På veien mot det digitale Norge må vi skape mer, ikke skatte mer

fullsizerender-27
Inspirerende møte med medtech-gründere på Verify the Solution innovasjonslab i Horten nylig.

Som teknologioptimist mener jeg at ny teknologi representerer fantastiske muligheter. Muligheter til å løse oppgaver, kurere sykdommer og gjøre oppdagelser vi før bare har kunnet drømme om.

Samtidig skal vi ikke være naive. Endringene stiller oss også overfor noen vanskelige veivalg, og potensielt store utfordringer.

Tempoet er høyt, og de løsningene som fungerer i dag, kan være avleggs i morgen.

Tirsdag diskuterte Jonas Gahr Støre og jeg mulighetene og utfordringene knyttet til ny teknologi og den økende digitaliseringen av samfunnet, sammen med konsernsjef Sigve Brekke og Skandinavia-sjef Berit Svendsen i Telenor samt investor og «gründer-engel» Trond Riiber Knudsen.

Det er mye som skjer nå, og jeg tror bare vi så vidt har sett begynnelsen.

Vi står ikke overfor en omstilling fra én stabil situasjon til en annen. Rask teknologisk utvikling betyr en fremtid med vedvarende endring. For å lykkes må vi tenke nytt på mange områder.

Les mer: Enklere å lykkes som gründer

Fremover må vi som samfunn sikre folks trygghet – ikke gjennom å love stabilitet, men ved å bidra med det folk trenger for å tilpasse seg. For å henge med, og ikke falle utenfor.

Det er imidlertid ikke vår oppgave som politikere å komme med alle svar. Planøkonomi og statlig detaljstyring fungerer om mulig enda dårligere i det digitale samfunnet enn i det industrielle. Men vi må ta inn over oss de endringene som kommer, og sørge for at vi, både som samfunn og som enkeltmennesker, er best mulig rustet til å møte fremtiden.

For å lykkes må vi fokusere på hovedoppgavene.

  • Livslang læring: Utdanning og kompetanse er nøkkelen til fremtidens verdiskaping. Kravet til kompetanse vil øke fremover, samtidig som høy endringstakt i arbeidslivet betyr at de fleste arbeidstakere vil få behov for oppdatering av kunnskap eller utdanning innenfor helt nye områder, også etter at de har etablert seg i arbeidslivet. Høy kvalitet og fokus på basisferdigheter i grunnopplæringen blir viktigere enn noen gang, både i seg selv, og som basis for den enkeltes mulighet til å stadig tilegne seg ny kunnskap gjennom et langt arbeidsliv. Også evne til kritisk tenkning og kildekritikk blir viktigere i en tid hvor produksjon og deling av informasjon i voksende grad foregår på sosiale medier.
  • Verdiskaping: Gode rammevilkår for gründere og bedrifter går aldri av moten. Digitaliseringen gjør det mulig for bedrifter å være langt mer mobile og etablere seg uavhengig av hvor markedene er. Da blir det enda viktigere at vi har gode rammevilkår som gjør det attraktivt å drive bedrift i Norge. I tillegg må staten bruke sin størrelse som innkjøper til å stimulere innovasjon, ikke til å kvele den. Ved å kjøpe tjenester og produkter i markedet fremfor å drive egenproduksjon, kan det offentlige bidra til utviklingen av nye norske eksportnæringer. Jeg tviler på at norsk offshoreteknologi ville vært i verdensklasse i dag hvis all oljeboring på norsk sokkel hadde blitt foretatt at av en statlig etat. Hvor kunne norske helsebedrifter vært i dag hvis vi i større grad hadde tillatt privat innovasjon og konkurranse innenfor offentlige helsebudsjetter de siste 50 årene? Arbeiderpartiet lukker gjerne døren for de private initiativene, også innenfor helse- og omsorgstjenesten. Heller ikke i dag ville Jonas gi noe klart svar på hvordan han vil ta med seg de private kreftene i arbeidet med å digitalisere Norge.
  • En moderne og relevant offentlig sektor: Innbyggerne må møte en offentlig sektor som klarer å ta i bruk nye verktøy, oppdaterer lover og regler i takt med utviklingen og tilby de tjenestene og løsningene som trengs i møte med nye utfrodringer. Å tviholde på gamle kommunegrenser, lensmannskontorer og arbeidstidbestemmelser er en dårlig start.

Høyre i regjering har allerede tatt viktige grep – for å modernisere Norge, for å løfte skolen – særlig realfagene og kompetansen hos lærerne, for å ruste skattesystemet til å møte omstillingen – og for å styrke virkemiddelapparatet og løfte innovasjon og nyskapning.

Les mer: Vi heier på de unge!

Nå i vinter har Høyres programkomité kommet med en rekke forslag for å øke antallet gründere fremover, for å bedre tilgangen til kompetent og risikovillig kapital samt skape flere lønnsomme jobber.

Som jeg poengterte i debatten tirsdag, er det ikke riktig medisin at det offentlige skal inndra overskudd som kunne vært brukt til å investere i eksempelvis oppstartsbedrifter. Det vil være konsekvensen vil være hvis Arbeiderpartiet får viljen sin og hever formuesskatten.

Også på veien mot det digitale Norge må vi skape mer, ikke skatte mer.