Et valg som handler om hverdagen din

Valgkampen har gitt meg mulighet til å reise rundt i hele landet og snakke med folk om det som betyr mest for dem. Her fra Os i Hordaland forrige helg.
Valgkampen har gitt meg mulighet til å reise rundt i hele landet og snakke med folk om det som betyr mest for dem. Her fra Os i Hordaland forrige helg.

Mandag skal du velge hvem som skal styre i din kommune og i ditt fylke. Det er et viktig valg. Det betyr noe hvem som styrer.

Kommune- og fylkestingsvalget dreier seg nemlig om de nære tingene.

Om hverdagen din i kommunen der du bor.

Om det levende og gode lokalsamfunnet vi alle ønsker oss.

Om trygghet når du står opp om morgenen – uansett i hvilken fase av livet du måtte være i.

Det er et valg som handler om:

# En god skole som gir barn og unge muligheter resten av livet.

# Barnehager som tar godt vare på de kjæreste vi har.

# En helse- og omsorgstjeneste som møter hver og en av oss på en verdig måte, med valgfrihet og kvalitet.

# En politikk som fremmer og legger til rette for næringsutvikling og flere arbeidsplasser.

Det er ikke likegyldig hvem som skal sitte på byrådsleder- og ordførerkontorene etter morgendagen.

Hvem som skal ta de viktige – og riktige – avgjørelsene i by- og kommunestyrene, på fylkestingene.

Til dét er sakene det står om for betydningsfulle.

De siste ukene har jeg reist enda mer rundt i landet enn jeg gjør til vanlig.

Jeg har besøkt Fabian og Stian som i Oslo har skapt en skole som bidrar til å løfte alle elevene, både dem som sliter og de som har et særlig talent.

Christine har store planer for Stavanger.
Christine har store planer for Stavanger.

Jeg har vært i Stavanger hos Christine, som har ambisiøse planer om å snu nedturen i olje- og gassektoren til optimisme og skape 10.000 nye arbeidsplasser i regionen de kommende årene.

Sammen med Martin har jeg besøkt Fyllingsdalen sykehjem i Bergen, og snakket med beboerne der om hvor fornøyd de er med tilbudet de får, ikke minst takket være dyktige ansatte.

I Enebakk har Tonje latt meg besøke Frivillighetssentralen, et hjertebarn for Høyre gjennom mange år. Frivillig arbeid gjør samfunnet vårt bedre. Å hjelpe andre er viktig ikke bare for den blir hjulpet, men også for den som hjelper.

I Sortland tok Grete meg med på ett av sine åpne «kaffemøter» på biblioteket. Hun legger vekt på tett kontakt med innbyggerne, og med jevne mellomrom setter hun seg ved et bord på Kulturfabrikken og lytter til dem som har noe på hjertet.

I Ørsta viste Rune meg hvordan kommunen under hans ledelse har satset knallhardt på å heve kompetansen blant de ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Det var stas å få dele ut fagbrevene til seks dyktige helsefagarbeidere – som alle fikk toppkarakter!

I Vestvågøy lot Jonny meg få nok et bevis på hvor viktig det er at kommunene er positive til gründere og nyetableringer. I fiskeværet Ballstad utvikler nå den medisinske utstyrsleverandøren ConceptoMed innovative løsninger for et globalt marked.

Og i Lindesnes for noen dager siden fikk jeg nok en gang se hvor avgjørende det er å satse hardt og målrettet på omsorgen. Janne har brakt kommunen helt opp i norgestoppen.

På husebesøk i Bodø med Ole Henrik. Han er en dyktig ordfører som lytter til folk.
På husebesøk i Bodø med Ole Henrik. Han er en dyktig ordfører som lytter til folk.

Slik kunne jeg holdt på lenge. Overalt har jeg møtt Høyre-politikere som jobber fra morgen til kveld for å gjøre sin kommune eller sitt fylke enda bedre å bo i.

Jeg føler meg sikker på at alle som stiller til valg mandag, uansett parti, gjør det fordi de ønsker å bidra positivt for innbyggerne i sitt lokalsamfunn.

All ære til hver og en for det.

Det kan nok av og til være vanskelig å se de politiske forskjellene i lokalpolitikken. Utfordringene for folk i hverdagen og hvilke løsninger som fungerer i praksis, er det som diskuteres. Og det er bra.

Men de politiske veivalgene har konsekvenser, også i lokalpolitikken. Det betyr noe hvem som styrer i din kommune og i ditt fylke.

Stemmer du Høyre, så velger du politikere som vil ha mer kunnskap i skolen. Vi mener at barna våre må få det beste tenkelige utgangspunktet i livet. Den offentlige skolen skal være så god at den løfter alle elever.

Vi trenger å satse på læreren. Derfor får nesten tre ganger så mange lærere videreutdanning som i 2013. Vi trenger flere kvalifiserte fagarbeidere de kommende årene. Derfor skal Høyre gjennomføre et yrkesfagløft. Vi trenger at elevene lærer enda mer. Derfor styrker Høyre undervisningen i basisfagene.

Valgkamp betyr mange gode møter. Her fra Melbu i Vesterålen.
Valgkamp betyr mange gode møter. Her fra Melbu i Vesterålen.

Stemmer du Høyre, så velger du politikere som forstår bedriftene og som vil gjøre det lettere å skape nye arbeidsplasser. Vi mener at alle skal ha en jobb å gå til. Det er den som gjør at vi kan betale huslånet og forsørge oss selv og familien.

Vi trenger flere ideer som blir til nye arbeidsplasser. Derfor satser Høyre på kunnskap, forskning og innovasjon. Vi trenger at flere investerer mer i nye arbeidsplasser. Derfor reduserer Høyre skattene for bedrifter og norske eiere. Vi trenger økt aktivitet som gir flere arbeidsplasser. Derfor har Høyre økt tempoet i utbyggingen av vei og bane kraftig.

Stemmer du Høyre, så velger du politikere som jobber for en god og verdig omsorg. Vi mener at trygghet og kvalitet i omsorgen er viktigst for dem som trenger det aller mest.

Vi trenger et bedre tilbud til psykisk syke og rusavhengige. Derfor vil Høyre ha flere psykologer i kommunene og gjennomfører et historisk løft for rusfeltet. Vi trenger mer valgfrihet i omsorgen. Derfor vil Høyre la eldre få være sjef i sitt eget liv og velge omsorgstilbud selv. Vi trenger mer kompetanse i omsorgen. Derfor vil Høyre tilby grunn- og videreutdanning til 15 000 helsefagarbeidere og videreutdanning til 15 000 sykepleiere frem til 2020.

I tillegg vet jeg at Høyres ordførere og kandidater har visjoner. De har planer for lokalsamfunnene sine – hvordan de kan utvikle dem videre til det beste for både den enkelte, familier og bedrifter. De ser sammenhenger mellom det som skjer lokalt og nasjonalt. Akkurat som vi gjør i regjeringen.

I morgen skal valget tas.

Selv er jeg ikke i tvil: Det er Høyre som har de beste ideene og løsningene.

Bruk stemmeretten din, og bruk den gjerne til å stemme på Høyre.

Godt valg.