Ultralyd i 12. uke?

Hvis flere hundre barn kunne reddes ved tidlig ultralyd burde vi ikke da gjøre som Arbeiderpartiet tar til orde for og innføre ultralyd for alle rundt 12.svangerskapsuke?

Jo, hvis det var reelt så burde vi det. Derfor har også Høyre møtt spørsmålet med den åpenheten det krever. Hvis ny kunnskap at grunnlaget for at vi tidligere har sagt nei er endret, så kan vi ta en ny vurdering.

Hva var så det gamle kunnskapsgrunnlaget?
For det første at det riktige tidspunktet for ultralyd av hensyn til fødsel og svangerskap er 18. uke. På det tidspunktet kan man med stor grad av nøyaktighet fastsette termin for fødselen (den medisinske hovedgrunnen til at ultralyd gjennomføres) i følge ekspertene er alle fostre like store akkurat da .

Å bare flytte tidspunktet for ultralyd er derfor ikke en løsning.

Spørsmålet er om man skal tilby 2 ultralydsjekker til alle. Helga Pedersen argumenterer med at dette vil «redde» flere barn, flere sykdommer kan avdekkes og hjelpes.

Når vi ber om fakta rundt dette så er det vanskelig å finne fakta som bekrefter Helga Pedersens påstander.Kunnskapsenteret (som setter sammen kjent medisinsk forskning) sier at ikke finnes forskning som støtter dette synet. Særlig hjertefeil har vært trukket frem. Kan man finne eksempelvis hjertefeil, og behandle tidlig så må det være bra. For en uke siden la Kunnskapssenteret frem en undersøkelse som ikke støttet at ultralyd ga noen pålitelig avdekking av hjertefeil, tvert imot ga ultralyd i 12. uke en stor grad av feilaktig mistanke om hjertefeil.

I sum sier forskningsresultatene at det eneste du med stor grad av sikkerhet avdekker ved ultralyd i 12. uke er den spesielle hudfolden i nakken som indikerer Downs syndrom, og som ved påvising leder til at man kan få konstatert dette ved en blodprøve. Derfor er det ikke uten grunn at Aps forslag fremstilles som en systematisk jakt på å avdekke Downs syndrom.

Danmarks utvikling etter at man i 2004 innførte ultralyd og tilbud om blodprøve ved mistanke har hatt et klart resultat; barn med Downs sorteres vekk.

Så langt har det vært vanskelig å se at Ap har grunnlag for sine påstander om at flere barn kan reddes og sykdom avdekkes tidligere. For de som har risikoindikasjoner, eller som engster seg sterkt tilbyr i dag det offentlige tidlig ultralyd.

Mange ønsker seg å se fosteret tidligere, men hvis det er hovedhensikten så må det veies opp ved kostnadene ved å innføre en skattebetalt ordning for alle. Hvis de medisinske gevinstene er små, så må et slikt tilbud veies opp mot andre behandlinger i helseprioriteringsdebatten. Så langt tror jeg vi har mange tiltak med mer helsevirkning å bruke nesten 50 millioner på.

Dette er vanskelige og følsomme diskusjoner, skal de være saklige må Ap og snart vise til hvilken forskning de har som bakgrunn for sine påstander.