Å se de usynlige

Denne kronikken stod på trykk i Aftenposten 30.oktober

Vi har den siste tiden hørt hvordan norsk ungdom slutter seg til radikale bevegelser. To unge jenter har nylig reist til Syria for å kjempe hellig krig. En gutt er mistenkt for å ha deltatt i terrorangrepet i Nairobi. Historiene reiser vanskelige spørsmål: Hva skyldes utviklingen og hvordan kan vi i fellesskap snu den?

Mange har bidratt med interessante debattinnlegg for å forklare årsakene til at unge mennesker søker ulike radikale miljøer – islamistiske, høyreekstreme og andre. En fellesnevnerer manglende tilhørighet til det norske samfunnet, blant etniske så vel som minoritetsspråklige ungdommer. Vi må tenke bredt for å fange opp mennesker i sårbare grupper.

Yousef Bartho Assidiq skrev nylig iVG hvordan han selv havnet i faresonen for å bli radikal. Han levde ikke opp til forventningene verken på hjemmebane eller ute i samfunnet. Blant konservative og radikale muslimer ble han sett for den han var. Ungdomsarbeideren Ismail Muhyadin beskriver i Adresseavisen hvor viktig det er å gi minoritetsspråklige en arena for fellesskap og mestring. Begge har viktige poenger. Lærdommen er at vi som samfunn må se flere av dem som føler seg usynlig før de søker radikale miljøer, og skape positive muligheter for alle.

Muhyadin har et annet viktig poeng vi skal huske. Kampen mot økt radikalisering vinnes ikke med enkelttiltak på kort sikt. Arbeidet for å skape tilhørighet blant dem som ikke føler seg sett er langsiktig, og inkluderer både offentlige myndigheter, frivilligheten, kultursektoren, religiøse miljøer, lokalsamfunnet og enkeltmennesker.

Politiets sikkerhetstjeneste anslår at om lag 30-40 personer har dratt til Syria, men at det finnes mørketall. Med personer snakker vi om norske ungdom og voksne. Miljøene disse rekrutteres fra er naturligvis lang større. Vi ser også at høyreekstreme strømninger skaper uro. I tillegg ser vi enkeltpersoner og små grupper som opererer uavhenige av de organiserte miljøene. De samme tendensene med økt radikalisering og voldelig ekstremisme ser vi igjen i våre naboland. Resultatet av denne utviklingen har Norge fått smertelig erfare med terrorangrepet 22.juli. Skal vi forhindre at noe lignende skjer igjen må vi sette inn innsats på bred front.

Høyre/FrP-regjeringen skal i 2014 presentere en ny handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Erfaringer fra dagens plan viser at det er behov for å videreutvikle samarbeidet på tvers av sektorer. PST-sjef Benedicte Bjørnland har tidligere etterlyst bedre samhandling. Assidiq skriver at hans erfaring er at både omsorgssvikt og mobbing på skolen kan være underliggende årsaker. Det bekrefter at tidlig innsats fra aktører innen kommune, politi, skole, helsevesen og barnevern er nødvendig for å øke mulighetene til å lykkes i det forebyggende arbeidet.

Jeg tror vi har mye å lære av å lytte til dem som deler dine erfaringer fra miljøene. Tilhørighet starter med mestring. Som mennesker har vi behov for å føle at vi passer inn. Enten det er i barnehagen, på skolen eller i idrettslag. Dersom noen presterer dårlig på skolen og ikke finner et fellesskap å ta del i på fritiden, så øker sjansen for å falle utenfor samfunnet. Å gi norske barn og unge nødvendige verktøy for å klare seg i skolen er noe av det viktigste vi kan gjøre – både for å bygge landet og for å bekjempe radikalisering.

Det er mange og varierte grunner til at mennesker søker radikale miljøer. Skal vi være offensive overfor personer i radikaliseringsfasen må vi engasjere ungdomsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner. Vi må også engasjere foreldre og støttenettverk. God kontakt og dialog mellom myndighetene og de ulike organisasjonene og enkeltmenneskene er viktig. Dette er forebyggende arbeid der tverrfaglige problemstillinger og løsninger diskuteres. Initiativ fra disse arenaene må følges opp.

Økt kunnskap og informasjon er også en viktig forutsetning for en målrettet innsats. Det er viktig å være åpen på at vi vet for live om hva som rører seg i miljøene hvor radikalisering vokser frem. Vi har solide etablerte forskningsmiljøer, men det er nødvendig å fortsette oppbyggingen av kompetanse, samt videreformidling av forskning. Dette må stå sentralt i en ny plan.

Vi har ikke råd til å henge etter i arbeidet mot økt radikalisering. Høyre/FrP-regjeringen inviterer alle til å være med på dette løftet. Radikalisering blant norsk ungdom er noe vi alle må kjempe i mot – uansett hvilke miljøer de stammer fra. Jeg ønsker at vi alle skal være med på å se dem fom føler seg usynlig, og som mangler tilhørighet. Utenforskap og fremmedgjøring er noe vi må forhindre, og vi må stå sammen for å komme fram til gode løsninger.

Å begrense radikalisering betyr at vi lykkes med å styrke det sosiale sikkerhetsnettet, og at vi er nærmere et samfunn med muligheter for alle.

3 tanker om “Å se de usynlige”

 1. Kjære statsminister! Beklager att jeg skriver dette hær, men mailen din virket ikke.
  jeg ønsker så inderlig at dere gjør noe med den selvundertrykkelsen som skjer i det norske samfunnet! Et norskt barn skal nektes og gå med nisselue, synge julesanger, gå med kors, pynte til jul på skolen og lage julepynt i kunst og håndtverken? Men dette er jo ikke bare i skolene! NRK! Norsk Riks Krinkastning! som vi betaler tv skatt til har blitt så undertrykkende over norsk kultur att værmannen må kanskje bytte navn og man kan ikke gå med kors? hva har skjedd med relegionsfriheten i norge? Ytringsfriheten? Kjære Erna! Vi er bare 5,9 Millioner nordmenn i hele denne verden! Verden! med over 7 billioner mensker! er det ikke på tide at vi står opp for oss selv? tar vare på oss selv? sier nei! hvorfor skal vi som er så få tilrettelegge oss så kraftig etter de andre minioritetsgruppene i landet vårt? Før sto høyeresiden for ivaretagelse av den norske kulturen. ortlig integrering! hva har skjedd? Skal jeg måtte ta av meg et kors smykke på ksolen? som for meg kanskje ikke har noen relegiøs betydning, men for meg kanskje bare symboliserer troen på kjærlighet eller spagettimonsteret for den saks skyld! mens en jente med burka! som vi ser på som kvinnenedverdigende skal få valse rett inn? og alle andre relegiøse personer med relegeiøse plagg?! gjør heller alt med relegion ulovelig i arbeidslivet og på skolene! slutt og undertrykke oss selv og få likestillingen tilbake isåfall!
  Takk for oppmerksomheten, og håper du forstår min dårlige formulerte tekst. mvh en 18 år gammel gutt

 2. Hei
  Det er en alvorlig tid vi lever i. Det er mange som mener at samfunnet som helet må begynne å fokusere på individet. Mangfoldet av personligheter må igjen bli verdsatt. Media har idag oppfostret en generasjon som har blitt hjernevasket og programmer til å være undertrykkere. Vi undertrykker hverandre og tillater å bli undertrykt. Fokus på utseende og prototypidealer og forføreriske kvinner og menn har ødelagt tryggheten i vårt land. Menn og kvinner aner ikke hva et ekteskap er lenger…. trofasthet er et fremmedord.
  Hvordan skal vi få lykkelige barn uten lykkelige kvinner……..? I dagens samfunn er 95% kvinner ulykkelige. De går med en følelse av aldri å strekke til , aldri bli bra nok…… de blir ikke sett, ikke verdsatt,
  Når de først er så uheldige å gifte seg å få barn, ja da blir hun forvandlet til det minst verdifulle møbel i huset. Menn blir oppdratt i samfunnet Norge i dag til at utroskap er normalt………kvinner kaster seg også inn i et liv med mange partnere . Vi blir revet i stykker følelsesmessig…… bruk og kast mentaliteten er et faktum. Et menneske har ingen Verdi lenger. Likestillingen forsvant i kampen om å stå i den mest forføreriske stillingen. En mor har ingen kjærlighet å gi sine barn lenger……. hun blir presset inn i et anorexia liv og et stadig jag etter å ligne reklameplakatenes uoppnåelige bulldozerende skikkelser. Overalt er det bilder av de såkalte godkjente vakre….. byer er tapetsert, butikker likeså og produkter vi kjøper har også idealkvinnene og mennene på trygt. Alfor få forstår konsekvensen av at det er bilder overalt . Internett, TV, vi får ikke pusta, vi får ikke fred, vi får ikke tid til å oppleve at vi er verdifulle. Alle ser og blir drat hit og dit…… få gir oppmerksomhet til sin kone/mann lenger……. det er mer spennende å ha sex med ei dame på nettet enn å ta på sin egen kone. Kvinner blir slat fordi de ikke er vakre nok.
  Det hjelper ikke hvor god mamma hun er, ikke hvor flink og kreativ hun er, hjelper ikke om hun har ressurser til å flytte fjell i samfunnet…… nei, hun blir ikke sett, hun blir ikke satt pris på….. hun fortjener ikker nærhet engang.
  I dagens samfunn oppfordres barna våre til å kle seg som horer fra de går på barneskolen,,,,, ungdommene oppfordres til å utforske sex på alle mulige måter og med flest mulig partnere. Et eller annet sted har det blitt et mørkt hull i opplæringsprosessen. Konsekvenser av gale handlinger og at det er forskjell på rett og galt. Og det å leke med sexualitet til mennesker er som å tenne på en bombe.
  Slik oppleves det norske folk nå……. som en tikkende bombe med tusener av undertrykte kvinner og men som har det helt for jævlig.
  Er det noen som vil gjøre noe før det er for sent.?
  Ungdommer skjærer seg opp på armer og bein for å døyve sin indre smerte…….Denne smarten kjenner alle undretrykte på……… livet finner alltid en veg……… de undertryktes stemme kommer til å bli hørt.
  Urettferdighet må det bli slutt på……. diskrimineringen og forskjellsbehandlingen.
  ……..Og forføreriske kvinner burde få sin plass nederst på rangstigen der de hører hjemme.
  Skal vi få en trygt godt samfunn må fokuset bli på kjvernefamilien og den ekte KVINNEN……
  Lykkelige KVINNER skaper et fantastisk liv for sine barn, sin mann og sammen skapes det et Samfunn i vekst, med ressursterke mennesker med ryggrad. Mennesker som tar ansvar , er utholdende når det stormer. Vi er ikke her for å gi opp…… vi er ikke her for å bli tråkket over og bli behandlet som søppel.
  …….. norge i dag er håpløst for tusener av mennesker. Hvem bryr seg ? .
  mvh
  Hilde Kristin Falch-Krokå

 3. VI vil ha butikker med familievennlig, ikke diskriminerende miljø
  Ta bort Kvinnediskriminerende Reklamebilder av det fremelskede Stereotyp kvinneidealet.
  LDO og Fns Kvinnekonvensjon ( CEDAW ), går nå sterkt imot fokus på dette ene “godkjente” ytre.
  Det er diskriminerende, undertrykkende og ødeleggende for det enkelte individ. Målet er å redusere kroppspresset mot gutter og jenter, og et kroppsfiendlig kroppsideal.
  Fjern barneblader og ungdomsblader som påvirker dem til å tro at det eneste viktige her i livet er utseendet.
  Velg produkter og matvarer uten bilder av Steretyp kvinnen og mannen.
  Fjern ukeblader fra kassene, også reklameplakater med bilder av Stereotyp kvinne og mannsidoler.
  Fns kvinnekomite ber om at myndighetene skal intensivere sitt arbeide for å få bort de skadelige kjønnsstereotypiene.
  Ber om en fremtid da vi kan gå i butikken uten å måtte se pupper og rumper i hyllene rett over barnebladene og ved kassene.
  Må det kunne bli koselig og oppbyggende for ALLE å gå til butikken å handle. 90% av alle kvinner som kommer ut fra en butikk, har enda engang fått en kraftig påminnelse om at de ikke er bra nok. og heller aldri kommer til å bli det.
  Barn og Ungdom får tidlig Psykiske problemer, mindreverdighetskompleks, spiseforstyrrelser, rusproblemer, selvskader og fler og fler tar selvmord.
  Min mening
  Fjern diskriminerende reklame og ukeblader,
  La de usynliges stemmer bli hørt…… kvinnen i Norge er mer undertrykt enn noen gang. Kvinnen i Norge er mer ulykkelig enn noen gang. Ulykkelige kvinner skaper ulykkelige familier og omsorgssvikt til barna.
  Alt henger sammen….. og vår mening er at KVINNEN igjen skal bli respektert og opphøyd for den ressursterke, kreative , fantastiske skapningen hun er. Det forføreriske er bare skyggen av kvinnen. Skyggen som er årsak til at hele samfunnet går i oppløsning. Tusener av kvinner lider i Norge i dag….
  På tide å sette fokus på de som i dag har blitt usynlige……. KVINNENE………

  Vår mening Fjern diskriminerende reklame og ukeblader….. sett fokus på de indre verdier og kjernefamiliene…… Det er det et Samfunn behøver…..
  MVH
  Hilde og Ulf Falch-Krokå
  Honnhammervegen 13
  6630 Tingvoll
  tlf 95524688

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *