Trygge lokalsamfunn

http://www.youtube.com/watch?v=Vkl3NLGm6mw

Høyre har hatt fire hovedsaker i denne valgkampen: Kunnskap i skolen, kvalitet i omsorgen, flere, bedre og tryggere veier – og trygge lokalsamfunn. Her har du vår valgvideo om nettopp trygge lokalsamfunn.

Forskjellige lokalsamfunn har ulike behov. Noen steder behøves det satsing på barne- og ungdomstilbud som skaper liv og røre i bygda, andre steder gjelder det å skape trivelige møtesteder på gater og torg. Høyres over 9.000 kandidater til kommune- og fylkestingsvalget har ikke ett enkelte svar, men mange store og små ideer som gjelder nettopp deres lokalsamfunn.

For få dager siden kom det frem at landets Høyreordførere ligger på topp når det gjelder bevilgninger til kultur. Jeg tror det skyldes at Høyrepolitikere bedre enn de fleste forstår at kulturaktiviteter skaper glede, aktivitet og et rikere liv for innbyggerne. Og dermed skaper man også et bedre lokalsamfunn.

Men la oss heller ikke glemme hvor viktig den grunnleggende tryggheten er. Man skal føle seg trygg når man ferdes utendørs, både i bygd og by. Det er derfor Høyre er tydelig i justispolitikken: Vi behøver flere politifolk i gatene, vi skal slå ned på åpen narkotikaomsetning og vi skal ikke henlegge saker med kjent gjerningsmann. Skal vi lykkes med å skape trygge lokalsamfunn trenger vi engasjement både i lokalpolitikken og rikspolitikken.

Uansett er jeg sikker på en ting, nemlig at de som bor i et lokalsamfunn er de beste til å velge veien videre for sin kommune. Det er en av flere grunner til at Høyre er så opptatt av å slippe lokalpolitikere og enkeltmennesker til – sentraldirigering og politisk overstyring gir sjelden gode løsninger. Et godt samfunn bygges nedenfra, og det gjelder å slippe til alle gode krefter.

Slik vil Høyre skape trygge lokalsamfunn.