Forholdet Norge og Kina – starten på et nytt kapittel

kina_normalisering
Utenriksminister Børge Brende og utenriksråd Wegger Strømmen i møte med blant annet den kinesiske utenriksministeren Wang Yi i forbindelse med normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina. Foto: UD

En milepæl i utenrikspolitikken.

Mandag før jul kunne vi markere en full normalisering av våre politiske og diplomatiske relasjoner med Kina.

Det var en svært god nyhet, og jeg er stolt av det arbeidet som har vært nedlagt for å komme dit.

Kina er verdens nest største økonomi, er fast medlem av FNs sikkerhetsråd og er et viktig samarbeidsland for Norge når det gjelder internasjonale spørsmål som handel og klima.

Vi har lagt bak oss over seks år uten politisk kontakt mellom Norge og Kina. Dette har vært en krevende situasjon.

Det er i Norges klare interesse å ha et normalt bilateralt forhold. For regjeringen har det vært viktig å komme dit vi nå er. Det har kommet som et resultat av et langsiktig og møysommelig diplomatisk arbeid av utenriksminister Børge Brende og utenriksråd Wegger Strømmen, for å gjenopprette tilliten mellom våre to land.

Det har vært lange samtaler og mange møter. 

For norsk næringsliv og nordmenn som jobber i eksportrettet industri er normaliseringen av stor betydning. Kina er et viktig eksportmarked for blant annet norsk fisk og sjømat, kjemiske produkter og skipsutstyr.

Norge og Kina har allerede blitt enige om å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale. Fra vår side vil vi bidra til økt samhandel og økt norsk eksport til Kina.

Dette vil bidra til å skape flere trygge norske jobber.

Les min redegjørelse til Stortinget om forholdet mellom Norge og Kina.

Kina er en uunnværlig partner når vi skal finne felles globale løsninger på internasjonale utfordringer som klimaendringene og fattigdomsbekjempelse. Norge har også en ambisiøs Asia-politikk. Vi har nære bilaterale relasjoner med sentrale asiatiske land og deltar i viktige regionale sammenslutninger.

Også i lys av dette er det viktig og positivt at Norge og Kina igjen har opprettet et normalt bilateralt forhold.

16678574234_851d298cee_k
Utenriksminister Børge Brende fortjener honnør for det solide diplomatiske håndverket i arbeidet med å normalisere forbindelsene til Kina. Foto: UD

Samtidig som det overveiende har vært positive reaksjoner på normaliseringen både internasjonalt og nasjonalt, er det også noen som er bekymret for hva dette betyr for norsk engasjement for menneskerettighetene. 

Det er positivt med et bredt engasjement rundt vår Kina-politikk, og jeg vil understreke at felleserklæringen gir oss mulighet til å ha en dialog med Kina om en lang rekke saker, også de hvor Norge og Kina ikke er enige.

Dette har vi ikke hatt mulighet til de siste seks årene.

Politikk handler til syvende og sist om å skape resultater, og skal man nå frem med et budskap, er man avhengig av at det er noen som lytter. 

Norge vil ha ulikt syn i mange saker med land vi har relasjoner til. Det betyr ikke at vi ikke står opp for egne verdier.

Snarere tvert imot. Det er i dialog med andre vi har mulighet til å gjøre dem kjent.

Norge og Kina har en lang og viktig historie. Norge var blant de første landene som anerkjente Folkerepublikken Kina, og vi bygget gjennom over 50 år opp et bredt og nært samarbeid på mange områder.

Vi skal ta vare på de mulighetene som byr seg nå som vårt forhold til Kina normaliseres og vi igjen kan ha en politisk dialog med myndighetene i Beijing. Samtidig skal vi ivareta våre interesser og den politiske plattformen vi står for.