Lærerne er viktigst

Lærerne har en av samfunnets viktigste oppgaver med å undervise barna våre. Den oppgaven løser de svært godt. Det fortjener den neste generasjonen.

Arbeidet med å realisere kunnskapssamfunnet starter i skolen. Grunnskolen må sørge for at flere elever oppnår grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Videregående opplæring må kvalifisere flere elever for ingeniør- og realfag. Og yrkesfagene skal gi oss dyktige og kompetente fagarbeidere.

Forskning viser at ingenting betyr mer for elevenes læringsutbytte enn gode lærere. Derfor fortjener lærerne den beste utdanningen vi kan tilby, og mulighet til å fylle på med kompetanse underveis i yrkeskarrieren.

Noe av det første vi skal gjøre når vi nå kommer i regjering er å satse skikkelig på etter- og videreutdanning. Realfag er spesielt viktig for landet vårt med den næringsstrukturen vi har. Derfor skal vi ta et krafttak i matematikk, og i løpet av de neste fem årene skal 10.000 matematikklærere i grunnskolen få etter- og videreutdanning.

Lærerutdanningen skal også styrkes ved å gjøre den om til en femårig master. Når vi har på plass en bedre lærerutdanning og en ordning med kontinuerlig etter- og videreutdanning, så skal vi gjøre det til en rettighet. Elevene fortjener lærere som er pedagogisk og faglig oppdatert. Og derfor skal det også bli en plikt, slik at alle lærere møter kompetansekravene i fremtiden.

En stor utfordring er frafall av dyktige lærere. Derfor ønsker vi egne karriereveier i klasserommet hvor lærere med spesialisering kan få økt lønn og økt status. Dette grepet er også viktig for å sikre at flere av de bestestudentene søker seg til lærerutdanningen.

Alle disse løsningene skal forhandles om med partene i arbeidslivet. Det er viktig at regjeringens ambisiøse politikk for mer kunnskap utøves I samråd med lærerorganisasjonene og lærerne.

Norske lærere gjør en fremagende jobb hver dag i klasserom over hele landet. Lærerne fortjener en utdanning med høy kvalitet, og en garanti for at de kan oppdatere sin kompetanse gjennom yrkeskarrieren.Dette vil ta Norge nærmere realisering avkunnskapssamfunnet.

Image