Tusen takk for tilliten

Kjære velger, tusen takk for tilliten dere har vist meg og Høyre dette stortingsvalget. Vi har lovet at et borgerlig flertall skal gi en ny regjering med nye ideer og bedre løsninger for Norge. Det løftet skal vi innfri.

Valgresultatet har vist et solid borgerlig flertall med 96 mandater. Høyre har gjort et historisk godt valg med 26,9 prosent av stemmene. Det gir oss et godt utgangspunkt for en ny og handlekraftig regjering.

Det har vært en lang, tøff og spennende valgkamp. Mye av debatten har handlet om Høyres politikk og Høyres løsninger.

Vi har diskutert om det offentlige skal kjøpe ledig behandlingskapasitet hos private for at helsekøene skal gå ned, og mennesker raskere kan komme tilbake i jobb. Valgresultatet sier klart ja til et helsevesen med kortere køer og mer kvalitet.

Vi har diskutert om vi skal gjøre slutt på klattvis vei- og baneutbygging, og bygge mer sammenhengende med offentlig-privat samarbeid. Valgresultatet sier klart ja til mindre planleggingstid og raskere gjennomføring av store samferdselsprosjekter.

Vi har diskutert om den neste store skolereformen skal være gratis skolemat, eller en stor satsing på kompetanse hos vår viktigste ressurs som er lærerne. Valgresultatet sier et klart ja til fokus på å løfte kunnskapen hos elevene.

Vi har diskutert om vi skal bevare den særnorske formuesskatten, eller om vi skal redusere nordmenns skatt på norsk eierskap. Valgresultatet sier et klart ja til å likestille norske og utenlandske eiere, og legge til rette for å skape fremtidens arbeidsplasser i Norge.

Høyre har fått et klart mandat. Men det er nå jobben begynner. Først skal vi forhandle. Så skal vi legge frem en regjeringserklæring. Der etter skal vi starte arbeidet med å skape Norge på sitt beste. For pasienten som venter på behandling. For rusmisbrukeren som ikke får rusavvenning mens der er ledig kapasitet hos private. For eleven som har lese- og skrivevansker. For eleven som vil ha noe mer å strekke seg etter. For gründeren som ikke tør ansette en ny medarbeider fordi formuesskatten skal betales.

Vi skal være med å bygge Norge for fremtiden. Vi har ideene og løsningene som skal til. Og vi har gjennomføringskraften som er nødvendig for å gjøre landet bedre for deg og meg.

Igjen, tusen takk for tilliten. Jeg er stolt og takknemlig, med stor respekt for oppgaven. Og jeg har et brennende ønske om å skape et samfunn med muligheter for alle.