En trygg og god start i livet – for enda flere barn

barnehage1Lek og læring, i gode og trygge omgivelser. Regjeringen og samarbeidspartiene vil gi flere barn muligheten til å gå i barnehage.

En god barnehage er så mye mer enn bare et oppholdssted.

Det er et sted for lek og læring, vennskap og kreativitet, språk og sosial kompetanse. Det er et sted for personlig utvikling – og for integrering i storsamfunnet.

Torsdag sist uke hadde jeg gleden av å besøke Thor Olsens barnehage på Torshov i Oslo sammen med barneminister Solveig Horne fra Frp, Trine Skei Grande fra Venstre og Olaug Bollestad fra KrF.

Selv om klokken bare så vidt var passert åtte da vi dukket opp, var barna ytterst morgenfriske og klare for både lesestund og lek med de fremmede damene som var på visitt.

De flinke pedagogene i barnehagen fikk oss også med på et par sanger, blant annet med en litt utradisjonell, men veldig moro versjon av «Napoleon med sin hær».

Å gå i gode barnehager, sammen med andre barn – omgitt av dyktig personale, bidrar til en god start i livet.

Regjeringen og samarbeidspartiene sørger nå for å utvide ordningen med gratis kjernetid til også å gjelde treåringer fra 1. august.

barnehage2
Lek og læring i Thor Olsens barnehage på Torshov i Oslo. Alle foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Det er viktig for regjeringen, Venstre og KrF å legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage – også barn fra familier hvor inntektene kanskje ikke er så høye, eller hvor det ikke snakkes norsk hjemme.

Sammen med samarbeidspartiene sørget vi for at det i fjor ble det innført tilbud om gratis kjernetid i barnehage for fire- og fem-åringer fra familier med lav inntekt.

Nå er tiden kommet for å utvide ordningen. Det har vært en kampsak særlig for Venstre og Trine.

I noen familier kjenner man kanskje ikke barnehagen godt nok, eller foreldrene er ikke i jobb og føler ikke så stort behov for å la ungene gå i barnehage. Det er et viktig mål å nå ut til familier som ikke snakker norsk hjemme.

Undersøkelser viser at en del barn begynner på skolen uten at norsken er så god som den burde eller kunne vært. Forsøksordninger med gratis kjernetid tyder imidlertid på at flere barn med innvandrerbakgrunn går i barnehage, og at de siden gjør det bedre på skolen.

Vi vet også at noen foreldre velger ikke å ha barna sine i barnehagen på grunn av kostnadene. Vi vil ikke at foreldrenes lommebok skal være et hinder for å kunne la barna få et barnehagetilbud.

I regjeringsplattformen lovet vi å gjøre barnehagen mer tilgjengelig for barn fra familier med lav inntekt.

Det leverer vi på.

Sammen med Venstre og KrF har vi i tillegg til å innføre gratis kjernetid innført et tak på foreldrebetalingen. Jo mindre en familie tjener, desto mindre betaler de for å ha barn i barnehagen. Moderasjonsordningen gjør at ingen husholdninger trenger å bruke mer enn 6 prosent av inntekten på en barnehageplass. Inntektsgrensen for gratis kjernetid er satt til 417 000 kroner fra 1. august 2016.

barnehage3
Lesestund i barnehagen med Trine fra Venstre, Solveig fra FrP og Olaug fra KrF.

Sammen med Venstre og KrF har vi også satt av 10 millioner kroner til kommunene for å banke på døren til foreldrene til barna som ikke begynner i barnehage. Ikke for å moralisere, men for å informere om hva vi vet at barnehage betyr for barnas utvikling, og for mulighetenes deres i fremtiden.

Ofte dreier dette seg om å nå ut til innvandrerfamilier, hvor mor kanskje ikke er i jobb og tenker at hun ikke trenger noen til å passe på barna for henne – at hun kan gjøre det selv.

Ved siden av lavere foreldrebetaling for lavinntektsfamilier, har de viktigste satsingene på barnehagefeltet i denne regjeringsperioden vært økt kvalitet, et mer fleksibelt opptak og likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.

Vi vil i år bruke totalt 410 millioner kroner på tiltak for å fremme kvalitet i barnehagen. Det er mer enn det dobbelte av i 2013.

I et samfunn hvor vi vil skape muligheter for alle, må vi begynne tidlig.

For regjeringen og samarbeidspartiene er det viktig at når foreldre overlater sine søte små i barnehagens favn, ja, da skal de vite at barna får et godt tilbud, omgitt av faglig dyktige ansatte.

Barna er tross alt det kjæreste vi har.