Mer lokaldemokrati – mer mangfold

Mer lokaldemokrati – mer mangfold

Velgerne som avlegger en stemme ved et valg gjør det fordi de har meninger om hvordan de ønsker at samfunnet skal (eventuelt ikke skal) utvikle seg. Det gjelder i stortingsvalg, og det gjelder i lokalvalg.

Når valgdeltakelsen er såpass mye lavere ved lokalvalg som ved stortingsvalg er nok det et uttrykk for at mange føler lokalvalg betyr mindre. Det kan de knapt klandres for. Lokaldemokratiet har blitt innskrenket de siste årene. Noe som blant annet er slått fast av Direktoratet for forvaltning og IKT.

Jeg mener lokaldemokratiet må styrkes. Hvis man i større grad kan påvirke retningen lokalsamfunnet skal utvikle seg enn man kan i dag, blir også oppslutningen om lokalvalgene styrket. Både i form av økt valgdeltakelsen og flere som aktivt engasjerer seg som tillitsvalgte.

Da må makten flyttes nedover i systemet, ned til den enkelte kommune. Når man står til valg står man også til ansvar overfor velgerne. Det krever at de tillitsvalgte har tilstrekkelig med makt til å ta veivalg på vegne av kommunens innbyggere, og dernest stå til ansvar for de veivalgene.

Mer makt til kommunene vil også føre til mer mangfold mellom kommunene. Det er bare rett og rimelig. Hvis én kommune prioriterer å satse knallhardt på skole, og dermed kommer bedre ut enn nabokommunen på nasjonale prøver så er det et uttrykk for at den politiske prioriteringen har hatt effekt.

Mange sier at vettet er jevnt fordelt i dette landet. Det gjelder jo også blant politikerne får vi tro. Men ofte oppfører man seg ikke slik. Regjeringen stoler tilsynelatende ikke på at lokale forhold kan forvaltes riktig av politikerne lokalt.

Derfor må noen kontrollere i detalj det som skjer. Den tankegangen er ikke bare feil, den gir oss også et langt større byråkrati enn vi trenger. Et byråkrati som skal kontrollere at alt, til enhver tid og på ethvert sted, går for seg i henhold til retningslinjene fra byråkratene i Oslo.

I fremtiden vil en sentral del av vår konkurransekraft bestå av tilgangen på kompetent arbeidskraft og muligheten til raskt å omstille seg – både lokalt og nasjonalt.
Da kan vi ikke sysselsette en stor del av vår høykompetente arbeidskraft med å sette kjepper i hjulene for omstillingen gjennom rigid tolkning av lover og regelverk gitt av et eller annet byråkrati.

Politikkens oppgave er ikke å bry seg med folk, men om folk. Det krever mindre retningslinjer, lover og regler og statlige forventninger og færre byråkrater som skal passe på at retningslinjer, lover og regler og statlige forventinger etterleves.

Ett av forslagene våre er å etablere det vi gjerne kan kalle en lokaldemokratidomstol, en uavhengig rettsinstans som med bindende virkning kan løse konkrete tvister mellom kommune og stat i forvaltningssaker.

Du kan lese mer om hva Høyre vil gjøre for å styrke det lokale selvstyret her.

3 tanker om “Mer lokaldemokrati – mer mangfold”

 1. ikke alt som kan løses lokalt. For tiden er jeg opptatt av forvaltningen. For eks. så har vi etater som DN ( dir. for naturforvaltning), NINA, mattilsynet og lignende etater som ligger under et dept. Hvordan skal lokalpolitikere påvirke lokalt hvis disse står der med en minister som ikke følger med og noen internasjonale avtaler som muligens ikke passer Norge. det er håpløst å prøve å påvirke. helt konkret : Bønder nektes å drive med sau av Mattilsynet. For det er synd på sauen. det er det selvsagt. Men hvem har bestemt at sauen skal gå i stor fare for å bli spist. Jo, det er polikere høyt oppe som ikke skjønner noe.Og hva kan lokalpoilitkere gjøre i sånne tilfeller? Svaret er selvsagt at rovdyr må ut. Men da vises det til Rio-konv. Og hvem kan gjøre noe der ? ikke lokale politikere. Jeg stemmer på dem som fjerner slike maktetater og som gir fornuftige nasjonale føringer som alle skjønner.
  Bjørnhild Bremer

 2. Enig i mye, men i forbindelse med mer lokaldemokrati så bør det også være flere saker innbyggerne har medbestemmelse i.

  På Nøtterøy har vi nå en sak hvor politikere endrer innstilling ETTER valget i forbindelse med f.eks boplikt.
  Som 95% trofast høyrevelger er jeg også skuffet over at ordføreren velger å tone ned at han ønsker sammenslåing med Tønsberg, samt at han ikke er for broforbindelse over til Stokke.
  Dette er saker som engasjerer veldig stor del av befolkningen, og det var et rungende nei til veipakken som ble foreslått tidligere.

  Skal man ungå politikerforakt så må politikerne lytte til “folket”, og også gi medbestemmelsesrett i store/viktige saker, gjennom f.eks folkeavstemning.
  Videre må utfallet av en folkeavstemning respekteres.
  Nøtterøy Høyre har mistet min stemme pga arrogansen de utviser, men ved stortingsvalg er jeg fortsatt trofast Høyrevelger (selv om dere fikk en ripe i lakken pga datalagringsdirektivet – hvor er friheten for individet i den forbindelse..?).
  Vil avslutte med å si at jeg synes du er en flott representant/forbilde, ikke bare for Høyre, men også for politikere i sin helhet.
  Din enorme innsikt i utallige saker, engasjement, vilje til å prate i klartekst, empati m.m. står det virkelig respekt av – TAKK 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *