Flott at du nå ser at vi trenger et yrkesfagløft, Kristin!

I dagens Aftenposten varsler Kristin Halvorsen at hun vil ha en full gjennomgang av Kunnskapsløftet, men at hun allerede nå konkluderer med at yrkesfagene trenger endringer. Det er fint og tilsvarer det Høyre forslo for nesten på dagen to år siden. At Kristin forsøker å finte mot Kristin Clemet og Høyre for Kunnskapsløftet fremfor å innrømme at på dette punktet har vi utfordret henne med forslag i flere år er bare å smile av. Slik holder statsråder med få nye ideer gjerne på.

Det gir meg mulighet til å repetere hva Høyres Yrkesfagløft består i, så her får dere en repetisjon:
Vi vil ha egne, skreddersydde læreplaner for yrkesfagene i den videregående skolen. Innholdet og undervisningen i fellesfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag skal knyttes direkte opp til det aktuelle studieprogram.

Målet med yrkesfagene må være at gode fagfolk, ikke at flest mulig skal oppnå studiekompetanse. Samtidig må yrkesfagene ikke oppleves som en vei som ikke gjør at du kan gå videre, derfor har vi foreslått en rett til å ta påbygging som gir studiekompetanse til alle som har tatt fagbrev.

Hovedpunktene i vårt Yrkesfagløft er:
Fag og teori må henge bedre sammen:
1) Vi vil ha egne læreplaner for yrkesfagene i den videregående skolen. Innholdet og undervisningen i fellesfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag skal knyttes direkte opp til det aktuelle studieprogram og det må utvikles nye eksamener for disse.

2) Vi vil lage et rekrutteringsprogram for å motivere erfarne fagfolk til å skaffe seg pedagogisk tilleggskompetanse for å bli lærere i yrkesfag.

Tillate flere opplæringsmodeller
3) Vi vil utvide tilbudet om praksisbrev til å bli en nasjonal ordning. Praksisbrev er en enda mer praktisk rettet yrkesutdanning enn fagbrev og svennebrev, og er en alternativ vei til fagopplæring.

4) Vi vil tillate alternative opplæringsløp som for eksempel opplæringsprogrammer i bedrift for elever.

5) Vi vil at elever i hele landet skal ha tilbud om Tekniske og Allmenne fag (TAF). TAF er en modell som gir både fagbrev og studiekompetanse gjennom teoretisk opplæring i skole kombinert med praktisk opplæring i bedrift.

6) Vi vil endre privatskoleloven og tillate bransjedrevne opplæringsløp i hele eller deler av yrkesfagene, og stimulere til nye samarbeidsmodeller mellom bransjeorganisasjoner og den offentlige skolen.

Senere spesialisering og kompetanseheving:
7) Vi vil beholde dagens krav til generell studiekompetanse. Voksne som har fullført yrkesfag og som vil gå videre til høyere utdanning skal gis tilbud om påbygningskurs uten øvre aldersgrense.

8) Vi vil videreutvikle fagskoletilbudet og ser disse skolene som et gode alternativer til annen høyere utdanning for fagfolk som ønsker videre spesialisering i faget sitt.

9) Vi vil gjøre det mulig å kombinere fagskoleutdanning med teori som kvalifiserer til høyere utdannelse og utvikle flere muligheter for spesiell studiekompetanse innen flere fag (Y-veien).

Disse forslagene er fremmet i Stortinget og nedstemt av det rødgrønne flertallet. Hvis Kristins signaler i dag er at de nå tenker nytt, inviterer vi dem gjerne til å låne mer Høyrepolitikk. Det vet vi gir en bedre skole.

2 tanker om “Flott at du nå ser at vi trenger et yrkesfagløft, Kristin!”

  1. Det første som må vekk, det er kravet om studiekompetanse for å få lov å ta fagbrev.

    Sjølv er eg passert 40 og er for tida under attføring, og holde i denne samanheng på og skal ta fagbrev som Data elektronikar, skulen eg går på er spesialisert på attføring, og storparten av elevane som går der er passert eller nærmare 30år, og da blir det litt rart å måtte gå gjennom fag som samfunsfag, og norsk, for å få lov å ta eit praktisk fagbrev.

    Dette kravet om studiekompetanse, har også hindra mange flotte ungdomar frå å få ta eit fagbrev, dei kan vere flinke både snikker og mekkaninkar på topp nivå, men det hjelpe dei ikkje, når dei slite med akademiske fag, noko som kan vere svert demoraliserande, når dei veit at dei ikkje kan få oppnå sitt store ønske, grunna heilt unødige krav, for det yrke dei ønske å ta fagbrev i !

    Så eg håpe verkeleg det kan bli slutt på denne Sosialistiske alle skal vere like, galskapen, for alle menneske er ulike, og muligheit og behov for læring er svert individuelt !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *