Bedre løsninger som trygger Norge: Tre år med Høyre i regjering

erna-solberg-foto-hans-kristian-thorbjornsen-52-smallI dag er det tre år siden Høyre-FrP-regjeringen sammen med KrF og Venstre startet arbeidet med å trygge Norge for fremtiden.

Vi er ikke ferdige med alt vi skal gjøre, men i løpet av disse tre årene har vi kommet godt i gang med oppdraget velgerne gav oss.

Vi lovet velgerne mer kunnskap i skolen. I skolepolitikken vet vi mye om hva som fungerer og ikke fungerer. Derfor har Høyre og samarbeidspartiene prioritert etter- og videreutdanning til lærerne. Nå får 5 000 lærere tilbud om dette hvert år, og frem mot 2020 er målet vårt at 25 000 lærere skal ha fått tilbudet. Vi prioriterer også tidlig innsats fordi elever som trenger ekstra hjelp må få den hjelpen så tidlig som mulig, for ikke å bli hengende etter.

Vi lovet velgerne kvalitet og valgfrihet i helsetjenesten. Med Høyre i regjering har færre mennesker måttet sette livene sine på vent i helsekø fordi vi har økt valgfriheten og utnytter ledig kapasitet hos private. Flere får hjelp, og ventetidene går ned. Helsekøene er redusert med over 56 000 personer. Faktisk gjennomførte sykehusene én million flere utredninger og behandlinger i 2015 sammenlignet med 2012. Det betyr altså noe hvem som styrer sykehusene våre. Fremover løfter vi heldøgns pleie og omsorg, hvor både kvalitet i omsorgen og flere sykehjemsplasser er viktig.

Vi lovet velgerne trygge arbeidsplasser og raskere utbygging av vei og kollektivtrafikk. Selv om oljeprisfallet har endret hverdagen for mange, ser vi flere lyspunkter i økonomien nå. Reiselivet blomstrer, skip flagger hjem og det skapes rekordmange nye bedrifter. Dette står i skarp kontrast til de tunge beskjedene mange familier på Sør- og Vestlandet har fått etter de siste par åene. Men også her skimtes det tegn av en bedring. Høyre har tatt grep om omstillingen, på både kort og lang sikt. På kort sikt skaper vi aktivitet gjennom tiltaksplasser og omskoleringstiltak, vi har investert mye i vedlikehold og vi bygger mye vei og jernbane. På lengre sikt satser vi på forskning, innovasjon og gründerskap for å skape de nye arbeidsplassene. Vi bygger kunnskapssamfunnet vi skal leve av i fremtiden. Vi skal gjøre det mer lønnsomt å skape nye jobber gjennom vekstfremmende skatteletter og ny infrastruktur.

Verden rundt oss ser ganske annerledes ut i dag enn da vi overtok regjeringskontorene. Norge er et lite land og vi er sårbare for det som skjer rundt oss.

Mennesker som opplever krig og håpløshet drives på flukt. Ett av våre naboland bryter folkeretten og annekterer deler av et annet lands territorium. Terroranslagene kommer nærmere og rammer urovekkende ofte.

Innad i EU ser landene ulikt på fremtiden og Storbritannia vil bryte ut. I den største økonomien i verden knytter det seg spenning til et presidentvalg hvor mer står på spill.

Det mest alvorlige oljeprisfallet på flere tiår har fått store følger for mange norske familier og bedrifter.

Det er ingen tvil om at verden har blitt mindre forutsigbar i løpet av de siste årene. Her hjemme får det også følger for hvordan myndighetene skal sikre tryggheten i landet.

Vi må møte den nye situasjonen med et politi og et forsvar som er bedre rustet til å holde Norge trygt. Derfor gjennomfører vi en reform av politiet og har foreslått en langtidsplan for Forsvaret som vil forsterke og fornye Norges forsvarsevne.

Jeg har i denne bloggposten noen få eksempler på hva Høyre har fått til i regjering så langt. Men det er fortsatt mange oppgaver som skal løses.

Utfordringer som trenger mer, og ikke mindre, Høyre-politikk.

Et knapt år før neste stortingsvalg er jeg helt sikker på én ting:

Høyre har bedre løsninger som trygger Norge.