Jeg kondolerer

Jeg vil først uttrykke mine dypeste kondolanser til alle som er berørt av de grusomme angrepene på Utøya og i Oslo. Nå er våre hjerter med alle de som har mistet sine kjære eller som er skadet.

 Ord kan ikke viske vekk den sorgen og fryktet mange føler i dag. Derfor er det i tider som dette at vi må stå sammen som medmennesker, støtte hverandre og vise samhold.

 Det er fortsatt vanskelig for meg å forstå at en eller flere personer har ønsket å drepe så mange uskyldige mennesker. At noen er i stand til å skyte ungdom, og til å utløse bomber midt i Oslo by, var inntil i går bare uvirkelig. Dessverre er et mareritt blitt til virkelighet.

 Mange ungdomspolitikere i alle ungdomsorganisasjoner føler seg truffet av det som har skjedd. Jeg var tidligere i dag på Unge Høyres kontorer der tårene trillet over hva som har skjedd med kollegene i AUF. Jeg har oppfordring til dere alle; vi skal heller ikke la hendelser som dette skremme oss fra å drive politisk arbeid. Norge er tuftet på demokrati, åpenhet, frihet og mangfold. Det skal nasjonen vår også være i fremtiden.

 Jeg vil også takke alle som har bidratt i redningsarbeidet. Innsatsen til helsepersonell, brannvesen, politiet og Forsvaret har vært formidabel og har vært et svært krevende arbeid. Jeg vil også takke de mange som tok seg av sårede på gaten i Oslo og de som gikk ut med båt for å redde ungdommer i vannet ved Utøya. Det er mange helter på en dag som denne.

Vi minnes de som har gått bort, og ber for dem som er savnet eller skadet.