Slik skal Høyre skape en enda bedre skole

På besøk på Vahl skole i Oslo.
På besøk på Vahl skole i Oslo.

I dag har Høyre lagt frem skoleløftene våre. Det er mange gode grunner til å være ambisiøse.

Denne uken får 60 000 barn sitt første møte med skolehverdagen her i landet. Selv har jeg vært innom flere skoler i ulike fylker. Forventningene blant førsteklassingene er store. Vi skylder dem å gjøre alt vi kan for at de skal gå i oppfyllelse.

Vi i Høyre vil ha en skole som gir muligheter for alle. Hvor barna kan få kjenne på den gode følelsen av mestring, hvor drømmer kan bli virkelighet, hvor alle skal ha noe å strekke seg etter.

I en tid der Norge skal møte omstillingen, er svaret å satse på kunnskap.

Jeg har sagt det mange ganger før, men gjentar det likevel: Kunnskap er vår nye olje. Kilden til det er oppvakte, kunnskapsrike barn og unge.

Nettopp derfor setter vi i Høyre oss også høye mål for fremtidens skole.

Vi vil:

 1. Videreutdanne minst 25 000 lærere innen 2020.
 2. Støtte opp om læreren som fagperson.
 3. At våre kommuner skal være de mest aktive skoleeierne og stille klare krav elevenes læringsresultater.
 4. Være en garantist for å videreføre nasjonale prøver og sikre foreldrene åpenhet om resultatet for sin skole og sin kommune.
 5. Arbeide for flere lærlingplasser gjennom økt lærlingtilskudd, krav til lærlinger ved offentlige innkjøp og flere plasser i offentlige sektor.
 6. Bedre tilbudet i kommunene til voksne som trenger opplæring i grunnleggende ferdigheter.
 7. Forsterke innsatsen mot mobbing.

Dessverre er det slik at mange elever ikke lærer nok på skolen i dag. Rundt 40 prosent av elevene i 10. klasse som var oppe til matematikkeksamen i vår, fikk karakteren 1 eller 2. Samtidig viser resultater fra den internasjonale undersøkelsen PISA at mellom 15 og 20 prosent av elevene går ut av grunnskolen med ekstremt svake lese- og regneferdigheter.

Norge har svært mange gode lærere. De må likevel få mulighet til å utvikle sin kunnskap og sine evner og bli enda bedre. Jeg synes ikke det er godt nok når vi har en grunnskole der én av fem matematikklærere og én av syv norsklærere ikke har noen fordypning i faget de underviser i. Det er ikke lærernes, men politikernes ansvar å rydde opp i det. Vi må gi lærerne mulighet til å få den faglige fordypningen de ønsker og trenger.

Dersom barna våre går ut av grunnskolen uten basisferdighetene de bør ha, er risikoen høy for at de faller fra eller ikke består videregående opplæring. De det gjelder risikerer å havne i en ond sirkel, ettersom sjansen for at de også blir stående utenfor arbeidslivet øker.

Så vet vi i Høyre at skal du lære godt, må du også føle deg trygg. Derfor er det så viktig at vi jobber mot mobbing på alle plan. Vi trenger tydelige og synlige voksne som reagerer og stopper mobbing. Foreldre som snakker med barna om behovet for å inkludere alle i vennemiljøet.

Det er også avgjørende at barn og unge har andre voksenpersoner å gå til, og derfor styrker vi skolehelsetjenesten.

Som jeg skrev i min forrige blogg om utdanning på mandag, er ingenting viktigere for menneskers muligheter i livet enn utdanning. Utdanning sikrer arbeid, velstand og velferd. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

Likevel er det slik i dag at skolen ikke klarer å kompensere for sosiale forskjeller hjemmefra. Skillelinjer går videre fra den ene generasjonen til den neste. Det skal vi anstrenge oss for å gjøre noe med.

Regjeringen har satset bredt og sterkt på skolen helt fra vi tiltrådte. Vi har fått gjort mye, men som det altså fremgår av målene, har vi fortsatt store planer.

Vi har blant annet:

 • Nesten tredoblet satsningen på videreutdanning og lagt til rett for at over 5000 lærere får mulighet til å ta videreutdanning i 2015-2016. Denne historiske satsningen vil videreføres i årene som kommer.
 • Etablert nye karriereveier i skolen. Fra høsten 2015 er det satt igang pilotprosjekt for nye karriereveier i skolen ved å prøve ut en funksjon – lærerspesialist – for om lag 200 lærere. Denne ordningen vil utvides i de kommende årene.
 • Innført kompetansekrav i grunnskolen for å undervise i norsk, engelsk og matematikk, slik at alle lærere fra 1. trinn skal ha fordypning i de basisfag de underviser i.
 • Vedtatt å innføre femårig masterutdanning for lærere og skjerpet karakterkravet i matematikk for å bli lærer.
 • Vedtatt en nasjonal fraværsgrense i videregående skole som innføres neste år.

I tillegg lanserte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vår store realfagssatsing onsdag. Det er avgjørende at vi blir bedre i matematikk og naturfag dersom Norge også i fremtiden skal forbli et konkurransedyktig hightech-land. Gjør vi ikke noe med disse fagområdene nå, sakker vi akterut internasjonalt. Derfor er strategien «Tett på realfag», som vil gjelde både i barnehage, grunn- og videregående skole, så utrolig viktig.

Om få uker er det kommune- og fylkestingsvalg. Det er ikke likegyldig hvem som styrer rundt omkring i landet. Høyre er skolepartiet. Våre lokalpolitikere tar ansvar og er garantisten for at kommunen tar ansvar som skoleeier.

Ha et godt skoleår!