Belønn flinke skoleeiere

Utdanningsdirektøren gikk i forrige uke ut og advarte mot at det er på vei til å danne seg A og B-lag i skolen. Det bør anspore oss til en ekstra innsats for å motvirke den utviklingen.

Vi vet at den aller viktigste faktoren for å få gode resultater i skolen er gode lærere. Men gode lærere er ikke uavhengige av god skoleledelse og aktive skoleeiere.

Norsk skole er heldigvis full av eksempler på kommuner og fylkeskommuner som gjør en kjempeinnsats. Nå ønsker Høyre å gi de skolene som jobber systematisk for å bli bedre en fjær i hatten, og vi vil oppmuntre alle skoleeiere til å lære av godt arbeid. Derfor har vi i dag foreslått å sette av 50-75 millioner til å belønne kommuner og fylkeskommuner som har gjort en spesielt god jobb på forskjellige områder.

Sist Høyre hadde Utdanningsministeren igangsatte vi en ordning med demonstrasjonsskoler. Dette var skoler som kunne vise til gode resultater og som man mente at andre kunne lære av. Slik håpet vi å spre kunnskap om ”beste praksis” i skolenorge. I fjor avviklet regjeringen i det stille denne ordningen.

Høyre mener at norsk skole fortsatt vil ha godt av å lære av de gode eksemplene, og vi vet at det finnes mange gode eksempler å lære av. At behovet er stort vet vi.

Gode skoler skapes gjennom systematisk arbeid og fokus på å finne ut hva som virker. Vårt forslag vil belønne de skolene som over flere år har vist at de kan forbedre seg, og som kan dokumentere hvordan de har jobbet for å bli bedre. Denne dokumentasjonen vil gjøre det mulig å spre metodene til andre.

Vi ser for oss at kriterier man kan belønnes etter blant annet er:
– Reduksjon i dropout.
– Antall elever som heves over kritisk lesegrense.
– Forbedring på nasjonale prøver.
– Reduksjon av mobbing.
– Systematisk etter- og videreutdanning for å heve lærernes faglige nivå.
– Kvalitetssikringssystem for læringen.
– I hvilken grad kommunen følger Opplæringsloven.

En slik ordning vil også kunne ta høyde for at målingsverktøyene skal kompensere for faktorer som kommunene ikke selv er herre over, som for eksempel foreldrenes sosiale bakgrunn. Slik unngår vi statistiske skjevheter i vurderingssystemet.

Jeg tror at å belønne og fremheve de som yter en ekstra innsats er bra. For mange vil det være en god motivasjon til å jobbe enda bedre. Ingen blir dårligere av at andre blir bedre. Hvis vi tvert i mot lærer av hverandre kan alle forbedre seg.

Derfor er jeg skuffet over at Arbeiderpartiets Marianne Aasen avviser forslaget uten å gå inn i det konkrete innholdet. En overfladisk vurdering av at ”det må tas helt andre grep enn å lage konkurranse” bidrar i hvert fall ikke til at vi løfter frem og belønner de som gjør en god innsats for elevene. Når regjeringen har lagt ned ordningen med demonstrasjonsskoler i tillegg virker det som om de tvert i mot vil skjule de gode eksemplene. Det lærer ingen av.