Lærerne er viktigst

Lærerne har en av samfunnets viktigste oppgaver med å undervise barna våre. Den oppgaven løser de svært godt. Det fortjener den neste generasjonen.

Arbeidet med å realisere kunnskapssamfunnet starter i skolen. Grunnskolen må sørge for at flere elever oppnår grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Videregående opplæring må kvalifisere flere elever for ingeniør- og realfag. Og yrkesfagene skal gi oss dyktige og kompetente fagarbeidere.

Forskning viser at ingenting betyr mer for elevenes læringsutbytte enn gode lærere. Derfor fortjener lærerne den beste utdanningen vi kan tilby, og mulighet til å fylle på med kompetanse underveis i yrkeskarrieren.

Noe av det første vi skal gjøre når vi nå kommer i regjering er å satse skikkelig på etter- og videreutdanning. Realfag er spesielt viktig for landet vårt med den næringsstrukturen vi har. Derfor skal vi ta et krafttak i matematikk, og i løpet av de neste fem årene skal 10.000 matematikklærere i grunnskolen få etter- og videreutdanning.

Lærerutdanningen skal også styrkes ved å gjøre den om til en femårig master. Når vi har på plass en bedre lærerutdanning og en ordning med kontinuerlig etter- og videreutdanning, så skal vi gjøre det til en rettighet. Elevene fortjener lærere som er pedagogisk og faglig oppdatert. Og derfor skal det også bli en plikt, slik at alle lærere møter kompetansekravene i fremtiden.

En stor utfordring er frafall av dyktige lærere. Derfor ønsker vi egne karriereveier i klasserommet hvor lærere med spesialisering kan få økt lønn og økt status. Dette grepet er også viktig for å sikre at flere av de bestestudentene søker seg til lærerutdanningen.

Alle disse løsningene skal forhandles om med partene i arbeidslivet. Det er viktig at regjeringens ambisiøse politikk for mer kunnskap utøves I samråd med lærerorganisasjonene og lærerne.

Norske lærere gjør en fremagende jobb hver dag i klasserom over hele landet. Lærerne fortjener en utdanning med høy kvalitet, og en garanti for at de kan oppdatere sin kompetanse gjennom yrkeskarrieren.Dette vil ta Norge nærmere realisering avkunnskapssamfunnet.

Image

 

 

12 tanker om “Lærerne er viktigst”

 1. Jeg synes det er flott når Høyre og nå også regjeringen vil satse på skolen. Men det som jeg ikke synes noe om er den stadige antydningen om at lærerne ikke er gode nok og at de må kurses, spesielt i matematikk. For det første så er det mange dyktige lærere i alle fag, for det andre er det tvilsomt om alle skal bli så gode i matematikk, både lærere og elever! Jeg har mange elever som sliter med de enkleste tema i faget. Du kan selvfølgelig si at jeg er en dårlig lærer, men svaret er at samfunnet egentlig ikke etterspør matematikkkunnskaper. Den eneste gangen endel foresatte er interessert i matematikk er på de halvårlige konferansetimene, ellers spør de ikke sine barn om faget. Så har jeg mange elever og foreldre som virkelig er opptatt av disse kunnskapene og ferdighetene – og de gjør det bra. Du vet sikkert selv at motivasjon er grunnlaget for all læring!
  Så lurer jeg på hvor mye lærere med mastergrad skal tjene og hvordan man skal få nok lærere når de både skal ha lengre utdannelse og ganske mye høyere lønn. Personlig synes jeg fire års utdannelse for lærere i grunnskolen er nok. Erfaring fra praksis er det beste læremester!

 2. Vist lærerene er så viktige som dere antyder (helt enig med at dem er viktig, KJEMPE viktig) hvorfor har dem ikkje bedre betalt? Samme med Politi

 3. Terje tollefsen 42 er samboer med zenia rodriguez 28 fra cuba. Sammen har de sønnen kristoffer 2,5 år. Lider av en degenerert muskel sykdom som gjør at han krever konstant tilsyn og oppfølging. Han kan bl.a ikke spise selv han har en knapp I magen så få4 maten direkte innen magesekken. Han er 2,5 år gammel og hans vekt er 7 kg. Det er uvisst hvor gammel han blir. I tilleg han venter stor operasjon av ryggen pga en stor scoliose (97°) og den må opereres hver 6 måned så lenge han vokser.
  Nå skal moren sendes tilbake til cuba, fordi UDi og UNE mener at faren ikke kan forsørge henne. Zenia har vært I arbeid og selv bidratt til å forsørge familien, men fikk beskjed om at hun måtte slutte fordi hun hadde ikke tillatelse lenger. Senere er hun også blitt frattatt sitt norske personnummer og registrert som utflyttet.
  Zenia har bodd I norge siden mai 2009.
  Terje er for tiden selvstanding næringsdrivene. Han har tidligere jobbet som tømmermann. Det er nå svært vanskelig å få seg jobb I en firma fordi han bruker mye tid på sin syke sønn.
  Familien har engasjert advokat stenseth det siste halvannet året, den er dyr og kommer ingen vei. Å ta saken til retten koster ca 150 000 kr.
  Nå frykter de for familiens og sønnens.
  Norge land Føler mye empati med de som kommer fra andre landet og de har det så tøff der…. men det føler ingen empati med en arvorlig syk multihandikap norsk gutt som må vokse opp uten mor pga farens økonomi. Er dette her for det barnets beste??
  Som en siste utvei er familie nå villig til å fortele sin historie.

 4. Hei Erna
  Jeg vet ikke om all denne kabalen er lagt, men jeg tror et godt tips til Justisminister er Arne Johannesen eller Hanne Råde. Dette er flinke og gode rollemodeller som vil sende positive signaler i hele systemet. Når det kommer til organisasjonsstruktur og et effektivt politi er jeg uenig med Humlegård. Se til f.eks Rema 1000 og hvordan disse drives. Jeg tror det vil være mye hjelp å hente hos Reitan f.eks som også er tjent med et effektivt politi ute i distriktene. Sentralisering er ikke svaret på alt.

  Mvh

 5. Hei Erna. Et lite tips som kan forbedre elevenes prestasjoner; send “FARMEN” på et mer familievennlig og skolevennlig tidspunkt ! Mandag morgen sovner barneskoleelever ved frokostbordet fordi de ser “Farmen kl 21.45 – 22.45 søndag kveld, mandag og tirsdag kveld. Tre hele skoledager starter med trette og slitne elever. Hva kan lærerne gjøre med det ? Presset for å vite hva som skjer i programmet, er like sterkt og sterkere enn moteklær….Jeg skulle hjelpe en 13-åring med forberedelser til neste juleprøve. Hun ba om hjelp, men var så sliten at det gikk tregt. Om kvelden var det en ny episode av “FARMEN”.

  Hjelp foreldre og lærere ved å legge slike programmer til et langt tidligere tidspunkt. Kanskje den billigste investeringen med hurtig virkning?
  ..Mvh
  Tove S Hognestad

 6. Hei Erna
  Håper at fokuset kan bli å styrke kjernefamiliene….. jeg påstår at det viktigste for barna er et trygt godt hjem der mor og far elsker hverandre. De essensielle livsviktige ingrediensene i våre liv har i dag blitt vasket bort . Fra den dagen TV en kom inn i de Norske hjem har livskvaliteten blandt oss bare blitt verre.
  Media og Internett, Filmer som fremelsker Prototypidealer av kvinner og menn….. fokus på at det er kun utseende og prestasjon som er viktig….. dette skaper et samfunn med tusener av mennesker i alle aldre som går med en konstant opplevelse at de aldri er bra nok. Noen er stemplet “vakre, vinnere” og resten “stygge,tapere . Dette skaper store problemer for barn, også allerede på barneskolen. Psykiske problemer og spiseforstyrrelser….. mangel på lyst til å gjøre en innsats på skolen….. de er jo stemplet både som stygge, tykke og som tapere. De barna som har en mulighet til å presse seg inn i Prototypidealbildet får tidlig større tro på seg selv…. da alle rundt dem blir opplært av media og omgivelser til å opphøye de som kan sammenlignes med de avbildede.
  Dette får større konsekvenser enn samfunnet i sin helhet er bevisst. Det individuelle mennesket i samfunnet har blitt usynlig…… de blir ikke sett…. de blir ikke hørt…..
  Dette er undertrykkelse og diskriminering.
  Ekteskap er ikke lenger hva det skulle ha vært., menn er ikke lenger trofaste(overalt understrekes det at det å være utro, – det er ikke lenger galt… Kvinnen i en familie blir ikke lenger elsket og æret.
  Heller ikke respektert eller hørt….. Hun gifter seg….. føder barn….. for så å oppleve at hun blir totalt verdiløs og usynlig. Dette mener jeg er hovedgrunn til omsorgssvikt . Ulykkelige kvinner makter ikke å være det de kunne ha vært for sine barn.Samfunnet og media skaper i dag en setting rundt kvinner og menn som kveler individualitet og mangfold. KVINNEN har aldri før blitt så undertrykt som hun er nå……. det som blir opphøyd og verdsatt er kun Det forføreriske ……….
  Kampen om likestilling, den har forsvunnet i kampen om å stå i den mest forføreriske stillingen.
  Vi behøver et Samfunn som igjen vil undervise barna våre om moral, ekte verdier, forksjell på rett og galt. Samfunnet i sin helhet har ansvar for å skape en omgivelse der hvert barn kan få rom til å oppleve at de er verdifulle og vakre. Barn har krav på TRYGGE HJEM. Det må bli strengere lover om hvordan lage ikke diskriminerende reklame og filmer. Bare begynn å se på barnefilmene som barna ser på før de kan gå….. prototypidealene av hvem som er vakre og hvem som er stygge går igjen som en rød tråd i nesten alle filmer. Små barn blir oppdratt til å bli forføreriske før de begynner på skolen. De har også blitt ferdigprogrammert til hvem som skal mobbes. Barn har rett til igjen få lov å være barn. Det burde også bli en lov om at vi skal kunne kjøpe mat og produkter uten å måtte se syltynne fotomodeller tom på brødposene, melkekartonger,poteter,- ja på alt.
  Pornoblader kan fjernes fra hylla over Donald Duck osv. I dag har det spora helt av med “frihet til å bare tråkke over alle” Dette har fått konsekvenser. Ber om at du Erna kan ta tak i kampen om å få bort en del av det som diskriminerer og undertrykker kvinnene her i landet. Opplysning på ungdomskolen om hva et ekteskap virkelig handler om. Ansvar, Trofasthet, Kjærlighet. Vi må få tilbake håpet om en trygg fremtid og trygge hjem. Media og internett, …. alt som er skrevet i VG; DAGBLADET; UKEBLADER, alt bare svirrer rundt det Norske folk hver dag. Det hjernevasker hele samfunnet . barn, ungdom, voksne menn og kvinner. Facebook og mobiltelefoner istedet for Face til Face og oppbyggende sosialt felleskap. Går vi i butikken så ser vi nesten ikke kassadamen….. hun blir kvalt i et hav av ukeblader og kjempestore reklameplakater med bulldozerende forføreriske kvinner. Vi ønsker oss familievennlige butikker . Det er noen år siden sist.
  Samfunnet, det er så langt jeg kan forstå ALLE som bor her i Norge. Da burde målet være å skape et Samfunn der alle får rom til å leve et liv, der den enkelte får mulighet til å utvikle og bruke sine spesifike ressurser. Kreativitet og mangfold blomstrer i et samfunn der vi kan begynne å se hverandre….. verdsette hverandre……løfte hverandre frem istedet for å tråkke hverandre ned.
  Mvh
  Hilde og Ulf Falch-Krokå

 7. Er strategien å gjeninnføre KRL-faget og satse på metoder som er vitenskaplig motbevist (f. eks. karakterer i barneskolen)? Isåfall har jeg liten tro på at dere vil klare å skape “drømmelæreren”.

  Forskning viser en negativt sammenheng mellom religiøs tro og intelligens.

  Forskning viser at karakterer i (barne)skolen har negativ effekt, særlig på kreativitet.

 8. Det er usigelig leit å høre at det nå legges fram forslag til at stipend til videregående elever skal behovsprøves etter foreldrenes inntekt. Sett ut fra et ensidig økonomisk perspektiv kan det se fornuftig ut, men med tanke på at det ikke er gitt at alle foreldre vil støtte ethvert skolevalg ungdommen gjør, er det svært uheldig. Det kan bety mye for den enkelte både helse- og læringsmessig. I profesjonell sammenheng har jeg hatt innsyn i relativt mange skoler på flere nivåer og flere steder. Mange voksne er av ulike grunner skeptiske til kristne skoler og vil ikke nødvendigvis betale for at poden får gå på en slik selv om ungdommen velger det selv, for eksempel for å komme unna vonde miljøer. (Ikke alle foreldre informeres om barna og ungdommenes vonde skole-/hjemmemiljø-hverdag. Ikke alle tror det nytter å flytte til et nytt sted og derved kunne gi slipp på egne prinsipper for eksempel til kristne skoler og heller betale for at ungdommen skal få en ny mulighet). Da er det nok lettere å få foreldrenes støtte til andre private skoler/internatskoler innenfor for eksempel toppidrett og kultur. Dette er skoler som vil kreve ferdigheter, gjerne på høyt nivå. Høye prestasjoner gjør det kanskje lettere for foreldre å følge opp, men en garanti er det jo ikke her heller. Kristne skoler er som andre skoler, dvs. elevene kan velge ordinære studieprogram som på “hjemmeskolen”. Ikke alle (ingen?)stiller krav til elevens eget livssyn heller. Dvs. det er et reelt alternativ til vgs i hjemmemiljøet. Derfor, kjære Erna, dropp forslaget om å behovsprøve stipendene! Gi ungdommene reelle valg! (Selvfølgelig helst til alle typer skoler).

 9. Hei!
  Jeg er en 17 år gammel jente som har dysleksi, på skolen har jeg ingen hjelpemidler. Skulle egentlig ha fått lydbøker, men de kommer aldri. Har gått mange år på skolen uten at noen så noen om at jeg hadde dysleksi. Det var først når jeg kom på videregående at noen begynte å tro at jeg har dysleksi. Heldig vis var norsklæreren var flink og jeg fikke beskje om at jeg har dyskelsi, men har ikke fått noen hjelp. Vi har fått ny skole og det er ingenting som skjer. Nå er det gått et halvt år siden vi startet på skolen og jeg har fortsatt ikke fått noe hjelp. Dette er veldig frustrerende og deprimerende. Jeg skulle virkelig ønsket at det var noen som kunne fikse dette.

  1. Hei Anna .
   Beklager litt sent svar, har du fått attest for dysleksi? Hvis ikke bør du be om å få en vurdering fra PPt tjenesten i kommunen. Så bør du ta den attesten med til rektor og be om hjelpemidler.
   Håper du får hjelp raskt!

   Erna

   1. Har fått attest, men har ikke fått noen hjelpemidler. Mamma har kjøpt noen lydbøker til meg som skal hjelpe, men venter på at jeg skal få flere. Takk
    Anna

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *