Støtt den moderate majoritet

Den siste tidens debatt om islamisering i kjølvannet av demonstrasjonene mot tegningen av profeten Muhammed i Dagbladet er på vei til å anta en form jeg er redd for at passer de radikale kreftene godt, og at den vil føre til mer islamisme, ikke mindre.

Historien om hvordan tegningen fant veien fra PSTs Facebook-side til Dagbladet fremstår som et godt stykke pr-arbeid fra de radikale islamistene. De forstod nok bedre enn Dagbladet hvilke reaksjoner de kunne få ut av trykkingen. De er i stand til å bruke media til sin fordel for å få muslimer til å føle seg krenket og satt til siden i samfunnet for å bidra til ytterligere radikalisering. NRK melder at radikale muslimer fra Wahabi-retningen av islam aktivt rekrutterer unge gutter i Oslo. Denne taktikken og utviklingen har de moderate muslimske kreftene et ansvar for å avkle og bekjempe. Et ansvar jeg mener de også har tatt.

For det er de moderate kreftene som er i flertall. Glemmer vi det i debatten gjør vi oss selv en bjørnetjeneste. Mens vi har sett én person som har målbåret den radikale islamismen (uten at vi dermed skal tro han er alene) har de moderate stemmene vært mange. Afshan Rafiq, Abid Raja, Hadia Tadjik og Usman Rama er blant dem vi har sett ta tydelig avstand fra islamistene, og fremholdt en muslimsk retning i tråd med grunnleggende vestlige verdier. Vi som mener et mangfoldig samfunn er et bra samfunn må støtte opp om nettopp den moderate majoriteten.

Radikale islamister er en marginal gruppering. Det betyr ikke at vi skal late som om det ikke eksisterer, eller er et problem. På samme måten som nynazistmiljøet på 90-tallet var det. Og vi må jobbe sammen med de moderate kreftene for å knekke det radikale miljøet, på samme måte som vi greide det med nynazistene. For det er betydelige likhetstrekk. Både da og nå er det en elite på toppen som tilbyr en ideologi og en følelse av tilhørighet til sinte unge menn. Hvis vi greide det med nynazistene er det ingen grunn til at vi ikke kan greie det med islamistene.

De som fremholder en politikk hvor man ønsker å forby religiøse plagg, eller på ulikt vis sanksjonere mot dem som bruker dem – de bærer ved til radikaliseringsbålet. Det gir kraft til de radikale kreftenes argumenter. Når de oppsøker unge frustrerte menn og forteller dem at Norge ikke respekterer deres religion, og at de ikke har grunn til å føle tilhørighet til landet – så kan de peke nettopp på slik argumentasjon.

Vi skal aldri kompromisse på grunnleggende verdier som mennekerettighetene, demokrati, likestilling, religionsfrihet, ytringsfrihet med mer. Disse verdiene er ufravikelige, og har ikke noe mindre egenverdi for mennesker med bakgrunn fra land som ikke har den samme tradisjonen for dem. De som ikke respekterer disse verdiene har ikke noe i Norge å gjøre.

Men vi trenger heller ikke kompromisse for å få til en vellykket integrering. Det vi må gjøre er å gi minoritetene en grunn til å føle tilhørighet til Norge. Enten det er den raskest voksende gruppen (polakker), eller mennesker fra kulturer som i utgangspunktet står lenger fra vår egen.

Det gjør vi ikke ved å støte dem ut av samfunnet. Enten det skjer gjennom sosiale stønadsordninger, skoleverket, forbud mot klesplagg eller ved at etniske nordmenn unngår kontakt med nye landsmenn.

USAs store styrke har vært deres evne til å absorbere de nyankomne inn i samfunnet. Ikke fordi de assimileres, men nettopp fordi deres egenart respekteres. Den amerikanske drømmen om at man kan skape et godt liv for seg selv og sin familie gjennom hardt arbeid er tilgjengelig for alle.

Norge trenger også tydelige verdier alle, uavhengig av bakgrunn kan enes om. Vi må tilby muligheter for alle. Vi som samlet nasjon, uavhengig av religion, hudfarge og bakgrunn må snakke mindre om hvor vi kommer fra og hva som skiller oss. Vi må snakke mer om hva vi i fellesskap skal være slags samfunn i fremtiden. Hva kan vi sammen tilby de kommende generasjoner? Ingen ønsker et samfunn preget av konflikt for sine barn. Ingen ønsker et samfunn hvor det er de ekstreme røstene som dominerer samfunnsdebatten.

Vi må slå ring om de grunnleggende og ufravikelige verdiene, og samtidig være respektfulle for at vi er forskjellige og lever forskjellige liv innenfor rammene av det samme samfunnet.

Jo Benkow, Norges første stortingsrepresentant med minoritetsbakgrunn sa at ”Jeg velger Høyre fordi det er partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes”. Det er den verdien vi må bygge Norge på også i fremtiden. Og det skjer ikke hvis vi, den moderate majoritet lar ytterliggående krefter dominere debatten.

31 tanker om “Støtt den moderate majoritet”

 1. Veit ikke helt hva jeg skal tro. Norske 155 mm. klasebombegranater til haubitz er produser i Israel skrudd sammen i tyskland og kjøpt inn til Norge. Har vi skrevet under mineavtalen ?

 2. Heia Erna

  Jeg tror du tar grundig feil i en rekke av de påstander du kommer med i dette inlegget ..

  Det er klart at det passet ekstremistene godt , men nå vet vi at det er en del ekstremister der ute. Ikke noen , men flere enn det vi tror , og flere vil det bli . Så er det spørsmålet om vi klarer å gjøre oppgaven vår som sivilisert samfunn til å fange opp forskjellene. Plukke dem ut og eliminere dem ?

  Vårt samfunn , den Norske modellen som alle hevder er bra er tuftet på likhetstanken . Den er ikke alltid like god å se på for Høyre som fra tid til annen har noen som er likere enn andre .

  I denne sammenheng , Den radikale sammenheng så har vi ikke klart å få til mye . Det bidro også Høyre sterkt til ved siste valg ved ikke å gi et klart alternativ med Høyre og FRP som faktor i valget …

  Til stor glede fopr vårt innvandrermiljø som dermed sikret seg 4 nye år på tomgang med SV som ikke vil inngi endringer .

  Vi lever og bor i kongeriket Norge . Her har vi gjennom de siste 100 år kommet langt på vei til et virkelig bra samfunn . Med litt bedre politikere så kunne det vært perfekt. Det vil si politikere som bare velges for 4 år og som må ha folkets stemme direkte for å fortsette i flere perioder. Ny valgordning altså , hvilket vi aldri får med AP og SV i stolene..

  Så har vi nådd et fellesskap og en frigjøring som er særdeles god . At vi forlot kristendomsfag i skolen er ikke så farlig når vi ser på retningen kirken har gått i etterkant . At vi ikke reagerer på homohets fra innvandrermiljøene viser at vi ikke engang tar vårt eget lovverk alvorlig…… Det er liksom ikke så farlig ….

  Når så jenter og gutter skal skilles i gym og i badet ! Så er ikke dette hverken Saudi eller Pakistan , det er Norge og her er regelverket slik at de har gym og svømmer sammen . Det er en del av den Norske lenge opparbeidede friheten . Take it or leave it , Kunne vi kanskje si ?

  Du er igjen i ferd med å ufarliggjøre de farlige kreftene. De er ikke her i Norge , men det kan være flere millioner av dem spredt rundt i en stor verden . Alle de vellykkede angrep som gjennomføres forteller at det finnes få etteretninger som klarer å demme opp ……

  Derfor må det en langt fastere hånd på roret enn du nå gir inntrykk av . Usman Rana er ingen moderat politikerspire . Det var han som kalte Siv Jensen for Goebbels for bare et drøyt år siden .

  Politisk hukommelse er viktig Erna . Det gir en bakgrunn og den later du som ikke eksisterer . Hdja Tajik var den stassekretæren som godkjente hijab på nettsidene til Justis …På tvgers av en stor majoritet . Det går ikke an å glemme det heller ..

  Rafiq og Raja …. Joda , de har sine gode sider , men er fortsatt ikke der jeg gjerne hadde sett at de var . Der er det helt klart at dette er Norge ! At vi har rettigheter og lover som beskytter alle , og rammer likeså. Også muslimer når de ønsker å innføre en blasfemilov som vi klarte å unngå i fjor …..

  Det er altfor mange muslimer som mener at om de kan stoppe munnen på Norske kritiske røster så vil deres “rettferdige krav” kunne gjennomføres i raskere tempo .

  Det er bare FRP som er garantist for at det ikke skjer , men så er de ikke garantist for en en rekke andre mer pragmatiske saker . Rutine mangler, men viljen er til stede …..

  OM du nå skal fri til muslimske og andre stemmeberettigede i god tid tid , så er det flott det Erna .

  Ulempen er bare at mediene vil rive deg ned før neste valg , fordi du ikke har noe troverdig altenativ. Du har styrt før …. Uten at det kan mersmak ut over den 4 års perioden du satt i posisjon …..

  Du vil heller ikke nå mer hjelp enn fra noen stakkars prosenvise såkalte sentrumspartier selv om det ikke er noe sentrum i Norsk Politikk lenger….. Det vil heller ikke bli noe mer sentrum om vi ikke får skikk på vår interne politikk…

  Det er noe å tenke over , for det er fortsatt flest Norske stemmer ved alle valg som kommer fremover …

 3. Du kan ikke kjenne mye til mennesker.
  Når USA slapp atombomben, (som egentilig var planlagt for Berlin) over Hirosjima og Nagasaki, var det for å spare menneskeliv i et stadig akselerende ragnarok som aldri hadde tatt noe ende.
  Disse skremmeskuddene (tross tap av liv) får folk til å tenke seg om.

  På samme måte som rabiate ikkereflektive mennesker nå i lang tid har prøvd å få dradd med seg mennesker i et tilsvarende og akselerende ragnarokk, som man tett etter krigen sa at den neste krigen ville komme til å bli en religiøs krig og en geriliakrig.

  Fordi de to første krigene ble tapt.
  Krigshissere vil ikke gå i den samme fellen.

  Det er da lett å skjønne, at religion er et like kraftig våpen om man får en milliard mennesker med seg, som nå er spredd over hele jorden.

  Perspektivene er forøvrig redgjordt for flere tusen år siden og de er reele og de er advart mot i alle kulturer.

  Karikaturtegninger må sees på to måter.
  Refleksive islamister er selvfølgelig ikke begeistret for dem. Men samtidig vet de at man får “røkt” ut samfundsødeleggende elementer og fra troen selv.

  Det er det samme som man legger ut åte for forbrytere.

  Det blir altså for dere politikkere å være behjelpelige i denne prosessen og fange opp revene når de er røkt ut av hulene sine.
  Da skal man ikke nøle.

  Dere må være klar over at de nytter ikke å dille mellom partier for å hevde seg sjøl.

  Dere må ta stanpunkter Nå.

  De reflektive klarer å tenke sjøl uten deres hjelp.
  Det er ikke de som trenger å bli belært av dere.

  Det er dere som skal vise mot og handle.
  Så få dem ut, de som kommer med trusler.

  Ellers kan dere risikere at folket tar loven i sin egen hånd.
  Tenk over det i det minste.

 4. Hei Erna! dette var en lite tildekket måte å skaffe muslimske stemmer på! Vesten har vist moderasjon overfor Ekstremgalningene alt for lenge! Og vi ser hva det har ført til! det må handles nå! Vi trenger politikere uten skylapper på! Erna Våkn OPP!!

 5. Jeg snakker med Gud hver dag.

  Han har fortalt meg at jeg, i denne verden her paa jorden, er eneste mann med sinn.

  De andre mennene er altsaa en slags zombier. De kan snakke og skrive, men ikke hoere eller se. Og de har ingen foelelser. Og de tenker ikke heller. Men Gud styrer dem, og faar det til aa se ut som om de er ekte mennesker.

  Hilsen
  Svein

 6. Hei Erna!

  Prøv å få disse religiøse mørkemenn ut av Norge, Skandinavia, Europa A.S.A.P!!

  Dette er det sannheten og det ekte stygge fjeset til Islam!!!

  Dispatches – Undercover Mosque, channel 4 uk

  http://video.google.com/videoplay?docid=2515587181120245843#

  Undercover Mosque: The Return A year-and-a-half after the critically-acclaimed film Undercover Mosque was first screened, Dispatches goes undercover again to see whether extremist beliefs continue to be promoted in certain key British Muslim institutions

  http://www.truthtube.tv/play.php?vid=601
  http://www.truthtube.tv/play.php?vid=602
  http://www.truthtube.tv/play.php?vid=603
  http://www.truthtube.tv/play.php?vid=604
  http://www.truthtube.tv/play.php?vid=605

  Sjekk linken og les boka, God Is Not Great, How Religion Poisens Everything, Christopher Hitchens. http://www.youtube.com/watch?v=0YPmt8TUoX4&NR=1

 7. For det første, vennligst ikke bruk ordet “muslim”.
  Det betyr “den som bekjenner seg til den ene og sanne gud”, og ved å bruke det så gir vi dem rett i at de har den ene og sanne gud.
  Og så er det dette evindelige maset om at vi må ikke tråkke muhammedanerne på tærne, de blir krenket, vi sårer deres “religiøse” følelser.
  Vi får snart en oppblussing av hijab/niqab debatten her til lands, da skal du Erna ha det klart for deg at dette er neppe et ideologisk symbol for ideologien islam, men et politisk uttrykk iscenesatt av det ekstreme og livsfarlige islamsk brorskap i Kairo.
  Ved å bruke slike plagg så sier de klart fra til omgivelsene at “integrering, nei takk”.
  Og det som gjør meg og mange med meg så eitrende forb…. er at svært mange vil ikke integreres, men våre sosiale goder de tar de mer enn gjerne i mot.
  Dette er goder bygd opp gjennom en møysommelig demokratisk prosess over lang tid, og muhammedanerne respektere heller ikke demokratiet.
  Du nevner USA`s evne til å absorbere innvandrere, men du glemmer elegant å si at i USA så stilles det KRAV til de som kommer, det er ikke bare å stille opp på nærmeste sosialkontor og få til livets opphold+ skole+tannlege + leilighet +++++.
  Den massive innvandringen av muhammedanere MÅ stoppes mens vi ennå er flest norske her i landet.

 8. “Radikale islamister er en marginal gruppering.”
  Radikale islamister=terrorister(bruker vold), islamister=Meningsbærere(velger ikke å bruke vold)
  ??!
  Jeg tror ikke det ligger for flertallet å ty til vold, men meninger som gir grobunn, og kanskje aksept, for slike handlinger, ser jeg dessverre rundt meg hele tiden. Jeg kjenner en del vanlige muslimer, og erfarer at jeg møter på den samme veggen når religionen deres blir imøtegått: Det finnes ingen feil i Koranen, den er ufeilbarelig. Derfor kan de heller ikke ta til mæle å dementere sitater som rettferdiggjør handlinger mot oss vantro. Altfor ofte blir spørsmålet avfeid ved å gå rundt det, å heller referere til andre sitater som skal mene noe annet, eller feks å hisse seg opp. Ved å ikke kunne være ærlig på utgangspunktet, blir de stilletiende støttespillere til noe de naturlig ikke ville gått god for.
  Tar jeg feil i min analyse?
  Når det gjelder burka og niqab, eller hijab på småjenter, er jeg helt for en forbudslinje. Jeg synes dette er en fornuftig grense, i et samfunn som ønsker å bevare individets frihet. Jeg synes det er rart(tragisk) at du, dere politikere ikke kan ta opp det opplagte faktum, at frihetene som er lagt ned i menneskerettighetene, ikke alltid går overens. Ikke alle friheter er av det gode, – det er politikerens rolle å kunne velge hvilke som er til det beste for et fremtidig, fritt samfunn.

 9. Hva får deg til å tro at de fleste muslimer er moderate?
  Har du noen dokumentasjon på det, eller er det bare magefølelsen?

  Tross alt er islam ikke en spesielt moderat religion. Muslimer er forpliktet til å følge Sharia, og Hadith, hvis du har lest dem så får du grøssninger nedover ryggen.

 10. hei
  Det som forundrer meg er, når vi har hatt diskusjoner om ytringsfrihet, – hører vi ikke noe fra Høyre. Hvorfor sier ikke Høyre klart fra at i Norge er det norsk lov som gjelder og ytringsfriheten er absolutt, den er grunnpilaren i vår konstitusjon.

  Å komme med argumenter som religion er helt urelevant. Ytringsfriheten må stå over religionene.
  Det hevdes at vi må tolerere hijab og de andre muslimske kleskodene fordi det hører til deres religion.
  Dette er tåkeprat. Det står ingen ting i Koranen om at kvinnene skal være tildekket.
  Det er da også forskjellige skikker i de muslimske land vedrørende dette som viser at dette ikke er noe pålegg i Koranen.

  Derimot vitner disse skikkene om undertrykking av kvinner, som ikke skal foregå i Norge.

  Norske politikere og media burde ta klart avstand fra dette, ikke som nå, pakke det inn i ullne formuleringer.
  Vi velgere savner politikere som har klar tale.

 11. jeg ringte redaksjonen i Dagbladet og kom ikke lenger enn sentralbordet.

  Hun synes jeg var rar, og på den tiden var det aftenposten som kanskje skulle trykke.

  De vil ikke ha den profeten avbildet, og det synes jeg er helt greit å respektere.

  nå er det slik at vi befinner oss i en verden full av uro og grusomheter.

  Norsk studie av Taliban, viser tydelig at radikale mennesker kun fører et liv, og helt reelt ikke vet hva de holder på med.

  Vi i vesten er satans folk, som er en kunnskap disse er helt inne forstått med.

  1. Verden må samles.
  2. Reglene må bli universelle, og kultur er noe som vi kan gi til alle.

  problemet ligger i at vi har 8 milliarder mennesker som er et svært høyt antall. selv i store og mektige USA er det svært fattige folk som aldri blir integrert samme hvor de kommer fra.

  Sånn verden er nå, lever vi i et klassesamfunn-der den sterkeste overlever. Vi er isolerte i Norge, og driver isolert også.

  Ingen som sier “vi har en verden”

 12. tror du virkelig at det er så enkelt å bli kvitt islamistene som det er å rydde opp i nynazist miljøet frk solberg?? der det nynazistiske miljøet i norge består av noen umodne guttunger ute etter litt action å provosere litt er islamfremarsjen i norge og verden forøvrig av en heelt annen og mye mer alvorlig karakter, faktisk så alvorlig at man burde sende disse menneskene tilbake i steinrøysa i de landene de kommer ifra før de i det hele tatt rekker å begynne å spre hat og døds over de vantro evangeliet sitt i norge og vesten forøvrig .islam ut av norge!!!!!!

 13. Dessverre erna Du er for feig. Det er derfor vi har fått de problemene vi har i dag nettopp av en slik feig holdning som din. Dere har et ansvar at dere ikke ødelegger det landet våre forfedre har bygget opp som har gitt deg masse rettigheter. Du er med på at våre barn mister de samme rettghetene.
  Vi har mistet byen vår Oslo. Unge er redd for å være ute. Det er deres ansvar. Sluttt å pjatte.

 14. de rødgrønne vedtar lover som gjør at muslimer ikke blir diskrimert, er dette å støtte radikal ismam?
  vel kanskje.
  men hva gjør høyresiden? de vil ha økning av religiøse skoler, og da vil de bli økning av de som tror på radikal islam.
  slik jeg ser det, presenterer ingen partier noen løsning på problemet. jeg ser igrunnen bare 2 måter å fikse dette på.
  1 presse muslimer inn i det 21 århundre via utdannelse og debatt.
  2 få dem ut av landet.

  jeg håper at løsning 1 skal være svaret, men det bør starte veldig snart, nå er det ingen politikere som har noen reel løsning på problemet.

 15. Hei,
  folk i dette landet har krav på informasjon som myndighetene skjuler og som virkelig berører mannen i gata. Den informasjonen er at sannheten er at det ikke lenger er noen som representerer politikerne på stortinget, altså de som ikke sitter i regjering og som er valgt inn. Derfor er det en løgn at vi er et demokrati. Vi vil gjerne fremstå som det for resten av verden, men virkeligheten er en helt annen. Det vet sikkert også Erna godt om. Slutt med løgn og se virkeligheten i øynene hvis du vil gjøre et forsøk på å gjøre noe med problemene. En ting er profesjonelle aktører, de kan man kanskje forvente at kjenner reglene. Men det kan umulig den vanlige mann i gata kjenne til og han forblir også dermed den store taperen på grunn av manglende informasjon fra myndighetene om samfunnssituasjonen i Norge i dag. Vi blir villedet til å tro at vi lever i et demokrati mens det egentlig er et diktatur, siden ingen lenger representerer folket og politikerne på stortinget. Regjeringen gjør som de vil uten hensyn til folket og politikerne. Vi blir ikke sett eller hørt men tråkket over som om vi ikke eksisterte. Det er bare pengene som betyr noe og det er den iskalde virkelighet. Menneskerettighetene er et glemt kapittel i Norge som en gang for noen år tilbake fortsatt hadde denne verdigheten i behold. La oss kjempe for å få denne verdigheten tilbake. Det kan umullig skje hvis vi fortsatt skal være et sosialkontor for resten av verden og brenne lyset vårt i begge ender for at innvandrerene skal ha det bra. Mitt motto er at du må være sterk først, før du kan hjelpe andre. Innvandrere i dag skaper sine egne samfunn og sine egne lønninger i Norge fordi integreringen er en fiasko, da hjelper det lite å støtte den moderate majoritet. Først må regjeringen gjøre det lovlig å være innvandrer, deretter moderat majoritet. Det hjelper lite å være innvandrer, syk eller anderledes hvis verdigheten er stjålet fra deg av hensynsløse lykkejegere og hensynsløse topppolitikere i dagens regjering.

 16. Et av virkemidlene mot nynazistene var å sende ungdom ut med busser fra konsentrasjonsleir til konsentrasjonsleir, men dette har nå tatt helt av og blitt en egen turistbutikk for skoleturer uten virkning på holdningen til radikale sinte unge menn. 40.300 fra Norge besøkte Auschwitz i 2009. Knappt noen av disse var nynazister eller islamister. Jødethatet til radikale islamister har røtter i konflikten i Midtøsten og reduseres ikke ved også å drasse dem til Auschwitz. KZ-turene har mistet sin hensikt og degenerert til å bli pedagogenes aktionsalibi og og busselskapenes business.

 17. 20 februar var bloggeier innom. Etter det har hun vært vekk.
  Det er synd.

  Vel, Høyre og FrP har flertall på meningsmålingene idag , mandag 8. mai.

  Skal jeg tørre å stemme høyre?
  Risikerer jeg ikke da å stemme Siv Jensen inn som statsminister?

  Hva tror du, Erna?

 18. Hei Erna!
  Du mener Abid Raja er en moderat muslim? Spør ham da om han ønsker seg en islamst stat. På Litteraturhuset for ca. et år siden ble han spurt om dette av Carl I. Hagen. Rajas sa da bare at det kunne han ikke svare på. Hvorfor? For ikke å tape ansikt blant sine muslimske medborgere? Bør ikke en norsk, muslisk politiker kunne svare på dette, og bør ikke svaret være NEI? Hvor mange etnisk norske ønsker seg en islamsk stat?

 19. Hei Erna.

  Det er tydelig at din kunnskap om islam og dens virkemåte er sterkt begrenset. Enten det eller så prøver du å være svært så politisk korrekt.

  Fra flere hold kan man anta at andelen såkalte radikale islamister slett ikke er noen marginal gruppering. Det er all grunn til å tro at minst 20% av muslimene er like radikale som Mohyeldeen Mohammed.

  Du snakker om de moderate muslimene. Ja hva er egentlig en moderat muslim. Man trenger ikke lese mye i koranen for å få fullstendig bakoversveis. Koranen er en kokebok i ondskap Erna. Alle muslimer er pålagt å følge denne boken svært strengt. En frafallen muslim risikerer forfølgelse, og i verste fall bli drept hvis de frafaller islam. Selv her i Norge. Jeg var inne på en nettside til en kristen organisasjon i Norge, som kunne bekrefte at flere muslimske lands ambassader driver regelrett etterretning etter apostater.

  Derfor Erna. En moderat muslim er en som tar avstand fra store deler av koranen, pga egen samvittighet. Dette betyr at de radikale muslimene har en svært stor kollektiv kontroll over de mer moderate muslimene. En moderat muslim kan enkelt defineres som en lovbryter eller frafallen i forhold til islam.

  Derfor blir det nærmest fånyttes å prøve å få moderate muslimer til å gå mot de mer radikale kreftene, slik du mange ganger har antydet. Derfor ser du nesten aldri muslimer protestere høylydt mot terrorisme. Du kan i beste fall få et lavmælt “Dette er ikke islam” fra noen imamer.

  Dessuten. Svært mange islamister opptrer som moderate. Så det er heller ingen enkel sak å skille hvem man egentlig kan stole på.

  Alt snakket om islamisering av Norge er ikke noe som bare ordner seg Erna. Norge er avhengig av at politikere begynner å ta reelle grep NÅ!

  Usman Rana er klar islamist. Abid Raja rett i nærheten. Jeg ville vært forsiktig med med hvem man kan stole på nå! Ja selv med Hadia Tajik.

  For å forstå hva islam er for noe, vil jeg anbefale deg og andre politikere å lese grundig gjennom alt du klarer på denne siden her.

  http://www.islam-watch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55

  Denne siden er skrevet av tidligere muslimer, og som har gjort et grundig og seriøst arbeid med å få frem hva som er den egentlige sannheten med islam.

  Jeg vil på det sterkeste anbefale politikere og PST til å ta kontakt med disse eks-muslimene, og i samråd med dem komme frem til hvordan den situasjonen landet vårt står overfor nå bør håndteres. Ta kontakt med Hege Storhaug i HRS. Hun kan sikkert være behjelpelig med videre kontakt med eks-muslimer, som blant Annet Ayan Hirsi Ali.

  Jeg vet dette høres poltisk ukorrekt ut, men til hvordan islamiseringen bør håndteres, frarådes det å ta kontakt med med troende muslimer!

  De siste ukers hendelser bør begynne å få politikere til å reagere nå. Som angrepene på Lars Vilks i Sverige, samt opprøret i Rosengård i Malmø for noen uker siden, som ikke ble omtalt i noen norsk avis.

  Det nytter ikke med mer politisk korrekthet nå, eller å skjule realitetene lenger. Folk over det ganske land vet mer hva som skjer nå. Stadig mer dokumentasjon fremkommer også om Eurabia konseptet fra 70 tallet som i lang tid har blitt avvist som konspirasjon.

  Forvent derfor et betydelig press på politikere fremover til å ta disse problemstillingene alvorlig!

  Her er en link til endel anbefalte tiltak:

  http://www.islam-watch.org/Shabana/Fighting_Islam.htm

  Skal jeg trekke ut endel punkter vil jeg si følgende:

  * Forstå at islam strengt tatt ikke er noen religion. men er mer et politisk samfunnsystem og ideologi med egne lover og regler. Leser man artiklene i linken over, vil man se at Muhammed tok i bruk en pre-islamsk avgud, måneguden Allah. Dette som et alibi for å gi seg selv guddomelig og evig makt.

  * Forstå sammenhengen mellom islam og terrorisme. På siden islam-watch er der flere artikler som viser islam’s opprinnelse og Muhammed’s rolle her. Artiklene viser en klar sammenheng mellom islam og terrorisme. Forstå at terror ikke er noe som noen ligger hos noen få grupperinger som f.eks. Al-quaida, Hamas osv. Terror er en grunnleggende del av islam, innført av Muhammed i år 622. At politikere ikke har forstått denne sammenhengen er hovedårsak til at krigen mot terror ikke har vært spesielt vellykket.

  * Stopp all offentlig økonomisk støtte til moskeer, muslimske organisasjoner og muslimske skoler. Få stoppet! Kristin Halvorsen’s vedtak om en muslimsk skole!!! Forstå at flere moskeer og muslimske organisasjoner/skoler fører til økt radikalisering.

  * Aktivt motarbeid innføring av muslimske særkrav. Det er viktig å forstå at å ettergi for disse særkravene ikke oppfattes som godvilje og blidgjør muslimene på noen måte. Det oppfattes som svakhet av politikerne og som en seier og en motivasjon til å komme med enda flere særkrav! Derfor ikke nøl med å forby burka og niqab. Forby i tillegg bruk av hijab i skolen. Ikke undervurder den politiske betydningen av disse plaggene.

  * Stopp innvandring fra muslimske land. Vær svært streng og konsekvent med å utvise de som bryter norsk lov.

  * Begrens eller aller helst stopp handel med muslimske land.

  * Arbeid for å få flest mulig muslimer til å konvertere vekk fra islam.

  Jeg vektlegger sterkt at muslimer skal behandles med all respekt som mennesker. At det således skapes et sterkt skille mellom muslimer som mennesker, og islam som en politisk ideologi. Islam som ideologi må sterkt motarbeides!

  Som sagt. Hvis ingenting aktivt skjer fra politisk hold, kommer Europa til å falle under for islamsk styre. Flere eks-muslimer går så hardt ut at de sier at tredje verdenskrig begynte 11.9.2001.

  Flere med meg forventer mer uttalelser fra politisk hold om dette i tiden som kommer

  jse

 20. Kjaere jse
  Det du foreslaar er aa gjoere Norge til et intolerant samfunn med brudd paa de verdier som jeg staar for og som jeg er stolt over i moete med totalitaere systemer fra ulike land ogsaa muslimske. jeg tror din oppskrift er feil, jeg tror paa styrken i vaart demokrati og vaare verdier til aa bekjempe ekstremisme og totalitaere religioner og politiske retninger. jeg tror vi kan gjoere det uten aa bli uliberale som du foreslaar.
  (fra Riga uten norske tegn 🙂 )

 21. Harald Eia brøt et tabu i programmet hjernevask, da han diskuterte forskjellen i IQ mellom forskjellige raser. Men enda har ikk politikerne tatt inn over seg hva dette betyr.

  I boken The Bell Curve av Richard J. Herrnstein og Charles Murray er det presentert eksempler på hvordan IQ korrelerer med en rekke viktige egenskaper. Richard J. Herrnstein og Charles Murray brukte regresjonsanalyse for å påvise korrelasjon (samsvar) mellom forskjellige faktorer.

  Herrnstein og Murray viser i boken The Bell Curve at IQ samsvarer med arbeidsløshet, skilsmisser, barns IQ, barn utenfor ekteskap, fattigdom, fengselsstraffer, trygdebruk, og dropout av high school. IQ korrelerer sterkt med skoleprestasjoner og jobbprestasjoner, mindre med inntekt, og i en viss grad med lovlydighet. Det er en sterk sammenheng mellom IQ og helse og IQ og livslengde. Dette forklarer forskjellene mellom Østsiden og Vestsiden av Akerselva. Forskjellen er stor på mange områder, for eksempel lever folk omtrent 10 år lenger på Vestsiden. Mange såkalte “forskere” har oppgitt mange fantasifulle grunner for dette. Men den viktigste grunnen til disse forskjellene er forskjell i IQ. Livet er egentlig bare en stor IQ-test.

  Kunnskapen om et lands gjennomsnittlige IQ er viktig for innvandringspolitikken. Norge henter sine innvandrere fra land som Somalia (gjennomsnittlig IQ 70) og Pakistan (gjennomsnittlig IQ 85). Det er helt åpenbart at disse menneskene vil havne på bunnen av det norske samfunnet dersom de skal livnære seg av ærlig arbeid. Det er også åpenbart at etter hvert som disse menneskene utgjør en stadig større del av den norske befolkning, vil Norges evne til å møte framtidige utfordringer bli stadig dårligere.

  Dette er et forbausende faktum, som burde bli diskutert i norsk innvandringspolitikk.

  Somalierne ligger på bunnen av alle elendighetsstatistikker i Norge, de har en ervervsfrekvens på bare vel 20%, de er 5 ganger så kriminelle som nordmenn (60 kriminelle pr 1000 mot 12 pr 1000 for nordmenn), 80% av somalierne mottar sosialhjelp osv. Dersom man vet at somaliere i gjennomsnitt har en IQ på 70, blir det lett å forstå hvorfor somaliere oppfører seg som de gjør. Personer med en IQ på 70 (svarer til en gjennomsnittlig norsk 11-åring) vil ikke kunne aspirere til å bli noe mer enn vaskehjelp i Norge. (I praksis blir de selvfølgelig sosialklienter eller kriminelle eller begge deler). Det er derfor urettferdig å klandre somaliere for at de oppfører seg som de gjør. Somalierne oppfører seg presis som man kan forvente av personer med en IQ som en gjennomsnittlig norsk 11-åring.

  Noen vil kanskje si at det er rasistisk å påpeke disse fakta, men jeg mener at det ikke er det. Det er ganske åpenbart at dersom man ikke tar hensyn til innvandreres IQ, men antar implisitt at de har samme IQ som nordmenn, slik som Erna gjør, så vil man også forvente at de skal oppføre seg som nordmenn. Og dersom innvandrere har vesentlig lavere IQ enn nordmenn, så vil de ikke ha noen forutsetning for å oppføre seg som nordmenn. Høy innvandring fra områder med lav IQ vil uvegerlig skape store friksjoner i det norske samfunnet. Ettersom norske politikere driver masseimport av personer fra områder med lav IQ, er det meget sannsynlig at Norge i fremtiden vil synke ned til ulands-status.

  Øst-asiater har høyere IQ enn hvite. I Norge kan vi se at kinesere, japanere, og koreanere gjør det bra på skolen. Både kinesere og koreanere er blant topp 3 som fullfører bachelor og mastergrader i Norge. Dette viser igjen at IQ er en viktig faktor for integreringen.

  Samfunnets elite, de som pusher innvandring, er utvilsomt klar over disse fakta. Å anta at de ikke er klar over disse fakta, er det samme som å anta at eliten er idioter, og det er de beviselig ikke. Så når politikerne pusher innvandring fra områder med lav IQ så kraftig som de gjør, er det fordi POLITIKERNE MED FULLT OVERLEGG ØDELEGGER DET NORSKE SAMFUNNET.

  Men uansett om norske politikere er klar over disse fakta eller ikke, så vil de meget snart bli nødt til å ta stilling til dette spørsmålet:

  ”Hvor stor gruppe av sosialklienter og kriminelle kan et land egentlig klare å håndtere?”

  Verden er ikke så enkel som du tror, Erna. Du lever etter den gamle barnereglen “Alle er forskjellig, men inni er vi like”. Dette er kanskje den største løgnen som eliten pusher. Dersom dette hadde vært sant, så hadde det vært enkelt å utforme politikken, både nasjonalt og internasjonalt. MEN DETTE ER IKKE SANT. Det er store forskjeller mellom forskjellige menneskegrupper, både når det gjelder IQ og på andre måter. Og dersom man ikke tar hensyn til disse IQ-forskjeller og andre forskjeller når man utformer politikken, MÅ DET uvegerlig ende med katastrofe.

 22. snakk litt om utøya også, var litt redd for det også.

  Jeg vil si at Anders ikke er kristen og ikke er norsk
  for jeg kjenner det norske folket og det kristne folket, jeg respekterer dem og de respektere meg.

  jeg vet godt hva du og frp hadde gjort hvis 22. juli ikke var Anders men muslimer som du kaller dem for

  vis litt respekt og svar meg

  1. Jeg vet ikke hva du mener når du sier : Jeg vet godt hva du og Frp hadde gjort hvis 22. Juli hadde vist seg å være muslimer. Høyre og jeg har vært klinkende klar i alle år på at man ikke fordømmer grupper for enkeltpersoners handlinger.

 23. Kjære Erna.Det er enkelte tin som je ikke klarer å holde fo meg selv lenger.Og jeg takler dårlig denne beandlingen enkelte innvandrergrupper for av dagens regjering.Selv er jeg født i Chile,og kom til Nogre i 1978,sammen med min mor og far.Vi hadde den gang status som politiske flyktninger,fordi faren min satt i fengsel i noen år og det var fare for våre liv.Den gangen var det slik at,våre chilenske pass,måtte leveres til Politiet,og om vi skulle reise noen vei,fikk vi et midlertidig norsk pass,med to svarte streker i det ene hjørnet.Og det var skrevet i passet at “innehaver av dete passet kan reise til alle land i verden,unntatt Chile”.Om vi var så dumme og reiste til Chile,mistet vi status som politiske fyktiniger,og skulle det skje oss noe der,da hadde vi ikke Norge i ryggen.
  Per idag syntes jeg at mange såkalte politiske flyktninger,kommer først og frems hit til landet uten papirer,uten noen mulighet å få verifisert at de er dem de sier de er,at de kommer der de sier de er fra.Og det verste er at de påstår å være forfulgt i hjemlandet og i livsfare.Så for de asyl her,og etter noen år,reiser de til hjemlandet på ferie,og tar med seg barna dit,lemlester dem,tvanggsifter dem osv.Dette for meg til å rase.Hvordan er det mulig at de er i livsfare når de bor der,men dette er ikke slik når de er der på ferie????? Leste at an som repte så mange uskyldige i Frankrike,adde jo reist til hjemlandet og fått opplæring der og blitt hjernvasket.Det sir jo seg selv at hvis det er farlig å bo der,vel da er det jammen eg farlig for dem å reise på ferie.Kansje du tenker,vel noen er andre enerasjons invandrere,og dermed kan de une reise til hjemlandet.Vel da er regelen den samme for alle i familien uansett om de er født i asyl landet ellr ikke.For om det er farlig for foreldreneer det farlig for barna å reise,for da kan de bli kidnappet for å få foreldrene til å komme hjem.
  En annen ting som jeg blir veldig overgitt over.Mange ikke alle men mange,av innvandrer ungdommen,driver med kriminell virksomhet,er inn og ut av fengsel som om det var dems andre hjem.Om innvandrer ungdom eller vokne blir tatt 3 ganger for kriminell virksomhet,vel da er det å ta fra dem stasborgerskap,(om de har norsk stasborgerskap),registrere dem med dna,fingeravtrykk,bilder,og sende dem hjem og nekte dem innreise hit.Lage en avtale med andre Europeiske land,slik at de ikke kommer inn iSverige for eksempel.Jeg vet at dette øres veldig radikalt ut.Men det er på tide at Norge setter ned beina,og stiller strengere krav til innvandrere.Selvfølgelig skal Norge hjelpe dem som trenger det.Men på denne måten for de som virkeliog trenger det,hjelp,og de som utnytter Norge,vel de for reise hjem.De kommer her og klager på hvordan vi kler oss,på vår politikk,på vår religion.Hvis det er så forferdelig å være her,la dem reise hjem.Men ta fra dem det nroske statsborgerskapet.Å være norsk skal ikke være en selvfølge,men en ære.og det skal æres ved å være en god nordmann.Ikke forlange å flagge på 17 mai med dems flagg,moskeer,de som kommer hit skal tilpasse seg,og ikke omvendt.Her ser jeg mange som kjører de flotte bilene,og drar på ferie til hjemlandet,og ikke gjør noenting.Hvor er skattemyndihetene??? Om Ola Nordmann,har en litt dyrere bil,eller flottere hus enn det han egentlig skulle ha hatt,etter som han ikke skal ha så mye inntekt,vel da blir han sett på med forstørrelses glass.Selv har jeg sett,at en flyktning har fått møbler,og han har kastet dem for di de ikke var fine nok,og gått og handlet nye.Hallo???? det er på tide at vi stopper dette.Hvordan har det seg at mens de venter på svar om asyl,at de blir tatt for å selge dop,og ikke blir sendt ut igjen???. Der tenker du,de har ikke papirer vi vet ikke hvor de kommer fra,vel de tok et fly hit? ja.det flyet kom fra et eller annet sted ikke sant ? jo,vel da er det å sette dem på et fly og sende dem dit da.Jeg er ikke rasist,for jeg er utlending selv,og jeg elsker dette landet,jeg er gft med en nordmann,flagger med norks flagg,elsker kongehuset,jeg ærer dette ladet,ved å være lovlydig,og forsvarer norke tradisjoner,historie og leve måte.Å være norsk er en ære ikke en selvfølge.Man skal kunne om dette vakre landet :språk,historie,tradisjoner og geografi.Å bære en norsk bunad,skal det stilles krav til,hijab og bunad ????? det hører ikk hjemme noe vei,.Vær der de er fra i hustes fire vegger,men fra ytterdøra,skal de respektere dette landet.Jeg høres veldig frp plutselig,men det er jeg ikke.Erna du må bli vår nye statsminister,og sette skuta på rett kjøl.Og de ideene jeg har nevnt ovenfor,med tanke på innvandrerne,vil stette en stopper på kriminalitet,rasisme fra dem og den andre veien også,lemlstelse,utnytting av vårt system,og da blir ikke Norge så atraktiv for dem som ikke trenger hjelp lengre.I Italia har de innført et bra system,de stopper dyre luksus biler,og skjekker om eieren ahr intekt so forsfarer den bilen,har vedkommende ikke det,blir bilen beslaglagt på stedet. Deter noe å tenke på det? Om det skulle vise seg at en forferdelig økonomisk krise slår til kraftig her i Norge,da blusser rasismen opp.Det er garantert.Flerkulturelt samfunn er bra,men alt med måte.Hvorofr skal de sendes milliarder av kroner til u-hjlelp,når det har blitt påvist at mye ikke når fram til dem som trenger det.Men våre edre,som bygget opp landet etter rigen,de blir behandlet som annenklasses borgere?.Man skal feie for egen dør,før ma bgynner ho naboen.Det er en skam,at de eldre har et så dårli tilbud,at sykehusene blir ribbet,at politistasjoner blir lagt ned.I Uruguay,( der har jeg vert i mange år) er det en politistasjn i hver by del,for eksempel om Froland har en,hynnekleiv,Frolandsverk.Hver bydel har en poliklinikk.Barnehagen er GRATIS,det finnes private også.Men der har de også dette systemet med medlemskap i private helsetjenester,de koster flesk,og offentlige sykehus,vel der har du rotter som er større en katter,legene er der nesten ikke,for de er hos prvate sykehus og klinikker.Er det det vi vil???? at en pasient må reise fra Froland til Kristiansand og dø på vei dit???? Vi hører Jens og co vil in i EU,hallo skipet synker jo.Ja eøs er snik eu det vet jeg.Vel det or være nok nå.Vil gjerne høre din mening om alt dette.Hører fra deg.Stå på Erna!!!!!

 24. Kjære Erna Solberg, dette er et forslag til regjeringen om hva dere kan gjøre for å få en bedre integrering i Norge: En av de største utfordringene for mange flerkulturelle nordmenn er å skaffe seg en relevant jobb etter endte studier. Kan en kvotering av nordmenn med en ikke-vestlig bakgrunn være med på å løse problemet, slik vi løste problemet med mangel på kvinnelige ledere ved kvotering av kvinner inn i ASA styrer? http://www.sosialerom.no/2015/05/pa-tide-med-en-mangfoldskvotering-til-arbeidslivet/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *