Høyre løfter Distrikts-Norge: Levende lokalsamfunn over hele landet

img_6348En politikk for by og land. Høyre styrker norske lokalsamfunn.

Det viktigste vi gjør for å sikre skaperkraft og vekstkraft i hele landet handler ikke om overføringer.

Det handler om å skape arbeidsplasser gjennom en aktiv næringspolitikk, om lavere skatter for bedriftene, om en samferdselspolitikk som binder by og bygd sammen og om å legge til rette for gode, fremtidsrettede velferdstjenester.

Og ikke minst handler det om å si ja til lokalt initiativ og lokalt demokrati. Høyre ønsker flere ja-kommuner.

Slik skaper vi levende lokalsamfunn over hele Norge.

img_1901
Fra Dåfjorden Slipp i Fitjar, hvor jeg fikk møte positive ansatte med fremtidstro i sommer.

Jeg hører innimellom enkelte påstå at Høyre bare er et storbyparti, og at regjeringen fører en politikk hvor sentralisering skal være et mål i seg selv.

Det er ikke riktig.

Når jeg reiser rundt i landet og besøker arbeidsplasser, kommuner og skoler opplever jeg optimisme, kreativitet og stolthet i lokalsamfunnene.

Det er i hovedsak fire måter Høyre går frem på for å sikre levende distrikter.

1) Arbeidsplasser og den økonomiske politikken

Våre skatteletter, lavere formuesskatt og selskapsskatt samt fjerning av arveavgift er ekstra viktige tiltak for distriktene, der næringsgrunnlaget ofte er smalere og svakere enn i byområdene. Folk med gode ideer og sterk virkelyst trenger sterke, lokale bedrifter som kan gjøre ideer til virkelighet, og som kan skape de nye arbeidsplassene.

2) Samferdsel som binder Norge sammen

img_3847
Gode samferdselsløsninger er avgjørende. Her fra Kirkenes.

Det finnes ikke noe  sterkere distriktspolitisk virkemiddel enn god infrakstruktur. Gode veier, jernbane, havner og luftfart som korter ned avstand, tid og kostnad – som binder by og land sammen – har mange ganger sterkere effekt enn symbolske subsidieordninger fra Senterpartiet.

3) Fra nei-politikk til ja-politikk

En viktig del av distriktspolitikken koster ikke én krone på budsjettet. Det krever bare tiltro til enkeltmennesker og til lokalsamfunn. Å skape vekst og utvikling og rom for nye arbeidsplasser, handler ofte bare om at offentlige myndigheter sier ja. Ja til å opprette nye bedrifter, til å bygge nytt, til å ta i bruk naturressurser. Det kan dreie seg om å utvikle et nytt og bedre sentrum, eller om å tillate en ny skiheis eller hyttefelt for å utvikle reiselivet, å si ja til ny gruvedrift og mineralindustri. Si ja til nye oppdrettstillatelser. Eller å si ja til nye konsesjonsrunder, som åpner opp flere havområder for olje- og gassindustri.

4) Reformer som styrker lokalsamfunnene

Kommunereform, politireform, sykehusreform, reform innen høyere utdanning. Alt dette er eksempler på at Høyre i regjering våger å tenke nytt. Våre løsninger legger grunnlag for vekst, velferd og gode, likeverdige tjenester over hele landet.

img_0616
Det er stor optimisme i fiskeriene. Her fra Askvoll i Sogn og Fjordane.

Til slutt vil jeg bare si at det er grunn til optimisme på Distrikts-Norges vegne.

Med Høyre i regjering peker pilene i riktig retning i mange av de områdene som gjerne omtales som distrikter.

Fylker som Oppland, Hedmark og Troms har en ledighet på under 2 prosent, i Sogn og Fjordane øker behovet for ny arbeidskraft, trøndelagsfylkene og Nordland opplever stor fremgang i eksporten av varer. I reiselivet slås rekorder, i fiskeriene går det mot et historisk godt år, det er optimisme og fremtidstro i landbruket og landets nordligste universitet, med alle sine studiesteder, har aldri vært mer populært å studere ved enn nå.

Distriktspolitikk omtales ofte som særpolitikk, og av noen også som en slags motpolitikk.

Ja, distriktene – akkurat som byene – har egne utfordringer.

Samtidig vet vi at noen av de viktigste eksportverdiene våre, rike ressurser og dermed også fremtidens arbeidsplasser ligger nettopp utenfor byene.

I Høyre har vi tro på å slippe løs skaperviljen og vekstkraften som finnes, både i by og i bygd.

Derfor fører Høyre i regjering en politikk for initiativ og verdiskaping i hele landet. 

13 tanker om “Høyre løfter Distrikts-Norge: Levende lokalsamfunn over hele landet”

 1. Dette kan bli en nyhetskanal for Høyre, kanskje Frp også. Dere vil tjene på å ha egen avis som dere gir ut på nettet og som kan sendes til alle som ønsker det den på mail. Norge vil dreie mer mot høyre fremover i tid. Dere har fordelen av å utnytte nettet maksimalt og få innspill fra alle vinkler er viktig for å forme politikken som passer best for Norge fremover. Hele tiden vil nye faktorer komme inn som en ikke har tenkt på og da må en ha evnen til å kunne forandre kurs noen ganger. Lovverket og regler som er følgelinjer må også endres så de følger tiden vi lever.
  Veldig mye informasjon som ikke kommer frem og heller ikke kan komme ut. Regjeringen vil tjene på å ha nær kontakt med Norge selv om dere har nedturer/oppturer. Informasjon er viktig for at dere skal lykkes 🙂 En stor feil dere gjør er at politikere i kommunene ikke er aktive på Høyre sine sider i Facebook. Her må alle som er politikere få “refs”! Nesten alle nettstedene er “døde” og det finnes nesten ikke noen som deltar, trykker på “liker” eller kommer med noen kommentarer. Dette er HØYRES FEIL! Frp gjør det bra med sendingene sine som nå går hos Listhaug. Ta litt etter, MEN Høyre bør ikke gå for langt unna AP før valget og når sentrum er så viktig for Regjeringen.
  Veldig bra at Regjeringen viser interesse for unge barn med utviklingspotensiale og som i fremtiden kan bli nye bedriftseiere. En ting som er feil med norsk skole er ØKONOMI som kommer for sent inn i undervisningen. Veldig mange greier ikke privat økonomi. Skolene har for lite reele eksempler i sin undervisning. Her må Norge fornye seg og tenke nytt. Disiplin er et vanskelig tema, men vi bør ha norske regler som ALLE skal følge. Dette er viktig for at norsk kultur og skikker ikke blir borte over tid. Norge har forandret seg alt for mye og islam har desverre inntatt flere land i europa. Politikere har nok forstått dette og vet hva som skjer, men i media får en fremstilt som om dere ikke vil gjøre noe. Fakta er ganske sikkert noe helt annet, men dette kan ikke komme frem. Styrk PST, Politi og la forsvaret jobbe mer sammen med politiet. Her er lovverket et hinder, men det ting kan være annerledes i virkeligheten. Regjeringen bør gjøre noe med islam og moskeer for det er hva som kommer til å ødelegge hele EU-samarbeidet (dette er ganske sikkert for sent. Frankrige kommer kanskje å bli neste land som trekker seg ut).
  Tips! Høyre/Regjeringen bør begynne å gi ut målinger, men som ikke har vært innom NTB.
  Legg disse fast ut på egne sider og bruk et kjent selskap til å utføre dette 🙂
  Dette vil bli spredd av alle som er innom ut over nettet og i avisenes kommentarfelt. Det koster kanskje litt, men det er verdt å prøve og se.
  Vil Høyre være med å konstruere/finasiere en ny buss? En lager den først i liten skala og utformes i plastikk. Tanken er at en har førerløse busser som går på elektisitet (det er gjort før), men om en kan dele bussen i 2 deler får en noe nytt. En kan da beholdet kupeen hvor en sitter og så bytte understellet uten at passasjeren trenger å reise seg eller gjøre noe. Denne metoden kan gjøre at også buss og tog kan utvikles til et mye større potensiale enn før. En kan lage ruter på steder som ligger ulent og langt borte uten å tenke på å lage skinnegang. Måten som dette er gjort er laget før. Tenk samme måte som når lasebiller kommer å henter hengeren/kontainer.
  Dette kan spare Norge for enorme summer over tid. Vedlikehold er ganske greit og billigere enn trikk og tog. De kan selvsakt ikke ta samme antall passasjerer.
  Noe annet for å trekke interesse mot sidene til Høyre er å legge ut ting som folk tror/kan tjene litt penger på. Konkurranser/oppgaver av masse forskjellige slag. Hva vil dere ha forbedret? Nesten alt kan dere få innspill på, men det betinger at folk “gidder” å ta en titt inn på sidene.
  Foskningsgrupper bør bli mer vanlig på Facebook. Hva skal Norge leve av etter olje/gass?
  Vi har vindkraft, vann,bølger, men dette er ikke bra nok. Atomkraft bør vi se nærmere på.
  Thorium er en kilde. Hadde en hatt brukt salt ville en nok kommet langt, men så vil verdens økonomien kanskje gå i stykker når olje er så viktig i økonomi. På toppnivå burde en legge til rette for at det kan tas i bruk i nødstilfeller.
  Dere vinne mye støtte på å tilbakevise gale påstander av rød media. Legger dere ut det de har skrevet feil og korrigere det overfor leserne MED DOKUMENTASJON vil dere oppnå mye større troverdighet i Norge.
  Helseministeren har gjort en bra jobb som har hatt sendinger og debatter uten en journalist som hele tiden blander seg inn (NRK,TV2). Dette har gjort at flere følger mer med. (y)
  Mange forstår ikke hvorfor alt går så sent hos sykehusene. Dette bør en forklare bedre på film.
  (film er mye bedre enn tekst når en skal ha frem noe for folket).
  Tips! Alle politikere bør ha en et lite selfiestang, tripod stativ for mobilen sin, fjernutløser for mobilen, ekstra mobilbatteri, tilkombling fra mob til PC. Dette får en for under 1.000 kr.
  Masse mer.
  Stå på og engasjer unge Høyre i kommentarfeltene i aviser og fagbevegelser om mulig (y)
  Høyresiden vil fornye Norge, men det vil alikevel ta tid.
  Trenger ikke svare om det blir lest. Takker bare for at dere sitter i Regjering 🙂

  Nils Norrud

  1. Har det “sentrale urbane Høyre” reflektert over det faktum at politisk pålagt rovviltsone i østNorge.. ødelegger de fleste verdier som finnes i denne del av landet.. det er et politisk målrettet ran av potensial og verdier på bygdene,- som urbane fletalspolitikere ikke evner å forstå.. har vært H velger siden 1963.. nå har det gått over.. jeg ag mange fhv sympatisører blir i sofaen kommende valg.. tror H mandatet ryker.. og SP stjeler i fult dagslys høyres klær.. slik er det! Mvh Trond Berger – røgdenveien 476 2226 Hokåsen.

  2. Nils Norrud har her mange gode momenter som Høyre bør ta med så snart deres dyktige politikere og meningsfeller deltar på radio, tv, møter, reisevirksomhet, sosiale medier. Slike meningsfeller som meg er ikke flink til å reklamere for Høyre. Med mine 75 år er jeg uunngåelig kommet i den alder da energien ikke strekker til for gode, enn si nye, ideer. Visstnok blir jeg stadig engasjert! Men skrive noe, si noe i offentlighet, der stopper energien – og jeg kommer på at en eller annen plage krever sin tablett!

   Like fullt: Nils Norruds forslag om en ny liten buss som er førerløs og går på elektrisitet, ville passe godt for oss eldre som i mitt tilfelle bor fem kilometer fra bysentrum, og som mangler offentlig kommunikasjon.

   Jeg slutter meg selvsagt til hans engasjement for opplæring i privatøkonomi. Den unge generasjon ser ut til å svømme i kjøpeglede. Lånegjeld er i ferd med å ta overhånd. Hvis denne generasjon skal kunne drive en god bedrift med utviklingspotensial, må den straks skaffe seg både bedrifts- og samfunnsøkonomisk kunnskap.

   Nå er det naturlig å si noe om fag i skolen. Imidlertid er det rent fælt å si videre”gående” skole. Skolen “går” ikke videre. Hvordan kunne våre politikere konstruere et slikt forferdelig fordummende og ukorrekt begrep? Hva med videre”førende” skole? Eller et annet nytt begrep!

   Ikke all kunnskap kan læres på skolen. Hjemmet, foreldrene, må vise vei med sine voksne holdninger. Slik legges grunnlaget for evnen til å reflektere. Men jammen skal hjemlig oppdragelse mer og mer overføres til offentligheten, som krav om nye delemner eller fag i skolen! Privat økonomi også da?

   Det jeg savner som god høyrepolitikk, er stemmen som legger vekt på betydningen av samhold i Europa. “Aldri mer krig” sa de krigstrette europeere etter 1945. Vi fikk Europabevegelsen og vi fikk De europeiske fellesskaper. Hører ingen høyresympatisør understreke hvilke verdier vi i Europa har utviklet og samlet oss om, fra de greske filosofer, fra Jesus, fra Renessansen og Humanismen.

   La Europa ha røde eller grønne eller blå regjeringer! Men la oss stå sammen om de nevnte frigjørende europeiske ideer. Et slikt europeisk fellesskap vil være ei bru over til Europas nabofolk. Jeg nærmest gråt da jeg våknet til Brexit.

   Halldis

 2. Hei Erna! Høyre har en bra distriktspolitikk. At skaper du noe,så skal de belønnes,i form,av lettelse i skatter og avgifter.Ikke slik de ha vært,hvor du overføringer.

 3. Hei Erna og takk for sist.
  Er enig i det du skriver, men i praksis er det ikke slik. I praksis er det de som styrer arealplanene som legger premissene for mye av næringspolitikken i distriktene.
  Har selv erfart hvor vanskelig det er å realisere et stort reiselivsanlegg med investeringer på ca 400 mill.
  Med et så flott og verdiskapene tiltak burde forvaltning og politikkere hatt det mottoet ” Hva kan vi gjøre for du skal lykkes med prosjektet” BusinessChase er lønnsomt og vil ikke belaste det offentlige.
  Du var på besøk hos meg i 2006 og var forbauset at jeg ikke fikk tillatelse og mulighet for realisering, da var Erik Solheim miljøvernminister. Det er nå gått 10 år og jeg står fortsatt på stedet hvil pga at kommune og Fylkesmann igjen ikke klarte å legge forholdene til rette. Nå må jeg vente i flere år pga endring av arealplan tar 4-8 år!
  Når jeg tenker på hvor mange nye arbeidsplasser og styrking av eksisterende arbeidsplasser i tillegg til verdiskapning regionen går glipp av pga for lite framsynthet og ambisjoner blir jeg oppgitt.
  Det som har skjedd kan vi bare lære av og jeg støtter dine 4 punkter om distriktspolitikken, utfordringen er hva vi er i stand til å følge opp og at vi får effekt av en JA politikk.
  Vi må styrke eiendomsretten i distriktene og tro på enkeltmenneskene som ønsker utvikling og skape varige arbeidsplasser.
  Jeg ønsker et stort Høyre med Erna som statsminister men det er opp til oss selv.

  1. Som mangeårig medlem og høyrevelger må jeg dessverre,etter de siste idiotiske sprellene ifm LPT, si takk og farvel for meg. Håper mange,mange gjør det samme!!

 4. Hva skal vi leve av i fremtiden ? (etter olje og gass) Ikke kast ut litt her og litt der. Fisk/sjømat, shipping, energi etc er bra. Men det viktigste er KOMPETANSE : Helse og finans.
  Vi har så mye oljepenger og de burde forvaltes ut i fra NORGE/Oslo og ikke London og NY. Bygg opp finansindustrien med kompetanse-arbeidsplasser i Norge.
  Nr 2 ; sats milliarder på utdanning og forskning innen helse. Idag utdanner vi f.eks kun halvparten av de legene vi har behov for i Norge, resten i utlandet. Det er en skam og burde være omvendt av verdens rikeste land.
  Og da mener jeg å satse skikkelig på disse to områdene. Her har norge muligheter for å skaffe seg et konkurranse fortrinn fremover.

 5. Hei Erna.
  Jeg er interessert i miljø og har fulgt med regjeringens politikk i for eksempel transport, både privat og offentlig. Det som ikke rimer med å oppnå en miljøgevinst er den håpløse reduksjonen av avgifter på biler som er “liksomutslippsredusert” som hybrider. Når en bil oppgis til å bruke 0,2 l drivstoff pr. mil fra fabrikk og oppnår kr. 300.000,- i avgiftslettelse, men i det virkelige liv bruker like mye som en konvensjonell bil med forbrenningsmotor, stemmer ikke det med min følelse av å verne om miljøet. De eneste bilene som vil bidra til reduserte utslipp er elektriske og hydrogen biler. I praksis er det bare elektriske biler som er et alternativ for folk flest og det er min klare mening at dette må være et klart valg i investeringen av nødvendig infrastruktur rundt om i landet. Det ville i tillegg blitt et positivt bidrag som alle ville støtte opp om, selv i distriktene om ladestasjoner blir tilgjengelig. Å subsidiere store biler med mange hundre tusen i avgiftslettelse bare fordi de har et lite batteri som du kan kjøre 30 km med rimer ikke med miljøvalg.

 6. Hei Erna,
  Flott og så riktig så riktig.
  Fant denne i Aftenposten.http://www.aftenposten.no/norge/Helsedepartementet-har-brukt-over-170-mill-pa-nye-folkehelsebygg-De-vil-trolig-aldri-eksistere-andre-steder-enn-pa-papiret-608482b.html
  Her ligger det en god mulighet – som oppfyller minst tre ønsker på en gang.
  1.Bedre folkehelsa,
  2.Spare penger
  3.Ta hele landet i bruk,
  Folkehelseinstituttet burde bli splitte opp. I dag jobber de aller fleste over nettet – selv
  om de sitter på nabokontoret,går kommunikasjonen ofte over Messenger,Skype eller e.mail,
  Så FHI samlokaliseres med Universitetssykehusene i Tromsø 50 Bodø 50 Trondheim 100
  Kristiansund 30 Bergen 200,Stavanger 150 og Kristiansand 50 og Oslo 70.
  Det blir mye mer effektiv forskning og utveksling av erfaringer mm. Og en slipper å bygge enda ett dyrt nytt bygg i Oslo sentrum. Som en ser blir det over 700 ansatte mot nå 1400, For de pengene staten sparer bør det bli gitt øremerkede tilskudd til kommunene om å ansette 1000 nye helsesøstre. Dette blir en win win situasjon,og det som vinner mest er Folkehelsa. De som nå jobber i FHI i Oslo kan flytte med eller så får de lett en ny jobb i Oslo der det er mangel på arbeidskraft. Håper at dette lar seg gjennomføre. Stå på – du gjør en veldig god jobb! 🙂

 7. Hei,

  vi er nå mange som lurer på om du som Statsminister gjør gode nok vurderinger når det gjelder en viss minister. Vi liker debatt og politikk, og respekterer at folk har forskjellige meninger. Men debatten har tatt nye høyder over en lang periode nå, og man ser en redsel for hvilken retning vi er på vei. Dette gjelder uansett om man en for eller imot meningene til denne ministeren. Men bråket denne ministeren skaper er med på å lukke munnen til mange som ikke ønsker å delta på dette nivået, debatten er ikke konstruktiv lenger.

  For oss som ønsker oss tilbake der vi diskuterte selve politikken, og ikke, ja… nettopp.. retorikken, begynner det nå å bli vanskelig å se for seg at man ønsker Høyre inn i Regjering neste år. Ikke pga Høyre selv, men pga risikoen med å få med FRP. Akkurat nå ser vi to løsninger for at Høyre fortsatt skal kunne være i Regjering neste år. 1.) Statsministeren lar denne ministeren gå på dagen, og sender et signal om hva slags debatt Høyre står for. 2.) Høyre erklærer at de ikke ønsker å samarbeide med FRP i neste Regjeringsperiode.

  Vi trenger sårt en løsning på dette.Du er Statsminister, og du er ansvarlig.

 8. Hei Erna.
  Levende distrikter og bygder er viktig. Vi merker det spesielt siden vi nettopp prøver å bidra
  til å skape arbeidsplasser.
  En viktig ting i bygdenorge er frivillighet.
  Men nå er det enkelte banker som “straffer” det frivillige arbeid i lag og foreninger .
  Hvis man er så uheldig å ha et innbringende arrangement og har konto i tidligere Postbanken ( DNB) og ønsker å sette inn kontanter på egen konto i denne banken, ja da koster det 75 kr i .Kontanthåndteringsgebyr ….. Dette betyr i praksis at man lar pengene gå inn på privatkonto og deretter overfører de til riktig konto. Det koster kr 3. Eller tar pengene hjem og putter de i “madrassen” fordi innskuddet er for lavt til å bli belastet med kr 75…..
  Dette er også gjeldende for bedrifter. Regelen er alle som har organisasjonsnummer må betale gebyret for å gjøre innskudd på eget konto.
  Jeg er involvert i meninghetsråd. Kollekt 176 kr. 75 i gebyr for innskudd på egen konto.
  Jeg er leder i en liten reiselivsbedrift, hvor vi har en liten daglig oppsetning,…… Regnskapskontoret vil ha daglige kasseoppgjør, det betyr gebyr på kr 2250 i måneden for å sette inn pengene på egen konto……..alternativet er madrassen.
  Skolen har en liten elevkafe, hvor ungene gjør en super jobb. Men hvilken lære er det at omsetningen bli gebyrbelastet.???
  Jeg har snakket / chattet med banken uten resultat, bedt om fritak. Får ikke svar.
  Jeg skulle ønske gebyret ble tatt bort. Jeg skulle ønske at politikerne bidro til dette.
  Dersom det ikke lar se gjøre vil jeg hevde at dette straffer frivilligheten i landet vårt. Dette legger til rette for kriminalitet; når de uærlige menneskene skjønner at pengene ligger i madrassene rundt om i husene.
  Kontanter skal bort hevder bankene. Tydeligvis med tvang. Men hvor er overgangsordningene? Hvor er logikken i store overskudd hos bankene, og urimelige gebyr (som dette er) ?
  Forøvrig er nærmeste bank Post/Bank i butikk i bygda, neste alternativ er 1,5 times reising
  unna inkl ferge.
  Håper du skjønner problemstillingen og frustrasjonen.

 9. Kjære Erna, jeg syns du og Siv, har markert en flott høyrepoletikk,om end litt desentralisert.men ut fra dagens budsjetthysteri–stå på,det er med skam og gru vi ser de to småpartier, prøver markere seg for valget ,stå du og Siv med deres,det binder høyresiden sammen, og poletikken blir samordnet–myggene V-KRF osv, må suge blod,i blodfattige AP–de blir ikke tørre jobbe med dem-blodsugerene.Jeg lover-du overlever i siste sekund-du er best-med din vennine SIV.Lykke til.

Legg igjen en kommentar til Egil Dagfinn Sørensen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *