Et krafttak for trafikksikkerhet

Jeg begynte året med å være tilstede i Stokke på Trygg Trafikks årvisse minnesmarkering, ”Lys til ettertanke”, over de som har mistet livet i trafikken i året som har gått.

Samlet i sorgen over de som har gått bort var det likevel et lyspunkt at det omkommer færre på veien våre nå enn før.

Men når vi ikke engang er midtveis i årets første måned, og vi allerede har blitt rammet av en tragisk ulykke i Tromsø, hvor fem personer går bort, og 59 skades – så ser det igjen ganske mørkt ut.

Den samme veistrekningen har krevd 22 liv de siste ti årene. Når vi også vet at veien ikke er med på listen over veier som skal få midtdelere fremover bør det mange til at alle partiene blir enige om å gjøre noe.

En ulykke skal ikke slås politisk mynt på, men den kan fungere som en vekker og anspore til nødvendig handling.

Jeg mener at Stortinget som bevilgende myndighet må bli enige om at utbyggingen av midtdelere i Norge må fremskyndes. Vi vet dette er et tiltak som sparer liv, og det bør derfor prioriteres langt høyere enn de 30 kilometerne som er bygd de to siste årene.

Lokale myndigheter kan også gjøre viktige bidrag. Nedgangen i antall drepte og skadde på norske veier har sunket mest i de fylkene som har hatt størst fokus på trafikksikkerhet. Derfor har vi også foreslått at fylkeskommunene burde få 200 millioner ekstra til å utbedre sitt veinett.

Det er fordi vi vet at en aktiv politikk for bedre veier kan spare liv at Høyre i 2009 gikk til valg på en visjon om null drepte og alvorlig skadde på norske veier som følge av for dårlig veistandard.

Målet både var og er ambisiøst, men når regjeringen sa at vi ikke trengte en høyere ambisjon enn regjeringens egen, som innebærer en reduksjon på 1/3 drepte og hardt skadde mener jeg vi sikter for lavt.

En kraftig økning i bevilgningene til trafikksikkerhetstiltak, vedlikehold og nybygging, samt å samarbeide med private for å realisere nye veiprosjekter raskere gjør det faktisk mulig å nå Høyres visjon.

Vi har i vårt alternative statsbudsjett prioritert 600 millioner ekstra til flere midtdelere, og vi vil sette av 50 mrd til et infrastrukturfond. Avkastningen fra fondet vil brukes på å investere i blant annet bedre veier, og innebærer derfor et stort årlig løft for samferdselssektoren.

Ulykker som følge av mennesklig svikt vil vi aldri komme bort fra, men vi er forpliktet til å gjøre vårt ytterste for å sikre at veiene er godt nok sikret, vedlikeholdt og bygget til at det ikke bidrar til flere ulykker.

Jeg håper regjeringen og opposisjonen kan bli enige om å gå sammen og gjøre et krafttak. Det koster mer å ikke handle når det står liv på spill.