Nord og ned? Nei, opp og frem!

Nordland og Nord-Norge er preget av vekst og optimisme for tiden. I Bodø havn tidligere i dag.
Nordland og Nord-Norge er preget av vekst og optimisme for tiden. I Bodø havn tidligere i dag.

Jeg har vært i Bodø de to siste dagene. Hovedstaden i et fylke hvor optimismen råder, hvor arbeidsledigheten synker, hvor eksportrekorder slås. 

«The windy city» er en betegnelse som ikke bare brukes om Chicago. Enkelte ynder også å kalle denne byen ytterst i havgapet for det samme.

Og joda, jeg kan skrive under på at det blåste ganske friskt da et reportasjeteam ville ha meg med opp i 17. etasje – og ut i kulingen – for å ta noen bilder etter at jeg hadde holdt tale på Agenda Nord-Norge i dag.

Men det feier også en vind av optimisme og selvtillit over den nordligste landsdelen vår for tiden.

Agenda Nord-Norge er blant de viktigste møteplassene for næringsliv, politikk, forvaltning og andre sentrale aktører i Nordland, Troms og Finnmark.

Jeg deltok på denne interessante konferansen også i fjor, da den ble holdt i Tromsø. Da som nå tar jeg med meg ny innsikt og viktige perspektiver.

Men jeg tar også med meg et inntrykk av folk som har troen på både seg selv og landsdelen sin.

Nord-Norge har rike naturressurser en voksende befolkning over hele verden trenger, man har gründerånd, skaperkraft, vilje – og ikke minst stolthet.

Arthur Arntzen fikk Agenda Nord-Norges ærespris. Velfortjent.
Arthur Arntzen fikk Agenda Nord-Norges ærespris. Velfortjent.

Å få dele ut Agenda Nord-Norges ærespris nettopp til en stolt nordlending som Arthur Arntzen, var en ære og en glede. Han er en person som har gitt hele Norge latter, tårer, refleksjoner og øyeblikk for evigheten.

Oluf Rallkattli sparket aldri nedover. Han tok snarere et oppgjør med sånne som meg. Når det er sagt – her i Bodø ble det et hjertelig møte med en stor og innsiktsfull kunstner og menneskekjenner.

Men selv om utviklingen i nord er positiv med lav ledighet, høy sysselsetting og imponerende eksporttall, kan ikke landsdelen regne med å forbli upåvirket av de generelle trendene.

I talen min i morges poengterte jeg at de økonomiske utsiktene for landet som helhet er annerledes nå enn det vi har vært vant til de siste årene. Redusert etterspørsel fra petroleumssektoren setter sitt preg på så mangt.

Siden i fjor har fallet i oljeinvesteringene ført til at mange mister jobben i de næringene, yrkene og landsdelene hvor oljebransjen er viktigst. Enkeltpersoner, familier, små og store bedrifter er rammet.

Men selv om oljebremsen er alvorlig, er Norge ikke i krise. I halvparten av landets fylker har antall ledige falt det siste året. Flere deler av landet, som her i nord, opplever vekst.

I tillegg til de økonomiske utfordringene, skal vi også håndtere den økte tilstrømningen av flyktninger og migranter. I et omfang vi ikke har sett siden 2. verdenskrig legger voksne og barn ut på farlige reiser med håp om en bedre fremtid i Europa.

Vi må erkjenne at situasjonen er utfordrende og vil kreve mye av oss, både praktisk og økonomisk. Vi skal ta imot mennesker i nød. Samtidig skal vi returnere dem som ikke har rett til opphold.

Vi er nødt til å bruke ressursene våre enda mer effektivt i årene som kommer. Og vi er nødt til å skape flere jobber – for dem som allerede bor her og for dem som kommer til landet.

I en slik situasjon er det viktigste vi kan gjøre å stimulere til vekst i privat, konkurranseutsatt næringsliv. Vi må skape nye jobber i næringer som også har stor lønnsevne og skatteevne, og som dermed kan bidra til å finansiere det høye velferdsnivået vårt. Samtidig må vi jobbe for å opprettholde flest mulig av de eksisterende arbeidsplassene.

Noen skyer på himmelen over Bodø i dag. Men ikke altfor mørke utsikter for Nordland.
Noen skyer på himmelen over Bodø i dag. Men ikke altfor mørke utsikter for Nordland.

Stadig omstilling er ikke noe nytt for norsk økonomi. Likevel: Det skal godt gjøres å skape nye arbeidsplasser som kan gi den samme den verdiskapingen og lønnsevnen som vi har sett i petroleumssektoren. Omstillingen vi nå står overfor en helt annen enn vi har vært gjennom før.

Vi vet at Norge trenger flere bein å stå på. Men det kommer ikke av seg selv. Det erkjenner regjeringen.

  • Derfor satser vi på kunnskap, forskning og innovasjon.
  • Derfor gir vi næringslivet skattelette for å kunne investere mer i nye arbeidsplasser. Vi trenger kapital.
  • Derfor har vi økt tempoet i veibyggingen som ingen regjering før, fordi vi er villige til å tenke nytt og investere mer.
  • Derfor senker vi tersklene inn i arbeidslivet, for at flere skal få arbeidserfaring.
  • Derfor moderniserer vi offentlig sektor. Vi trenger et dynamisk Norge, hvor stat og kommune legger til rette for vekst og verdiskapning – og ikke blir en brems.

I Nord-Norge er det særlig en svakere kronekurs som bidrar til å løfte eksportbedrifter for tiden. Det minner oss om hvor viktig en god pengepolitikk er.

Regjeringen skal fortsette å legge til rette for vekst, velferd og verdiskapning – i nord og i resten av landet.

Dere la kanskje merke til at regionveisjefen i nord, Torbjørn Naimak, gikk ut og kalte veibudsjettet for neste år «så å si historisk»?

Det er fordi vi vet hvor viktig god infrastruktur er for næringslivet, og i hvilken grad bedriftene etterspør det.

Den nasjonale samferdselskaken er blitt vesentlig større under vår regjering. Og kakestykket som går til Nord-Norge, har vokst betydelig i omfang.

Skal vi ta ut vekstpotensialet for nordnorske eksportbedrifter, må det nemlig investeres i transport.

Vi skal forbedre norsk konkurransekraft. Norge kan aldri være billigst, men vi kan være smartest. Da må vi prioritere skole, forskning, vei og bane. For å bygge landet og for å skape trygge arbeidsplasser for fremtiden.

I Nordland har eksporten økt med rundt 36 prosent i første halvår i år.
I Nordland har eksporten økt med rundt 36 prosent i første halvår i år.

Selv om det går mot mørketid i nord, er lyspunktene mange. Folk har grunn til å ha selvtillit.

Men la ikke selvtilliten gå over i selvtilfredshet. Da går det galt.

Nord-Norge har en regjering som spiller på lag. Og innbyggere med den rette holdningen.

Som Arthur Arntzen, eller Oluf, så treffende sa en gang:

«Med et par gode somra e deinne snøen forsvuinne.»

Jeg synes det sier ikke så rent lite om innstillingen.