Lærdom fra historien

For en politiker som alltid har hatt som ideal å se hvert enkelt menneske, ikke sortere folk i grupper, er det umulig å overse de slående likhetene mellom dagens ekstreme anti-islamisme og den ekstreme antisemittismen fra tiårene frem til 30-tallet.

For oss som gjennom flere år har deltatt i debatten om innvandring og integrering i Norge, har det vært tydelig at enkelte små grupper utpeker muslimer og islam som en nærmest eksistensiell trussel mot det norske samfunnet. Krasse konspirasjonsteorier og påstander om landsforræderi. Utpekning av en gruppe som fiender av befolkningen. Påstander om at gruppen i det skjulte undergraver samfunnet og truer de nasjonale verdiene. Avhumanisering. Dette er klare og iøynefallende fellestrekk mellom dagens ekstreme antiislamisme og antisemittismen fra tiårene frem til 30-tallet.
Dette understrekes av en rekke forskere, som norske Cora Alexandra Døving. To tyske forskere skrev tidligere i år en artikkel med tittelen ”Antisemittisme og islamofobi: nye fiender, gamle mønstre”.

Det finnes selvfølgelig også viktige forskjeller. Nazistenes jødehat kulminerte i historiens verste folkemord. Nazistene forfulgte jøder som rase, mens antiislamisme i dag oftest retter seg mot religion og kultur. Denne siste forskjellen kan imidlertid overdrives. Som Politiets sikkerhetstjeneste skriver i sin trusselvurdering for 2011: ”Selv om de islamfiendtlige gruppene ønsker å fremstå med kulturell og etnisk bredde, har de en distinkt fremmedfiendtlig ideologi i bunn for sin virksomhet.”

Hvorfor sammenligne?
Cora Alexandra Døving er blant de som mener at dehumanisering og negative stereotyper om jøder var en årsak til manglende motstand mot fremveksten av nazismen. For å bevare vårt samfunns grunnleggende humanisme og vår motstand mot forfølgelse og ekstremisme, må vi lære av de mekanismene som skapte grobunn for nazismen.

Et av faresignalene må være når vi begynner å holde hele grupper ansvarlige for enkeltmenneskers handlinger, bare fordi de tilhører samme religion. Dette er ikke det samme som å stenge for den frie debatten. Fri debatt er ikke bare behagelig. Men de antiislamistene som nå ber om å slippe å holdes ansvarlig for Anders Behring Breiviks handlinger, bør vise unge norske muslimer den samme respekten.

C. J. Hambro, som i egenskap av Høyres formann på 1930-tallet klart advarte mot nazismens fremmarsj, uttalte en gang: ”Uten kjennskap til fortiden, ingen evne til å tyde fremtiden”. Vi gjør klokt i å legge oss Hambros ord på minne.

Dette innlegget sto på trykk i Dagbladet 6. august 2011

42 tanker om “Lærdom fra historien”

 1. Hei Erna

  Jeg liker denne setningen her.” For en politiker som alltid har hatt som ideal å se hvert enkelt menneske, ikke sortere folk i grupper, “. Dette er noe alle mennesker bør gjøre, men problemet er at vi faktisk bedriver gruppetenkning. Mange tror jo at alle somaliske menn tygger khat og lever på trygd, og det er veldig langt fra sannheten.
  På samme måte som amerikansk kultur har preget vår kultur i form av språk, musikk, film,mat, mote etc, så er det naturlig at muslimer også vil prege vår kultur. Det er jo slik at kulturer preger hverandre, og det er ikke noe nytt fenomen fordi det har skjedd så lenge det har vært mennesker på jorda. Noe av dette kan være negativt (eks. coca cola), men framfor alt bringer det samfunnet framover i form av økt kunnskap.

 2. Jeg er helt enig med deg. Når skal vi lære av historien og ta denne kunnskapen i bruk for å forhindre nye tragedier.

 3. Det er vel et faktum at antisemittismen lever i beste velgående også i dagens Europa, ikke minst blant radikale muslimer… Vi må kunne anerkjenne problemene for å kunne skape løsningene. Dette er en forutsetning for all politisk styring. Religion er i seg selv problematisk fordi det konstrueres skiller mellom dem og oss.

  Dersom vi i det lange løp skal kunne lykkes med et multikulturelt Europa, må vi kunne heve oss over religiøse normer og regler, og bygge et inkluderende samfunn basert på samme likhet for alle.

  Vi må dyrke frem toleranse og aksept i alle samfunnslag, og for alle grupper mennesker uavhengig av religiøst ståsted, legning eller etnisitet.

  I dette ligger det at religiøs identitet må tones betraktelig ned, og det må stilles krav til at vi alle er med å bygger opp rundt velferdsstaten. Vi er i dag dessverre langt unna å nå disse idealmålene.

 4. Det er da ikke noe hemmelighet at Muslimene vil Islamisere den Vestlige verden, kanskje noen begynner å bli bekymret for dette og tar til motmæle mot dette.

 5. Erna Solberg says Muslims are treated like the Jews in the 1930s
  August 4, 2011
  By McGonagall
  http://www.israelwhat.com/2011/08/04/erna-solberg-says-muslims-are-treated-like-the-jews-in-the-1930s/
  The leader of Høyre, Erna Solberg has said in an interview with VG that Muslims in todays Norway are being treated like the Norwegian Jews were treated in the 1930s. To be very fair (and this is of fundamental importance in todays Norway), she has underlined that Muslims today are not subject to the brutal repressions as Jews were in the 1930s but thinks that the extreme agitation against Muslims, bears resemblance to hatred against Jews.http://www.israelwhat.com/2011/08/04/erna-solberg-says-muslims-are-treated-like-the-jews-in-the-1930s/
  This is an important clarification. I ask you to keep it in mind.
  She says (unauthorized translation)
  I have been in touch with ethnic minority youths, who are born and raised in Norway. Their greatest challenge is that they are frequently met with claims that they are not Norwegians. It ranges from discrimination at nightclubs, to always having to answer where they originally come from. They are met with different expectations based on prejudice, and many individual Muslims are being held collectively responsible for actions of all Muslims.
  She is careful to relate this to the job market in particular, that if you have a foreign sounding name, your chances of being called in for job interviews become very small.
  Lets analyze the various components of this statement (which, for all we know is not 100% representative of what she actually said in the interview, this is what VG chose to write):
  1. Denied access to nightclubs based on ethnicity. Undoubtedly a racist practice, but not in itself specifically anti Muslim. Most Norwegians with a skin color distinctly different than white, regardless of religion can tell of similar stories.
  2. Question of origin. If this question pops up in a job interview it is not a permissible question, as it can hardly be said that ones genealogy is relevant for how well one can perform the defined tasks of a given job. It is as irrelevant as asking a woman if she plans to have children; it is discriminatory but fails to distinguish between a Sikh, or a Buddhist, a Christian of ME origin. If, on the other hand, the question arises in a social setting, it could be a way of expressing interest in that particular person, to know more about a persons background, their personal story. But, it can also be a very intimidating question, in particular if you are struggling to reconcile the different components that build your personal identity and national belonging.
  3. To be held collectively responsible for the acts of other Muslims. This one stinks to high heaven of unambiguous anti-Muslim sentiment, similar to the stigma Jews around the world face.
  Chasing Muslim women and children down the streets on July 22 was also a serious transgression, a pure anti-Muslim act. It is despicable and if anybody were caught doing so, they should be harshly punished in a court of Law.
  However serious this everyday racism is, regardless of whether it is explicitly directed against Muslims or against anybody who looks different, it does not come close to the persecution of Jews in the 1930s.
  Here are a few excerpts from the monthly magazine Hatikwoh in the 1930s:
  February 1933: on Hitler as Reichs chancillor: Most Jews doubt that Hitler will deliver on any of the agitation against Jews in his electoral campaign.
  July 1933: Disturbing signs: Lately there have been several unfortunate events at some schools where pupils adorn themselves with the Swastika. What the Swastika actually means, we leave for a later opportunity to discuss. Regardless, it serves to intimidate Jewish pupils, who naturally feel upset by this symbol, which is widely accepted to be anti-Semitic…… Officials of the Jewish communities have written to the schools regarding this, and we can provide a letter of reply from the School Inspector Dr. B. Ribsborg: The College of Headmasters has received your letter, and been made aware of the situation. Incidents such as the one you describe should immediately be reported to the corresponding headmaster.
  August 1935: The war of extermination of German Jews: An analysis of how the Nazi party already are focusing their legislative thrust against the Jews: In an editorial of August 3, the chief of the German police General Kurt Daluege said the following: The legal measures, which must follow the German people’s declaration of belonging to the race, will deny Judaism any foundation for any current or future position of any kind…. As a consequence of this, unless a miracle takes place, we must assume that the legal measure that will ensue will be very harsh and include a prohibition on any sexual or familiar encounter between Jews and non-Jews… A prohibition against economic association between Jews and non-Jews… Jews will be denied access to baths, public parks and spaces….
  December 1938: the 10th anniversary of Hatikwoh in Norway. An article called It will never happen here, relates how the Norwegian public rejects the notion that the Nazi mentality could become pervasive here. Politically there is no fertile ground for national socialism in the free, democratic Norwegian people, and on the human level, it offends the chivalrous and humane sentiment among every Norwegian….. Apparently everything is in perfect order. But a profound sense of doubt tears into our comfortable convictions. Because, practically in the same breath as demands are being made to save the refugees, the one reservation after the other to prevent Jews entering the country is quietly being snuck in. Regardless of how much one desires to help, under no circumstance must too many Jews be allowed into the country. An invasion of Jews will easily lead to a Jewish problem here too, with all the dangerous consequences.
  This was written about 1 month after the Kristallnacht in November 1938 – in 2004, Norwegian Jews were denied participation in the annual commemoration of the Kristallnacht in Oslo.
  The educational portal folkemord.no has this bit of additional information:
  After the Labour party rose to power in 1935, the policies towards political refugees from Germany became somewhat more liberal, while it continued to be very restrictive towards Jews. Racially based persecution was – in contrast to political persecution, not regarded as sufficient grounds for asylum. There was a broad political consensus around this practice, and it was only after pressure from humanitarian organizations like the Nansen Aid that the authorities allowed a slightly higher number of Jewish refugees than earlier. In 1940 there were approximately 500 Jewish refugees in Norway. Several of the Jewish refugees from Nazi-Germany earned distinction in several areas of public life, in particular the sciences and culture.
  In 1942, Norwegian citizens with Jewish background were rounded up by the Norwegian police and their acolytes, and transported to Poland to be murdered there. According to the educational portal folkemord.no
  In Norway, the racial extermination policies only hit one group of Norwegians, the Jews.
  The Nazi occupational forces showed very little interests in other groups who were considered inferior according to the Nazi world view. In Norway, neither the Roma people, homosexuals, the physically or mentally disabled, were systematically persecuted by the German authorities during the 5 years the occupations lasted.
  In 2006, the Holocaust center in Oslo organized a seminar on the acquittal of the man who was instrumental in executing the German order to round up the Jews in 1942, Knut Rød. In the wake of this seminar, Dagbladet (and also Aftenposten) wrote this:
  The Rød case, in all its aspects, stands out today as a symbol of the public, institutionalized collaboration that took place in Norway under the German occupational forces, in particular expressed through the symbiosis between the occupation force and Norwegian police. This was an alloy that showed its frightening efficiency when Norwegian Jews were arrested to be deported out of the country. The case is in equal measure an expression of the Norwegian reluctance to admit and relate to how Norwegians, who not necessarily were motivated Nazis, could become involved and be active in the operative core which carried out the action against the Jews. The Rød acquittal is a beautified verdict. Together with other traitor trials against persons who participated in the registration, arrest and economical liquidation of Norwegian Jews, this verdict deserves to be further dissected and investigated. It is therefore depressing that a prominent Norwegian High court judge (Rieber Mohn, at HL center seminary) would prefer to continue to paint such a beautified vision.
  THIS is the crux of the matter, this is what we should discuss – how “Jews were considered to be outside the collective – before, during and after the war to the extent that Norwegians thought the deportation somehow was an external matter”
  Unless we as a nation deal with our difficult past, we will continue to make the same mistakes, over and over again. This is what we owe our Muslim, Sikh, Buddhist, Hindu and other newcomers, to integrate them without annihilating them or force upon them assimilation.
  But we must also deal with aspects of immigrants’ inherited prejudices against other minority groups: this blog was founded on the scary appearance of signs calling for the extermination of Jews during very violent protests against Israel’s war against Hamas bombs in 2009.
  Oslo was turned into a battlefield where people who were believed to be Jewish were beat up on the street, 12 year old kids were told to chase Jews, and where Muslims rose to the ancient battle cry of Khaybar Khaybar al yahud. Our elected politicians and academic elite chose to ignore it, the perpetrators were acquitted and once again all Norwegians were let down by the failure to address this dangerous and unprecedented violence.

  1. Takk for at du gjør meg oppmerksom på denne bloggen. Den baserer seg ikke på det jeg sier i intervjuet og blander sammen to ulike ting.
   Det jeg sa i VG intervjuet var :- Måten ekstreme, antiislamske grupper omtaler muslimer på i dag, ligner måten ekstreme antisemittiske grupper omtalte jøder i tiårene som førte opp til andre verdenskrig, sier Høyre-lederen til VG. Så er jeg tydelig på at det ikke er behandlingen jødene fikk.
   Så her argumenteres det mot noe annet enn det jeg har sagt,og blandet det sammen med mine uttalelser om hverdagsrasimsmen ( som ikke har noe med ekstrem anti- islamske grupper.) De uttalsene dreier seg heller ikke bare om muslimer, mange andre grupper av innvandrere har samme utfordringer. Så overskriften er feil, hva jeg faktisk sier mangler – slik at man kan ta stilling selv, og man trekker frem en annen del av intervjuet som ikke har noe med sitatet om likskapen i ekstreme gruppers argumenter.
   I tillegg sier jeg tiårene før annen verdenskrig, ikke 30 tallet, nettopp fordi jeg er fullt klar over at nazistenes jødeforfølelser er noe helt annet, men vi må ikke glemme at det langvarige jødehatet før nazistenes maktovertakelse, bidrog til at de kunne gjennomføre forfølgelsen.

 6. “Et av faresignalene må være når vi begynner å holde hele grupper ansvarlige for enkeltmenneskers handlinger, bare fordi de tilhører samme religion. Dette er ikke det samme som å stenge for den frie debatten. Fri debatt er ikke bare behagelig. Men de antiislamistene som nå ber om å slippe å holdes ansvarlig for Anders Behring Breiviks handlinger, bør vise unge norske muslimer den samme respekten.”

  Snakker om motsigelse!….men det er vi vant med fra dere politikere

 7. Kjære Erna Solberg
  Jeg er en av dem som er bekymret for den utviklingen vi har hatt pga innvandring, særlig mht innvandringen fra islamske land, og jeg blir enormt trist av å lese bloggen din. Det er fullstendig fravær av forståelse for dem som er bekymret, kombinert med noe jeg opplever som stråmannsargumentasjon. Det er mange der ute på nettet, på såkalte “grumsete” høyreorienterte blogger som f.eks document.no eller på de store debattforaene som deler min oppfatning, det vet du sikkert. Det vet iallfall jeg, for jeg har debattert på nettet i flere år. Men jeg, og svært mange med meg, klarer veldig godt å skille mellom islam basert på grunntekstene og slik de fortolkes av toneangivende lærde, og muslimer. Muslimer er mennesker som oss alle andre, det vet de fleste av oss. Men vi vet også at tradisjonell islam har dødsstraff for frafall, og at det derfor ikke er kultur for å kalle seg noe annet enn muslim, selv når man ikke følger koranen, lever rett eller tror på dette. Har du ikke lagt merke til at de gjerne kaller seg muslimer uansett? Jeg har iallfall snakket med flere som setter like stor pris på våre frihetsverdier i vårt liberale samfunn som du og jeg, de ønsker ikke noe sharia med hududstraffer og kvinneundertrykking, selv om de vet at Muhammed forordnet det. Jeg har til gode å oppleve at islamkritiske nettdebattanter ser disse menneskene som et problem, jeg gjør det iallfall ikke. Faktisk setter jeg enorm pris på disse, fordi de bærer med seg erfaringer som vi trenger å lytte til, og jeg kjenner flere personlig.

  Du skriver: “Et av faresignalene må være når vi begynner å holde hele grupper ansvarlige for enkeltmenneskers handlinger, bare fordi de tilhører samme religion. Dette er ikke det samme som å stenge for den frie debatten. Fri debatt er ikke bare behagelig. Men de antiislamistene som nå ber om å slippe å holdes ansvarlig for Anders Behring Breiviks handlinger, bør vise unge norske muslimer den samme respekten.”

  Det er fristende å spørre om du har lest noe av islam, noen av grunntekstene koranen, hadithene eller sira og de toneangivende lærdes fortolkninger av disse. Du trenger ikke svare, men det kan være noe å tenke over. Jeg har lest, og jeg vet at islam slik det framgår av skriftene og slik de store lovskolene fortolker dette, ikke er forenelig med våre grunnleggende frihetsverdier og menneskerettighetene. Da snakker jeg ikke om det som diverse muslimer måtte praktisere rundt om i de tusen hjem, for det har jeg ikke oversikt over. Noen praktiserer sikkert mye, andre lite og noen har plukket ut sine ting, det vil jeg holde utenfor denne diskusjonen.

  Det jeg derimot vet, er at alle OIC, Organisation of Islamic Conference, den største blokken av medlemsland i FN – 57 islamske stater, har vedtatt Kairoerklæringen om menneskerettigheter i islam. Og den ble vedtatt fordi “vår” menneskerettighetserklæring av 1948 er i strid med islam. I Kairoerklæringen er alle menneskerettighetene underlagt sharia, jeg legger ved en link til denne erklæringen nederst. Jeg vil også gjerne sitere litt fra åpningen av Kairoerklæringen:

  “Reaffirming the civilizing and historical role of the Islamic Ummah which Allah made as the best community and which gave humanity a universal and well-balanced civilization, in which harmony is established between hereunder and the hereafter, knowledge is combined with faith, and to fulfill the expectations from this community to guide all humanity which is confused because of different and conflicting beliefs and ideologies and to provide solutions for all chronic problems of this materialistic civilization.”

  Her skrives det rett ut at verdens muslimer (Ummah) er de beste av alle folk og dem som er best egnet til å lede menneskeheten. Dette er den offisielle politikken til disse 57 statene, å jobbe for at islam skal dominere. Jeg vet det høres fryktelig ut, og at jeg skriver dette med risiko for å bli kalt islamofob, er det ikke ikke verd å ta alvorlig når det er så klart uttalt? Det er ikke snakk om å tegne et fiendebilde, det er snakk om å ha mot til å se problemet som er der rett foran oss. Jeg har lest islams historie og kjenner dens hang til dominans og undertrykkelse av annerledestroende og tenkende. Vi ser det også idag, da jødiske barn i Osloskolene er dem som opplever desidert mest mobbing pga religiøs tilhørighet, ikke muslimer. Dagens jøder er fortsatt jødene, dessverre, for vi har ikke lært så mye av tidligere erfaring med totalitære ideologier.

  http://www1.umn.edu/humanrts/instree/cairodeclaration.html

  Dersom vi skal ta vare på vårt liberale og humane samfunn, skal vi da likestille religioner eller mennesker. Vi kan ikke likestille religioner, for alle religioner har ikke liberale og humane verdier. Derfor må vi fokusere på individet og individets rettigheter, og da må vi ta opp problemet med islam. Vi må våge å se det som det er, for islam er nemlig ikke noen fredelig religion. Muhammed drepte dem som var sterkt uenige med ham eller ikke ville underkaste seg islam, det var måten han skapte fred på.
  Dersom du mener alvor med “å bevare vårt samfunns grunnleggende humanisme” , så kommer vi ikke utenom å sette grenser for islams utfoldelse i samfunnet, slik at også de muslimer som setter pris på våre frihetsverdier kan dra full nytte av disse.

  Jeg husker godt etter 9/11. Da ble det veldig fokusert på at ikke alle muslimer skulle bli stigmatisert for det noen ekstremister gjorde. Hva om denne tankegangen hadde blitt ført videre? Nå opplever jeg at alle islamkritikere og innvandringsmotstandere blir stigmatisert for det en ekstremist gjorde, og du bidrar til det dessverre.

  Mvh Gro Vistnes

 8. “C. J. Hambro, som i egenskap av Høyres formann på 1930-tallet klart advarte mot nazismens fremmarsj, uttalte en gang: ”Uten kjennskap til fortiden, ingen evne til å tyde fremtiden”. Vi gjør klokt i å legge oss Hambros ord på minne.”

  Tenk NØYE igjennom den siste uttalelsen din der Erna! NØØØØYE!!!!!! For du har nemlig helt rett! Hvis ikke du ser hva islam har brakt inn i denne verden av elendighet på de siste 1400år er du totalt snøblind!Trenger vi all denne elendigheten i norge også før det endelig går opp et lys?
  Dette er en ideologi som på INGEN måte fortjener noe som helst forsvar! Dette er en ideologi som ikke gjør annet enn å hjernevaske et helt folk der visse ting for dem blir helt normalt som følge av deres doktrine,visse ting som er imot vårt demokrati og vår grunnlov,som f.eks: undertrykking av kvinner,æresdrap,tvangsgifte,sharialover etc. etc. Jeg kan gjenta hele koranen for deg om du vil?Hadith og sira kanskje så du får et innblikk i livet til muslimenes store idol?

  Foreslår at du begynner å pugge disse tre bøkene før du i det hele tatt uttrykker deg noe mere om islam. Uten denne bakgrunnskunnskapen kan du rett og slett ikke tillate deg å komme med sånne uttalelser som du gjør! Og når du har lest det,pugget det så kunnskapen sitter spikret så bør du sitte tilbake med et måpende ansikt og være ytterst sjokkert over islams budskap. For det er ihvertfall jeg som har lest denne 1400år gamle doktrinen,der deres forbilde muhammed ikke var annet enn en sinnssyk,pedofil massemorder som kan få moderne terror til å virke som en visitt i barnehagen.
  Håper at denne kunnskapen etterhvert får deg til å se annerledes på hva som er denne doktrinens mål,som er å islamisere hele planeten. Naiviteten har ingen grenser ser det ut som når det kommer til politisk korrekthet. Du skylder deg selv å våkne opp Erna. Både deg selv,dine barn og barnebarn,og meg og mine barn og barnebarn.

  Noen ganger er det enkleste det beste,nemlig å kalle en spade for en spade.

 9. På tal om yrtringfrihet…. Hvorfor sletter du kommentarer du ikke liker? Eller bare lar du vær å poste dem? Er det bare de som snakker deg ved munnen som skal få yrte sine meninger i kommentarfeltet her? Jeg bare lurer…. Det kan ikke bli en debatt uten motdebatanter eller?

  1. Så vidt jeg kan se har ikke jeg fjernet noen innlegg, kan heller ikke se noen innlegg fra deg før dette. Likevel kan det ta litt tid før kommemtarene settes på. Sitter ikke foran PC hele tiden:)
   Erna

 10. Det er riktig av deg å påpeke de åppenbare likhetene mellom dagens antiislamisme og 30-årenes antisemettisme. Og mer en det: det er- av åpenbare grunner- beundringsverdig modig av deg å komme med et slikt utspill. For her snakker vi om to grupper som står i konflikt med hverandre. Mange vil også hevde at grunnen til deres antiislamske standpunkt er faren for at muslimene vil framprovosere en ny antisemetisme. Om så viktigere er det å påpeke likhetene mellom de to strømningene.
  Det blir hevdet, slik du også påpeker, at antisemettismen var rasistisk begrunnet mens antiislamismen oftest retter seg mot religion og kultur. Jeg er ikke så overbevist om at det stemmer, i hvertfall ikke i Norge. Vi opplever, på tross av statskirke og grunnlovsfestet forhold til luttersk kristendom, Norge som et land med stor grad av religionsfrihet. Vi har ingen problemer med at naboen tilhører en annen religion. Om man, som et tankeeksperiment, forutsetter at vi kom i berøring med Islam fordi en rekke nordmenn uten fremmedkulturell bakgrunn sluttet seg til religionen, har jeg vanskelig for å tro at de antiislamistiske holdningene ville vært noe i nærheten av tilsvarende utbredt. Slik jeg forstår det går mye av angsten for muslimer på at de over tid vil få et demografisk overtak på oss andre. Det er altså den genetiske faren man er redd for i større grad enn den religiøse/ kulturelle.
  Hannah Arendt viser i sin bok om totalitarismens elementer og røtter at antisemetismens framvekst hadde sammenheng med et sammenbrudd i Eurpoas nasjonalstatssystem. Hetsen mot jødene ble brukt for å skape et nasjonalistisk samhold for en ideologi som ikke hadde nasjonalstaten men en totalitært verdensherredømme som mål. Denne kritikken retter seg både mot Hitler og Stalin. Også her er det merkelige paraleller til dagens antislamisme. Her blir ansten for et Eurabia, det store Kallifatet, eventuelt Anders Breiviks ”Kulturmarksisme” brukt for å fremme en form for etnisk nasjonalisme som egentlig er fiendlig ovenfor staten som frihetlig og politisk institusjon.
  Det er ting man må lære av historien. Fremfor alt bør man lære at ting er i forhandring og at det ikke finnes noen fasit å falle tilbake på. Kulturen er noe som skapes underveis.
  En dag jeg hadde vært og handlet hos mine iranske venner i Bergen kom jeg hjem med varer fra Pakistan, Syria, Tyrkia, Japan, Iran, Tailand og nok enda et par steder. Jeg blandet friskt av ingrediensene. Det slo meg da at det jeg hadde laget neppe ville blitt servert i noen av disse landene. Det jeg hadde foran meg var ekte norsk mat. I denne betydningen av ordet er jeg uhyre glad for å være norsk-.

 11. Jeg må si meg helt enig med Gro Vistnes og Jan Fun. Halvparten av befolkningen er kritisk til islam og innvandring og vi blir jo livredde for å yttre oss om dagen, vi får jo diagnosen Fobi som er en psykisk lidelse med en gang vi skriver kritisk om islam eller leser sider om islamkritkk. Nå er det vel på tide at vi Nordmen får stå først i køen her i landet.

 12. Det er rart at ikke du Erna Solberg går ut og stiller alle moskeene,imamene og muslimene som distribuerer de grotesk voldelige og barbariske Koranene i Norge til ansvar for 17566 dødelige terror angrep bare siden 11.september,2001.

  http://www.thereligionofpeace.com/

  Se bare på bildet øverst på denne siden.

  Dette når ikke-voldelige bloggere kan stilles til ansvar for at en enslig syk person refererer til disse. Men som vanlig er muslimer unntatt fra Norsk lov.

  “ikke alle muslimer er slik” får vi høre. Forsåvidt helt riktig det,men ISLAM er slik. Hvorvidt hver enkelt muslimen tar grundig tak i sin egen ideologi,og hvordan vedkommende velger å utøve den er selvfølgelig umulig for alle andre å vite,men doktrinen er der like fullt! Og historien som vi bør ta lærdom av som du så pent sier det selv viser oss at når det blir nok muslimer i en nasjon øker også kravene med disse. Imamer og muslimer i politikken vil etterhvert også få mer politisk makt og innflytelse i takt med den økende demografien,og ergo vil den “moderate” muslim stilles til veggs av sine egne. Dette er intet teoretisk skrekkscenario,dette er fakta som er bevist i enhver nasjon hvor både innvandringen og den politiske korrektheten helt mister fotfestet! Bare se til england—->allerede minst 85 shariadomstoler der borte,og kravene og de etterhvert mere voldelige demonstrasjonene øker for hvert år. Flere og flere muslimer i politikken som også krever at det blir enda flere muslimer! De sier det rett ut selv: “islam will rule the world”! Kan det sies enklere? Hva er det med naive,lille snille norge som ikke forstår at dette også blir realitet her om få tiår?

  hilsen frustrert!

  1. Jeg lar denne kommentaren din stå, nettopp som et eksempel på argumenter som jeg mener er helt urimelig. Terrorister tolker Islam og Koranen på en måte som den store, store majoriteten av muslimer og islamske ledere ta avstand fra.

   1. Du sier: “tolker koranen”….. for oss som har satt oss inn i islams doktriner så vet vi at muhammeds budskap var at koranen SKAL tolkes BOKSTAVELIG,både den gang,nå,og i fremtiden! Også at koranen er uforanderlig i all framtid da dette påståes å være guds(allahs) siste påbud til menneskene. Hvilken troende muslim vil vel våge å gå imot guds ord???

    Og for å fremme islam så hadde mannen også funnet opp noe ved navn “taqiyya”. Vet du hva det er ? Det er noe muslimene er pålagt å bruke som “lovlig løgn” mot alle oss “vantro” så lenge det fremmer islam. Det er her poenget mitt med naiviteten deres kommer inn. Mange sier noe til dere politikere,men mener noe helt annet. Og da mener jeg ikke at alle er potensielle terrorister nei,noe som selvfølgelig er langt fra sannheten!!! Men at islams store mål er å “rule the world” finnes det overhodet ikke tvil om. Metodene som brukes idag er nettopp demokratiet. De bruker demokratiet og politikeres naivitet til nettopp å styrte det. Og det vil skje etterhvert. En annen særdeles effektiv måte å få til dette på er også med barnevogner,dvs å føde langt flere barn enn etniske norske,eller etniske hva-som-helst i et gitt land. Europeere (etniske) har i dag langt under 2 barn pr. par i gj.snitt,mens muslimer har 3-5 barn i gj.snitt her i europa. For å opprettholde en sivilisasjon er det bevist at hvert par må minst føde 2,11barn i snitt.
    Statistisk sentralbyrå har også ved enkel matematikk gitt oss tall om at det vil bli muslimsk flertall i oslo bare innen 2020.
    Og muslimsk flertall i norge innen 2050. Er det dette vi vil? Hva er det vi vil oppnå med dette???

   2. Snakker selvfølgelig ikke bare om norge nå,men europa som kontinent. Sier heller ikke at det jeg mener er det eneste riktige,og det kan ikke hverken du eller andre politikere eller privatfolk påstå heller.Vi kjenner jo ikke fremtiden,da den kan ta forskjellige veier. Det jeg sier er: hold øynene og ørene åpne,og ikke vær naiv! Det blir ihvertfall mange tunge kameler å svelge hvis jeg og mine meningsfeller skulle få rett i vår skepsis.

    1. De temaene som taes opp her , er alle temaer som er oppe til debatt, og adressert med mange juridiske og politiske verktøy i Norge. Det er ingen politikere som stikker hodet i sanden for tvangsekteskap, omskjæring , sosial kontroll av jenter i deler av innvandrermiljøene. For nå 12 år siden tok jeg initativ i Stortinget nettopp til den første handlingsplanen mot tvangsekteskap, den var et av grunnlagene for at bl.a lover ble sjerpet, organisasjoner som Røde Kors får midler til å arbeide overfor innvandrer ungdom.

     Det jeg virkelig reagerer på er reportasjrns forsøk på å gi innvandringen skylden for bomben og massakren på Utøya, smakløst.

 13. Erna. Hadde du godt ut og sagt at høyere ville stoppe innvandringen for en stund og rydde opp i de problemene som er i Norge i dag, så hadde du blitt statminister. Den Norske befolkningen hadde sikkert ikke hatt noe mot en pause og jeg hadde stemt høyere som jeg gjorde på 80tallet. Husk at vi som ikke ser noe fint med islam er mennesker også, nå bilr vi jo hengt ut som annenrangs borgere. Du kan da vel ikke være helt blind for at innvandringen er litt ute av kontroll om dagen.

 14. Se bare til england nå da,nærmere bestemt london. En by som bare har sittet i helspenn på årsvis og ventet på at nettopp dette skulle skje. Dette har det også vært advart mot,men selvfølgelig for politisk korrekte døve ører,noe som jeg og mange med meg synes er umåtelig tragisk. Multikultur på dette viset innad i enhver nasjon er intet annet enn en våt drøm om kjærlighet ,tro og håp og toleranse for både forskjellig etnisitet og religiøs tilhørighet,men som beviselig gjennom all vår historie har vist seg og slå feil. M.a.o. et feilslått eksperiment av den heller vågale sorten mener jeg……Jeg er glad det ikke er jeg som står overfor det store ansvaret dere politikere har den dagen det går opp for storparten av befolkningen hvilken fiasko dette er i praksis. En fin tanke i utgangspunktet,men som alle vet, teori og praksis…..say no more!
  Redd det blir flere tunge kameler å svelge etter hvert,og jeg er ihvertfall sjeleglad jeg bor langt ute på landsbygda hvor dette ikke er av noe stort problem,enn så lenge,selv om det selvfølgelig er episoder her også som kan og burde vært unngått,uten at jeg trenger gå mere inn på det.

  1. Tror de fleste vil peke på de store forksjellene i England , fattigdomsutfordringer som størrre årsaker til det som har skjedd enn det flerkulturelle samfunnet. masse helhvite ungdommer som har deltatt i opptøyer.

 15. Sir Winston Churchill on islam –

  “How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live.

  A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property – either as a child, a wife, or a concubine – must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.” “Individual Moslems may show splendid qualities. Thousands become the brave and loyal soldiers of the Queen; all know how to die; but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world.

  Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science – the science against which it had vainly struggled – the civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of ancient Rome.”

 16. Jeg håper Erna har tid til å lese innlegget mitt også selv om det er langt.

  Det som er problematisk for folk flest i Norge å forstå er at for mange i verden kan demokrati, tale og trykke-frihet og likestiling være like uforenlig og vanskelig å akseptere som etter våre øyne underkastelse og inhumane straffemetoder er for oss, Og hvis ideer blir avkledd, kritisert, belyst og analysert så kan dette i seg selv føles diskriminerende og trakasserende. Dette gjelder alle religioner selvsagt. Frykten for å miste respekt og bli latterliggjort kan være til hinder for en åpen og ærlig diskusjon om hvilke verdier religioner tilfører samfunnet. Alle i dag har ikke frihet til å velge hva de skal gjøre av egen fri vilje. Så de som har lov ved hjelp av sosialt press, å trakassere, true eller til og med drepe har allerede tatt valgene for dem. Åpenhet vil derfor virke enda mer farlig og utfordrende.
  Men er det ikke enda farligere om ikke ideene og dogmene i en arabisk, totalitær og imperalistisk ideologi fra det 700 århundre med ideer som har svært mye til felles med en av bestselgerne i Palestina (Mein Kampf) snart blir belyst og får en seriøs debatt ? Mange av ofrene er blitt historieløse. Fortjener de som selv forakter svakhet og har rett til å trampe på og drepe i religionens navn (når den rette anledningen byr seg) beskyttelse bak blasfemi paragrafer rundt omkring i verden ? Radikaler med krokodille tårer og fåreklær har skjønt hvilke metoder og knep de skal bruke når de beskylder ærlige politikere og journalister for rasisme, og de bruker rettsystemer de egentlig ikke har respekt for (Sharia er å foretrekke på dere premisser).
  . Kan ikke folk lære før det er for seint : Totalitære ideer blir ikke edlere om de er ikledd dogmene og religionens faderlige og fredelige kappe. Man bør studere intensjonene og viljen bak en religion som blir en stadig viktigere samfunnsfaktor i Norge . Med en gud som har erklært alle hans og sendebudets avtaler med ikke muslimer for ikke-bindende, Men om vi avkler religioners sanne ansikt vil vi i neste omgang frigjøre istedenfor å trampe på de svake.

  Jeg er nok en av de som mange stempler som en ekstremist som samfunnet må advares mot. Jeg er ikke snill som tramper på følelser, og straffa for å latterliggjøre Muhammed er faktisk døden for de som følger Profetens vilje og eksempel. Men jeg skal gjøre alt jeg kan, mens jeg kan, for at de som mener at kun de med offentlig korrekte ytringer skal få beholde den retten de har til å si det.
  Jeg har forstått at få har tatt seg tid til å lese de doktrinene i Islam som jeg kritiserer. De har dermed et annet ståsted og kan ikke med deres lære forstå hvorfor jeg bare ikke kan la folk ha sin religion i fred så lenge de lar oss være. Men et fredelig demokrati består gjerne av folk med en slags felles forståelse, som føler trygghet sammen selv om meningene er motstridende . Ideer burde ikke være noen trussel her. Derfor må vi være på vakt når mennesker i før så åpne samfunn allerede har betalt en høy pris for farlige meninger og opprør mot tradisjoner. Enkelte mottar dødstrusler daglig.

  Jeg mener ikke at en etikett som muslim forteller at vedkommende vil bygge murer og akseptere vold. Det er så mange retninger. Her snakker jeg om de som følger den reine og uforfalska læren i Koranen. De som tar befalingene seriøst og utfører dem i krigen mot de vantro. Og de som beskytter Muhammed mot krenkelser må også tåle å bli spurt hva han i si tid stod for som gjør ham til deres forbilde.
  Vi må akseptere flere kulturer i et samfunn, det er en naturlig del av menneskers frie valg. Men det kan lønne seg å spørre de som har skapt den gamle kulturen hvor fort deres samfunn skal endre seg, hvor grensene skal gå .. Dette vil nok krenke noen, men husk at også mange som er direkte berørt nå er redde. De føler seg fremmedgjorte og er bekymret for framttida. Å ikke lytte til dem med respekt kan være konfliktskapende. For en minoritetsgruppe med egne skikker og interesser kan det føles undertrykkende å leve i et stort demokrati med f.eks. muslimer, kristne eller hinduer som flertall. Hva om flertallet som har makta ikke ivaretar minoritetenes rettigheter, men bare interessene til de som har betalt valgkampene ? Hinduene og muslimene i India stoler fremdeles ikke på hverandre og vil ikke gi hverandre for mye politisk makt. Det har vært blodige konfrontasjoner i tidligere så stille Buddhist landsbyer pga bagateller som har utløst hevnaksjoner, raseri, eskalerende hat med tap av liv. Greier vi å forstå folk i Libanon som levde i årevis i bomberom uten vann og strøm og etter det med uro ulmende under overflata (ny bilspregning nettopp i Beirut) ? Med fanatiske Shia muslimer i nord, gjenværende minotitet av kristne i midten og fanatiske Sunni i sør, Jeg vet ikke om det fremdeles er noen jøder igjen der som gjemmer seg for Hizpollah. Forsvinner alle gnisningene ved hjelp av holdnings skapende virksomhet og vil alle problemer i verden løses om 70 – 80 mill mennesker flytter til et annet kontinent i.l.a noen ti-år ? Det er i dag mange som flytter fra storbyene i Europa sånn som f.eks Hinduer pakket og dro fra Pakistan, (som nå nesten er 100 % muslimsk, med Sharia lover i sør), Bangladesh og Kashmir. Tenker de som oss når det gjelder det flerekulturelle fellesskapet dit de flyttet i India ? Hinduer lager nå bevisste strategier for å bevare områdene, interessene og kulturen sin som er under press både fra kristne og islamister. Historikren Will Durant som skrev The Story of Civilazation hevdet: “The Islamic conquest of India is probably the blodiest story in history.” Det var ikke fordi noen “misbrukte ” religionen til å drepe uskyldige, Det var fordi de brukte den som hensikten var etter lovene i boka.

  Det er mange som må ta lærdom i det nye samfunnet for vi må bl.a. lære å takle vår frykt for det ukjente og lære de som er mottakelige om våre verdier. Men mange barn i vesten blir indirekte fortalt at det beste de kan gjøre for deres nye medborgere er å ikke være stolt av historia og identiteten sin. Er det lettere å se bevaringsverdien i de Buddhistiske bønneflagga som vaier i vinden i India og Thibet enn våre egne symboler ? Hva er det som skjer når en skole i USA fjerner “The Declaration of Indipendence” fra veggen fordi den er for krenkende, mens andre Islamske, Thibetanske og Hinduististiske symboler får henge der ?
  Hva kan ikke 100 mill olje dollar og arbeidsfolk sine skattepenger gjøre som kulturspredere for barn og unge rundt i verden når de skal indoktrineres med hat mot de vantro, polarisering, paranoja, blind lydighet og glorifisering av død ? Jeg hørte i dag at ei 17 årig jente sprengte seg selv i lufta i Pakistan. Hvorfor brente nylig nok ei kirke ned i Zanzebar i Tanzania ? Det er faktisk mange politikere som ønsker velkommen Saudi Arabias ideer om å berike verden med sine verdier fra landet der kvinnfolka holder på å sprekke i varmen i de svarte spøkelses-kappene sine. De må ha skriftlig tillatelse fra sin nærmeste mann når de skal reise noe sted, og jeg slipper ikke inn . Jeg tar ikke for gitt at mine evnt barnebarn skal ha frihet, for den får man ikke gratis.
  Jeg ønsker dere lykke til med valget forresten.. .

  1. Her sitter jeg og venter på ditt svar Erna???? Håper du har mot nok til både å svare på dette og å komme med gode forslag til løsninger. Jeg er lutter øre på hva dere ser på som løsningen på islamiseringen av europa,for et problem,DET er det!

  2. Hei!
   jeg har lest det du har skrevet. Jeg er enig med deg i at totalitære ideer ikke blir bedre av at de iklees religion. Jeg er uenig i totalitære ideologier uansett om utspringet er politisk , religiøst eller etnisk / rasebasert. Det er heller ikke tvil om at Islam brukes av radikale islamister som en legitimering av voldshandlinger , menneskeretts overgrep og grunnleggende diskriminering , men for meg er det viktig at vi og ser at for de aller fleste muslimer er dette ikke slik de tolker eller praktiserer Islam.

   1. Hva har det med saken å gjøre? Må du finne på andre måter å “ta” folk på når du får fakta som du ikke liker?
    Jeg gjentar: Dere sitter med et veldig stort ansvar bare så det er sagt. Fortsetter dere som i dag er ikke oslo gjenkjennelig om 20 år. Glad jeg ikke hverken bor der eller noensinne kommer til å bo der.

    1. Jeg synes det er interessant at du ikke vil fremstår med egen identitet, og lurer på hvorfor.

     Forøvrig har du ikke fremlagt noen fakta , du har allerede innrømmet at statistikken din kan være feil, og forøvrig har du lagt ut en rekke videoer som er tendensiøse , men inneholder omtale av noen problemer som både jeg og mange andre politikere har jobbet mye med og mot. Samtidig hevder du at vi stikker hodet i sanden. Det er ikke fakta bare påstander.

   2. Greit,hvis du absolutt må vite hvorfor jeg ikke ønsker å fremstå med egen identitet,så er det ganske enkelt fordi fakta i disse dager er at den som kritiserer islam blir sett på som høyreekstrem og potensiell terrorist. Bare se på f.eks. “Fjordman” som fikk huset sitt ransaket fordi han har blogget om islam. Synes du dette minner om ytringsfrihet, og “mere demokrati” som Jens sier? Jeg synes det er det stikk motsatte,-nemlig en form for usmakelig heksejakt på folk som tør si det de mener,-nemlig at islam er en kult,en politisk ideologi som ikke har noen plass i et sivilisert samfunn anno 2011,og selvfølgelig lenge før der også. Men det er jo bra at dere har øynene åpne for hva som skjer i kjølvannet av islam selvfølgelig,og ikke lar det gå for langt i naivitetens navn. Jeg tror nemlig mange imamer rundt omkring har en helt annen agenda enn det som kommer frem i media,og hva de sier til dere politikere.

 17. Hei Erna!

  Jeg er en 17 år gammel gutt som ikke har stemmerett enda 🙁
  Jeg har noen spørsmål angående politikk.

  Er Høyre for at 16 åringer i Norge skal få stemmerett?

  Er høyre for å senke aksjekapitalgrensen fra 100.000 kr til 30.000 kr?

  Er Høyre for å senke engangsavgiften på biler?

  Er Høyre for en storsatsing på vindmøller i Nordsjøen? (Noe må vi leve av når oljen tar slutt)

  Har Høyre tenkt til å senke kravene i kroppsøving på videregående? Det er skikkelig teit om man ikke kan bli Sivilingenør eller arkitekt fordi man ikke tar nok armhevinger, løper 60 meter raskt nok eller ikke hopper høgt nok i spenst. Spesielt med tanke på at vi har ingeniørmangel i Norge. Kansje kunne gym blitt et fag uten karakter?

  Har Høyre noen planer for hvordan man kan følge opp innvandrere som kommer til Norge, slik at de ikke ender opp i kriminelle miljøer?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *