Lærdom fra historien

For en politiker som alltid har hatt som ideal å se hvert enkelt menneske, ikke sortere folk i grupper, er det umulig å overse de slående likhetene mellom dagens ekstreme anti-islamisme og den ekstreme antisemittismen fra tiårene frem til 30-tallet.

For oss som gjennom flere år har deltatt i debatten om innvandring og integrering i Norge, har det vært tydelig at enkelte små grupper utpeker muslimer og islam som en nærmest eksistensiell trussel mot det norske samfunnet. Krasse konspirasjonsteorier og påstander om landsforræderi. Utpekning av en gruppe som fiender av befolkningen. Påstander om at gruppen i det skjulte undergraver samfunnet og truer de nasjonale verdiene. Avhumanisering. Dette er klare og iøynefallende fellestrekk mellom dagens ekstreme antiislamisme og antisemittismen fra tiårene frem til 30-tallet.
Dette understrekes av en rekke forskere, som norske Cora Alexandra Døving. To tyske forskere skrev tidligere i år en artikkel med tittelen ”Antisemittisme og islamofobi: nye fiender, gamle mønstre”.

Det finnes selvfølgelig også viktige forskjeller. Nazistenes jødehat kulminerte i historiens verste folkemord. Nazistene forfulgte jøder som rase, mens antiislamisme i dag oftest retter seg mot religion og kultur. Denne siste forskjellen kan imidlertid overdrives. Som Politiets sikkerhetstjeneste skriver i sin trusselvurdering for 2011: ”Selv om de islamfiendtlige gruppene ønsker å fremstå med kulturell og etnisk bredde, har de en distinkt fremmedfiendtlig ideologi i bunn for sin virksomhet.”

Hvorfor sammenligne?
Cora Alexandra Døving er blant de som mener at dehumanisering og negative stereotyper om jøder var en årsak til manglende motstand mot fremveksten av nazismen. For å bevare vårt samfunns grunnleggende humanisme og vår motstand mot forfølgelse og ekstremisme, må vi lære av de mekanismene som skapte grobunn for nazismen.

Et av faresignalene må være når vi begynner å holde hele grupper ansvarlige for enkeltmenneskers handlinger, bare fordi de tilhører samme religion. Dette er ikke det samme som å stenge for den frie debatten. Fri debatt er ikke bare behagelig. Men de antiislamistene som nå ber om å slippe å holdes ansvarlig for Anders Behring Breiviks handlinger, bør vise unge norske muslimer den samme respekten.

C. J. Hambro, som i egenskap av Høyres formann på 1930-tallet klart advarte mot nazismens fremmarsj, uttalte en gang: ”Uten kjennskap til fortiden, ingen evne til å tyde fremtiden”. Vi gjør klokt i å legge oss Hambros ord på minne.

Dette innlegget sto på trykk i Dagbladet 6. august 2011