En hjerterå og kynisk utnyttelse av forsvarsløse barn

Regjeringen tar overgrep mot barn på aller høyeste alvor. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)
Regjeringen tar overgrep mot barn på aller høyeste alvor. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)

Avsløringene av voksnes hjerteløse utnyttelse av barn opprører meg.

Vi vet at det foregår også i Norge. Og vi tar det på alvor.

Regjeringen vil bekjempe vold og overgrep mot barn – og vi viser handlekraft på flere måter.

Avsløringene i VG om nedlasting av bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot mindreårige, understreker hvor viktig dette arbeidet er.

I nesten ett år har VG kartlagt og identifisert nordmenn som skal ha lastet ned materiale som viser seksuelle overgrep mot barn.

Mediehuset opplyser at de sitter på 430 norske ip-adresser som kan knyttes til ulovlige overgrepsbilder.

Tanken er avskyelig. Her er barn ofre i et kynisk spill. De kan bli skadet for livet, både fysisk og psykisk.

Vi må erkjenne at slik som det er i dag, slipper både overgripere og nedlastere for lett.

Sånn skal vi ikke ha det.

Tiltak som kan forebygge forbrytelser av denne typen er høyt prioritert av regjeringen, blant annet gjennom tiltaksplanen for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017). I juni i år lanserte Justis- og beredskapsdepartementet sin strategi for å bekjempe IKT-kriminalitet.

Norsk politi, med Kripos i spissen, har i en årrekke vært langt fremme når det gjelder å håndtere denne formen for kriminalitet.

Vi ser at vi fortsatt har en vei å gå. For dette må prioriteres høyt.

I nærpolitireformen legger vi særlig vekt på at de nye politidistriktene skal sikre god forebygging og etterforskning av seksuelle overgrep. Reformen handler først og fremst om kvaliteten på norsk politi.

Gjennom å styrke fagmiljøene i politiet får vi bedre etterforskning og bedre forutsetninger for å bekjempe overgrep.

Når vi har prioritert ikrafttredelse av ny straffelov fra 1. oktober i år handler det om å sikre at viktige lovvedtak fattet av Stortinget blir gjennomført.

Etter ti år er det på høy tid. Opplegget fra den forrige regjeringen innebar at den fortsatt ville blitt liggende i skuffen flere år til.

I den nye straffeloven er all seksuell omgang med barn under 14 år nå benevnt som voldtekt. Det er inntatt en ny bestemmelse som rammer det å overvære en fremvisning av overgrep mot barn.

Strafferammen for grov vold i nære relasjoner er økt. Ny straffelov handler om å øke beskyttelsen av barn i sårbare situasjoner.

Denne loven måtte vi prioritere å få på plass.  

Kripos har også styrket sin kapasitet, med både åpen og skjult tilstedeværelse på nettet. Folk med onde hensikter skal avsløres, samtidig som brukere som kommer over mulig ulovlig materiale, enkelt skal kunne melde fra.

Vi skal også huske på at vi alle har et ansvar, på nettet og i hverdagen. Vi må si i fra når vi fatter mistanke, og vi må jobbe med holdninger. Det er nemlig et økende problem med «egenprodusert» materiale der barn eksponerer seg selv – foran webkameraet eller med bilder knipset med telefonen.

Det understreker behovet for tidlig forebygging.

På nettet spres bildene i rasende fart. Og nettet kjenner ingen grenser.

Norge vil derfor fortsette å spille en viktig rolle i det internasjonale politisamarbeidet for å stoppe denne motbydelige formen for kriminalitet.

Det skylder vi barna.

3 tanker om “En hjerterå og kynisk utnyttelse av forsvarsløse barn”

  1. Jeg kjenner litt for mange som er ofre for seksualforbrytelser. Og er veldig glad for å lese at forebygging og straffeforfølgelse står i fokus hos statsministeren. Men vi har en lang vei å gå. Straffenivået er fortsatt altfor lavt for denne typen forbrytelser. Man glemmer tydeligvis at ofrene i mange tilfeller ødelegges for livet, mens de ansvarlige kan fortsette som før. Så min appell er klar; bevilg mer penger til forebygging og oppfølging, samtidig som straffenivået må økes betraktelig.

  2. Jeg er hjertens enig med deg i det meste når det gjelder å beskytte barn mot overgrep, men skulle like gjerne likt å sett at vi hadde en statsminister som var litt mer reflektert enn dette. Man bør kanskje se litt mer i dybden av disse problemene, for å få bukt med dette, som i realiteten har ofre i begge ender. Referer da til nyere forskning og studier, som jeg regner med dere også har tilgang til. Å tenke at overgripere og “nedlastere” kun er kriminelle monster vi kan jakte på og skjule vårt eget ansvar bak, hjelper ikke barna noe særlig. Men det virker på meg som om politikere flest ikke har kunnskap nok rundt det de kommenterer mange ganger og at de bare roper opp når de selv kan fremstå som gode samaritaner. Og ikke nødvendigvis søker forebyggende løsninger, for å løse problemene på sikt. Dessuten synes jeg det kommer noe feil ut at man velger å kommentere dette på denne måten, samtidig som at man sitter i andre enden av de samme argumentene, og nekter de samme barna, både omsorg, rettferd og erstatning, etterpå.

    All erfaring tilsier at økning av straffenivå, ikke har særlig effekt og dermed ikke nødvendigvis trenger å være løsningen. I motsetning til de vanligste kriminalitetene, er ikke tilbakefallet heller stort i slike saker, så her burde det finnes muligheter både for forebygging og etterbehandling.

    Nei, lær dere litt mer om fakta, så kanskje dere finner ut at tauet brenner i begge ender.
    Og ikke minst, sørg for at disse barna får et verdig liv i ettertid, uten å ende opp som sosialklienter på Nav, som et ekstra overgrep.

    Men for all del, man kan da tenke mer enn en tanke om gangen?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *