Norge har bruk for deg

Blog_arbeid1
Forrige helg møtte jeg både arbeidstakere og -givere til et dialogmøte på Stord. Målet var å lytte til utfordringene man står overfor særlig i oljeservicenæringen.

Arbeidsledigheten har steget og mange opplever usikkerhet. Det tar regjeringen på aller høyeste alvor.

Pilene peker riktig nok i ulike retninger i forskjellige deler av landet. Mens det går godt på Innlandet og i Nord-Norge, opplever særlig Sør- og Vestlandet utfordringer.

Det er ikke riktig å si at Norge er i krise. Men for hver og en som mister jobben, skjønner jeg at det føles slik.

Å lede Norge trygt gjennom omstillingen er min viktigste jobb som statsminister. Vi gjør mye for å ruste landet for fremtiden, både på kort og lang sikt. For tiden meisler vi ut et statsbudsjett som skal bidra til mer aktivitet og arbeid.

Vi vet at omstillingen vi er inne i treffer mange av oss. Det er en kjensgjerning at halvert oljepris og lavere aktivitet i den viktige petroleumsnæringen har ført til at flere står uten arbeid.

Når arbeidsplasser forsvinner, går familier i lokalsamfunnet fra trygghet til utrygghet. Det er hardt når far eller mor mister jobben.

Regjeringen sørger for at det startes detaljplanlegging for oppgradering av Dunderlandsbanen på Nordlandsbanen allerede i høst, slik at togene kan frakte mer gods. Med bedre bane kan hjørnesteinsbedriften Rana Gruber øke produksjonen med 50 prosent. En nyhet med stor betydning for verdiskaping og sysselsetting.
Regjeringen sørger for at det startes detaljplanlegging for oppgradering av Dunderlandsbanen på Nordlandsbanen allerede i høst, slik at togene kan frakte mer gods. Med bedre bane kan hjørnesteinsbedriften Rana Gruber øke produksjonen med 50 prosent. En nyhet med stor betydning for verdiskaping og sysselsetting.

Å ha en jobb å gå til er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Jobben er mer enn å tjene penger og forsørge familien. Arbeidet gir også mening til livet – du får brukt kunnskapen din, du opplever mestring, føler at du bidrar. I tillegg bygger du sosiale bånd og vennskap.

Mitt budskap til alle som nå føler økt utrygghet, til dere som er på leting etter nytt arbeid, er klart: Norge har bruk for deg. Vi har store uløste oppgaver i vårt samfunn. Vi trenger din innsats for å løse dem.

Veier, skoler og sykehus skal bygges og vedlikeholdes. Det må planlegges, tegnes og gjennomføres.

Nye næringer, bedrifter og arbeidsplasser skal vokse frem. Ideene må unnfanges, finansieres og settes ut i live.

Omsorgen skal bygges ut og kvaliteten forbedres.

Det grønne skiftet skal gjennomføres. Industrien skal bli renere, den fornybare energien skal bygges ut. Da trenger vi deg.

Kunnskapen skal styrkes. Vi skal fortsette å satse på barnehagen, grunnskolen, den videregående skolen og høyere utdanning. Her skapes muligheter. Her legges grunnlaget for at vi skal kunne stå på egne ben og mestre livet.

Det er avgjørende for regjeringen at folk har en jobb å gå til. Dét vil også budsjettet vi snart skal legge frem speile. Vi har allerede varslet store satsninger på ingeniører, vi har lagt frem tiltak mot ungdomsledighet, en pakke for norsk verftsindustri, vi har annonsert at vi bruker mer enn 2,5 milliarder kroner på å pusse opp og vedlikeholde Norge – og vi har kunngjort en rekke tiltak for grønnere hjem og renere industri.

Dette kommer på toppen av en kraftig satsing på arbeid, aktivitet og omstilling som allerede er i gang:

Regjeringen har store planer for det grønne skiftet. Det behøver ikke å være noen motsetning mellom å tenke på klimaet og skape arbeidsplasser. Sammen med Tine og Tord la jeg frem noen av planene våre tidligere denne uken.
Regjeringen har store planer for det grønne skiftet. Det behøver ikke å være noen motsetning mellom å tenke på klimaet og skape arbeidsplasser. Sammen med Tine og Tord la jeg frem noen av planene våre tidligere denne uken.

# Høyre har i regjering økt bevilgningene til vei og jernbane med 10 milliarder kroner mer enn i 2013.

# I 2015 bruker vi 1,5 milliarder kroner mer til innovasjon i næringslivet enn for to år siden, gjennom blant annet Forskningsrådet, innovasjon Norge og SkatteFunn-ordningen.

# Høyre i regjering satser over 1 milliard kroner på å gjøre gode lærere enda bedre i 2015. Vi har tredoblet satsingen på videreutdanning av lærere siden vi overtok.

Arbeiderpartiet ville i revidert nasjonalbudsjett kutte 90 millioner på nye veiprosjekter og heller bruke dem på arbeidsmarkedstiltak. Det ville betydd at vi må si opp ingeniører og sette flere på tiltak.

Det mener jeg er en dårlig løsning.

Samtidig er det viktig for meg å poengtere:

Å ruste Norge for fremtiden er ikke en jobb politikerne gjør alene. Det er bare gjennom felles innsats vi løser utfordringene vi har.

Derfor er det viktig for meg å si at Norge har bruk for ideene dine, arbeidslysten og innsatsen din.

Norge har bruk for deg.