Høyre i regjering trygger Norge for fremtiden

PK-halvårligNye og bedre løsninger. Regjeringen leverer på det vi gikk til valg på. Men vi ser også fremover. Høyre i regjering trygger Norge.

Denne uken var tiden kommet for å invitere pressen på litt is og jordbær i hagen utenfor statsministerboligen – og dernest oppsummere det politiske halvåret som nå er gått.

Stortingssesjonen er avsluttet, på de fleste skolene har klokken ringt ut for siste gang dette skoleåret og i sosiale medier er de første feriebildene begynt å dukke opp.

2013 var annerledes enn i dag.

Mange utfordringer så annerledes ut.

Det som var klart, var at vi sto overfor en situasjon hvor vi gradvis måtte omstille Norge til et bredere næringsgrunnlag.

Derfor gikk vi til valg på å bedre konkurransekraften, på å jobbe med forskning og utvikling, på å bidra til å løfte kunnskapen og kompetansen i Norge.

Derfor gikk vi til valg på å sikre et skattesystem som stimulerer til flere investeringer, på å løfte samferdselsbevilgningene betydelig.

Vi gikk også til valg på å løse en del av de oppgavene vi så var helt åpenbare i vårt samfunn. Å få ned helsekøene, å jobbe bedre med rusomsorgen, å sørge for styrkede tiltak for dem som står i fare for å ramle ut av arbeidslivet.

Selv om verden har forandret seg mye rundt oss, har vi holdt fast ved disse hovedlinjene, samtidig som vi har løst nye oppgaver på veien.

Prioriteringene stemmer med de langsiktige utfordringene til det norske samfunnet.

Noe av det viktigste denne regjeringen gjør, er å trygge Norge for fremtiden.

Å sikre at vi har vekstkraft i vårt samfunn, at vi har mulighet til å finansiere velferden på lang sikt, at vi kan løse viktige oppgaver i dag, men at vi samtidig kan levere et samfunn til våre barn som lar dem skape muligheter for alle.

Vi har hatt en plan. Vi har en plan. Og den jobber vi etter.

PK-halvårlig3
En kaffetår med journalistene under pressekonferansen. Begge foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

I løpet av denne våren har regjeringen fått gjennomslag for og løftet frem enda flere av de sakene vi gikk til valg på i 2013.

  • Styrkede rettigheter for eldre, et fortsatt løft for eldreomsorgen
  • Vi har kuttet helsekøene og bedret pasientrettighetene
  • Rusomsorgen og psykiatrien prioriteres. Vi tetter hull i det sosiale sikkerhetsnettet
  • Asylpolitikken er strammet inn og vi har fått kontroll på tilstrømningen
  • Vi fortsetter å satse på kunnskapen i skolen
  • Vi har fått et mer vekstvennlig skattesystem – og fortsetter rekordsatsningen på forskning og utvikling

Jeg kan nevne en rekke andre saker. Men hovedbildet er at vi etter tre år ligger godt an i henhold til Sundvolden-erklæringen.

Jeg er også glad for at det de siste månedene har kommet rapporter som tyder på mer optimisme i norsk næringsliv. Den økonomiske politikken virker, tiltakspakken har effekt.

Men vi lener oss ikke tilbake, for ledigheten kan fortsette å stige.

Samtidig er det sikkerhetspolitiske bildet i endring. Trusler fra ekstreme grupper, risikoen for terrorangrep og et mer uforutsigbart Russland setter Europa under press.

Regjeringen styrker Forsvaret, blant annet gjennom den nye langstidsplanen som vi la frem sist uke. Vi hever beredskapen. Vi styrker politiet. Vi jobber målrettet mot radikalisering og ekstremisme. Og vi bidrar til å bekjempe kriser og konflikter som skaper motløshet, knuser fremtidstro og dermed kan drive folk på flukt og avle farlig atferd.

Å trygge verden ute er å trygge verden hjemme.

Fredag kom nyheten om at et flertall av det britiske folket har stemt for at Storbritannia skal gå ut av EU. De store politiske utfordringene som migrasjon, sikkerhet og klima vil fortsatt bare kunne løses i fellesskap.

Vi trenger mer samarbeid, ikke mindre. Regjeringen vil følge situasjonen nøye. Min viktigste oppgave som statsminister er å ivareta Norges interesser.