Dyrs velferd

Høyre har en ambisjon om at Norge skal ligge i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd. Det er en viktig ambisjon for meg, som ble programfestet på Landsmøtet vårt i mai. Dyr har en egenverdi, og kontakt med dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrs egenart.

Politikere, enkeltmennesker, frivillige organisasjoner og bønder har lenge engasjert seg for dyrenes velferd. Allerede i 1935 fikk Norge en egen dyrevernlov. Dagens lov er fra 2009. Det er viktig at dette regelverket etterleves. Høyre mener at personer som har dyr i sin varetekt skal ha kunnskap om dyrets adferdsbehov og dets krav til ernæring, sosialt og fysisk miljø. Dyr skal være i omgivelser som gir god livskvalitet, og funksjonsfriske dyr skal være en forutsetning for alle typer avl. I forbindelse med behandlingen av dagens lov var Høyre pådriver for at dyrs egenverdi skulle lovfestes. Vi foreslo også at det utredes å innføre en kompensasjonsordning til personer og organisasjoner som gjør samfunnsnyttig arbeid i form av å ta vare på forvillede og hjelpeløse dyr. Høyre understreket også at det må stilles romslige budsjettrammer til disposisjon for dyrevernnemndene.

I vårt alternative statsbudsjett for 2013 viste vi til at dyrevernorganisasjonene gjør en viktig jobb for å trygge dyrevelferden i Norge og vi mener regjeringen burde funnet rom til økte bevilgninger. Høyre bevilget derfor 600.000 kroner mer enn regjeringen – fordelt på forskjellige dyrevernorganisasjoner.

Jeg møter ofte spørsmål om vi ikke bør få et dyrepoliti i Norge, og jeg tar gjerne i mot innspill på dette. Samtidig er dyrepolitiet vi ser i ulike programmer på TV gjerne tilpasset store byer i utlandet. Norge har en litt annen geografi og befolkning. Mattilsynet, dyrevernnemdene og politiet byr på lokal tilstedeværelse, noe som er viktig hvis vi skal klare å forhindre dyretragedier. Likevel er det ikke til å unngå å bli berørt når det kommer frem nye saker om dyr som lider, og Høyre er opptatt av at Mattilsynet skal være så sterkt at det både kan forhindre, avdekke og følge opp dyretragedier. Vi har dialog med dyrevernorganisasjoner som mener at et dyrepoliti kan være en løsning i en stor by som Oslo. Kommer vi i posisjon er dette selvfølgelig noe vi skal lytte til og vurdere nærmere.

48 tanker om “Dyrs velferd”

 1. Det har kanskje ikke slått noen i Høyre (eller deres gode landbrukspolitikkvenner i AP og FrP), at det i de langt fleste tilfellene av dårlig behandling av dyr på norske gårder er det gjerne en underliggende årsak med psykiske problemer? Disse problemene er igjen ofte en følge av elendig landbrukspolitikk ført av nettopp H, AP og FrP som for det første ikke er spesielt interessert i landbrukspolitikk, og som derfor i alt for mange år har lagt agendaen for en stadig verre hverdag for den norske bonden. Og dersom det nå blir regjeringsskifte, og Høyre gjør hva de lover, spår jeg atskillig flere dyretragedier. Det er ikke uten grunn at jeg tenker på Janis Joplin og Bobby MacGee når H snakker om å sette bonden fri; “Freedom’s just another word for nothin’ left to loose”.

 2. Jeg anbefaler et dyrepoliti i de største byer som f.eks. Oslo, Berge, Trondheim med omegn til disse. Jeg tror IKKE Mattilsynet er rette instans til å fremme dyrevelferden over det ganske land, svært ofte ser man i de mindre byer og tettsteder at det er personavhengig hva Mattilsynet reagerer på dårlig dyrevelferd. Det er ikke nødvendin med Dyrepoliti over hele landet, men opprettelse av en annen instans enn Mattilsynet til å ta seg av dyrevelferden.

