Høyres fem punkter for en bedre omsorg

Blogg_omsorg1
Kitty Helene (89) er fornøyd med tilbudet på Fyllingsdalen sykehjem – fremfor alt takket være dyktige ansatte.

I løpet av livet blir mange av oss pleietrengende. Gode omsorgstjenester dreier seg ikke bare om varme hender, men også kloke hoder. Vi i Høyre har satt oss ambisiøse mål for å bedre omsorgen i Norge.

Når jeg reiser rundt omkring i landet besøker jeg ofte sykehjem, omsorgsboliger og lignende institusjoner. Jeg setter pris på muligheten til å snakke med både beboere og ansatte om hverdagen deres.

I helgen ble jeg tatt varmt imot på Fyllingsdalen sykehjem i hjembyen min Bergen. Lokalene er nye og fine, og tilbudet er bredt og variert. Sykehjemmet består av et korttids- og rehabiliteringssykehjem, samt et demenssenter.

På rehabiliteringsenheten snakket jeg blant annet med Kitty Helene, som vanligvis bor hjemme. 89-åringen hadde imidlertid falt i trappen, og etter opphold på sykehus får hun nå hjelp til å komme tilbake til hverdagen i Fyllingsdalen. Hun var full av lovord om oppfølgingen og de gode, kunnskapsrike ansatte.

For et par uker siden var jeg på Manglerudhjemmet i Oslo. Her klarte ordfører Fabian å få selv en Brann-supporter til å bli med på å åpne en Vålerenga-sportsbar. Men jeg var faktisk ikke vanskelig å be, for tiltaket er utmerket. Hjemmet har også en butikk hvor beboerne kan handle, de har egen restaurant hvor pårørende også kan bli med – og de har attpåtil en spa-avdeling.

Blogg_omsorg2
Trivsel og hverdagsglede er viktig i omsorgen. På Fyllingsdalen sykehjem fikk beboerne servert nybakt sjokoladekake.

Når man bor på sykehjem, er det ikke bare pleien og den medisinske oppfølgingen som skal være god. Dagene skal også fylles med innhold. Med trivsel. Det var fint å se hvordan man helt tydelig lykkes med dette mange steder.

Omsorg er noe av det mest betydningsfulle kommunene driver med. Det offentlige er viktigst for dem med størst behov for hjelp og oppfølging – og vi skylder dem å strekke oss langt for å skape et så godt tilbud som mulig.

Noe jeg også ser på reisene mine er at kvaliteten i omsorgstjenestene varierer mye. I noen kommuner blir jeg rett og slett imponert, mens jeg i andre ser rom for bedring. Vi mangler også en nasjonal standard for å måle kvalitet.

Det går imidlertid riktig vei de aller fleste steder. Det som var nymotens løsninger ute på sykehjemmene da jeg var kommunalminister fra 2001 til 2005, er nå gjerne standard. Det har vært en rivende utvikling.

Samtidig har mange av de ansatte i omsorgen fått veldig kompliserte oppgaver. De yter tjenester som spenner fra hverdagsrehabilitering i hjemmet til avansert lindrende behandling i livets sluttfase. Kommunene har svært mangfoldige oppgaver, noe som stiller krav til bredde i kompetansen.

Jeg vil understreke at jeg setter svært stor pris på jobben alle de ansatte i sektoren gjør, enten de er faglært eller ikke. Vi i Høyre ønsker imidlertid å bidra til at de som ikke har fagutdanning, får det. Slik vil vi kunne gi brukerne et bedre tilbud.

Høyre i regjering er godt i gang med å skape pasientens helsetjeneste. Også omsorgen skal løftes. Derfor legger vi frem en helhetlig pakke med fem konkrete mål:

1)      Høyre vil tilby grunn- og videreutdanning til 15 000 helsefagarbeidere og videreutdanning til 15 000 sykepleiere frem til 2020. Kompetanse er avgjørende for å sikre en god omsorg. I dag er det 34 000 ansatte i sektoren uten formell kompetanse.

2)      Høyre vil bygge ut kapasiteten i omsorgen i takt med behovene. Økt statlig støtte har økt utbyggingstakten etter regjeringsskiftet. Høyre vil at staten skal ta ansvar for å bidra til at kommunene kan møte behovet. Samtidig skal kommunene føre liste over de som venter på omsorgsplass, slik at det blir åpenhet om reelle behov.

3)      Høyre vil ta vare på verdigheten gjennom størst mulig valgfrihet så lenge som mulig. Høyre vil i kommunene legge til rette for at eldre i størst mulig grad skal få bestemme over eget liv og bosituasjon, og hvem som utfører de tjenestene de trenger – for eksempel gjennom fritt brukervalg i hjemmetjenesten.

4)      Høyre vil at eldre skal få hjelp til å mestre livet. Personer med behov for omsorg skal få hjelp til å leve selvstendige liv og bo hjemme så lenge de kan. Høyre vil i kommunene satse på hverdagsrehabilitering og omsorgsteknologi.

5)      Høyre vil etablere en trygghetsstandard for god omsorg. Et slikt verktøy vil hjelpe sykehjem og kommuner til å forbedre kvaliteten i omsorgen. Behandling med verdighet, mer aktivisering og økt kvalitet vil sikre et liv med mening, også i de årene man er avhengig av andres omsorg.

Blogg_omsorg4
Terje Olsen er sykepleier og Høyres ordførerkandidat i Nordreisa.

Vi står nå midt i en lokal valgkamp. Valget 14. september er viktig, fordi det dreier seg om de nære tingene – hverdagen til folk. Om trygghet når du står opp om morgenen, uansett i hvilken fase av livet du måtte være i.

En helse- og omsorgstjeneste som tar vare på hver og en av oss på en verdig måte.

I Nordreisa kommune har vi en sykepleier på toppen av listen. Terje Olsen har jobbet mange år i omsorgen, både ute blant pasienter og som leder, og vet hvor viktig det er med en ny nasjonal trygghetsstandard. Han mener det ikke skal være opp til hver enkelt institusjon hvordan brukerne skal ha det.

«Det trenges en kompetansemobilisering. Middelmådigheten må ikke få rå. Til syvende og sist handler dette om hvordan vi tar vare på folk. Om respekt. Det er selvsagt viktig med nok ansatte i omsorgen, men vi politikere må også sørge for at vi er i stand til å få frem det beste i folk», sier Terje.

Jeg kunne ikke sagt det stort bedre selv.