Et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag

Et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag!
Det har blitt mange intervjuer i dag. Her med Dagbladet på statsrådssalen på Stortinget i ettermiddag.

Arbeidet med budsjettet har vært krevende, men fordi vi alle har strukket oss, har vi også nådd et godt resultat.

Med statsbudsjettet Stortinget vedtar i dag legger vi grunnlaget for arbeid og aktivitet neste år, og for den langsiktige omstillingen som Norge må gjennom.

Det er et budsjett som holder fast ved arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste, styrke rusomsorgen og fremme det psykiske helsearbeidet.

Det løfter barnehage og skole. Det gir mer hjelp til mange av våre mest sårbare. Det bekjemper ulikhet. Det forsterker arbeidet for det grønne skiftet, slik at vi kan nå våre klimamål.

Jeg startet dagen i NRK-studio for å delta i Politisk kvarter. Tema var naturligvis budsjett.
Jeg startet dagen i NRK-studio for å delta i Politisk kvarter. Tema var naturligvis budsjett.

Vår aller viktigste prioritet er å skape flere jobber og gjennomføre tiltak som motvirker ledigheten.

Selv om ledigheten har gått ned i de fleste fylker det siste året, preger følgene av oljeprisfallet fortsatt hverdagen til mange norske familier og bedrifter – spesielt på Sør- og Vestlandet.

Derfor er tiltakspakken på om lag 4 milliarder kroner viktig.

Den er målrettet til de regionene og bransjene som er mest berørt. Vi fortsetter å pusse opp skoler og sykehus. Vi vedlikeholder vei og bane og gir verftene oppdrag fra det offentlige.

Vi prioriterer arbeid, aktivitet og omstilling der det trengs aller mest.

Den økonomiske politikken innebærer i sum en kraftfull innsats for å sette ledige hender i arbeid, og for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser.

img_8391
I replikkordskifte med Ap-leder Jonas Gahr Støre under finansdebatten. Ap kritiserer oss både for ikke å prioritere, og for å prioritere.

Vi satser også i 2017 kraftig på investeringer i infrastruktur, forskning og kunnskap. Det vil redusere næringslivets transportkostnader, øke nyskapingen og heve kompetansen i befolkningen.

Slik loser vi Norge trygt gjennom den langsiktige omstillingen. Det må vi. For bare slik kan vi sikre velferden fremover.

Regjeringen fører en offensiv klimapolitikk som forsterker klimaforliket. Sammen med Venstre og KrF har vi løftet ambisjonene i klimapolitikken.

Budsjettet for 2017 er dermed et godt budsjett for miljøet og for alle som vil ta grønne, smarte og nyskapende valg.

Jeg vil takke samarbeidspartiene for innsatsen. Det er ingen hemmelighet at arbeidet vært krevende.

Men vi har alle strukket oss, og derfor har vi også nådd et godt resultat.

Vår Staude i God Morgen Norge lurte på hvordan jeg ligger an med juleforberedelsene. Der har jeg nok ennå litt å gå på.
Vår Staude i God Morgen Norge lurte på hvordan jeg ligger an med juleforberedelsene. Der har jeg nok ennå litt å gå på.

Diskusjonene har vært energiske og de har krevd tid. Men samtalene har vært konstruktive og tuftet på de fire partienes grunnverdier.

De har vært preget av respekt for at det også innad i den borgerlige leiren er ulike tilnærminger til noen av utfordringene i vårt samfunn.

Men til grunn har det hele tiden ligget et felles ønske om å gjøre landet vårt enda bedre å bo og arbeide i.

Slik har vi lyktes i å samle oss om gode løsninger.

Løsninger som skaper flere jobber, sikrer velferden, bidrar til en trygg hverdag og styrker det grønne skiftet.