Riktig medisin for kortere ventetider

15937750344_e4d0f8e82d_k
I februar møtte jeg pasient Anne Lise Wærhaug og avdelingssjef Jan Erik Berdal ved diagnostisk enhet ved Akershus universitetssykehus. Ahus har i løpet av det siste året arbeidet systematisk for å redusere ventetidene.

Å være syk er ille nok. Å måtte vente unødvendig lenge på behandling kan ofte bli en stor belastning i tillegg. Nå ser vi at ventetidene går ned.

Regjeringen er godt i gang med å skape pasientenes helsetjeneste. Vi setter brukerne og pasientene i sentrum.

Det er de som er hovedpersonene, og det er deres behov som skal være styrende for utviklingen av helsetjenestene.

I forrige periode satt jeg i helsekomiteen på Stortinget sammen med Bent. Jeg er stolt over å se hvordan han nå leverer som helse- og omsorgsminister.

Bent Høie gjør en god jobb som helse- og omsorgsminister. Regjeringen skaper pasientenes helsetjeneste.
Bent Høie gjør en god jobb som helse- og omsorgsminister. Regjeringen skaper pasientenes helsetjeneste.

Vi har nå vært i regjering siden høsten 2013. Og det skjer mye riktig – som er viktig for pasientene. De siste tallene over ventetider i helsetjenesten er et klart bevis på nettopp det:

  • Vi er tilbake til det nivået for ventetid vi var på i 2005, sist Høyre var i regjering.
  • Vi har snart nullet ut ventetidsøkningen fra åtte år med rødgrønn regjering. Til høsten innfører vi dessuten fritt behandlingsvalg for å redusere unødvendig venting ytterligere.
  • Hvert eneste år Ap, SV og Sp styrte måtte pasientene vente lenger enn både året de overtok og enn de må nå, etter under to år med H-FrP-regjering. Dette utfordret vi dem ofte på da vi var i opposisjon.
  • Regjeringen har sagt at vi skal prioritere rusfeltet, noe som er en hjertesak for meg. Det er gledelig at vi her ser den største nedgangen i ventetider: I årets første fire måneder er den 12 dager kortere enn den var på samme tid i fjor. Nedgangen er fra 60 til 48 dager.

Men selv om ting går rette veien, er vi ennå ikke i mål. Vi vil redusere unødvendig venting enda mer, vi vil fortsette å styrke pasientens rettigheter – og sørge for et enda bedre helsetilbud til alle.

Politikken vår gir konkrete resultater. Det er jeg stolt over.
Politikken vår gir konkrete resultater. Det er jeg stolt over.

Her handler det ikke bare om å bevilge mer penger, men også om å jobbe smartere. Det viser blant annet pakkeforløpene vi har innført i kreftomsorgen. Hele 28 standardiserte forløp ved mistanke om kreft innføres i år, og 14 er allerede oppe og går. De gir pasientene raskere utredning og behandling.

Jeg har snakket med mange pasienter som har vært oppgitt over hvor lenge de må vente. Det er ingen tvil om at uker og måneder med venting kan gjøre belastningen ved å være syk enda større. Ja, enkelte har sagt til meg at de har opplevd ventetiden som vel så krevende som selve behandlingen.

Jeg må imidlertid føye til: Vi kan ikke fjerne ventetidene helt.

Men vi kommer til å jobbe hardt for at de skal være så korte som mulig.

Når vi i år innfører fritt behandlingsvalg vil vi også lettere kunne utnytte ledig kapasitet – ved både offentlige og private behandlingssteder.

For H-FrP-regjeringen er det avgjørende å sette pasienten i sentrum. De siste ventetidstallene viser at politikken vår virker.

Men ingenting av dette hadde vært mulig om det ikke hadde vært for de tusenvis av dyktige ansatte i helsevesenet. Mennesker som hver eneste dag gjør en fantastisk innsats for pasientene. En stor takk for jobben dere gjør!