Norske innsatte må prioriteres (32 dager igjen til valget)

Dagsrevyen sendte søndag 4.august en sak om Høyres og FrPs felles ønske om å prioritere norske fengselsinnsatte. Vi vil ha en lavere standard på soningsforhold for utenlandske kriminelle som ikke skal tilbake i det norske samfunnet. I denne bloggposten utdyper jeg hva vi mener. Dette var også et sentralt tema i en tale jeg holdt til Høyres Innspurtskonferanse i mai. Den kan du lese her.

De siste dagene har det vært en del diskusjon om soningsforholdene ved norske fengsler. Det er svært ulike tilbud til de innsatte, avhengig av hvor de soner sine dommer. Alle innsatte bør ha et aktivitetstilbud, men midlene til omfattende skolegang og arbeidstrening bør i større grad brukes på de som skal tilbakeføres til det norske samfunnet. Det er ingen grunn til at de knappe ressursene i kriminalomsorgen skal brukes på å gi det samme tilbudet til utenlandske innsatte som skal sendes ut av landet når soningen er ferdig, eller som skal overføres til soning i hjemlandet. Det er en forskjell i ambisjonene våre for innsatte som skal tilbake til det norske samfunnet, og for utlendinger som har begått en kriminell handling og skal sendes ut av landet. Utenlandske kriminelle skal sendes ut av landet umiddelbart etter endt soning. Tiltakene for å lette tilbakeføring i det norske samfunnet etter soning er ikke relevante for disse innsatte som uansett skal transporteres ut.

Utenlandske straffedømte, uten lovlig opphold i Norge, bør sone mest mulig av straffen i hjemlandet. Til tross for at dette har vært en viktig sak for regjeringen i mange år, er det fortsatt for få utenlandske innsatte som overføres til soning i hjemlandet. Det er sterkt press på antallet soningsplasser og varetektsceller. Vi må frigjøre fengselskapasiteten for å redusere soningskøen og skaffe nok varetektsplasser.

Opposisjonen har i mange år presset på for at det skulle etableres egne fengsler for utenlandske innsatte uten oppholdstillatelse. Lenge mente regjeringspartiene at dette ikke kunne gjennomføres. I fjor kom omsider regjeringspartiene frem til å dette kunne være en god idé, og nå er det etablert et eget fengsel for utenlandske innsatte uten oppholdstillatelse ved Kongsvinger fengsel. Dette skal være spesielt tilpasset behovet de straffedømtes tilbakeføring til sitt hjemland etter soningsoverføring eller etter endt soning. Dette er et godt første skritt, men langt fra tilstrekkelig. Arbeidet med soningsoverføringer må trappes kraftig opp for at det skal gi de resultatene vi ønsker. Her har regjeringen sviktet.

Utenlandske statsborgere som enten sitter i varetekt eller soner en dom i norske fengsler kan knytte kontakter inn i etablerte norske kriminelle miljøer. De lærer språket og får fotfeste her i landet. Dette er ikke ønskelig. Det bør derfor etableres flere egne fengsler og avdelinger for utenlandske statsborgere som er knyttet til organisert kriminalitet og som sitter i varetekt eller som soner en dom i norske fengsler. Det er ikke behov for at disse fengselsplassene har samme fasiliteter som alminnelige fengsler.