Takk for innsatsen!

Etter en hektisk valgkamp og en hektisk 100-timerskampanje står Høyre igjen som den klare vinneren av årets kommunevalg, æren for det tilhører alle dere som ytte en innsats!

Resultatet på landsbasis er bedre enn jeg tror noen av oss hadde våget å håpe på, og vi har enkeltresultater som er over enhver forventning.

Vi har oppnådd rent flertall i Evenes, Asker, Hole, Bærum, Berlevåg og Drammen. I Tromsø tredoblet vi oppslutningen, og oppnår det beste resultatet noensinne.

Det gledeligste med årets valg er at det viser Høyre er tilbake med full styrke i hele landet. I 90 av landets kommuner fikk vi en oppslutning på over 30 %, mot 34 i 2007. Vi har 23 kommuner hvor Høyre er på over 40 %, mot 10 i 2007. Dette vil også gi oss uttelling i antall ordførere.

Bak resultatet ligger det hard jobbing i alle ledd av organisasjonen. Dørbank, kampanjevirksomhet, morgenaksjoner, pressearbeid og ikke minst politikkutvikling. Vi har lykkes med å vise velgerne at vi har løsninger på de brede samfunnsutfordringene og velgerne har tiltro til at vi kan gjennomføre dem.

Den tilliten må vi forvalte videre. Både i den praktiske gjennomføringen av vår politikk lokalt, men også i å stadig utvikle vår politikk for de nasjonale utfordringene.

Bent Høie skal lede Høyres programkomité som skal utvikle stortingsvalgsprogrammet for perioden 2013-2017. Jeg håper at medlemmer, sympatisører og andre som vil bidra involverer seg og hjelper oss å identifisere utfordringene, men ikke minst å konkretisere løsningene.

Virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker er politikkens oppgave. Høyre har alltid gjort dette innenfor ansvarlige og realistiske rammer. Velgerne har sagt tydelig i fra at tiden for ansvar og realisme er inne. Nå er det vår jobb å levere.

Det vil kreve hard innsats å holde på Høyres oppslutning, og å sikre borgerlig flertall i 2013. To år er lang tid i politikken, og ingenting kan tas for gitt. Vi skal være stolte over resultatet, men også ydmyke. Vi har fått en tillit av velgerne, og må vise oss tilliten verdige. Den oppgaven har jeg all tiltro til at våre folkevalgte vil mestre på en ypperlig måte.

Nå gjør vi jobben frem mot 2013 – sammen!