Rekordår i kommunene – økonomiske resultater over all forventning

00ErnaSiv.jpg
Det er gledelig både for meg og finansminister Siv å se at så mange kommuner driver godt og har kontroll på økonomien.

Spådommene om svikt i skatteinngangen og kollaps i kommuneøkonomien ble gjort til skamme.

Kommunene er grunnmuren i velferdssamfunnet vårt. En god kommuneøkonomi er avgjørende for hverdagen til folk over hele landet.

Kommunen følger oss fra vugge til grav. Kommunen sørger for tjenestene vi alle bruker fra vi knapt kan gå til vi kanskje trenger litt hjelp når vi er gamle: Helsestasjon, barnehage, skoler og sykehjem. Alt er kommunale oppgaver.

Ikke minst skal kommunen utgjøre viktige deler av sikkerhetsnettet vårt – med barnevern, psykisk helsehjelp, legevakt og brannvesen. Det er ikke småtteri det er snakk om.

Regjeringen og samarbeidspartiene i Stortinget har prioritert kommunene i statsbudsjettene. Det har vi gjort fordi det er her mange av hjertesakene våre ligger – saker vi har gått til valg på: kunnskap i skolen, en trygg og god helsetjeneste for pasientene, verdighet i omsorgen.

00JT
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore har mange reisedøgn rundt omkring i vårt langstrakte land.

Det er gledelig at lokalaviser landet rundt kan melde om fine overskudd i Kommune-Norge. Pilene peker riktig vei.

Fjoråret var preget av en debatt om at kommunene var i økonomisk krise og måtte kutte viktige tjenester. Nå viser tall fra KS og analyser fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi at fasit ligger an til å bli noe annerledes. Kommunene har faktisk ikke hatt så gode resulter på nesten ti år. De fleste kommunene fikk bedre resultat i 2015 enn året før, og færre gikk med underskudd.

Jeg vil gratulere alle kommunene som har oppnådd gode resultater. Bak de sterke tallene ligger hardt arbeid og tøffe prioriteringer.

Kommunene fikk 800 millioner i høyere skatteinntekter enn vi beregnet da vi meislet ut statsbudsjettet for 2015. Det står i sterk kontrast til alle advarslene om skattesvikten som raste landet rundt.

Ikke siden finanskrisen har kommunene hatt så høy vekst i inntektene som i fjor.

00ap
Det manglet ikke på advarsler. Her går Ap ut i Aftenposten 8. august i fjor.

Advarslene særlig fra Arbeiderpartiet var sterke – både om at skattekutt ville bli omsorgskutt  og at kommunalministeren ikke forsto virkeligheten.

Nå gikk det jo ikke helt slik. Isteden virket våre ordninger og vår politikk.

Kommuneøkonomi er et komplisert og vanskelig, men også viktig felt.

God økonomi i kommunene betyr at lokalpolitikere landet rundt får muligheten til å skape et bedre tilbud til innbyggerne.

Slik kan de investere mer i både kunnskap i skolen, kvalitet i helsetjenesten og trygge, gode samfunn som gir muligheter for alle.