Flere pasienter behandles. Ventetidene går ned. En stor takk til alle ansatte i helsetjenesten

erna-solberg-i-drammen-foto-hans-kristian-thorbjornsen-2924-2
Med avdelingsoverlege Astrid Edland på Drammen sykehus. Jeg er imponert over innsatsen til Astrid og hennes team.

Ventetidene ved norske sykehus fortsetter å gå ned.

Jeg er stolt over den norske helsetjenesten med alle sine dyktige og engasjerte ansatte.

I dag har jeg vært på Drammen sykehus. På nevrologisk avdeling fikk jeg møte medarbeidere som gjør en fantastisk innsats for pasientene døgnet rundt.

Det er mange av dem rundt omkring i landet vårt. Fagpersoner som med innsikt og omtanke tar noen av velferdssamfunnets viktigste løft.

For regjeringen er det et viktig mål å skape pasientens helsetjeneste.

Vi politikere kan sette mål, vi kan bevilge penger, vi kan meisle ut strategier.

Men å skape resultater klarer vi ikke alene.

I dag la Helsedirektoratet frem nye ventelistetall. Gjennomsnittlig har ventetiden ved norske sykehus i 2. tertial 2016 gått ned med åtte dager sammenlignet med samme periode i 2015, og tolv dager siden den rødgrønne regjeringen styrte. For hele landet var gjennomsnittlig ventetid på 59 dager i andre tertial 2016.

Aktivitetstallene for andre tertial viser også en klar økning i antall pasienter som får helsehjelp i sykehusene våre, sammenlignet med samme periode i fjor.

erna-solberg-i-drammen-foto-hans-kristian-thorbjornsen-2811-2
Pasienten Olaug (83) kunne fortelle om gode erfaringer med Drammen sykehus, også hvordan avdelingene samarbeider. Her med avdelingsoverlege Anne Froholdt ved seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Vi er selvsagt fornøyde med kortere ventetid for pasientene, men det er fortsatt for mange pasienter som venter unødvendig lenge på utredning og behandling. Regjeringen er derfor opptatt av at helseforetakene fortsetter det gode arbeidet med å få ned ventetidene.

Å være syk er ille nok. Å måtte vente unødvendig lenge på behandling kan ofte bli en stor belastning i tillegg.

I Drammen fikk jeg innblikk i litt av den imponerende innsatsen de ansatte har lagt ned for å oppnå strålende resultater:

Registrert ventetid ved Drammen sykehus er redusert med 11 dager i 2. tertial i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Avdelingsoverlege Astrid Edland fortalte hvordan hele teamet hennes har jobbet målrettet. De har dratt lasset sammen.

Noen av stikkordene er bedre samhandling med primærhelsetjenesten, kvelds- og helgejobbing, noe mer bruk av private aktører, innføring av mobilvarsling om polikliniske timer, flere oppgaver til spesialsykepleiere, opprydding i datafeil og større forutsigbarhet i personalets arbeidsplaner. Også samarbeidet mellom avdelinger i sykehuset er forbedret.

– Det er ingen quick fix, lød budskapet fra Astrid.

erna-solberg-i-drammen-foto-hans-kristian-thorbjornsen-2871-2
Sammen skaper vi pasientens helsetjeneste. Alle foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Innsatsen for å behandle flere og korte ned ventetidene har også løftet kvaliteten og økt bevisstheten om god arbeidsflyt.

Medarbeiderne har fått rom til å prøve nye løsninger, og har opplevd tillit fra ledelsen i foretaket.

Det var tydelig å se hvor stolte staben er over hva de i fellesskap har fått til.

Og de som først og fremst tjener på det er pasientene.

Regjeringen vil fortsette å skape pasientens helsetjeneste gjennom gode sykehusbudsjetter og sterke pasientrettigheter.

Vi stiller tydeligere krav til resultater, men gir også større frihet til sykehusene.

Når man er med og lager løsningene selv, føler man større eierskap. Det var også tydelig å se i Drammen.

En stor takk til alle i helsetjenesten for jobben dere gjør!

PS! Fremover må vi regne med at streiken i sykehusene vil påvirke ventetidsstatistikken. Ifølge Helsetilsynet er det nesten 500 fristbrudd, flere enn 1400 utsatte operasjoner og over 10 000 utsatte polikliniske behandlinger som følge av streiken. Sykehusene er allerede i gang med å hente inn etterslepet, og regjeringen vil følge nøye med på situasjonen.

 

Slik bidrar Høyre til kortere ventetider

Siden Høyre gikk inn i regjering har et viktig mål vært å få ned ventetidene og gi pasientene raskere behandling. En rekke tiltak er satt i gang av regjeringen, blant annet:

  • Bevilget mer penger til pasientbehandling ved sykehusene, og dermed lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen sammenlignet med hva den rødgrønne regjeringen fikk vedtatt gjennom sine åtte år.
  • Fjernet taket for hvor mange pasienter sykehusene kan behandle. For at sykehusene skal ha mulighet til å behandle flere, har regjeringen lagt til rette for aktivitetsvekst. I tillegg får sykehusene mer betalt per behandlet pasient.
  • Innført pakkeforløp for en rekke kreftdiagnoser. Det er definerte ventetider gjennom hele forløpet, noe som gjør at pasienter kommer raskere gjennom hele forløpet uten unødvendig venting.
  • Innført fritt behandlingsvalg for å sikre at pasienter ikke venter unødvendig lenge på utredning og behandling, samtidig som det er ledig kapasitet ved både offentlige og private behandlingssteder.