En hektisk, men givende uke med verdens ledere i New York

Det har vært en innholdsrik uke i FN og New York. Her holder jeg Norges innlegg i debatten om FNs nye bærekraftsmål.
Det har vært en innholdsrik uke i FN og New York. Her holder jeg Norges innlegg i debatten om FNs nye bærekraftsmål.

Jeg er akkurat kommet hjem etter en hektisk uke i New York. Der har FN hatt sin såkalte «høynivåuke», hvor stats- og regjeringssjefer fra hele verden samles for åpningen av FNs generalforsamling.

I år har uken vært spesielt hektisk, fordi det ble avholdt flere andre toppmøter samtidig.

Det aller viktigste var møtet hvor FN vedtok sine mål for verdens utvikling frem til 2030. De såkalte bærekraftsmålene er arvtakeren til tusenårsmålene som ble vedtatt i 2000, og som har bidratt til å redusere ekstrem fattigdom og fått flere barn inn i skolen.

De siste to årene har jeg ledet arbeidsgruppen som skulle oppmuntre land til å gjennomføre tusenårsmålene, sammen med president Paul Kagame i Rwanda. I New York ble gruppen oppløst og vi ble takket av FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Det har vært en veldig spennende oppgave, og jeg håper at FN danner en lignende gruppe for de nye bærekraftsmålene.

FNs nye bærekraftsmål.
FNs nye bærekraftsmål.

Norge har hatt stor påvirkning på de nye bærekraftsmålene vi nå har vedtatt. Med 17 mål og 169 underpunkter er det ingen tvil om at det vil bli en utfordring å nå dem og å få til en effektiv overvåkning av hvordan arbeidet går. Mange er opptatt av at dette skal bli en suksess. På lørdag snakket jeg til 60.000 deltakere på konserten «Global Citizen Festival», hvor nettopp det å mobilisere støtte til de nye bærekraftsmålene var poenget.

Jeg fikk snakke om min hjertesak utdanning til jenter. Og siden den neste som gikk på scenen var superstjernen Beyonce, kan jeg vel nesten si at jeg har vært oppvarming for Beyonce?

Global Citizen Festival i Central Park.
Global Citizen Festival i Central Park.

I de årene jeg har arbeidet for å fremme tusenårsmålene, har jeg oppdaget hvor vanskelig det er å finne finansiering til nettopp utdanning.

Derfor har jeg sammen med mine kolleger i Chile, Malawi, Indonesia og Unesco nedsatt en internasjonal kommisjon for finansiering av utdanning, ledet av Storbritannias tidligere statsminister Gordon Brown.

Det er en flott gjeng fra alle verdenshjørner, og vår egen representant er tidligere utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet. De skal jobbe i ett år og levere sine anbefalinger til neste års generalforsamling.

Jeg gleder meg til å lese anbefalingene deres.

Gordon Brown skal lede kommisjonen for finansiering av utdanning.
Gordon Brown skal lede kommisjonen for finansiering av utdanning.

Men jeg var også med i møter og diskusjoner om mange andre viktige saker.

** Helse **

Et område hvor FN er veldig viktig, er i å støtte de fattigste landenes helsesystemer, og særlig deres helseberedskap. I forbindelse med ebolaepidemien i fjor, sviktet dessverre Verdens helseorganisasjon og beredskapen.

Sammen med Ghanas president John Mahama og Tysklands forbundskansler Angela Merkel tok jeg initiativ til å få satt ned et høynivåpanel som kan trekke lærdommer av hva som gikk galt under ebolautbruddet, og hvordan vi kan sørge for at helseberedskapen er bedre neste gang.

Møte med blant annet Merkel og
Møte med blant annet Merkel og Mahama.

** Radikalisering **

President Obama arrangerte et eget toppmøte om kampen mot ISIL og voldelig ekstremisme.

Jeg ble invitert til å være en av fire hovedtalere sammen med presidenten.

Grunnen er at regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme har vakt oppmerksomhet internasjonalt. Det er fordi vi har brukt mye tid på å lytte til sivilsamfunnet og til ungdom.

Samtidig med toppmøtet arrangerte amerikanerne også et møte for byer som jobber mot voldelig ekstremisme.

STMfn1-cve2
Møte om ekstremisme med blant andre Obama.

Der var både Oslo og Kristiansand invitert til å delta, og de fikk mye skryt for at de samarbeider på tvers av fagmiljøer for å fange opp sårbar ungdom og hindre at de blir radikalisert.

Det er et viktig tema, og det vekker stort engasjement internasjonalt. Jeg var opptatt av å oppfordre alle FNs medlemsland til å engasjere både lokalsamfunn og sivilsamfunn i arbeidet. Men da må de også slippe sivilsamfunnet fri. Der demokratiet står svakt, vil dessverre også arbeidet mot voldelig ekstremisme bli vanskeligere.

** Migrasjon **

Utenom de lenge planlagte møtene, var det mange dagsaktuelle temaer som preget generalforsamlingen. Ban Ki-moon arrangerte et eget toppmøte om migrasjon, hvor mange som meg uttrykte forferdelse over bildene av druknede i Middelhavet.

Jeg synes nok møtet kunne ha vært litt mer konkret, men det blir flere møter i Europa om temaet i løpet av kort tid.

STMfn1-some
I FN må vi hjelpe hverandre. Her hjelper jeg den indonesiske delegasjonen med sosiale medier-arbeidet.

I møtet sa Ungarns statsminister Viktor Orban at Europa ikke kan ta ansvar for flyktningene alene. Det er riktig at Europa står overfor store utfordringer, men de er langt større i mange andre land – de aller fleste flyktningene fra konflikten i Syria bor i land i nærområdet, som Libanon, Jordan og Tyrkia. Jeg diskuterte temaet med både Tyrkias statsminister Ahmet Davutoglu og statsministeren i Libanon, Tammam Salam.

Libanon har valgt en annen integreringsmodell enn flere av nabolandene, de integrerer flyktningene i lokalsamfunnene i stedet for å bosette dem i leire. Det er bra, fordi det blir et mer normalt liv for familien, men det krever mer ressurser.

Hvis ressursene ikke kommer, kan konflikter fort oppstå i lokalsamfunnene. Det er nettopp for å finansiere dette, at Siv og jeg har bestemt oss for at Norge skal ta initiativ til en giverlandskonferanse. Salam gjør en god jobb i veldig vanskelige omstendigheter, og takket for Norges hjelp.

New York er en fascinerende by.
New York er en fascinerende by.

Ellers ble høynivåuken preget av stormaktene. President Vladimir Putin deltok på høynivåuken for første gang på mange år, og særlig de amerikanske mediene var aller mest opptatt av hva han ville si til president Obama.

Kinas president Xi Jinping deltok for første gang. Det som er litt spennende er at han presenterte flere konkrete initiativer for å støtte opp om FNs arbeid, blant annet et fond for fred og utvikling på en milliard dollar. Hvis Kina nå vil ta en lederrolle i FN er det bra for både FN og verdenssamfunnet. At stormaktenes diskusjoner tas i FN, er bra for oss små land. Ingen er mer avhengig av internasjonale institusjoner og klare internasjonale spilleregler enn oss.

Her finner du mer – mye, mye mer – om alt vi har gjort i FN den siste uken:

https://www.regjeringen.no/no/id4/

https://www.regjeringen.no/no/dep/smk/id875/