Derfor setter Norge utdanning for alle verdens barn på timeplanen

I juli for ett år siden besøkte jeg en jenteskole i Malawi. Dette er ett av verdens aller fattigste land. Norge vil bidra med rundt 100 millioner kroner totalt i året for å styrke utdanningssektoren her. I samarbeid med myndighetene og andre utdanningspartnere vil Norge bidra til at en ny generasjon barn i landet kan få en bedre fremtid.

124 millioner barn og unge går fortsatt ikke på skole. Det må vi gjøre noe med.

I dag og i morgen er ledere fra hele verden her i Oslo for å bli enige om hvordan vi kan sørge for at alle barn, uansett hvor de bor, skal få tilgang til utdanning av god kvalitet.

Fredsprisvinner Malala Yousafzai var på besøk i statsministerboligen i fjor. I dag er hun igjen i Oslo for å delta på utdanningskonferansen. Jeg beundrer hennes viljestyrke og engasjement.
Fredsprisvinner Malala Yousafzai var på besøk i statsministerboligen i fjor. I dag er hun igjen i Oslo for å delta på utdanningskonferansen. Jeg beundrer hennes viljestyrke og engasjement.

Fattigdom og nød, krig og konflikt hindrer altfor mange barn den trygge fremtiden som en god skolegang gir.

Investering i utdanning er en investering i utvikling – ikke bare for den enkelte gutten og jenta det gjelder personlig, men for samfunn som helhet.

Vi må sikre at verdens land investerer i utdanning, eller gjøres i stand til det. Det er mitt håp og ønske at vi på toppmøtet i Oslo kan komme nærmere en enighet om hvordan vi – som givere – kan bidra på best mulig måte.

Konferansen er et eksempel på at Norge nå tar en lederrolle for å bidra til at det internasjonale samfunnet skal sette inn et krafttak for global utdanning.

For det er faktisk slik at 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer fortsatt ikke går på skole.

En stor andel av dem bor i land som er rammet av krise, krig og konflikt.

Generelt vet vi også at jenter har dårligere tilgang til skole enn gutter. Jentene slutter ofte på skolen på grunn av fattigdom, forpliktelser i hjemmet eller tidlig ekteskap. Det er også trist at mange barn med funksjonsnedsettelser ofte blir stående uten skoletilbud.

Under konferansen er det et mål å bli enige om hva vi må gjøre for å nå disse barna – de aller mest sårbare, for å kunne sikre dem en lysere fremtid.

Jeg er veldig fornøyd med at Børge og hans kolleger i Utenriksdepartementet har tatt initiativet til The Oslo Summit on Education for Development.

Internasjonal bistand til utdanning har stagnert de siste årene. Tiden er inne for å snu trenden, og det ønsker regjeringen å bidra til. Samtidig forsøker vi å bidra til at utdanning gis en sterkere stemme internasjonalt.

Samtidig er det også avgjørende å tenke nytt, for eksempel når det gjelder samarbeid mellom ideelle organisasjoner, det offentlige og det private næringsliv. Dette står også på timeplanen under toppmøtet.

Spørsmål knyttet til utdanning, likestilling og solidaritet har vært viktig for meg gjennom hele livet – og en avgjørende grunn til at jeg engasjerte meg politisk.

Det var også derfor jeg var leder for Operasjon Dagsverk  i 1979, og senere jobbet i sekretariatet deres flere år på 80-tallet.

Årene i Operasjon Dagsverk (OD), både som leder i 1979 og senere som ansatt i sekretariatet, var svært viktige for meg. Internasjonal utdanning, likestilling og solidaritet har vært sentrale verdier for meg i alle år. Tusen takk til OD, som sendte meg dette bildet fra en reise til Jamaica. Som dere ser, er det noen år siden det ble tatt ...
Årene i Operasjon Dagsverk (OD), både som leder i 1979 og senere som ansatt i sekretariatet, var svært viktige for meg. Internasjonal utdanning, likestilling og solidaritet har vært sentrale verdier for meg i alle år. Tusen takk til OD, som sendte meg dette bildet fra en reise til Jamaica. Som dere ser, er det noen år siden det ble tatt …

Bare de siste årene har jeg besøkt en rekke skoler og utdanningsinstitusjoner både i Afrika og Asia.

Så sent som i april fikk jeg se i Vietnam og Indonesia hvor mye utdanning betyr for å kunne mestre eget liv, bli bevisst på egne rettigheter – og ikke minst skape egen inntekt.

I april hadde jeg gleden av å møte skolebarn i Vietnam.
I april hadde jeg gleden av å møte skolebarn i Vietnam.

En god grunnutdanning bidrar til at man settes i stand til å håndtere hverdagen på en helt annen måte.

Jeg leder en gruppe som skal være pådrivere for å oppnå FNs tusenårsmål, som blant annet dreier seg om å redusere fattigdom og sikre retten til utdanning.

Møtet her i Oslo er et viktig steg på veien.

Det ligger an til noen hektiske, men også lærerike dager – sammen med motiverte ledere fra hele verden.