97 dager igjen – borgerlig enighet i RNB

Stortinget er inne i sluttspurten før sommeren. Mange store saker skal behandles de neste 3 ukene. På siste dagen i sesjonen behandler vi revidert nasjonalbudsjett. I dag offentliggjorde FrP, Venstre, KrF og Høyre , de områdene vi er enig om å foreslå endringer på.

Det er enighet om fellesforslag under 5 områder.
1.Å fremskynde næringstiltak for å motvirke todelingen av norsk økonomi
2. Styrke tiltak for å bekjempe barnefattigdom
3. Bedre vilkårene for frivilligheten
4.Styrke arbeidet mot rus og psykiske helseutfordringer.
5. Økte investeringer og IKT satsing i helseområdet.

I den politiske debatten blir det ofte mye fokus på hva vi er uenig om, men vi er altså enig om viktige prioriteringer. Totalt er fellessatsingen på over 500 millioner. Like viktig som summen, er den retningen dette peker for en ny regjering. Tidligere i år da Stortinget behandlet den såkalte Perspektivmeldingen slo alle 4 partiene fast at Norge trenger en ny Regjering etter 8 år med rødgrønt styre fordi det er behov for nytenkning og ny kurs på flere områder.

Nettopp rus, psykisk helsevern, barnefattigdom, frivillighet og næringstiltak som skattefunnordningen ble trukket frem som viktige områder hvor de fire borgerlige partiene står for nytenking og ny kurs uforholdsmessig til Regjeringen.

Jeg er glad for viljen til å finne frem til enighet og felles prioriteringer, og særlig at det skjer på områder som styrker de svakeste i vårt samfunn. De rødgrønne skryter ofte i debatter av at det er blitt mindre forskjeller de siste 8 årene, men det er flere fattige barn i vårt land nå. I Debatten på Nrk i forrige uke synes jeg Trine Skei Grande traff spikeren på hode da hun sa at den rødgrønne Regjeringen var bedre på å bekjempe rikdom enn å løse fattigdomsproblemene.

Vi løser ikke situasjonen for fattige barn med våre endringer i RNB, men vi hjelper dem litt bedre. Den viktigste hjelpen ligger kanskje i andre forslag, som bedre Rushjelp og Psykisk helsevern. Når foreldre har problemer og står utenfor arbeidsmarkedet, så opplever barna konsekvensene av dette. Vi kan gjøre mer for å bedre situasjonen for de 102 000 barn som vokser opp i lavinnteksfamilier i Norge.

Ferietiltak, fritidsaktiviteter og fattigdomstiltak i storbyene er blant de tiltakene vi nå foreslår. Siv Jensen tok i vinter initativ til et tverrpolitisk samarbeid mot barnefattigdom. Dere husker kanskje at de rødgrønne ikke ville delta drøftelser om felles tiltak. Vi andre har jobbet videre, og både fremmet felles representantforslag og nå fulgt opp med forslag til konkrete bevilgninger.

5 tanker om “97 dager igjen – borgerlig enighet i RNB”

 1. Kjære Erna,
  jeg tror også dere fire borgerlige er enig om enda flere områder:
  1. Likebehandling: på flere samfunnsområder er private initiativ forskjellsbehandet i offentlige motstykkers favør, under rasjonalen at kapitaister “skor seg” som jo er feil, fordi de private ikke forbruker av offentlige skattebetalerkroner, men genererer nye skattebetalerkroner.
  2. Privat er bra – private, det er folk flest, det! “Private” er blitt et rødgrønt minusord. Ta folket tilbake! Private er egentlig folket selv!
  Bytt ut ordet “privat” innimellom med “folkeskapt”, eller av “folk flest”, eller “produktive”.

  Lykke til!

  Sammen skal vi få til ny giv!

 2. Vanskelig å bli kvitt barnefattigdom når man har stor innvandring av folk fra lavinntektsland som ikke så lett tilpasser seg og får seg jobb.
  Den nordiske modellen innebærer forholdsvis høye lønninger for de lavtlønte og at man derved ikke har mange bedrifter med lav lønnsevne. De forsvinner.

 3. Å styrke tiltak for å bedre mulighetene for barn som har det vanskelig/er fattige, er overmåte viktig. All erfaring viser at vanskelige oppvekstvilkår setter livsvarige spor/skader hos mange. God investering

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *