kun intellektuelt! Man kan ikke basere seg på utopi og virkelighetsfjerne urealistiske mål når man skal bestemme noe fordi man ikke er fornøyd med dagens situasjon.

  DERE FÅR BEGYNNE Å GJØRE EN SKIKKELIG JOBB OG BEGYNNE Å LYTTE TIL GRASROTA SOM BRUKER SKOLEN TIL DAGLIG. IKKE BARE LYTT TIL SVEVENDE MAKTPOSITURER SOM TROR DE VET BEST OM NOE DE DEFINITIVT IKKE HAR FILLA PEILING PÅ!

  Jeg begynner i alle fall å forstå hvorfor jeg måtte gjennomgå nå snart 40 år med uoppdagede vansker som jeg ikke fikk hjelp til, hverken i skole og utenom. Jeg forstår nå hvorfor jeg fikk angster, fobier og andre psykiske problem, og har måtte gå i terapi til pr.d.d.. Jeg forstår nå hvorfor jeg nå må “slåss” for å få den hjelpa jeg trenger for å kunne bli rehabilitert fungerende harmonisk menneske som kan gå ut i arbeid for å gjøre nytte for meg i samfunnet. Nå forstår jeg hvorfor jeg ble utbrent som lærer, OG IKKE MINST HVORFOR JEG ALDRI SKAL SETTE MINE BEN INNENFOR SKOLEN SOM LÆRER IGJEN!

  Jeg kan i alle fall si det som så at som forelder vil jeg helt klart stå på som en hauk og jeg finner meg ikke i at ungene mine skal bli behandlet som et second choice fordi politikerne deler ut ressurser i “hytt og gevær” med terning og gir ut “trynetillegg” til skolene basert på uvitenhet og slett arbeid. Jeg finner meg rett og slett ikke i det…om jeg så blir nødt til å kjøre sakene mine til Haag! Ferdig med det!!

  Puh…Da var det “hjertet” luftet…til tross for lange dårlig setningsoppbygninger og sikkert mange ordleif…Har ikke ork til å korrekturlese, men jeg håper likevel at litt av poenget mitt oppfattes!!

  Og til alle foreldre som er glad i barna sine: STEM i alle fall ikke HØYRE etter utspillet som står på toppen! De kjører ressurssvake unger i rennesteinen og setter dem i sperrede avdelinger når de etter endt skolegang ikke ser håp i en normal fremtid for seg selv!>-(

  Stakkars skoler, lærere og barn sier nå jeg bare…:-0

 13. Nå må du Erna ta deg sammen.
  Du begynner med et innlegg der du presiserer at kommuner som har gjort det godt skal premieres med millioner.
  Lenger nede etter noen kommentarer mot sier du deg sjø.
  Så sier du til erfarne lærere oa. at man visstnok ikke har fått med seg….

  Mangler du totalt refleksjonsevne?
  Er du en kopimaskin som husker og ikke kan reflektere?

  Der finnes ikke noe som helst som kan ligne på en konsekvensanalyse i dine skriverier her.
  En konsekvensanalyse er noe dere politikkere kopierte fra ingeniørene i 1979 eller deromkring, fordi dere satt med kun med meninger og ante ikke hva resultatet ble av det . Så kom reklamasjonene, og så rettet man det og slik forsatte det.

  Det første du bør gjøre er å analysere ditt innlegg her.
  Dernest bør du sette deg inn i det en erfaren lærer sier over her.
  Og så spørre deg selv. Ville du ha klar en slik hverdag. Svaret ditt måtte bli nei.

  Så poenget er, hva ville du ha gjordt dersom det var din situasjon?
  Hvordan løste du det problemet?

  Her skal du få et konkret eksempel hva som skjer.
  Gjennom tusenvis av år har den norske handelsflåte med sine sjøfolk ha måtte klart seg sjøl så best de kan.
  De måtte gå gradene sakte men sikkert. Minst et år i hver grad. Så en dag finner en ut at de klarer noe mer og går i land og betaler for et års skolegang, og så ut igjen ett år og så videre til toppstilling. Slik forsatte det gjennom tusener av år.
  Og den Norske handelsflåte var viden kjent og respektert.
  Norske sjøfolk ble respektert over hele kloden hvor de enn kom. Der tyskerne og amerikanere og andre ble nektet adgang kom nordmenne inn.
  Hvorfor, fordi de ikke opphøyde seg selv over andre.
  Så begynte det å minke på dem på grunn av krigen.
  Da fant Sjøfartsdepartementet ut at for å redde handelsflåten, gav man dispensasjoner til å seile som offiser dersom det ble anbefalt fra maskinsjef og kaptein.
  Og alt gikk som før.

  Men hvem klarte å knekke ned hele denne tusenårige tradisjon?
  Undervisningsdepartementet. Repeterende skolelys uten noe som helst spor av selvsendig helhetstenking.

  For i 1980 fant man ut at ingen skulle få seile på dispensasjon lenger. Alle skulle ha ingeniør utdannelse.
  Den trinnvise utdannelsen var vekk over natta.
  Og handelsflåten mistet over natta tusenvis av offiserer.
  Fordi mange av dem ikke hadde råd, interesse, og av forsørgerhensyn, sluttet de på sjøen for godt.
  Yngre mannskap og eldre så ingen fremtid i dette lengre og sluttet. Rederiene var nødt å ta ombord utenlansk arbeidskraft og startet offiserskoler slik som på Filipinene.

  I dag finner man knapt en båt med norsk mannskap.

  Nå i dag har enkelte skoler som i Kristiansund,
  innsett forlengst at skolelys i Undervisningsdepsrtementet har ødelagt hele den norske handelsflåte bare på grunn av en fiks ide om at alle er roboater som dem selv.
  Nå har Kristiansund gått over til den gamle ordningen.

  Tenk over det Erna.
  Det er blitt skrevet bøker om det, og hvem stikker hodet i sanden?
  Flinke å huske det de lærer, men eier ikke refleksjonsevne.
  Tenk en gang til.
  “Vi seiler for Norge.”
  For en idiotisk fantasifull tanke.
  Og ryker fiskeriet på samme måte og “lys i husa”.

  Og nå ryker skolene.

  Og hvorfor ryker KrF.
  Fordi det eksisterer ikke snev av helhetstenking.
  Konsekvens av konsekvensene.

  Høyre er fra gammelt av et parti for de situerte med flosshatt og hadde sitt eget fortaug å gå på.
  Tror du at mennesker lever av brød alene?

  Hva er din oppskrift på å stoppe mobbing?

  Du har ikke anelse.

 14. Til Petrus Muus:
  Venter i spenning på infor fra deg hvor dette har vært forsøkt før – altså demonstrasjonskommuner. Vil gjerne se hvilke vurderinger de i så fall har hatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *