Skole gir mest utjevning

Denne kronikken sto på trykk i DN 2.mai.

Skatt gir økonomisk omfordeling, men bare skole og utdanning gir varig utjevning av sosiale forskjeller.

Skatt er ikke tilstrekkelig for å begrense sosiale forskjeller. Høy kvalitet på skole og utdanning er langt viktigere dersom vi skal gi folk like muligheter til å lykkes i vårt samfunn.

OECD presenterte før jul en rapport som viser at barn av foreldre med lav utdanning og inntekt selv har større sjanse for å havne i samme gruppe. Sosiale forskjeller reproduseres.

I en global sammenheng er Norge et land med små forskjeller og store muligheter for den enkelte. Men også her har vi forskning som viser at økonomisk ulikhet forplanter seg gjennom generasjoner.

De største forskjellene i Norge står ikke mellom yrkesgrupper, men mellom de som er innenfor og utenfor arbeidslivet. Barn av foreldre utenfor arbeidslivet har større sannsynlighet for selv å havne der. Fenomenet kalles ofte den «den onde sirkelen». Dessverre klarer vi ikke gjennom skolen å utjevne disse forskjellene for alle.

Rapporten fra OECD viste også hvordan økonomisk ulikhet kan begrense økonomisk vekst. Det er i alles interesse å få løfte kompetansen blant flere og å få økt yrkesdeltakelse – ikke minst for enkeltmenneskene og familiene det gjelder.

OECD peker på flere virkemidler for å løfte lavinntektsgrupper. Skatt er et virkemiddel for økonomisk omfordeling, men som de skriver: Kontantytelser er ikke nok. For å lykkes med utjevning må vi investere i skole og utdanning av høy kvalitet, gratis helsetjenester og målrettede fattigdomstiltak.

Skal vi inkludere flere i arbeidslivet og styrke vår økonomiske vekst er ikke økt skatt på arbeid og eierskap et godt svar. Norge har allerede blant de høyeste skattenivåene i OECD. I en tid med omstilling trenger vi flere som vil investere i norske arbeidsplasser. Lite, om noe, vil skape større forskjeller enn økt arbeidsledighet.

Ifølge OECD kan utdanning av høy kvalitet sikre barn av foreldre med lav inntekt varig mulighet til selv å tjene mer. En god skole kan sikre at barn fra et hjem som gir dem et dårligere faglig utgangspunkt, likevel kan få mulighet til og nå sitt potensial.

Oslo-skolen er et godt eksempel. Professor Hans Bonesrønning ved NTNU konkluderte i en rapport i 2012 at elevene i Oslo gjør det bedre enn deres familiebakgrunn skulle tilsi. Bonesrønning forklarte dette nylig med at Oslo har en resultatorientert skole der skolen alltid settes under press for å levere. Videre sa han at problemet mange andre steder er skoleeiere som opplever en abdisert skoleeier som har trukket seg tilbake og overlatt for mye til skolene selv.

Vi har mange viktige oppgaver å ta fatt på innenfor skolen. Norge har blant de høyeste frafallene i videregående skole. En viktig årsak er at elever med lese- og skrivevansker ikke får hjelp tidlig nok. Arbeidet med å utjevne forskjeller mellom barn må starte allerede i barnehagen. Å utvikle et godt vokabular tidlig er viktig for å mestre lesing og skriving i skolen.

I selve skoleløpet er det ingenting som betyr for elevenes mulighet for læring enn gode lærere. Derfor har regjeringen satt i gang et lærerløft. I år får mer enn 5.000 lærere tilbud om videreutdanning. Arbeidet med å forbedre lærerutdanningen er i gang. En slik satsing på vår viktigste kunnskapsressurs – lærerne – vil gi resultater på lang sikt.

Økonomen som satte i gang en global debatt om ulikhet, Thomas Piketty, omtaler utdanning som den sterkeste konvergerende kraften for likhet. En god skole, læring i arbeidslivet og gratis høyere utdanning gjør hver enkelt verdifull i arbeidsmarkedet, samtidig som kunnskap gir økt produktivitet.

I Norge har vi og skal fortsatt ha begrenset ulikhet. Den største forskjellen står mellom de utenfor og innenfor arbeidslivet. Det viktigste bidraget til å utjevne sosiale forskjeller er en god og inkluderende skole. Derfor er kunnskap i skolen et av regjeringens aller viktigste prosjekter.

Author: Erna Solberg

Statsminister i Norge og partileder i Høyre.

7 thoughts on “Skole gir mest utjevning”

 1. Brilliant!
  Free healthcare is important for those who can’t afford it (Obama style!!!)
  Focusing on teachers’ “videreutdanning” is indeed the most important thing to get quality in education..
  Brava Erna 🙂

 2. Skulle ønske jeg var Statsminister, på samme tid som jeg helst ville slippe, men jeg har opplevd og sett så mye som dem som sitter i Stortingsalen aldri har fått oppleve noen gang, jeg har derfor et heilt annet utgangspunkt til og se hva som må gjørest. Vi må få lagt ned alle Helseforetakene og få kvelt antall byrokrater på den måten at vi må få dem bort med en gang, ikke bare og fjerne noen litt etter litt. Vi må få inn private til og stimulere til kvalitets bedringer og nye løsningsmåter. Vi må få ned utgitene på rett måte og slutte med at helse skal lønne seg. Vi må hjelpe fordi ingen ting annet er rett. Fjerne forskjeller og få rike men og damer på en busreise betalt av staten der dei får se rusmisbrukere og pasienter, som sliter med alt fra psykiske plager til det med smerter eller begge deler eller rus osv. Vi må få dem til og forstå at alle må bidra og at unge uføre må få betydelig mer, i alle fall 255 000 i året!! Eldre må slutte og klage, dei unge har et mye tøffere utgangspunkt og en heilt annen økonomi i sit. som dette en dem faktisk burde ha. Så får vi heller hjelpe dem eldre også som trenger mer!!

   1. Nei denne damen gjör ingen ting godt for dette landet dessverre. Jeg hörte flotte ord fra Ernas lepper sammen med dem verste og mest brutale lögner under Nyttårstalen hennes. Ho blir også kraftigere og kraftigere og for meg viser det ikke tegn på en hardt arbeidende dame som står på for Norge. Men dem rike bör smile, dem blir bare rikere og rikere. Jul og Nyttår opplevd jeg nye Nazistiske overgrep og det er veldig sterke ord for noen heilt klart. Men ikke rart man ikke får ha mobilen eller kamera sitt i fred i sit som dette i alle fall. Det er kanskje litt vanskelig vist noen filmer meg mens jeg ligger på akutten og bare litt seinere etter omfattende medisinering, får jeg beskjed fra en ung sykepleier som ikke har heilt rein samvittighet at jeg må bli med en mannlig pleier ned i kjelleren for og stelle meg. Ok men har dere ikke dusjer her oppe? Bare bli med han du. Ok så blir jeg med, men jeg aner ufred innvendig. Når vi kommer inn i en stor dusj med mange blandebatteri etter först og ha godt igjennom en kald og trist garderobe som ikke akkurat så ut til og verre brukt mye i det siste, ellers var det at den bare var heilt utslitt. Ok Öystein still deg mellom blandebatteria og se hit over og så legger du armene ut mot siden som du henger på et kors. Fleiper du med meg? Vil du skape problemer så må du gjerne gjöre det Öystein, vi har litt og verdt og tilby mennesker som deg… Kan jeg få verre i fred hver så snil? Her det ikke du som bestemmer ok? Har jeg sakt at jeg bestemmer over noen verdens ting? Nei du eier ikke kroppen din en gang skal jeg fortelle deg. Jeg kjenner at dette er overgrep som jeg begynner og kjenne meg igjen i. Ikke at jeg har opplevd det samme to ganger, men sit. som dette som har verdt veldig när. Nå er jeg lei seier han, hva blir det til? Du får ikke meg ut her fra. Kan jeg få stelle meg i fred da? Nei her gjör du KUN det jeg forteller deg. Så tar han tak i meg og legger begge hendene mine ut mot siden og opp mot veggen på en to tre. Om du bare trekker noen av kroppsdeler i en annen retning så ligger du veldig dårlig an. Forstår du det. Så ser han meg dypt og stygt inn i öynene. Enten er det du og meg her inne eller så blir det langt verre for deg, hva velger du? Så river han av meg klärne neden til, belte lösnes först og dras rett ut av boksa på meg, der etter knepper han opp boksas överste knapper og så bare rykker han av meg alt i et stort og kraftig rykk. Der etter river han av meg på overkroppen. Så tar han meg hardt i skritte; og der etter rösker han foruden raskt tilbake med fölgende beskjed. Her samles det mye bakterier og dette må også vaskes bort seier han. Der etter trekker han seg tilbake og går mot garderoben, da snur jeg meg og settes på blandebatteriet, men da hörer jeg fölgende: Har du store problemer med og ta i mot ordrer? Og så skyter vannet mot meg i det jeg plutselig snur meg rundt igjen, det treffer så det gjör vondt rett i skritte. Jeg ser ikke mannen lenger grunnet den enorme vannmengden og det alvorlige vanntrykket som nå skyter mot. För han beveger vannet i ulike rettinger og jeg skimter nok til og forstå det jeg der og da alt har resonert meg frem til. Han bruker en brannslange med et alvorlig trykk, trolig har man dette for og spylt dusj sonen kraftig og godt. Dette er bare en av mange overgrep. Mor er bi polar og det tåler ho ikke at jeg nevner, men hennes psykiater har tvangsinnlagt meg to ganger med CRPS II, det har ingen ting med psykiatrien og gjöre og er et brutalt overgrep av verst tenkelig sort. Complex Regional Pain Syndrome Type II er også kalt Causalgia eller RSD tidligere; som igjen står for Refleksdystrofi.
    Det er rangert som verdens verste smerte helvete. Mors psykiater hevder og kjenne meg svärt godt, men jeg har aldri skrevet til henne, aldri lagt igjen beskjeder, aldri ringt henne eller hatt noen former for konsultasjoner eller korrespondanser. Jeg nevner dette fordi det er belyst i en rekke land hvor farlig det er og ha slike foreldre om en selv får en slik sit med somatiske og nevrogene plager. Jeg gikk med en knekt högre fot i 2 år etter en kilostomi som var mot min egen vilje grunnet pes cavus bilateral / hulfot, der legen ville rette ut foten. Det som da skjedde var han förte to kjenger inn i tilstötende ledd, skadet en rekke knokler og ledd, eller rettere sakt han deformerte både knokler og ledd, samt at nervus suralis som er en langsgående nerve blei kutta tvers over. Han skreiv sammen med andre at alle operasjoner var vellykket og at jeg hadde verdt til poliklinisk undersökelser og utrykt en bedre fremgang en man normalt kunne forvente. Da ligger jeg inne på akutten, intensiv avdelingen, ortopedisk osv en rekke ganger, etter og ha kommet til sykehuset i sjukebil gang etter gang med ekstrem smerter. Jeg fikk en ekstrem smerte sit. men da gjorde dem alt etter hånd boka som igjen gjorde at sit. blei mye mye verre. Ja alt man ikke skulle gjöre… det var naturligvis deres utgangspunkt og jobbe etter. Det gjorde at jeg fikk spredning av smertene, fra den eine kroppshalvdelen til den andre. Jeg fikk beskjed om at alt jeg påstod og hevdet ikke stemte og at dette var en over advekvat vurdering også, etter som man her hadde brukt svär mye tid på og gå igjennom alle forhold og det var også gjort av den beste ekspertisen hevdet man.
    En jävla pasient i begynnelsen av 20 årene som blei kasta på gata av sine egne foreldre på samme tidspunkt og som ikke fikk stötte verken fra foreldre eller sösken måtte nå selge sin egen kropp for og betale advokat utgifter, medisiner, mat osv. Dette vil mine foreldre ikke höre noe om… Men er det foreldre som gjör noe slikt mot sine egne barn? Nå har jeg nye problemer fordi jeg har flytta mye og papirene er derfor svärt viktige. Men min egen far har hatt alle mine private papirer i sin egen varetekt, i morgen må jeg derfor löse nye töffe problemer som jeg ikke ville trengt og ta tak i om jeg kunne belyst det aktuelle tidligere. Dette er ikke en kamp som jeg kan velge om jeg vil ta heller, jo vist jeg ikke orker og leve lenger da… og det er ikke så usannsynlig. Jeg vart også tatt uten for sykehuset etter og ha blitt kobla til en smertepumpe i inngangspartiet til mottaket etter först og ha fått flere Morfin injeksjoner. Jeg hadde da ikke noen god kjensle, for hvorfor skulle han be meg bli med ut etter og ha opplyst at jeg der og da var borte i en lenger stund grunnet smertene og hvor jeg da fikk mye mer smertestillende en dem som kommer inn i bilulykker. Jeg gikk så fint ut at han også kommenterte dette… Så hvorfor da gå ut med pasienten når sit er som beskrevet…?? Jo da fikk jeg denne beskjeden: Om du ikke revurderer den saken du har over for NPE, så vil det bli vanskelig om ikke umulig og hjelpe deg for fremtiden. Men det er jo en trussel svarte jeg! Da tenker jeg vi har forstått hverandre! Men det er jo det…?? Jeg har ikke noe mer og tilföre svarte han og så ga han på inn igjen. Jeg forstår at dette er en vanskelig sit. og tro på for mange, men hvor mye får man da med seg av det som skjer…?? Skulle Norge verre Verdens beste land…?? Som vi riktig nok påstår heile tiden…?? Eller gjör vi brutale feil her også…?? Fylkesmannen har alltids laget problemer for meg, det betyr ikke at det aldri har löst seg til slutt, men dei har skadet meg enormt mye dei også. Jeg nevnte alle overgrepene jeg har verdt utsatt for i Tingretten og beviste dette sammen med alle andre nevnte forhold. Men problemet er at overgrepa aldri stopper. Nå sa Fylkesmannen enda til: Jeg kjenner meg ikke igjen i dette, for alle andre er fornöyde svarte han. Det har jo aldri verdt flere klager både til dere og NPE svarte jeg, men det ville han ikke kommentere. Nei overgrep skjer ikke i Norsk Helsevesen, det var han ikke med på. Men jeg har også bevist dette i Tingretten, skyver du dette også til sides…?? Jeg ber om at dere alle må be og kjempe for meg. Jeg var en av dei aller förste i Norge som fikk innlagt en smerte stimulator, men den fikk jeg ut först nå. Den har plaget meg mye. 4 år måte gå för dette var mulig og få til. Nå har jeg mista 18 år av livet mitt og foreldrene mine maser enda om at jeg kan og bör jobbe. Og at man krever at jeg forteller at dem alle har verdt heilt fantastiske. Han begynte enda til på Kirkens SOS hjelpe telefon mens jeg levde ute som prostituert og kjempa for livet mitt. Jeg flytta opp igjen til Vestlandet etter nesten 10 års flykt, men dette har virkelig holdt på og ta livet av meg. Jeg var lovet samme hjelp her som i Akershus, som jeg hadde kjempa for og belyse kunnskap rundt og der etter hvilke behov dette medförer for min og andres del, men jeg var jävlig sjuk. Nå kunne jeg hatt det bedre en på lenge om alt fungerte og man ikke skadet meg enda mer. Derfor liker jeg ikke Erna eller andre, for slike tings skjer og husk bare hva som skjedde i Sofienberg parken med han jävla utenlandske mann som dem da kalte han i en akutt sit. det var rasisme og brutalitet på sitt verste. Og så sier man at dette ikke skjer… Offentlige overgrep blir heller ikke regna som overgrep. Gutter og menn i sit. som dette har ingen steder og söke hjelp. Derfor er 78% av alle selvmord også gutter og menn. Det er ikke 500 som tar livet sitt verdt år i snitt, men rundt 6000 menneskeliv dessverre. Det var nesten 5000 reg dödsfall bare i fjor som fölge av feilbehandlinger. Vist noen hjelpe meg positivt; og på den måten hjelpe meg og andre og ikke minst redde mitt og andres liv, så gjör det. Jeg skulle önske at ingen ting av dette var sant, men dessverre er alt sant. Jeg var bostedslös i 9 mnd. og jeg jobba med en knekt högre fot med to knekte stålkjenger og avkutta never osv i 2 år. Der av 1 år i Selmer Skanska. Håper og ber om at dere alle tror meg og andre som har en slik bagasje. Jeg föler meg kjempe liten og veit at min tid er over for lenge siden, men jeg har alltids kjempa meg videre, selv om jeg har hatt to selvmordsforsök. Men det la alle også opp til fordi sit. er som den er. Nå ber jeg om og få livet mitt tilbake. Vil du eller andre slå ring rundt meg og verre mine steforeldre, så vit at mine foreldre ikke liker dette… Men jeg vil ikke seie nei til god hjelp og en utstrakt hånd. Skulle önske Sinna snekkeren satte opp et murhus til meg med leilighet eller hybler nede, så fremtiden var sikra på den måten eller andre måter. For meg ville det betyd rettsbeskyttelse og at jeg fikk en media omtale som gjorde meg tryggere om nettene men også hver enkelt dag. Det er nå eller aldri for min del. Foreldra mine var også sure fordi jeg ikke ampurterte heile foten med en gang… Hva med hva jeg opplever… hva med mitt liv….?? Jeg fikk bare 9 årig grunnskule fordelt på 4 ulike skuler…. men har verdt innenriks og utenriks i offshore og også i ishavet på fiske samt i bygg og anlegg. Jeg mista barndommen og ungdomstiden og ikke minst livet mitt. Gud måtte du hjelpe meg i morgen, be for meg alle sammen og måtte fremtiden min begynne nå i Jesus navn amen. Alle mennesker som har opplevd mye tror, det seier gange mye… mens dem som har det lettvint ikke tror og som bare lever det gode liv. Håper jeg hentes hjem Gud og får hvile hos deg om jeg nå ikke opplever rettferdighet i morgen og frem over. Jesus måtte det rette skje amen ;o)

Comments are closed.