Trygt Norge

Sommeren er tid for ferie og hygge for folk flest. Dessverre er det også høysesong for mange kriminelle. Hver sommer er avisene preget av oppslag om hvordan kriminaliteten rammer.

Det vil merkes godt i hele landet. Vi har hatt en jevn utvikling med stadig mindre synlig politi i gatene. Bare de to siste årene har sentrum politistasjon i Bergen blitt nedbemannet med 25 årsverk. I Oslo sentrum har antall politifolk blitt halvert på 20 år. Politiet gjør så godt de kan med ressursene de har til rådighet, men det er umulig å kutte så mye uten at det går utover publikum.

Det er mye som påvirker hvilke rammer politiet har å jobbe med, men arbeids- og ressurssituasjon er til syvende og sist et politisk ansvar. Et ansvar de rødgrønne har sviktet.

At det blir mindre politi utfordrer lovlydige folks trygghetsfølelse, og det styrker trygghetsfølelsen til de kriminelle. Det motsatte av hvordan det burde være.

Ikke bare trues tryggheten til innbyggerne, men også politiets egen trygghet. I vanskelige og muligens farlige situasjoner opplever de å ikke kunne tilkalle forsterkninger. Utviklingen er rett og slett uakseptabel.

Vi har i fem år hatt en justisminister som har lovet bedring. Som har skrytt av innsatsen til regjeringen. Og som har fortalt oss at regjeringens justispolitikk er en suksess. Det er en historie Knut Storberget blir stadig mer alene om å fortelle.

Høyre mener kriminalpolitikken er moden for en skikkelig gjennomgang. Derfor jobber vi nå med en helhetlig kriminalplan som skal danne grunnlaget for politikken vi vil føre i regjering. På noen områder har vi allerede konkludert.

Først og fremst: Politiet må få mer ressurser hvis vi skal ha mer synlig politi i gatene. Derfor vil Høyre frem mot 2015 bevilge 1,4 milliarder ekstra til 2000 flere politimenn- og kvinner enn i dag. Nyutdannede fra Politihøgskolen skal se frem til arbeid, ikke arbeidsledighetskø.

Vi har påbegynt opptrappingen i våre budsjetter. Bare for 2010 har vi foreslått å styrke politiets driftsbudsjett med 220 millioner. Frem mot 2015 vil Høyre bevilge 1,4 milliarder ekstra til 2000 flere politimenn- og kvinner enn i dag. Nyutdannede fra Politihøgskolen skal se frem til arbeid, ikke arbeidsledighetskø.

Politiets infrastruktur påvirker hvordan ressursene brukes. Det sier seg selv at når politiet i Bergen opplever at de må til Trondheim, og politiet i Oslo drar til Vadsø, for å sette folk i varetekt har vi et problem. Politiet bruker en hel arbeidsdag eller mer på fangetransport, og kostnadene er store. Derfor mener Høyre at varetektsplasser fremover må plasseres nærmest mulig de operative politikamrene for å redusere reisetiden.

Organiserte kriminelle står direkte eller indirekte bak mye av den tyngste og groveste kriminaliteten. Også mer hverdagslig kriminalitet som innbrudd i private hjem og biler øker nå i omfang fordi den er blitt organisert. Noe som har blitt tydeliggjort gjennom opprulling av flere saker med omreisende bander av østeuropeiske kriminelle.

Å stanse utenlandske kriminelle ved grensen vil derfor være noe av det mest effektive vi gjør.

Det er EU som kan vedta de nødvendige endringene. Norge kan slåss for at EU gir oss de nødvendige hjemlene til å utvise EØS-borgere som utnytter bevegelsesfriheten på det groveste. Her mener jeg regjeringen har sviktet.

Høyre mener også at utenlandske kriminelle bør sone i egne avdelinger for å hindre dem i å knytte nettverk i Norge. Innsatsen for å kjøpe soningsplasser for dem i hjemlandet må trappes opp. De man ikke får kjøpt plass til i utlandet skal transporteres rett fra fengsel til hjemlandet etter endt soning.

Nulltoleranse mot narkotika vil fortsatt være viktig for Høyre fordi det har enormt ødeleggende effekter på den enkelte bruker, familie og venner og samfunnet som helhet.

Førsteskansen mot narkotika er tollvesenet. Økte bevilgninger vil gi økte beslag, og mindre innførsel.

Høyre vil gjøre salg av narkotika på eller ved skoler, barneverninstitusjoner og andre steder der barn og unge oppholder seg, samt til barn og unge generelt, straffeskjerpende.

De som ønsker avrusing må få et bedre tilbud enn i dag. Høyre vil legge til rette for mer avrusning enn i dag, blant annet gjennom å hilse private og ideelle organisasjoner velkommen og å lære fra vellykkede programmer i utlandet.

Jeg håper arbeidet med krimplan vil engasjere, og jeg håper at de av dere som har synspunkter på det tar kontakt med oss. Bruk gjerne e-postadressen politikk@hoyre.no

7 tanker om “Trygt Norge”

 1. Krekar + hans familie ut av Norge, fort som F**.
  + kriminelle innvandrere , ut av Norge med dritten, sone i Norge er jo det samme som og bo på fint hotel. STENG GRENSER.!!

 2. Vil du ha mer politi i gatene så må du slakke på heroinkravet også og legalisere bruk av hasj og khat. Hasj er ikke verre enn øl.

 3. Hei,

  Jeg synes Høyre bør bidra til realitetsorientering på kriminalitetsområdet, jf. at det ellers er lett å få inntrykk av at kriminaliteten er økende og mer alvorlig enn den faktisk er.

  Faktum er jo at boliginnbrudd nå er på et
  vesentlig lavere nivå enn tidligere (selv om det har vært en viss økning de siste år). Det er altså ingen grunn til panikk – østeuropeiske bander til tross. Bare 0,5 prosent av boligene (=ca 1 pst av befolkningen?) får innbrudd hvert år. Mens ca 10 prosent av befolkningen utsettes for volds- eller vinningskriminalitet. Som SSB skrev i 2005 “Samlet sett er våre biler vel så mye utsatt for tyveri som våre hjem, men antallet registrerte anmeldelser av begge disse typene biltyverier er i dag lavere enn i alle de foregående 11 årene.” De skriver videre: “de fleste tyveri nå skjer andre steder enn i tilknytning til boliger, fritidshus eller biler.” I lys av dette: Er det da fornuftig å bruke enda mer av skattebetalernes penger på å bekjempe boliginnbrudd? Eller bør man prioritere f.eks. bekjemping av voldskriminalitet?

  Mht. forslaget om å stoppe kriminelle på grensen: det vil sikkert ha bred oppslutning. Utfordringen er imidlertid hvordan det skal kunne gjøres. Det er ikke lenger personkontroll ved Schengens indre grenser. Kriminelle har heller ingen hang til å oppsøke myndighetene for å melde fra om grensepasseringen. Hva kan man da gjøre? Ved innreise med bil, kan myndighetene selvsagt følge med på bilnumrene, og oppsøke suspekte nummer. Metoden har åpenbart begrensninger: ny bil=nye muligheter.

  sitater: http://www.ssb.no/ssp/utg/200504/12/
  statistikk: http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-202.html (boliger)
  http://www.ssb.no/emner/03/05/a_krim_tab/tab/tab-2010-04-15-04.html (grove tyverier fra boliger – halvert fra 1993 til 2009).

 4. Hei Erna!

  I utgangspunktet er jeg helt enig med deg i at vi trenger flere ressurser, både i gatene og tjenestemenn som kan ta seg av innkomne saker til etterforskning. Vi trenger også mer ressurser til tolketjenester og til å følge opp bakmenn som tjener seg rike på narkotikakriminalitet, såvel som mobil vinningskriminalitet og trafficking.

  Når det er sagt, føles det som å være et marsvin i bur, som løper rundt i et hjul, uten å komme noen vei. Vi jobber på spreng for å bevise gjerningsmenns handlinger og å føre dette for retten. Men i den andre enden kommer det ingen resultater. Ok, la oss ta Knut Storberget på ordet. “Fengselsstraff hjelper ikke”. Greit nok det, men i dag er ikke samfunnet i stand til å hjelpe. Egentlig er det umulig å hjelpe mennesker som ikke vil ha hjelp, den enkelte må ville det 100% selv. Og dessverre er det et fåtall som faktisk vil/klarer det. Resultatet er at Storbergets snillistiske og godtroende justispolitikk kan sammenlignes med marsvinets løpehjul. Man kommer ingen vei!

  Slik det er i dag er det straffritt å begå sin 10. straffbare handling. Stjeler man 10 biler, kan man gjøre det straffritt den 11. gangen. Det gir ingen utslag på straffeutmålingen. Her om dagen pågrep jeg en biltyv, som i ruset tilstand forsøkte å stikke fra politiet. Da han ble pågrepet, ble han konfrontert med at han måtte fremstilles for lege for å påvise eventuell påvirkningsgrad. Svaret hans var: “Samme det, jeg får ikke noe mer i straff likevel jeg – det er bare så kjipt å sitte der og svare på de forbannet teite spørsmålene fra legen”.

  Dersom vi har betydelig lengre fengselsstraffer, samt at 1 stjålet bil gir 1 måned, mens 12 stjålne bilder gir et år – først da ser vi effekt. Når våre gjengangere er borte fra gatene er “min” by nærmest en kardemommeby å regne. Det føles godt når vi kan gå et dagsett uten å pågripe noen for alvorlig kriminalitet. Når vi har tid til å kjøre på skolene og drive forebyggende arbeid eller hjelpe gamle damer over veien.

  Slik det er i dag føler jeg meg motløs. For det hjelper ikke hvor mange vi er, eller hvor godt arbeid vi gjør – fordi det er ingen sanksjoner i enden av den gode jobben vi gjør!

  Med hilsen politibetjent, Morten

 5. Enig meg deg Erna at vi trenger mer POLITI!!!

  Det er flott at du fronter politiets problemer og den ELENDIGE jobben justisministern gjør.

  Til informasjon så er det ikke bare nyutdannede fra Politihøgskolen som risikerer å å stå i arbeidsledighetskø! Det er mange ferdigutdannende som må gå i fra sine stillinger. Dette er politifolk med erfaring og belast som må ufrivillig melde seg som arbeidsledige! Et stort tap for politiet spør du meg! Bare i Oslo er det nærmere 50 stk som ikke for fortsette i sine jobber! Dette burde det gjøres noe med….

 6. I januar 2010 sier Storberget at de vil bli omlag 1000 nye stillinger i politiet i 2010.
  Politidistriktene hevder de må redusere antall stillinger med 350 i 2010.

  Hva er riktig ????
  Hvor mange politifolk har Norge pr. innbygger i forhold til våre naboland som Sverige og Danmark.

 7. Det burde vært gjort en psykologisk vurdering av innvandrere når de kommer hit. Mange av disse er så skadet fra hjemlandet sitt (tragisk så klart). Men det skjer selvsagt noe med den mentale helsen deres under de vilkårene de har levd under hjemme. Når de da kommer hit, blir de som tikkende bomber rett og slett. Og de bringer med seg metodene de selv er vant med fra sitt hjemland. Men psykologisk vurdering av hvert individ som kommer fra tyrrani og krigsherjete land? HA, vi har ikke nok psykologhjelp til våres egne engang.:-(

  Vi kan ikke bare motta og motta slike flyktninger, uten å kunne følge dem opp med nødvendige tiltak. Det blir helt feil. Da gamles det med sikkerheten rundt det norske folk. Når de da i tillegg kutter ned i politiet, så er det ytterligere et ledd som sviktes. Mot det norske folks sikkerhet.

  Etter EN kriminell handling, burde de vært på første fly hjem. Ikke la dem få muligheter til å danne seg disse rå gjengene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *