God eldreomsorg finnes

For noen dager siden besøkte jeg Høyres tidligere leder Jo Benkow og snakket om behovet for mer kvalitet i omsorgen. Det er alltid nyttig og hyggelig å prate med Jo, han har et sterkt sosialt engasjement og klare analyser av samfunnet.

Alt vi snakket om får naturligvis ikke plass i en reportasje som den i VG. Det ble blant annet også mulighet til å diskutere de gode sidene ved norsk eldreomsorg, som sjelden får like mye oppmerksomhet som de mindre gode.

Og det finnes mye god eldreomsorg, det vet jeg. Noe av det hyggeligste med å være partileder er at jeg blir invitert av lokalpolitikere og ordførere til å besøke dem for å se på gode prosjekter de har i sin kommune.

Jeg har fått mye inspirasjon av disse eksemplene. I Oppegård har de vesentlig redusert medisineringen av eldre demente gjennom å satse på fysisk aktivitet, sang og spa-lignende behandling.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=mjgn6ulScog]

I Nittedal har de landets første kommunelege med godkjent spesialistutdanning innen geriatri. Det sikrer de eldre et enda bedre behandlingstilbud.

Flere steder i landet har Høyre etablert såkalte ”Lotte-hjem”, som er en spesiell driftsmodell for eldrehjem. De bestemmer selv når de skal stå opp og når de skal legge seg, innredningen er pen og de ansatte gjør mer enn å pleie de eldre – de skaper et godt bomiljø for dem.

I Stavanger er det etablert et eget sykehjem for rusmisbrukere. Det er en gruppe eldre med spesielle behov, som ofte glemmes. Ved dette sykehjemmet får denne gruppen behandling tilpasset deres livssituasjon og behov. Familiemedlemmer sier dette gir deres eldre en verdig alderdom som de aldri trodde at de eldre skulle oppleve.

Slike opplever gjør et sterkt inntrykk, og forsterker troen min på at det har noe å si hvem som styrer i den enkelte kommune. Høyres kandidater er først og fremst opptatt av å skape et godt tilbud for de eldre, ikke av om det gode tilbudet skapes av det offentlige eller det private. Det viktigste er at det offentlige betaler og kontrollerer at kvaliteten er god.

Jeg gleder meg til å bruke også de neste årene på å få besøke Høyrestyrte kommuner for å få flere gode eksempler og mer inspirasjon til hvordan vi kan skape en enda bedre omsorg med høy kvalitet.