Nedlegges frivillige dykkergrupper? – 91 dager til valget.

I kveld melder TV 2 at flere av Røde Kors sine dykkergrupper er blitt så dyktige og godt organisert at Arbeidstilsynet nå vurderer å kreve yrkesdykkerbevis for de frivillige som i dag driver arbeidet.

Røde Kors gruppene har ikke råd til utdanningen og må vurdere å legge ned aktiviteten. Konsekvensen kan bli at dårligere organiserte og dårligere trente dykkere må påkalles for å hjelpe myndighetene.

Det er sikkert godt ment fra Arbeidstilsynet, men i Norge som er et langstrakt land og har en liten befolkning, så er frivilligheten en viktig del av beredskapen vår. Både til sjøs og på fjellet . Redningselskapet driver kombinasjon av profesjonelt og frivillig arbeid, Røde Kors og Norsk Folkehjelps grupper er primært frivillig sammensatt, men meget kompetent iden innsatsen de gjør. Uten disse gruppene ville min og din mulighet til å få hjelp hvis ulykken inntreffer til sjøs eller på fjellet vært betydelig mindre.

Fra Høyres side har vi ønsket å bidra til utvikling av hjelpkorps og redningstjenest. Derfor foreslo vi for inneværende år 20millioner kroner mer til Redningsselskapet og 10 millioner til frivillige organisasjoner på beredskapområdet.

Like viktig som mer penger, er forenklingsarbeid som sikrer at frivillighet ikke hemmes av for mye regler og byråkrati. I Revidert Nasjonalbudsjettet foreslår de fire Borgerlige partiene flere tiltak for forenkling. Dagens oppslag tyder på at vi må ta en ny gjennomgang som sikrer at ikke Arbeidsmiljøloven tolket til hinder for frivillighet og god beredskap i Norge.

her finner du TV2 oppslaget:

http://mobil.tv2.no/nyheter/innenriks/stig-kan-bli-nektet-aa-redde-flere-liv-4057775.htm