En nyttig dag på Nordvestlandet: Sterke inntrykk, men også mye optimisme

Molde5
Møte med ansatte hos Brunvoll i Molde.

Deler av norsk industri sliter i motbakke. Mange arbeidstakere og familier opplever usikkerhet. Men selv et dramatisk fall i oljeprisen tar ikke knekken på norsk skaperkraft, innsatsvilje og omstillingsevne.

I går var jeg i Molde. Jeg tok av fra tåken på Gardermoen i grålysningen – og ble møtt med klarvær og sol etter en flott innflygning til Årø.

Like fullt er situasjonen i fylket ikke aldeles skyfri.

Fallet i oljeprisen har fått til dels store følger for næringslivet på Nordvestlandet, hvor både leverandørindustrien og den maritime næringen står sterkt.

Utviklingen i petroleumsvirksomheten har over mange år vært en viktig driver for suksessen i fylket. Nå er det dessverre slik at ledigheten øker og er blitt likere landsgjennomsnittet.

Molde4
Gode samtaler med Brunvoll-ansatte.

For tiden reiser flere medlemmer av regjeringen rundt til de deler av landet som er hardest rammet av den økende ledigheten. Det er viktig å treffe berørte, lytte til hvordan situasjonen oppleves og få innspill til forbedringer av regelverk og politikk.

Tall og statistikker er én ting – det er noe helt annet å snakke med dem som blir permittert eller oppsagt.

Det gjorde jeg i Stavanger for halvannen uke siden, og i Molde i går. Neste uke går turen til Kristiansand, og så følger Bergen.

Regjeringen er bekymret over at ledigheten øker. I enkelte deler av landet er situasjonen kritisk. Nettopp derfor har utfordringene på arbeidsmarkedet vår høyeste prioritet.

Vi møter situasjonen med en rekke tiltak på både kort og lang sikt, slik jeg skrev her på bloggen min nylig.

Molde1
En god og åpen tone på dialogmøtet.

Men det er også viktig å få innspill fra dem som er nærmest situasjonen, som lever med dette i hverdagen.

På reiserunden min drar jeg derfor ikke bare på bedrifts- og hjemmebesøk, men jeg inviterer også til brede innspillsmøter.

Arbeidstakere, arbeidsgivere, lokal- og fylkespolitikere, representanter fra ulike organisasjoner og andre har alle mye verdifullt på hjertet.

  • I Molde dreide flere av innspillene seg om behovet for god og stabil infrastruktur, noe regjeringen leverer gjennom rekordsatsningen på samferdsel.
  • Flere bedriftseiere etterlyste også reduksjoner i formuesskatten, for å unngå forskjellsbehandling av norske og utenlandske eiere, samt gjøre det enklere å opprettholde lokale, norskeide arbeidsplasser i en utfordrende tid.
  • Det ble også fremmet ønske om ytterligere oppmykninger av dagpengeregelverket og permitteringsordningen. Det jeg kan si er at vi følger situasjonen tett og nøye. Frem til nå har sysselsettingen vært økende, og det har derfor vært avgjørende ikke å hindre mobiliteten i arbeidsstyrken.
  • Videre er enkelte bekymret for lærlingenes situasjon for øyeblikket.
  • Enklere tilgang til kapital er også noe deler av næringslivet er opptatt av.
  • Et innspill det er gledelig å ta med seg er hvordan regjeringens satsning på kompetanse og innovasjon tas godt imot.

Under oppholdet i Molde besøkte jeg både Brunvoll og National Oilwell Varco (NOV), hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnet. NOV er hardt rammet av situasjonen i oljenæringen og har besluttet å avvikle deler av virksomheten.

Molde3
Det er tøffe tak for mange bedrifter nå.

Det er tøft å lytte til folk som mister jobben sin, og jeg er takknemlig for at flere av dem som nå opplever dette ville snakke med meg. Det var nyttig å høre tankene de hadde om hvordan det offentlige møter dem og stiller opp for dem, og jeg tar med meg flere av innspillene videre.

Noe jeg merket meg både i Rogaland for halvannen uke siden og i Møre og Romsdal i går, er imidlertid hvordan skaperkraften og innsatsviljen ikke er rammet av fallende oljepriser og nedbemanning.

Snarere blomstrer den.

I Stavanger møtte jeg gründere på Innovation Dock, og i Molde fortalte gründere på næringsklyngen iKuben om en rekke spennende prosjekter.

Molde2
Mye kreativitet blant gründerne hos iKuben.

Regjeringen legger til rette for innovasjon, forskning og utvikling – gjennom rekordsatsninger i statsbudsjettet og en rekke offentlige finansieringsordninger. Skal vi sikre fremtidig verdiskapning og høy velferd, må vi skape nye jobber og sikre god konkurranseevne.

Møre og Romsdal har lang tradisjon innen nyskapning, enten det dreier seg om møbelindustrien, verftene eller de tallrike leverandørene til oljeindustrien. Regionen har et sterkt og kompetent næringsliv – som på en rekke felt hevder seg i verdenstoppen, og ofte har skapt sine egne nisjer.

Næringslivet her har gjennom historien vist god evne til å tilpasse seg – til å omstille seg. Nå står vi igjen ved en slik terskel.

Men selv om vekstmotoren i norsk økonomi, olje- og gassnæringen, er svekket – tror jeg på lengre sikt ikke at industrien her er det. Og det er først og fremst takket være alle de dyktige menneskene, kompetansen de har, skaperkraften, gründerånden, den globale tilnærmingen – og den positive innstillingen.

Vi skal over noen kneiker nå, og det vil bli krevende. Men jeg er optimist, på både Møre og Romsdal og Norges vegne.