92 dager igjen, men bare 2 dager til jubileumsfeiring.

20130609-204110.jpg

Om 2 dager markerer vi at det er 100 år siden vi i Norge åpnet demokratiet for alle – det er 100 år siden kvinner fikk alminnelig stemmerett i Norge.

Ikke minst på en slik dag skylder alle dem som gikk foran, at vi ser tilbake.

Vi er så heldige å leve i et land med ytringsfrihet, med pressefrihet, hvor både kvinner og menn er frie til å ta egne valg. Det har ikke kommet av seg selv.

Noen har kjempet for de verdiene som ligger til grunn for vårt samfunn i dag.

Anna Rogstad var en pionér i norsk kvinnekamp. Hun var den første kvinnen som møtte på Stortinget som vara for Høyres Jens Bratlie.

Anna Rogstad var også en pioner for kvinnekamp på høyresiden av norsk politikk da hun stilte til valg på en fellesliste mellom Frisinnede Venstre og Høyre. Hun fikk Høyre til å gå inn for kvinners rett til selvstendig ligning, som Stortinget gikk inn for 29. juni 1911.

Senere, da Jens Bratlie ble statsminister i februar 1912, møtte Anna Rogstad resten av perioden. Hun var en allsidig politiker, men hun var selvfølgelig svært engasjert i kampen for alminnelig stemmerett for kvinner. En kamp som ble kronet med seier 11. juni 1913.

Ni år senere – i 1922 – ble Høyres Karen Platou ( bilde) den første faste kvinnelige stortingsrepresentanten. Hun ble også et kvinnesaksforbilde.

Som første faste kvinnelige stortingsrepresentant er det lett å bli husket som et symbol. Men Karen Platou var veldig mye mer enn det.

Under likestillingsdebattene på tidlig 1900-tallet var få kvinner i arbeidslivet, og enda færre gifte kvinner. Men Karen Platou valgte å bli gründer med egen forlags- og agenturvirksomhet, og banet vei for kvinner i yrkeslivet, men også som selvstendig næringsdrivende.

Anna Rogstad og Karen Platou, men også mange flere kvinner, gjorde en fantastisk innsats for å likestille kvinner og menn. Grunnlegger av Norske Kvinners Sanitetsforening, Fredrikke Marie Qvam, er en annen som sto i bresjen for at kvinner skulle ha en stemme.

Men nesten enda viktigere enn hva de gjorde hver for seg, er den tradisjonen de sammen skapte.

De skapte en tradisjon for likestilling mellom kjønnene. Det er en viktig tradisjon hvor viktige kamper har blitt kjempet, og fortsatt kjempes.