En god skole skaper muligheter for alle

Mer kunnskap i skolen er et av de viktigste målene for Høyre, og det har vært rettesnoren i vår politikk de siste tiårene. Høyres mål i skolepolitikken er at skolen skal gi muligheter for alle. Skolen må møte alle elever med høye ambisjoner og krav slik at elevene skal ha noe å strekke seg etter. Dette kan høres ut som en selvfølge, men veien til dette målet krever bevisste politiske prioriteringer.

Hvis jeg skal låne et begrep fra idretten, så kan jeg si at internasjonale undersøkelser som TIMSS og PIRLS 2011 viser at norsk skole er klokket inn på en god mellomtid. Det skal norske lærere har mye av æren for, men jeg mener vi må ha langt høyere ambisjoner for norske elever. Forskerne bak matematikkundersøkelsen TIMSS sier selv at «på tross av den positive trenden, er det langt til målet om at norske elever skal ha gode kunnskaper i matematikk som vil hjelpe dem i videre i dagligliv og yrkesliv».

Kvaliteten på den norske skolen er avgjørende for at alle barn kan oppnå sine drømmer. Derfor er Høyres visjon at uansett hva ditt utgangspunkt i livet er; hvem foreldrene dine er, hvilken religion du tilhører og hvilket kjønn du har, så skal vårt samfunn gi deg muligheter til å leve ut ditt talent, dine drømmer og dine ambisjoner. Veien dit går gjennom en god skole.

Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at barna møtes av dyktige og engasjerte lærere. Grunnen til det er at ingenting betyr mer for elevenes læring enn gode lærere. Forskning viser at læreren er den faktoren som får elevene til å strekke seg og mestre skolehverdagen. Høyres ambisjon er klar og tydelig. Alle elever skal møte en drømmelærer i klasserommet.

Høyre prioriterer det viktigste først i skolepolitikken. Jeg mener de rødgrønne ikke har prioritert det viktigste først: dyktige lærere til alle elever over hele landet. Det er for meg en gåte hvordan man kan prioritere frukt og grønt og frivillig leksehjelp på 1-4.trinn over etter- og videreutdanning for lærere. De to første eksemplene har regjeringen lovfestet (!), men vi har ikke sett spor av noen offensiv satsing på lærernes kompetanse.

Jeg har lenge sagt at høstens valg står mellom tolv år med rødgrønt flertall eller en borgerlig regjering med nye ideer og bedre løsninger. Dette er spesielt tydelig i skolepolitikken. Noe av det første Høyre vil gå i gang med hvis vi kommer i regjering er et lærerløft. Vi skal begynne med en kraftig satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Vårt mål er at i løpet av fem år er målet at ti tusen lærere få tilbud om videreutdanning innen matematikk.

Lærerutdanningen skal bli til et femårig masterstudium og vi vil heve opptakskravet for å komme inn på utdanningen til minst karakteren 4 i norsk, matematikk og engelsk.

Vi vil ta initiativ sammen med KS og lærerorganisasjonene til å utvikle nye karriereveier for lærere fordi vi mener det er viktig at de beste lærerne fortsetter å undervise i stedet for å søke seg til andre utfordringer utenfor klasserommets fire vegger.

Så hvis skolepolitikk er avgjørende for hvilken stemmeseddel du putter i valgurnen 9.september, så bør du velge Høyre!