Når skoledagen blir en lidelse – derfor trapper vi opp kampen mot mobbing

SkoleBlogg1.jpgHver eneste morgen våkner mange norske barn opp og gruer seg til å gå på skolen.

Ved frokostbordet sitter de der kanskje med en klump i halsen. På skoleveien knyter det seg i magen.

Gleden ved å lære nye ting og være sammen med de andre i klassen mangler.

Friminuttene er gjerne det verste. Når læreren ikke er der og holder et øye med elevene, kan mobberne gjøre som de vil.

Men selv når de voksne kikker på, er det ikke noe trivelig. Baksnakkingen og de stygge ordene er usynlige, men gjør likevel så utrolig vondt.

Jeg vet at altfor mange barn har det slik. Og jeg synes ikke det er i orden.

Mobbing skal ikke skje, og vi kan alle gjøre noe for å unngå at barn og unge skal måtte grue seg til å gå på skolen eller i barnehagen.

Dersom det skjer, skal det nytte å si fra. Vi voksne må bli flinkere til å stille spørsmål når vi ser at barn har det vanskelig. Vi må våge å gå litt tettere på. Vi skal ikke sette oss på sidelinjen og håpe at ting går over.

Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing.

I dag har jeg sammen med kunnskapsminister Torbjørn og 12 sentrale organisasjoner i skole og barnehage signert et nytt partnerskap mot mobbing.

Å arbeide godt forebyggende er det viktigste grepet vi kan ta. Det dreier seg om holdnings- og bevisstgjøringsarbeid, og vi må gjøre det på dugnad.

Og det er et viktig arbeid. Innsatsen vi nå skal legge ned i fellesskap er avgjørende for hverdagen – og fremtiden – for mange barn over hele landet.

SkoleBlogg3.jpg
Kunnskapsminister Torbjørn og jeg sammen med elevrådslederne Edvard og Cedrik. (Alle foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

Jeg er veldig glad for at så mange organisasjoner ønsker å stå sammen med oss. Vi kan ikke få til endring uten at de voksne som møter barn hver dag er med. Og i dette partnerskapet er både foreldre, arbeidsgivere, ledere og alle ansatte representert. Vi jobber mot samme mål.

Flere tiltak har vært innført tidligere, lover har blitt endret og taler har vært holdt. Men det har ikke vært nok. Jeg tror heller ikke dette partnerskapet kan forandre alt over natten, men jeg håper likevel på et skifte. Det poengterte også Kristoffer Hansen, leder i Elevorganisasjonen, under signeringen tidligere i dag.

Partnerskapet er nemlig forpliktende. Organisasjonene slutter seg til både felles tiltak, samt tiltak i den enkelte organisasjon. Partnerne skal blant annet bidra til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk.

Vi må snakke med barna, men også arbeide helhetlig, langsiktig og systematisk ute på skoler og i barnehager, på rådhus, i fylkeshus og i departementer.

SkoleBlogg4.jpg
Elevmentorene ved Marienlyst skole gjør en viktig jobb for å sikre at alle trives.

Arbeidet mot mobbing er svært viktig for regjeringen. Vi har i år økt budsjettet med 10 millioner til kompetansetiltak i skole og barnehage. Vi ser nå starten på en satsing for kompetanseheving i skole og barnehage, hvor etableringen av partnerskapet bare er ett initiativ.

I løpet av våren har kunnskapsministeren varslet at vi vil en rekke nye tiltak i arbeidet mot mobbing.

Det dreier seg om et stort antimobbeløft, hvor dette vil være noen av de sentrale tiltakene:

  • Klare og detaljerte regler for hvordan skolene skal håndtere mobbesaker.
  • Kvaliteten på mobbevedtakene skal opp.
  • Der mobbing ikke stoppes skal det gis mobbebøter.
  • Enklere klageadgang og bedre og tettere tilsyn med skolenes håndtering av mobbesaker.
  • En «rød knapp» skal legges tilgjengelig på en rekke nettsteder og lose foreldre til informasjon og hjelpeapparat på en enkel og lettfattelig måte.
  • Vi vil lyse ut midler til anti-mobbeprogrammer på nytt, basert på nye kriterier.

Noe av det aller viktigste kan vi imidlertid verken lovfeste eller lage skriftlige retningslinjer om.

Og det er hvordan vi snakker med og om hverandre.

Det skal også vi som er foreldre tenke på. Hva sier ved rundt middagsbordet hjemme? Hvordan omtaler vi andre? Hvilke holdninger formidler vi til våre barn?

Mobbing er ikke noe som angår bare dem som gruer seg til å gå på skolen når de står opp om morgenen. Det angår oss alle.