Ingen glemmer læreren som endret skolehverdagen

Et trygt og godt miljø i klasserommet er avgjørende.
Et trygt og godt miljø i klasserommet er avgjørende.

Det er vanskelig å tenke seg en mer meningsfylt og viktigere, men også mer utfordrende jobb enn å være lærer.

En god lærer hjelper ikke bare elevene med bokstaver og tall, men bistår dem også i tøffe stunder og krevende situasjoner.

Læreren er med på å forme barn og ungdoms liv – den neste generasjonen. Han eller hun spiller en nøkkelrolle i utviklingen deres og får se de unge vokse til, som elever og individer.

I dag, 5. oktober, er det verdens lærerdag. Jeg ønsker å takke alle lærere for jobben de gjør, hver eneste dag.

Lærerne skal hjelpe barn frem slik at de lykkes. De skal sikre at alle får en sjanse.

Alle kan fortelle om en lærer som har betydd noe ekstra for dem.

Høyre i regjering gjennomfører et skikkelig lærerløft - fordi vi erkjenner hvor viktig lærerens jobb er.
Høyre i regjering gjennomfører et skikkelig lærerløft – fordi vi erkjenner hvor viktig lærerens jobb er.

En som lyktes med å gjøre akkurat deg mer interessert, mer lærevillig. En som hjalp deg over den kneiken du aldri hadde trodd du skulle klare, som trøstet deg, som så deg, som verdsatte deg.

Sammen med foreldre, øvrig familie og det nære nettverket er skolen og læreren med på å gjøre oss til hele mennesker og gode samfunnsborgere.

En god lærer er flink til å lære bort, lytter, inspirerer, bryr seg og er opptatt av at alle i klassen eller barnehagen har det bra.

Mange faktorer påvirker hvor god skolen er. Men aller størst betydning har gode lærere.

Kunnskap og utdanning er blant regjeringens hovedsatsningsområder. Derfor gjennomfører vi et skikkelig lærerløft, med en rekke tiltak for en bedre skole:

## Alle elever skal møte lærere med faglig fordypning. Vi ønsker at læreren skal være trygg i sine undervisningsfag.

## Aldri før har så mange lærere fått tilbud om videreutdanning for å få faglig påfyll. Vi vil videreutdanne minst 25 000 lærere innen 2020. Bare i år bruker rundt 5000 lærere muligheten til videreutdanning.

## I statsbudsjettet som kommer denne uken, varsler vi også at vi vil gjennomføre et yrkesfaglærerløft. Det skal bygge videre på regjeringens tidligere satsninger.

## Vi gjennomfører en pilot for nye karriereveier for lærere.

## Fra 2017 vil regjeringen at lærerutdanningen skal bli en femårig mastergrad. Det vil gi fremtidens lærere en enda bedre faglig  ballast.

## Opptakskravet økes fra 3 til 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Vi vil gjøre læreryrket enda mer attraktivt for de flinke studentene.

## Vi vil styrke kompetansen hos fylker, kommuner og rektorer for å skape kunnskapsskolen.

## Vi bygger lag og sterke faglige fellesskap i skolen.

Norge er i omstilling. I en slik situasjon er dyktige lærere grunnleggende.

I morges holdt jeg foredrag på Handelshøyskolen BI, hvor jeg poengterte hvor viktig kunnskap og utdanning er i omstillingen Norge nå skal gjenom
I morges holdt jeg foredrag på Handelshøyskolen BI, hvor jeg poengterte hvor viktig kunnskap og utdanning er i omstillingen Norge nå skal gjennom.

Kunnskap gir muligheter for den enkelte, uansett bakgrunn. Kunnskap danner grunnlaget for at unges drømmer kan bli virkelighet. For sosial mobilitet i samfunnet. Kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet.

Jeg har flere ganger sagt at kunnskap er den nye oljen.

Lærerens rolle er uvurderlig.

Jeg husker godt min første lærer. Høsten 1967 begynte jeg på Starefossen skole i Bergen.

Fru Høsteng var en eldre dame med grått hår og knute i nakken. Men fremfor alt var hun veldig snill og kunnskapsrik.

Hun var læreren min i to skoleår. Hun betydde mye for meg. I det trygge miljøet i klassen min fikk jeg også venner som står meg nær fortsatt i dag.

Jeg er opptatt av at vi skal ha et Norge med muligheter for alle – et land hvor færrest mulig faller av lasset.

I dette bildet har læreren en nøkkelrolle, og dét vet vi i regjeringen.

Takk for innsatsen!