 3. Spennende og viktig tema! Jeg er selv dyrlege og møter mange av disse utfordringene daglig: Frivillge dyrevernsorganisasjoner gjør en viktig og god jobb og må støttes. Men like viktig er at vi må ha kvalifiserte folk inn i aktuelle roller, fks dyrevernsnemnder og i Mattilsynet, og de må ha et regelverk i ryggen som kan gi dem mulighet for reaksjon. Dagens regelverk er alt for vagt og gir ikke rom for reaksjon, slik at mange dyr lider alt for lenge. Dårlig kunnskap fører også ofte til at det ikke blir reagert i tilfeller der det burde ha blitt grepet inn. Mat og vann er ikke nok! mvh Hanne H Kristensen, Flora H

 4. Erna!
  Pelsdyroppdrett er et dyreplageri som bare er til for å produsere luksus for noen få. Høyre burde stoppe dette.

  1. Håper Erna å Høgre setter seg inn i pelsdyroppdrett, besøk noen farmer å se.
   Mvh Leif Gunnar Buhaug , Aure H

  2. 100% enig med deg Erik Berge!! Vi har overhodet ikke bruk for pels i 2013. Sitat fra Høyres innlegg øverst på siden; “Dyr skal være i omgivelser som gir god livskvalitet”. Ingen vil vel påstå at dyr som lever i trange bur hele livet uten mulighet for naturlig utfoldelse har god livskvalitet????

 5. Kjempebra innstilling! Om man samtidig kan få mer konkretisering av den nye diffuse og skjønnsbaserte dyrevelferdsloven, så har man tatt ett laangt skritt videre mot bedre dyrevelferd. Stå på! 🙂

 6. Hvilken kompetanse er det meninga et dyrepoliti skal ha ? Er vel den samme jobben som mattilsynet gjør.Vi trenger ikke bygge opp mer byråkrati. I mattilsynet sitter det folk med stor kompetanse på dyrehold, det er vel de vi må bygge opp med regelverk å midler så gjør at de kan utføre sin jobb. Å gi store tilskudd til dyrevernsorganisasjoner istedet for å bygge opp sitt eget mattilsyn virker veldig merkelig for meg, Her må noen i Høgre ha gjort en feil.
  mvh Leif Gunnar Buhaug, Aure H

 7. Helt enig! Håper virkelig at innen noen år har vi dyrepoliti i Norge. Vet dere bryr dere om dyrene, men det er desverre ikke nok. Dere må gjøre noe med dette! Tror dere vinner mange flere velgere om dere snakker litt mer om dette tema. Stemmer på dere til høsten uansett, men håper på mange forandringer!

 8. Ser at du får noen kommentarer om at dagens pelsdyroppdrett i Norge er dyreplageri. Håper du har vært eller vil besøke en pelsdyrfarm før du vurderer slike påstander. Dersom du setter deg grundig inn i hvordan det er i virkeligheten får du den beste kunnskapen.

  1. Hva er det med pelsdyroppdrett som ikke er dyreplageri? Blir disse dyrene møtt med omsorg og respekt for deres egenart? Forklar gjerne! Dyrevernsorganisasjoner har avdekket ( gang på gang) at mange dyr lider på disse farmene!

 9. Pelsdyroppdrett burde være noe som tilhørte historien for lenge siden. Det finnes ikke gode argumenter for å pine og utnytte dyr kun for å tilfredsstille enkelte menneskers forfengelighet og behov for statussymboler. Reglene for bransjen har vært klare og tydelige lenge, men like lenge har bransjen gang på gang bevist at de ikke fortjener å bli holdt i live. Hvor mange uskyldige dyr må lide før dette uvesenet tar slutt?
  Jeg har alltid stemt Høyre, men dette spørsmålet er så viktig for meg at jeg er neimen ikke sikker denne gang, Erna.
  -Igor Meyer.

  1. Dersom du bygger din oppfatning om pelsdyroppdrett som er kommet frem gjennom media forstår jeg godt din mening om dette. Derimot om du tar deg tid å besøke en pelsdyrfarm og setter deg inn i virkelighetens verden og likevel mener dette er pining av dyr er vi uenig. Mattillsynet som har myndighetenes kontrollfunksjon med næringa sier dette er av de husdyrnæringene der det er minst sykdom og skader og slettes ingen versting. Aktivister som bryter seg inn i farmene om natta og skremmer dyra gir derimot en helt annen versjon av tilstanden. Næringa er også pålagt 3-4 kontroller av veterinær per år. Der sier 95% at dyrevelferden er meget god i farmene. Selvfølgelig kan det oppstå skader på pelsdyr slik som det gjør på alle levende skapninger, men det skal selvfølgelig tas hånd om og behandles og dersom det ikke nytter skal dyra avlives. Disse vurderingene vet ikke aktivister som bryter seg inn i farmene ingenting om. Dersom aktivistene vinner frem i denne saken og får lagt ned denne næringa har vi anarki her i landet etter min mening, og det ønsker vi vel ikke?

   1. folk kan si så mye positivt de bare vil om den næringa, at dyra blir behandlet bra og alt det der (selvom jeg tviler sterkt på det)… faktum er at dyr blir avlet og holdt i bur kun på grunn av folks forfengelighet…. og det er dyreplageri i mine øyne, samt maaange andre…..

   2. Tror de fleste av oss ville takke nei til å besøke en pelsdyrfarm! Vi har vel alle fått en innblikk via media. Et begredelig syn enten man får det via tv skjermen, avis eller ser det med egne øyne! Om dyrene ikke er skadet eller syke, betyr det at de har et greit liv i disse (små) burene? Ikke i min villeste fantasi kan jeg forestille meg det! Tenker noen er veldig redd for sin næring/inntekt, og dermed gjør alt for å dekke over noe vi alle vet! Pelsdyr i bur har aldri vært og vil aldri kunne være forenelig med akseptabel dyrevelferd!

   3. Du som tjener penger på dyrs lidelse eirik syns selvfølgelig ikke pelsoppdratt skal bli forbudt. Noen eide slaver for en tid tilbake, eierne av disse ville heller ikke at slavehandel skulle bli forbudt.

 10. Veldig bra, Erna! Jeg er kjempeglad for at Høyre tar denne stillingen på vegne av dyr. Jeg skulle veldig gjerne også sett ett dyrepoliti! Skulle gjerne også sett at ett utvalg kunne bli satt sammen for å se på hva som kan gjøre med ett lovverk/regelverk iforhold til kjæledyrhold (tenker nå på katter, hunder, gnagere etc) for å forhindre at dyr blir ett leketøy og “bruk og kast” metoden blir tatt i bruk fordi man ikke tar i bruk de verktøy man har: vaksinering, chipping, sterilisering. Er relativt tragisk at nordmenn, som skal/burde være relativt oppegående, ikke kan ta seg av dyra sine i ferietider etc.
  Men stå på Erna og Høyre! Vi må begynne ett sted 🙂

 11. Som veterinær i Mattilsynet, ønsker jeg meg øremerkede midler slik at tilsynspersonell som driver med dyrevern kan konsentere seg enda mer om akkurat dette feltet. Kompetansen finnes i Mattilsynet, og det vil være de samme folkene uansett, selv om dyrevernet blir lagt til en annen organisasjon eller etat. Det vil bare koste mange penger i omorganiseringer, for å opprette noe vi allerede har. Slutt å redusere antatt arbeidsplasser samtidig som antall tilsyn skal økes, og heller ansett folk som skal konsenterer seg kun om dyrevern, og ikke dele tiden sin mellom oppgaver som blir høyere prioritert. Vi en totalt avhengige av lokalkunnskapen og nærhet til tilsynsobjektene, om vi skal kunne fange opp og avverge dyretragedier.

 12. Einig i det Toril skriv. Dei fleste dyretrageiene kjem ikkje fram i media sitt søkjelys. Rett og slett fordi det gjeld kjæledyr etc. Bønder som mishandlar dyra, får store presseoppslag. Eit dyrepoliti vil ikkje gjere noko frå eller til på det området. Eg er faktisk litt forundra over at dyrevernorganisasjonane skal tilgodesjåast med meir midlar. Kvifor akkurat dei ? Når det gjeld dyrevern har dei i mange høve lite med kunnskap om dyrevern hos profesjonelle dyrehaldarar som feks. bønder. Det spelar i for stor grad på følelsar, og i svert liten grad på faktisk dyrevelferd. Denne påstanden kan eg trygt stå for, sidan dyrevernorganisasjonane hyppigt skriv kva dei meiner, og på kva grunnlag. Dyrevelferd er viktigt, men det er viktigt at dei som skal ivareta dette området, har reell kunnskap om det. Eg har sjølv hatt besøk av Mattilsynet, og det har etter mi meining vore kompetnete folk. Regelverket er ikkje alltid tilpass praktisk dyrevern, og her er det behov for noko meir skjønn enn kva som er mogeleg i dag.

 13. Syns det er viktig at Høyre stenger pelsdyrnæringen slik den er i dag. Synes ogsådet er viktig å få endret den industrielle kylling produksjonen. (Broilere som skal slaktes etter 31 dager, aldri får se sollys og ikke kan stå på sine egne bein.)
  Bra at dere vil støtte ulike dyrevernorganisasjoner.

 14. åj, her var det mye politikersnakk. mye ord uten mening. det eneste som sies her, er å bevilge mer penger til frivillige som driver med dyrevern, og å vurdere å se nærmere på dyrepoliti. Høyre er ikke et parti som tar dyrevelferd seriøst nei. gå iallfall inn for å legge ned pelsnæringen, vær på for å forby elefanter i sirkus, og la “gårdsdyrene” få mer verdige liv!

 15. Om høyre vil at Norge skal være et foregangsland innen dyrevelferd er det mye som må bedres her i landet. Det er ikke godt nok med det helt grunnliggende som mat og vann for dyrene, men at de får leve ut sine instinkter som de er født til, det får ikke pelsdyrene eller sirkusdyrene i dag. Dere i Høyre og ja Frp også vil fortsette med næringen i pelsdyfarmene, forskjellen fra dere er at Frp vil ta vekk statstøtten, noe ikke dere har tenkt på. Frp vil ha dyrepoliti og den bør dere også gå god for, men i alle store byer slik at de kan nå ut i distriktene også. Flere land går foran Norge ved å forby sirkusdyr og elefanter i sirkus, Norge henger etter og dere kan gjøre noe med det. Vær snill å jobb for å få vekk pelsdyrnæringen som er et tortur kammer for dyrene der og få elefanter ut av sirkusene i Norge, ja helst alle dyrene der, for de er der som tvungne sirkusartister og de trives ikke der . dere har mye å vinne på dette, jobb for et bedre dyrevern før vi kan si at dere bryr dere om dyrevelferd..

 16. Hei! Så flott at dere setter dette på dagsordenen!
  Jeg må ærlig innrømme at jeg i år for aller første gang vil stemme noe annet enn Høyre, grunnet deres manglende konkrete tiltak for fremming av dyrevelferd. Mattilsynet har selv uttalt at dagens ordning ikke fungerer tilfredsstillende, og de ønsker selv et dyrepoliti. Jeg er også skeptisk til dyrevelferden dersom stordrift blir favorisert. Og hva om besetningen får en smittsom sykdom, man vil jo være særs mer sårbar økonomisk ved nedslakting av en storbesetning kontra en liten? Jeg ønsker meg mer konkrete mål fra dere, hvor vi kan få tillit til at dette er noe som vil settes på dagsordenen dersom vi stemmer frem Høyre.

 17. Dette er etterlengtet: “Høyre har en ambisjon om at Norge skal ligge i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd.” Helt konkret bør jo pelsdyrhold høre fortiden til. Når det gjelder matvaner så bør man tenke forebyggende og innføre nøytral kokebok i grunnskolen.

 18. Godt å se at dyrevern får mer oppmerksomhet nå enn tidligere. Jeg synes det er rart at du skriver at: “Dyr skal være i omgivelser som gir god livskvalitet, og funksjonsfriske dyr skal være en forutsetning for alle typer avl”, men at Høyre likevel ikke har tatt klar avstand fra pelsdyroppdrett eller kyllingoppdrett. Hvis man undersøker litt så ser man at pelsdyrnæringen dessverre ikke er forenelig med de kravene du setter her. Jeg håper pelsdyrnæringa blir vedtatt nedlagt i løpet av neste stortingsperiode, og at det stilles mye høyere krav til kyllingoppdrett. Det er ingenting å vente på lengre.

 19. Det står skrevet, at Høyre mener at kontakt med dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrs egenart. Jeg som velger ønsker konkrete svar! Hva tenker Høyre da om pelsdyroppdrett? Hva mener Høyre om elefanter i sirkus? Hva mener Høyre om griseproduksjon og produksjonsdyr forøvrig? Det nytter ikke med fine ord hvis de ikke etterfølges av handling. På forhånd takk for svar!

 20. Hei. Håper dere går for avvikling av pelsdyrnæringa, siden dette e rno noe de fleste av Norges befolkning vil ha bort. Det er ikke god dyrevelferd at dyr sitter innesperret i små trange bur. Ellers håper jeg dere snakker opp for sirkusdyrene, der er dokumentert gang på gang hva disse dyrene gjennomgår. Takk for at du tok tid til å lese kommentaren min.

 21. Norge i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd? Vi har en lang vei å gå. For det første må vi få opp statusen til dyr, som i Norge blir sett på “ting”, og ikke som levende vesener med livsvilje. Vår nåværende landsbruksminister vil at dyr skal brukes til underholdning, som elefanter i sirkus, noe som er høyst umoralsk og ikke noe en fornuftig person vil stille seg bak. Pelsdyrindustrien er grotesk, griser som er intellligente dyr holdes i fangenskap uten noen form for stimuli. Det er er dyremishandling satt i system! Burhøns, sauer som blir sluppet på beite uten tilsyn hvor de brekker bein, drukner, skader seg, blir kjørt ned. Listen over overgrep mot dyr i Norge er så lang, og Norge aksepterer denne måten å behandle dyr på. Jeg skammer meg.

 22. Har egentlig bare en ting å si, og det er at om dere mener at Norge skal være i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd, så bør dere ta en titt på hvor fantastisk flinke de er i Sveits. De er verdens beste land å bo i, for dyr. Det er ikke verre enn å lære av dem. De har virkelig skjønt det, og har rettigheter for alt, til og med gullfisk. De har også tuneller for padder og pinnsvin, for å nevne noe. Skulle ønske Norge lærte fra de. Da hadde vi vært i fremste rekke.

 23. Supert at et parti faktisk kan utale seg om denne saken. Det er på tide at regjeringen setter dyrevelferd i fokus, for er det noe som haster så er det det. INGEN har troen på mattilsynet, ihvertfall ikke vi som har dyr.

  Jeg jobbet i dyrebutikk før, og mattilsynet trodde faktisk at en kanin var et marsvin. Mattilsynet har ingen kunnskap om dyr, og dyrehold. Det burde kommet et dyrepoliti/dyrenemd som faktisk kan noe om dyr, og som har loven og rettighetene på sin side til å hjelpe dem.

  Mange katter blir behandlet som bruk og kast gjenstander, men hva skjer med dem? Regjeringen og mattilsynet gjør jo ingenting. Eller, mattilsynet avliver. Men heldigvis så er det frivillige organisasjoner som hjelper de. Men om dette fortsetter den veien det er på vei så kommer dere før eller siden være nødt til å gripe inn da det blir for mange løskatter. Og jeg ser for meg at løsningen deres er masseskyting.

  Dyr bør behandles med respekt. Når mennesker som faktisk har drept og skadet mange kan sitte å kose seg i fengsel, få tatt en god utdanning og det som er. Så er det veldig urettferdig at dyr som angriper stort sett i selvforsvar blir avlivd.

  Jeg kunne skrivd en hel del om hva som burde vært gjort endringer på, for det er mye. Kjøttindustrien, pelsnæringen, dyreforsøk, dyr i sirkus ++ Det er mange dyr som trenger hjelp til et bedre liv. Det er på tide å endre loven så dyrene får det bedre. Og såklart, strengere straff for dyremishandling.

 24. Fint at Høyre nå begynner å snakke mer om dyrevelferd og at de ønsker å bevilge mer penger til dyrevernorganisasjoner. Men 600 000 mer enn regjeringen – fordelt på ulike dyrevernorganisasjoner er ikke spesielt generøst, selv om det er en forbedring. Når f eks. en organisasjon som vil utrydde ulven får millionstøtte, blir det veldig merkelig at det ikke gis tilsvarende støtte til de som jobber for dyr. Som eksempel bør det nevnes at organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter, ikke får ett øre fra staten. Hvorfor? Fordi de er for ulv i norske skoger? Fordi de tør å snakke om problemene knyttet til kjøttindustrien? Det kan se ut til at mye av årsaken ligger i at de våger å stå for andre verdier enn de man finner i korridorene i Landbruksdepertementet. Er det slik vårt demokrati skal fungere? Skal våre folkevalgte sitte og bestemme hvilke områder i samfunnsdebatten som skal ha best kår for sin ytringsfrihet? Burde ikke midler fordeles etter objektive kriterier, og ikke etter hvem som er flinkest til å smiske med de som bestemmer eller etter politikernes personlige holdninger? Skal det være opp til politiske partier å bestemme hvem som skal få hva? Burde det ikke vært likhet for alle ytringer? Er det ikke nettopp ytringsfriheten vi er så stolte av her i landet? I så fall bør politikerne vise at ulike ytringer bør ha like kår.

 25. Hei Erna Solberg! jeg vil gjerne få vite hva dere har å tilby hvis dere vinner valg kampen, altså hva slags forslag dere har om ting og hvordan dere skal løsne løsninger. jeg vil gjerne vite hva dere skal gjøre med felleskapet og hvilket forslag dere har med folket å gjøre.

 26. håper dere vil legge ned pelsdyrnæringen, en kan være lik fin og varm uten pels 🙂 er heller ikke særlig av at det skal hete mattilsynet, føler det representerer en holdning om å utnytte dyr.

 27. Kjære Erna!!
  Dyrevelferden i Norge MÅ tas tak i!! Mattilsynet er kun et tilsynsorgan uten reell makt, i følge de jeg kjenner som jobber der. De skal kun drive tilsyn, og som vi har sett de siste år, dukker det bare opp flere og flere dyretragedier…enten det gjelder “matdyr” eller kjæledyr. I fjor hadde MT 2500 saker…noe de ikke har sjanse til å kunne følge opp. Kompetanse burde også vært et stikkord. Jeg kjenner også flere veterinærer som har sluttet i MT, pga mye rot i systemet, samt rasisme..når det kommer til importerte dyr. Norske dyr sitter i bur, de ligger på betong og de fikk lovfesta 8 ukers utegang for kyr i fjor…men, det ble utsatt av den flotte ministeren fra SP, fordi det ikke var gjennomførbart. Vi liker å se Norge som et flott og grønt land, med kuer og sauer på beite…og alt er fryd og gammen. Realiteten er en litt annen. NOEN dyr, har det godt….men, langt fra alle. Det verste er at nå dyretragedier avsløres, feies det ofte unna med “personlig tragedie”..og så får bonden fortsette sin dyremishandling. Vi trenger et dyretilsyn her i Norge. Mattilsynet burde holde på med døde dyr, altså mat, mens dyretilsyn burde holde på med dyrevelferd og ha samme tilgang på hjelp fra politi som MT har. Det burde være en smal sak å ordne, synes du ikke?
  Dessuten MÅ pelsdyrnæringen avvikles. Det er flaut!!!!!!!! Over 50 millioner i året overføres til ren dyremishandling over statsbudsjettet….. Det må stoppe NÅ…og de som driver denne næringen, får starte med noe annet. Det kan ei heller være vanskelig. Vi må AV med nisselua nå…og åpne øynene. Lykke til med ny regjering!!

 28. Jeg anbefaler å ansette seriøse folk og leie inn person(er) som driver dyrepoliti i andre land for å hjelpe oss til å få dette til å fungere skikkelig i Norge også. Jo lengre dere venter med å utsette dette jo flere dyr lider da tydelig ikke MT klarer å følge opp alt. Brett opp ermene, tørr å bli møkketet på hendene! Vi kan ikke fortsjette slik det er nå, dyretragedie etter dyretragedie.

 29. Innfør dyrepoliti i Norge med ansatte mennesker som er interessert i å jobbe med og for dyrenes velferd!! Slik det er i dag så har vi et mattilsyn som ikke fungerer for dyrenes beste. Vi vil så gjerne klappe oss selv på skulderen å være best i alt, men det er vi slett ikke. I dette landet er det mange dyr som lider, mange som skulle gått gjennom en test for å skaffe seg hund f.eks. En annen ting… dyremishandlingen som foregår ute i den store verden som bl.a Kina, det er så groteske ting som vi bare sitter og ser på!!!! (De utroligste ting som blir lagt ut på Facebook og You Toube)Norge som foregangsland da….burde slå hardt ned på nettopp slike ting også, vi skal bry oss!!!!! Dere som mener at den gamle regjeringen har gjort det meste feil, har litt å jobbe med, så nå har dere sjanse til å vise hva dere duger til.-)

 30. Å stenge ikkedomestiserte rovdyr, (med instinktene i behold), = psykisk og fysisk dyremishandling. I andre land i Europa er dette steinaldersvineriet forbudt. I Norge sponses dyremishandlinga av staten, med våre penger. Når det gjelder dyrevern ellers, må vi få et eget offentlig dyrevern, som tas ut av MT, og som kun tenker på alle de mishandlede, vanskjøtta dyrene som lider i norske hjem og ellers. For det er like mye av det her som i andre land. Og det er
  dessverre økende. En trenger ikke å bruke pllitifolk, men vanlige folk som kan en del om dyr, og som kan smarbeide

 31. fortsettelse: Et landsdekkende dyrevern, som kan samarbeide med veterinærer og politi i noen saker. Et dyrevern noe ala det som var før. Før det kom under MT.

 32. Har ikke sett noe aksjon for å bedre dyrevelferd! Det går heller i motsatt retning. Få vekk pelsindustrien! Hva har halal slaktning i Norge å gjøre?? Og hvorfor ikke dyrepoliti?? Verken politiet eller Mattilsynet gjør en dritt. Di er ikke noe bedre enn hva et annet “normalt” menneske klarer å utrette. Dyrevelferden er på trynet og blir nedprioritert konstant! Hvorfor!?? Hvordan kan dere forsvare dagens dyrevelferd uten å gå rundt grøten og ikke svare på en eneste spm man faktisk er ute etter?! Gleder meg!! Kan dere ikke noe om dyrevelferd så ta inn folk som faktisk kam ta denne saken!! Nå er det nok!!

 33. Om du vil være best på dyrevelferd så må du tenke på behovene dyr har. Dyrene i sirkus i Norge lider av å leve livene sine inne i en containerbil, da de er ferdige med sesongen i Norge drar de vidre til neste land for å opptre der. Dette er dyrene som aldri får hvile. Sirkus i Norge må forbys. Vær så snill å hør på fagfolk, de sier at dyrs behov ikke kan tilfredsstilles i sirkus. Pelsdyrnæringen burde også bort. Dyr som avles opp bare for å bli et unødvendig luksusplagg.
  Jeg gleder meg til å se hva dere vil gjøre for dyrene i landet vårt.

 34. Må jo si at unge høyre i dag la et gullegg! Poster et bilde på FB hvor de groteske står å hoverer over et lykkelig besøk på en pelsfarm… Få skikk på dine egne sine verdier!!

 35. Det aller første vi må begynne med er oss selv,spise mye mindre kjøtt og vurdere å bli vegeterianere. Selv har jeg helt sluttet å spise kylling nettopp av dyrevern hensyn og selv om det til tider kunne smake godt har jeg av prinsipielt grunnlag konsekvent sluttet å innta dette da altfor mange kyllinger har miserable liv.hvis hver og en begynner med sitt eget kjøtt behov vil det få konsekvenser for kjøtt industrien som misbruker dyr i stor grad for å tjene mest penger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *