Ultralyd i 12. uke?

Hvis flere hundre barn kunne reddes ved tidlig ultralyd burde vi ikke da gjøre som Arbeiderpartiet tar til orde for og innføre ultralyd for alle rundt 12.svangerskapsuke?

Jo, hvis det var reelt så burde vi det. Derfor har også Høyre møtt spørsmålet med den åpenheten det krever. Hvis ny kunnskap at grunnlaget for at vi tidligere har sagt nei er endret, så kan vi ta en ny vurdering.

Hva var så det gamle kunnskapsgrunnlaget?
For det første at det riktige tidspunktet for ultralyd av hensyn til fødsel og svangerskap er 18. uke. På det tidspunktet kan man med stor grad av nøyaktighet fastsette termin for fødselen (den medisinske hovedgrunnen til at ultralyd gjennomføres) i følge ekspertene er alle fostre like store akkurat da .

Å bare flytte tidspunktet for ultralyd er derfor ikke en løsning.

Spørsmålet er om man skal tilby 2 ultralydsjekker til alle. Helga Pedersen argumenterer med at dette vil “redde” flere barn, flere sykdommer kan avdekkes og hjelpes.

Når vi ber om fakta rundt dette så er det vanskelig å finne fakta som bekrefter Helga Pedersens påstander.Kunnskapsenteret (som setter sammen kjent medisinsk forskning) sier at ikke finnes forskning som støtter dette synet. Særlig hjertefeil har vært trukket frem. Kan man finne eksempelvis hjertefeil, og behandle tidlig så må det være bra. For en uke siden la Kunnskapssenteret frem en undersøkelse som ikke støttet at ultralyd ga noen pålitelig avdekking av hjertefeil, tvert imot ga ultralyd i 12. uke en stor grad av feilaktig mistanke om hjertefeil.

I sum sier forskningsresultatene at det eneste du med stor grad av sikkerhet avdekker ved ultralyd i 12. uke er den spesielle hudfolden i nakken som indikerer Downs syndrom, og som ved påvising leder til at man kan få konstatert dette ved en blodprøve. Derfor er det ikke uten grunn at Aps forslag fremstilles som en systematisk jakt på å avdekke Downs syndrom.

Danmarks utvikling etter at man i 2004 innførte ultralyd og tilbud om blodprøve ved mistanke har hatt et klart resultat; barn med Downs sorteres vekk.

Så langt har det vært vanskelig å se at Ap har grunnlag for sine påstander om at flere barn kan reddes og sykdom avdekkes tidligere. For de som har risikoindikasjoner, eller som engster seg sterkt tilbyr i dag det offentlige tidlig ultralyd.

Mange ønsker seg å se fosteret tidligere, men hvis det er hovedhensikten så må det veies opp ved kostnadene ved å innføre en skattebetalt ordning for alle. Hvis de medisinske gevinstene er små, så må et slikt tilbud veies opp mot andre behandlinger i helseprioriteringsdebatten. Så langt tror jeg vi har mange tiltak med mer helsevirkning å bruke nesten 50 millioner på.

Dette er vanskelige og følsomme diskusjoner, skal de være saklige må Ap og snart vise til hvilken forskning de har som bakgrunn for sine påstander.

10 tanker om “Ultralyd i 12. uke?”

 1. Jeg synes fokuset ligger litt for mye på det medisinske, vitenskaplige og forskningsbaserte…

  Hva med kvinnen i fokus og hva føler den gravide?
  Hva med de psykiske faktorer?

  Vi kan spare en gravid for mange bekymringer med ultralyd i uke 12, tidsfaktoren for å avbryte svangerskapet blir mye lengre og den gravide og hennes familie kan få reflektere over situasjonen i sitt hjem i ro og fred. Kanskje kan tidsfaktoren ha en stor betydning for om familien velger abort eller ikke?

  Vi ser at mange norske kvinner ønsker ultralyd i uke 12, de som har økonomi til det gjør dette på private klinikker. Skal vi ikke høre på kvinners eget ønske også?

 2. Mener ikke Høyre at det ikke tilstrekkelig medisinsk begrunnelse at man oppdager Downs syndrom alene?

  Som tallene fra Danmark viser er jo dette noe danske kvinner legger stor vekt på. Det er åpenbart at danske kvinner setter pris på den informasjonen de får og handler ut fra den.

  Når Høyre er for fri abort fremstår det som et paradoks at man helst ikke vil gi mødrene tilgang til denne informasjonen.

 3. Bra å gå så grundig inn i dette minefeltet! Nettopp grunnleggende spørsmål knyttet til liv og død, som dette, avslører hvilke politikere som forsøker å finne prinsipielle begrunnelser og hvilke som styrer etter enkelttilfeller og “folkemeningen.” Dette spørsmålet har ikke bare med 50 millioner og vitenskap å gjøre, men med synet på menneskeverd.

 4. Er ultralydundersøkelse 100% risikofritt for fosteret? Mener forskning har stilt spørsmål ved om denne type undersøkelse kan påvirke forsteret negativt?

  Mulig der først bør gis et korrekt svar på dette, før eventuelle gjentatte ultralydundersøkelser i det hele tatt er aktuelt å diskutere?

  Gravide velger vel selv om de vil la seg undersøke, og om der ikke er full enighet om at ultralyd er 100% safe, ja hva da?

 5. Som vist på tv i går, er ultralyd ganske så sikkert IKKE skadelig for fosteret. Vi har drevet med ultralyd av foster i over 40 år og det sees ingen skader, som leder tilbake til bruken av ultralyd. Men i vår “strålings-samfunn” bør vi være forsiktige og ikke overdrive stråling.

  Ultralyd er et TILBUD til gravide, det er kvinner i dag som velger ikke å ta ultralyd og det er helt fint. Men for gravide som ønsker det – bør tilbudet
  være tilstede, også i uke 12.
  Ultralyd i uke 12 bør ikke kun være for dem som har råd til det!

 6. Abort kan aldri være ønskelig. Og et barn med Downs bør ha samme livsrett som andre mennesker. Dette handler om menneskeverd. Ønsker vi sortering? Starter vi på dette, vil det veldig lett utvikle seg: Abort ved feil kjønn, svake gener, arvelige sykdommer osv. Er det et slikt samfunn vi vil ha?

 7. Jeg tar sjangsen på å komme med en liten meningsytring om dette, selv om jeg ikke har barn selv.
  Det finnes situasjoner hvor abort er ønskelig, for eksempel i en voldtektssak, der vil dett eventuelt skje på et tidligst mulig stadium.
  Sykdommer av belastende art kan for enkelte, vil jeg tippe være av veiende karakter for hvorvidt den enkelte ønsker å gå videre med svangerskapet eller ikke, det har vel ikke så mye med om man ønsker “renske” samfunnet for arvelige sykdommer, det ville jo bli helt hårreisende. Når man først har fått et barn, så elsker man jo dette betingelsesløst, de aller fleste i allefall.
  Men det å få et valg, ved tidlig finne ut om en eventuell fysisk livslang “lidelse”, og en psykisk belastning for foreldrene, det å kunne ta stilling til det før det er for sent, tror jeg mange ville sette pris på. Det er nå en gang slik at ikke alle får god nok hjelp her i landet, enda det skrytes av så mye som er blitt gjennomført og fått til, hvilket er noe jeg gremmes over å høre, et av verdens mest fremgangsrike land, og likevel et land i bakevja på mange områder innen logistikkløsninger og omsorgspolitikk.
  Selv er jeg homofil, og skulle gjerne oppdratt barn selv, det ville gitt meg stor glede i livet, men det blir stemplet av svært mange som en egoistisk handling. Men er det ikke slik for de fleste som naturlig kan få barn, at de ønsker seg barn?
  Ønsker de ikke samtidig at dette barnet skal ha de beste forutsetninger for å ha et godt liv, uten å måtte bli avhengig av avlastningsordninger fordi at en selv ikke orker mer? Og når en selv ikke orker, og ikke har mulighet til å ta hånd om et menneske som trenger ekstra oppmerksomhet og omsorg, hvordan vil den trengende oppleve det, hva med dennes tanker i en vanskelig situasjon?

  Jeg ville ikke ha et landsstyre som går inn for en “utrensking” av sosialt belastende illebefinnende, men om jeg var kvinne og kunne bringe frem mitt barn, ville jeg satt veldig pris på å finne ut om barnet mitt ville få det vanskelig, pga en lidelse som kunne blitt behandlet fortrinnsvis i fosterstadiet, eller avbryte svangerskapet for jeg ikke ville hatt kapasitet til å forsørge eller gi den nødvendige omsorg for dette barnet.

  Jeg har tro på at å få frem nok informasjon om eventuelle årsak/effekt vil være nyttige i de fleste tilfeller.

  Mulig noen vil oppfatte dette over som noe kynisk og slik, ut fra deres eget ståsted, men det er ikke slik ment 🙂 Verden er et nyansert sted .

 8. Hvis vi skal være “nyanserte”, så må også våge å spørre om et påbegynt liv bør ha krav på livsvern og livsrett rent prinsippielt. Og hvem skal tale dette nye livets sak? Hva styrer valget om abort eller ikke? Livssituasjonen til foreldrene, økonomi, belastningen barnet medfører, andre følelser? Er dette grunner som kan settes opp mot livsrett til et foster som tross alt er et liv?

 9. I flere europeiske land blir gravide kvinner undersøkt av gynekolog og får ultralyd hver eneste måned. De kan få lov til å bli innlagt på sykehuset et par dager før termin. og staten dekker alt, og det er snakk om land som f ex Polen som har mange flere gravide og mye mindre staspenger. Folk fra andre europeiske land får sjokk når de hører om norske rutiner, om hvordan fostervannet går og damene blir sendt hjem eller om damer som har rier og sitter på venterommet eller blir sendt hjem. man bør ta ultralyd på slutten av graviditeten for å finne ut om navlesnurr ikke er rundt halsen. jeg skjønner ikke hvorfor man ikke kan investere litt mer i gravide, Norge har jo penger og lite befolkning, hvorfor kan man ikke få det til? ultralyd kan avdekke så mye og bør taes oftere som i andre land.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *