De gjør en viktig jobb for Norge

Christine Sagen Helgø fortsetter som ordfører i Stavanger, hvor hun har store planer.
Christine Sagen Helgø fortsetter som ordfører i Stavanger, hvor hun har store planer.

Valgkampen er over og det går mot hverdag i det politiske Norge. Jeg ønsker å gratulere alle folkevalgte i alle partier – særlig dem som er valgt inn i et kommunestyre eller fylkesting for første gang.

La meg si det først som sist: Dere gjør en viktig jobb for Norge, en viktig jobb for demokratiet.

Høyres Kåre Martin Kleppe blir ny ordfører i Tysnes kommune. Som 22-åring ligger han an til å bli landets yngste ordfører.
Høyres Kåre Martin Kleppe blir ny ordfører i Tysnes kommune. Som 22-åring ligger han an til å bli landets yngste ordfører.

Jeg er glad for at vi har så mange dyktige lokalpolitikere rundt omkring i landet, for som jeg sa før valgdagen:

Dette var et valg som dreide seg om de nære tingene, om hverdagen til folk.

Da behøver vi motiverte og ansvarsfulle politikere.

I mange kommuner er ordførervervene og andre viktige posisjoner allerede fordelt etter valget, mens det fortsatt forhandles andre steder.

Vi i Høyre gjorte historisk sett et godt valg, men vi er ikke fornøyde med at vi må gi fra oss viktige poster flere steder.

Vi havnet på 23,2 prosent på landsbasis, noe som er på nivå med 1987, da vi fikk 23,3. Vi har bare notert oss for ett bedre kommunevalg de siste 30 årene.

Vi skal heller ikke glemme at Høyre har gått frem i over 100 kommuner. Vi gjorde gode valg mange steder – og satte attpåtil rekorder både i landets nordligste og sørligste fylke, nærmere bestemt i Vadsø i Finnmark og i Lindesnes i Vest-Agder.

Samtidig står vi sterkt i Oslo med nær 1 av 3 velgere bak oss. Høyre tapte ikke valget i Oslo, men flertallet glapp.

Janne Fardal Kristoffersen gjorde et rekordgodt valg i Lindesnes. For noen uker siden besøkte jeg henne og beboerne på Lindesnes Omsorgssenter.
Janne Fardal Kristoffersen gjorde et rekordgodt valg i Lindesnes. For noen uker siden besøkte jeg henne og beboerne på Lindesnes Omsorgssenter.

Jeg ønsker å rette en takk til alle de 554.000 som stemte på Høyres liste, på våre kandidater og på vår politikk.

Jeg er trygg på at våre lokale folkevalgte vil gjøre sitt aller beste for å vise at dere stemte riktig.

Riktig nok hadde jeg gjerne sett at enda flere hadde stemt, Høyre så vel som andre partier. Over 40 prosent av de stemmeberettigede avga nemlig ingen stemme i det hele tatt.

Jeg synes ikke en valgdeltakelse på i underkant av 60 prosent er godt nok.

Demokratiet blir skadelidende hvis deltakelsen blir for lav. Det er uheldig hvis store grupper i samfunnet ikke blir hørt – og det er noe vi må jobbe med frem mot neste valg.

Akkurat nå vet jeg imidlertid at mange av valgkampmedarbeiderne er glade for å få en liten pust i bakken, for de siste ukene har vært hektiske for noen hver av oss.

Til alle dere som har stått på – i hele det politiske landskapet: Takk for innsatsen!

Den aller største takken går imidlertid til dere som brukte stemmeretten.

Et sterkt lokaldemokrati er viktig for Norge.