Norske pasienter venter stadig kortere på behandling

ventetid1NYRegjeringen skaper pasientens helsetjeneste. Å kappe ventetidene er et viktig steg på veien.

Å være syk er ille nok. Å måtte vente veldig lenge på å få hjelp kan ofte bli en stor belastning i tillegg.

Det er et hovedmål i regjeringens helsepolitikk å redusere ventetidene og gi pasientene raskere behandling.

Gjennom konkrete reformer, tydelige satsninger og klare prioriteringer, ser vi at innsatsen gir resultater.

Da Bent tok over som helse- og omsorgsminister sto om lag 254 000 mennesker i kø for å få helsehjelp. Nå etter to år venter 212 000. Det betyr at 42 000 færre står i kø.

I gjennomsnitt er ventetiden redusert med 5 dager fra 2013 til 2015, viser tall Helsedirektoratet la frem i dag. Andel fristbrudd har gått ned i alle sektorer fra i fjor til år.

Størst reduksjon i ventetider har det vært innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Her har ventetidene gått ned fra 61 dager i 2013 til 44 dager i 2015, altså en nedgang på 17 dager.

Når du først er motivert for å bli behandlet for rusproblemer, teller hver eneste dag.

Det er gledelig å se at den positive utviklingen fortsetter i 2016. I januar gikk ventetidene ned med 7 dager sammenlignet med samme måned i fjor. I februar i år er ventetiden 9 dager kortere enn i fjor.

Og det er viktig, for her har vi et forbedringspotensial. OECDs rapport «Health at a Glance» for 2015 trekker blant annet frem at Norge har gode behandlingsresultater, men at nettopp lange ventetider er en utfordring.

Vi kan ikke fjerne ventetidene helt. Men vi kommer til å jobbe hardt for at de skal være så korte som mulig.

Siden vi kom i regjering har vi styrket sykehusenes budsjetter, fjernet taket som bestemte hvor mange sykehusene kunne behandle i året, økt andelen med innsatsstyrt finansiering og bedt helseregionene kjøpe mer kapasitet fra private og ideelle gjennom anbud.

ventetid2
Det er mange dyktige ansatte i helsetjenesten.

Det betyr noe hvem som styrer og hvordan man prioriterer.

I tillegg til at vi øker aktiviteten i helsetjenesten, gir vi pasientene mer valgfrihet og styrkede rettigheter. 1. november trådte reformen fritt behandlingsvalg i kraft. Den skal ikke bare sikre pasientenes frihet til å velge, men også redusere unødvendig venting og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive.

Samme dag fikk vi også nye pasientrettigheter. Pasientene skal blant annet ivaretas bedre ved fristbrudd, ved at sykehuset plikter å varsle Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) dersom det skjer. Helfo vil da kontakte pasienten med tilbud om utredning eller behandling et annet sted.

De nye rettighetene gir mer forutsigbarhet for pasientene, noe som også gjør ventetiden lettere.

Før valget i 2013 manglet det ikke på advarsler om hvor ille det ville bli med borgerlig ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet. «Høyre og Frp stiller feil diagnose og foreskriver feil medisin», var attesten daværende statsråd Jonas Gahr Støre utstedte.

Vel, mange vil nok mene at vi har gjort ganske mye riktig på dette området.

Men selv om den overordnende helsepolitikken er viktig, er det verken i departementene eller på møterommene at resultatene leveres. Det er ute på sykehusene, på klinikkene, på de ulike institusjonene.

ventetid3
På besøk på Ahus. Alle foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Tidligere i dag besøkte jeg Akershus universitetssykehus (Ahus) sammen med Siv Jensen, Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande. Vi fikk hilse på både ansatte og pasienter.

 

Det er imponerende å se den solide jobben som gjøres for å sikre folk god og rask helsehjelp, samtidig som man arbeider målrettet for å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet.

Jeg vet at helsepersonell over hele landet jobber døgnet rundt, hele året – og setter pasienten i sentrum.

Tusen takk for den solide innsatsen dere legger ned!

2 tanker om “Norske pasienter venter stadig kortere på behandling”

 1. Godt å se at det går riktig vei. Men for oss som er langtidssyke, kan en slik prosess aldri gå raskt nok. Savner enda større fokus på utredning, behandling og rehabilitering av kronisk syke. Vi er en stor utgiftspost for AS Norge, så det må være alt å vinne på å vie denne gruppa større oppmerksomhet.

 2. http://nationalyemen.com/2015/05/03/dno-yemen-as-halts-oil-operations-and-terminates-staff/

  Local News
  DNO-Yemen AS Halts Oil Operations And Terminates Staff

  11 months agoby Fakhri Al-Arashi124 Views

  By NY Staff

  DNO-Yemen AS is a Norwegian oil company that has been doing business in Yemen since 2000. They have now announced the end of oil activities and termination of local and international staff. “About 200 employees were kicked out of their work with no prior notice from the company management who have used the country’s deteriorating political situation an excuse to apply such an illegal process,” said one of Sana’a staff member who asked for anonymity.

  By April 27th, the company had sent notification messages to all employees via SMS and emails informing them of the termination decision. DNO is considered the first oil company to announce a major termination plan in Yemen aiming to avoid compensation and end years of service for its almost two-decade working staff.

  DNO did not follow the example of its neighboring company Dove Energy who handed over Block 53 on January 31st, 2015 to the Yemeni government or Total who helped its staff leave nearby Faj Attan after the mountain was bombed by the Saudi coalition, which killed tens of people and injured hundreds, forcing many to escape death. “DNO have done the opposite by not following the appropriate working standards towards its employees. It has gained from the absence of law to break its professional commitment,” said a DNO-Yemen staff member.

  DNO has also practiced frequent suspensions of its production since 2013 for unclear reasons, causing a major economic impact on Yemen’s economy and its stockholders. Local staff has shared a complaint letter with National Yemen saying that they have been very loyal to their work and company and they were supposed to give them better respect and compensation for the long years they served.

  DNO local staff directed a message to the Ministry of Oil and Minerals to carefully investigate the unjustified announcement of DNO and compare it to the surrounding oil companies operating within the same basin in al-Masila Hadhramout. The staff was disappointed by DNO’s total ignorance and disrespect to business ethics. “I have been left a worthless person and my kids will lose their future by such a respectable company,” concluded Mohammed.

  DNO-Yemen AS oil Block 32 Howarime (Nabraja) – PSA is still valid until 2017, Tassour Block 43 in south Howarime is valid until 2020, while Block 47 is valid until 2030. According to these dates, the company has no right to terminate staff contracts. The Oslo-listed operator stated, “DNO has suspended production in Yemen due to the continuing deteriorating of security conditions in the country.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *